Filmweb
 
 

Good Time

Klassetrinn: Videregående skole
Fag: Norsk , Engelsk, Mediefag
Tema: Film, etikk, kriminalitet, rasisme, ordspråk, mental helse, terapi, nihilisme, lyd, bilde, New York, USA.

Bakgrunn

Good Time er en intens film fra New York. Den er laget av brødrene Josh og Benny Safdie, som allerede etter noen få filmer har blitt anerkjent som særpregede filmskapere. Spillefilmene deres legger seg tett opp til dokumentarfilmen i både tematikk og stil.

Good Time er deres første større produksjon med høyt budsjett og en profesjonell skuespiller i hovedrollen. Filmen kom i stand ved at Twilight-skuespilleren Rob Pattison tok kontakt med dem og spurte dem om de kunne lage noe sammen. Mange kritikere mener at Rob Pattison med rollen i denne filmen tar steget ut av idol-sfæren og viser at han er en karakterskuespiller.

Handling

Filmen handler om desperate Connie (Pattison) og hvordan behovet hans for å hjelpe sin autistiske bror, Nick (spilt av co-regissør Benny Safdie), til en annen tilværelse på landet, fører ham fra den ene håpløse situasjonen til den neste i løpet av et intens døgn i Queens, New York. Til lyden av pulserende musikk, filmet av et nærgående kamera, i slitne, gjerne mørke omgivelser, forsøker han å rane en bank, overtale kjæresten til å låne penger fra morens hennes, stjele broren fra politiets varetekt, bryte seg inn i en forlystelsespark og selge acid tilbake til noen narkodealere — med politiet i hælene.

Fortellemåte

Dette er en intens film, der en aldri vet hva som skal skje; og i bakgrunnen lurer større spørsmål om mental helse, brødrekjærlighet, fattigdom, fengselsvesen og rasisme. Men fordi brødrene Safdie ikke har laget en film om disse temaene, men bare lar det være bakgrunnen for karakterenes tilværelse, kan filmen oppfattes som mørk og nihilistisk. For kinogjengerne er det lett å føle seg forstyrret av filmen, for hva er denne intense opplevelsen godt for, når det ikke ender i at karakterene fikser livet?

Dette er en film som krever at man både forstår hvorfor filmen oppleves så intenst og tar seg tid til å se på materialet som filmen tar opp, for at en skal forstå hvor god filmen er.

Undervisning

Filmen er derfor godt egnet for et tverrfaglig undervisningsopplegg der en tar utgangspunkt i norskfagets mål om at elevene skal kunne «tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster» og utvider med å diskutere og presentere filmen på norsk eller engelsk og går dypere inn i tekster om filmen på engelsk, for å utvikle ordforråd, kunnskaper om USA og evne til å bruke fagterminologi om filmer. Elever som går på utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon kan dessuten gå nærmere inn på hvordan bilde og lyd er satt sammen for å skape filmens uttrykk. Under gis det eksempler på oppgaver som kan tas i bruk.

Her er noen mål fra læreplanen i VG1 som kan tas i bruk: Norsk: «tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster», « lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner». Engelsk: « forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram», «lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram», «drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land», «drøfte engelskspråklige filmer og andre kulturuttrykk fra forskjellige medier». Medieuttrykk: « bruke og vurdere virkemidler og fortellerteknikker i medieuttrykk», «forklare sammenhengen mellom innhold, uttrykk og kommunikasjon i egne og andres medieuttrykk.»
 

Fag: Norsk/Medier og kommunikasjon

Hvordan er sammenhengen mellom innhold, form og formål (eller som læreplanen i mediefag formulerer det: innhold, uttrykk og kommunikasjon) i denne filmen? Bruk oppgavene under for å jobbe med å formulere dette.
 

#1 Utforsking av filmens form/uttrykk

Slik beskriver anmelderen i Aftenposten filmen: «Klippingen er aggressiv, det håndholdte kameraet fanger storbyens hektiske neonfarger i marerittaktige bilder. Robert Pattinson har aldri vært bedre. Det er et autentisk, nært og smertefullt portrett av ren desperasjon, om brorskjærlighet som ikke fører med seg noe godt. […] Handlingen er depressiv, på grensen til nihilistisk. Selv om filmen mister noe av intensiteten og kollapser litt mot slutten, er det en sterk opplevelse som bør ses på kino.»

Oppgave 1
Bruk litt tid på å huske filmens uttrykk. Hva husker du når du gjelder kamerabruk? Lyssetting? Klipping? Lyd og musikk? Er det noen scener du husker spesielt godt?

Oppgave 2
Hvis du kan se en scene fra filmen, eller traileren til filmen, forsøk å beskrive kamerabruken, lyssettingen, klippingen og lyden og musikken nærmere.

Oppgave 3
Mange anmeldere trekker fram filmens energiske stil. Hvordan vil du selv karakterisere filmens uttrykk?

Oppgave 4
Filmens sentrum er Connie, men det er også noen scener i filmen der Connie ikke er med. Hvilke scener er dette?

Oppgave 5
Hva gjør det med filmen at så mye av handlingen følger Connie og er filmet med nærbilder, slik at filmen nærmest handler om Connie og hans desperasjon? Hva gjør scenene der Connie ikke er med, med vår forståelse av Connie?

 

#2 Utforsking av filmens innhold

I filmens første scene samtaler Nick med terapeuten sin. Terapeuten stiller ham spørsmål om hvordan han forstår to ordspråk: a) «Ikke tell kyllingene dine før de er klekket» b) «Det er det knirkende hjulet som blir oljet»

Oppgave 6
Hva er et ordspråk?

Oppgave 7
Hvordan vil du forklare disse to ordspråkene?

Oppgave 8
Kan du gi eksempler på situasjoner der bruken av hver av disse ordspråkene gir mening?

Oppgave 9

Det er neppe tilfeldig at disse ordspråkene presenteres først i filmen. Hva slags mening kan disse ordspråkene gi til filmen? Diskuter i klassen.

Filmen avsluttes med en ny runde med terapi for Nick. Han blir plassert i en terapigruppe, og dersom dere ser godt og interessert etter, begynner Nick å reagere på instruksjonene like før filmens rulletekster begynner. Han signaliserer at han «av og til ikke kommer overens med noen i familien sin», at han «noen ganger har fått skylden for noe han ikke har gjort» og at han «har en venn».

Oppgave 10
Hva sier det Nick forteller om seg selv her, om Nicks situasjon?

 

#3 Utforsking av filmens formål/kommunikasjon

Aftenpostens anmelder kaller filmens handling «på grensen til nihilistisk».

Oppgave 11
Hva menes med adjektivet «nihilistisk»?

Oppgave 12
Hvilke handlinger og personer i filmen er nihilistiske?

Oppgave 13
Finner du eksempler på handlinger i filmen som ikke er nihilistiske?

Oppgave 14
Filmen viser bare cirka ett døgn av livene til personene i filmen. Det er mulig å se filmen som endestasjonen for en lang prosess for hovedpersonene. Hva tenker du om hovedpersonene i filmen? Hva blir du nysgjerrig på? Hva kan ha hendt i oppveksten deres? Hva er det som driver Connie til å gjøre det han gjør i filmen?

Oppgave 15
Filmer med et «nihilistisk budskap» er gjerne samfunnskritiske. Hva slags inntrykk gir denne filmen av samfunnet handlingen foregår i?
 

Fag: Engelsk

De engelske oppgavene kan brukes for å gå dypere inn i filmens innhold og formål. The title «Good Time» has absolutely nothing to do with the common usage of «having a good time». In-stead it refers to the sentence reduction prisoners are given if they maintain good behavior while imprisoned.

Question 1
The title seems to be an ironic commentary to the behaviour of Connie. How would you describe his behaviour in the film?

Question 2
Everything we do reflects our personal ethics, our moral values. In how many situations in the movie is Connie choosing to do something that we normally would say are the wrong thing to do? Describe the situations.

The title can also be seen as a commentary to the jail system in the USA. The scenes from the jail make it hard to believe that it’s possible to have a «good time» there.

Question 3
What is your impression of the conditions in jail, as they are portrayed in the movie? How would you describe the relationship between the employees and the inmates? And between the inmates themselves?

The film begins and ends with the song «The pure and the damned» by Oneothrix Point Never, sung by Iggy Pop. The key lines in this song are: «The pure always act from love/The damned always act from love/Every day I think about untwisting and untangling these strings I'm in/ And to lead a pure life.»

Question 4
If you interpret the film using these lines from the song, what would you say the film is about?

Racism is a big issue in the USA. The New York Times film critic writes that there’s a pattern in the film’s portrayal of black people. The same criticism is repeated by Dagens Næringsliv’s film critic. The problem is that black people not only are victims of Connie’s dubious ethics, but also that Connie and Nick wear black-faced masks when they rob the bank. The New York film critic says that there’s «an ugly racial dimension in Connie’s behaviour» and questions whether the film brings enough «self-consciousness or critical distance […] to its depiction of bottom-of-the-barrel white privilege.»

Question 5
In which scenes do black people play a role in the film’s action?

Queston 6
What do you think of the way that black people are portrayed in the film?

Question 7
In which way would you say that the film itself is racist?

Question 8
If the film doesn’t have enough critical distance to the theme of race, which perspectives would you say are missing from the film?

Question 9
Why is racism a big issue in the USA? Search the internet for information about the movie industry and racism. In which way is the American movie industry criticized of racism?
 

Fordypningsoppgaver i norsk, engelsk og mediefag knyttet til læreplanmål

Hvis filmen engasjerer elevene, kan de gjerne velge en av oppgavene nedenfor som fordypningsoppgave.

#1 Presentasjon
Filmens trailer inneholder klipp fra mye av handlingen i filmen. Lag en presentasjon (på norsk eller engelsk) der du viser at du kan «tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster» ved hjelp av traileren. Du skal vise traileren på storskjerm og selv holde en presentasjon som er like lang som traileren.

#2 Analyse
Hvordan vil du beskrive filmens uttrykk? Beskriv både bilde- og lydsiden av filmen og vis at du kan «vurdere virkemidler og fortellerteknikker i medieuttrykk». Hvis du har tilgang på en kopi av filmen, kan du velge ut en typisk scene fra filmen. Hvis ikke kan du gi et inntrykk av filmen ved å bruke traileren som eksempel.

#3 New York-oppgave
Filmen presenterer ikke de mest glamorøse sidene ved byen New York. Les artikkelen «Is the Next Great New York Crime Movie Set in Flushing?» fra New York Times og bruk et kart av New York for å markere

hvor de fem lokasjonene som omtales i artikkelen, befinner seg. Finn andre kilder på nett og vis at du kan «drøfte kultur og samfunnsforhold i engelskspråklige land» ved å lage en kort presentasjon av området Flushing eller av bydelen Queens.

#4 Filmskaperne
Les eller se intervjuer med filmskaperne Josh og Benny Safdie og vis at du kan «lese for å tilegne deg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram». Fortell litt om arbeidsmetodene deres når de lager film. Gode intervjuer er magasinet Faders intervju med dem: «The Safdie Brothers Are Classic New York Hustlers» og David Polands videointervju på You tube: DP/30: Good Time, The Safdie Bros, Rob Pattison.

#5 Lydbilde
Filmen fikk pris i Cannes for beste lydspor. Hvis du har tilgang til en kopi av filmen, kan du først lese intervju med komponisten Daniel Lopatin i Fader: Oneohtrix Point Never’s Good Time Soundtrack Is Already A Classic og deretter undersøke et par scener i filmen med tanke på å lage en presentasjon av lyduttrykket i filmen.

#6 Oversettelse
Oversett sangen «The pure and the damned» til norsk og vis at du kan «forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster».

Love, make me clean
Love, touch me, cure me


The pure always act from love
The damned always act from love


Every day I think about untwisting and untangling these strings I'm in
And to lead a pure life
I look ahead at a clear sky
Ain't gonna get there
But it's a nice dream, it's a nice dream


Death, make me brave
Death, leave me swinging


The pure always act from love
The damned always act from love
The truth is an act of love


Some day, I swear, we're gonna go to a place where we can do everything we want to
And we can pet the crocodiles


Love
The pure always act from love
The damned always act from love
That's love
The pure always act from love
That's love
The pure and the damned
The pure and the damned
Love
The damned


 

Kilder nevnt i filmstudiearket

Anmeldelse i Aftenposten: Rogne, May Synnøve, «‘Good time’: Robert Pattinson har aldri vært bedre», publisert 04.10.2017.

Anmeldelse i Dagens Næringsliv: Vik, Øyvor Dalan, «Adrenalinrush», publisert 29.09.2017.

Anmeldelse i New York Times: Scott, A.O, «Review: A ‘Good Time,’ if in Name only, publisert 10.08.2017.

Intervju med komponist Daniel Lopatin i magasinet Fader: McDermott, Patrick D, «Oneohtrix Point Never’s Good Time Soundtrack Is Already A Classic», publisert 17.08.2017.

Intervju med Josh og Ben Safdie i magasinet Fader: Barshad, Amos, «The Safdie Brothers Are Classic New York Hustlers», publisert 21.08.2017.

Reportasje om filmlokasjonene i New York Times: Kenigsberg, Ben, «Is the Next Great New York Crime Movie Set in Flushing?», publisert 17.08.2017.

Intervju med Robert Pattinson, Josh og Ben Safdie i The Oral History of Hollywood: Poland, David, «DP/30: Good Time, The Safdie Bros, Rob Pattinson», publisert 09.08.2017.

Tekst til sangen «The Pure and the Damned»: Oneohtrix Point Never, «The Pure and the Damned»,, publisert 05.09.2017.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Terje Naalsund
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Engelsk , Norsk , Mediefag
Tema:Media, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Musikk, Helse og rus, Språk og uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:Good Time
Regi:Josh Safdie, Benny Safdie
Roller:Robert Pattinson, Benny Safdie, Buddy Duress, Taliah Webster, Barkhad Abdi, Jennifer Jason Leigh
Manus:Ronald Bronstein, Josh Safdie
Genre:Drama / Krim / Thriller
Nasjonalitet:Luxembourg / USA
Språk:engelsk
Produsent:Paris Kasidokostas-Latsis, Terry Dougas, Sebastian Bear-McClard, Oscar Boyson
Produksjonsselskap:Rhea Films, Elara Pictures, Hercules Film Fund
Musikk:Oneohtrix Point Never
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:Europafilm
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen