Filmweb
 
 

The Florida Project

Kort om filmen

Seks år gamle Moonee og hennes mor bor på et budsjettmotell utenfor Disney World i Florida. Selv om de er lutfattige og har nok av bekymringer er sommerferien til Moonee og vennene hennes fylt med barnslig undring, muligheter og en følelse av eventyr, selv om de voksne sliter med vanskelige tider.

Trailer
Wikipedia

Kort om regissøren

Sean Baker er en amerikansk manusforfatter og regissør. Han startet regikarrieren med de tre Spirit Award-nominerte lavbudsjett spillefilmene Take Out (2004), Prince of Broadway (2008) og Starlet (2012) (vinner av Robert Altman Spirit Award). Deretter skrev og regisserte han Tangerine (2015), som fikk mye oppmerksomhet på filmfestivaler verden rundt, blant annet på grunn av sin troverdige og usminkede portrettering av Hollywoods transvestitt-miljø, og at den ble filmet i sin helhet med iPhone 5s mobiltelefoner.

Bakers seneste film, The Florida Project (2017), representerer et stort skritt opp i budsjett og prestisje. Filmen hadde premiere under Directors' Fortnight ved Cannes filmfestival. Igjen redigerte Baker filmen selv og skrev manuset sammen med sine faste samarbeidspartner Chris Bergoch. Filmen ble berømmet for skuespillernes prestasjoner og Bakers regi, og ble utnevnt til en av årets ti beste filmer av National Board of Review og American Film Institute. Willem Dafoe ble nominert til prisen for beste mannlige birolle ved Oscar, Golden Globes og BAFTA-utdelingene.
 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.
 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Hvilke forskjellige betydninger kan ordet Project i filmens tittel ha? Hvilket prosjekt tror du tittelen refererer til? Hvilken relevans har tittelen for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Filmen begynner med å introdusere de tre vennene Moonee, Scooty og Dicky, mens sangen Celebration spiller under åpningstitlene. Hva slags stemning setter denne åpningen for resten av filmen? Hvorfor tror du regissøren åpner filmen på denne måten?

4. Hvordan vil du beskrive vennskapet mellom Moonee, Scooty og Dicky i begynnelsen av filmen? Hvordan utvikler det seg i løpet av filmen? Hvordan er vennskapet mellom de tre ved filmens slutt? Hva tror du kommer til å skje med forholdet mellom de tre i framtiden?

5. Hvordan vil du beskrive hovedkarakteren Moonee? Hva er hennes gode og dårlige sider? Hvordan vil du beskrive hverdagen hennes, og hvordan er den annerledes enn hverdagen til de fleste andre barn? Hvorfor er livet hennes som det er?

6. Hvordan vil du beskrive Halley, moren til Moonee? Hvordan er forholdet mellom Moonee og moren på begynnelsen av filmen? Hvordan utvikler forholdet deres seg gjennom filmen? Hvordan tror du Halley har endt opp med å leve det livet hun lever? Hva er det som skjer med Halley og Moonee i slutten av filmen og hvordan tror du forholdet mellom de to kommer til å bli i framtiden?

7. Tidlig i filmen blir Moonee kjent med nabojenta Jancey, som nylig har flyttet inn på motellet med sin mor. Hvordan vil du beskrive Jancey? Hva er noen av forskjellene og likhetene hun har med Moonee? Hvordan utvikler vennskapet mellom Moonee og Jancey seg i løpet av filmen?

8. Gjennom filmen ser vi de fire barna utforske flere steder og legge ut på små eventyr. Noen av disse eventyrene innebærer små lovbrudd, som hærverk på forlatte leiligheter. Hvorfor tror du barna gjør dette? Hva er det som til slutt blir følgene av barnas påfunn? Hvordan påvirker dette forholdet mellom barna senere i filmen?

9. Hvordan er forholdet generelt mellom barna i filmen og foreldrene deres? Hva er noen av likhetstrekkene mellom familiesituasjonen til de fire barna i filmen? Hva tror du kan være noen av de felles grunnene til at familiene har endt opp der de er? Hvordan påvirker foreldrenes liv oppveksten til barna? Hva slags effekt tror du dette vil ha på barnas senere liv?

10. Hvordan utvikler vennskapet mellom Halley og Ashley seg i filmen? Hvilke hendelser er det som skaper de største endringene i forholdet mellom de to og hvorfor? Hvordan påvirker dette vennskapet mellom barna deres?
11. Hvordan vil du beskrive motellets bestyrer Bobby? Hva er hans gode og dårlige sider? Hvordan vil du beskrive forholdet hans til motellets beboere? Hvordan er forholdet hans til Moonee og Halley? Hvordan er forholdet mellom Bobby og sønnen hans? Hvordan er forholdet mellom Bobby og sjefen hans?

12. Hvordan utnytter Halley de rike turistene som kommer til Disney World? Hvorfor tror du at hun føler at det er greit å gjøre dette? Synes du selv at det Halley gjør med turistene er etisk riktig eller galt, eller kanskje en blanding? Forklar hvorfor.

13. Hvordan vil du beskrive miljøet rundt motellet i filmen? Hvor godt virker dette området å være egnet til å oppdra barn i? Hva er de positive tingene området har å by på for barna, og hva er de negative? Hvordan tror du det påvirker barna å vokse opp på et sånt sted?

14. Hvordan beskrives byen Orlando i filmen? Hvorfor har filmskaperne valgt å legge handlingen til dette stedet? Hvordan forsterker filmens setting, i utkanten av Disney World, filmens sentrale tematikk og budskap?

15. Hvordan beskrives kontrasten mellom barnas og de voksnes verden i filmen? I hvilke scener ser vi tydeligst at barnas og de voksnes verden møter hverandre på en måte som barna ikke forstår?

16. Hvordan portretteres seksualitet i filmen? Hvilke scener tar for seg dette temaet, og hvordan reagerer barna i disse scenene?

17. Hvilke samfunnsproblemer setter filmen søkelys på? Hvor utbredt tror du de sosiale og økonomiske problemene mange av de voksne i filmen sliter med er i USA i dag? Hvorfor tror du det er så store økonomiske forskjeller i det amerikanske samfunnet i dag? Hvorfor har disse forskjellene økt over de siste tiårene?

18. Hva er noen av filmens mest sentrale temaer? Hvilke scener føler du i størst grad tar for seg disse temaene? Beskriv minst fem av filmens sentrale temaer i detalj, og scenene som i størst grad viser disse.

19. Hva sier filmen om disse temaene: identitet, barndom, oppvekst, familie, kjærlighet, nærhet, ansvar, tillit, sikkerhet, frihet, lek, fantasi, lykke, glede, sorg, fattigdom, ulikhet, seksualitet, lovbrudd, samfunn?

20. Hvordan vil du beskrive filmens uttrykk? Er den naturalistisk eller stilisert? Realistisk eller urealistisk? Hvilke filmteknikker bruker filmskaperne for å oppnå dette uttrykket?
21. Det meste av filmen ses veldig tydelig fra barnas synspunkt. Hvordan vises dette i filmen? Hvordan bruker filmskaperne bildekomposisjon og kamerabevegelser for å forsterke dette uttrykket?

22. Hva legger du spesielt merke til med fargebruken i filmen? I hvilke scener legger du mest  merke til bruken av farger som fortellergrep? På hvilken måte ble dette gjort? Hvordan brukes farger til å fortelle om hva som skjer med karakterene i filmen, og til å forsterke enkeltsceners atmosfære og tone? Hvorfor tror du det er så mange sterke farger i dette området i Orlando, både på bygninger og i klærne folk går med?

23. Hvordan vil du beskrive bruken av lyd og musikk i filmen? Hvordan brukes disse til å forsterke filmens uttrykk? Hvilke steder brukes det musikk i filmen, og hvilken effekt har dette når det brukes? Hvordan bruker filmen diegetisk musikk, altså musikk som høres ut som om den spilles av i filmens verden? Hvordan bruker filmen ikke-diegetisk musikk, altså musikk som ikke er en del av filmens verden?

24. I en av filmens siste scener kommer Moonee gråtende på døren til Jancey. Hva er det som har skjedd med Moonee på dette punktet i filmen? Hvordan forandrer hun seg som karakter i denne siste delen av filmen? Hva er det hun innser som gjør henne så redd?

25. Filmens siste sekvens stikker seg ut i filmen, og har en helt annen visuell og musikalsk stil enn resten. Den ble filmet delvis i smug med en iPhone 6s Plus inne på Disney Worlds Magic Kingdom-park. Regissøren ville at slutten skulle være åpen for publikums fortolkning: "Vi har sett Moonee bruke sin fantasi og forundring gjennom hele filmen til å gjøre det beste ut av situasjonen hun er i - hun kan ikke dra til Animal Kingdom, så hun går på 'safari' bak motellet og ser på kuene; hun går til de forlatte leilighetsbyggene fordi hun ikke kan gå til Haunted Mansion. Og til slutt, med dette uunngåelige dramaet, så sier jeg med dette til publikum. 'Hvis du ønsker en lykkelig slutt, så må du gå inn i hodet på denne ungen, fordi det er den eneste måten å oppnå det på.'"

Hva tror du regissøren mener med dette? Hvordan opplevde du filmens siste scene eller sekvens? Likte du den? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Hvorfor tror du filmskaperne ville bruke et så radikalt annerledes uttrykk på akkurat denne delen?

Filmens tre siste minutter - Youtube


Nettressurser

Om filmens handling

Analyse av filmen

PBS intervju med regissøren

DP/30 intervju med regissøren

Foredrag og intervju med regissøren
 

Relaterte filmer med filmstudieark

Moonlight

Hjartasteinn

Skyggenes dal

Ti kniver i hjertet


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget , Norsk
Tema:Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:The Florida Project
Regi:Sean Baker
Roller:Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria Cotto
Manus:Sean Baker, Chris Bergoch
Genre:Drama
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Produsent:Sean Baker, Chris Bergoch, Kevin Chinoy
Produksjonsselskap:Cre Film, Freestyle Picture Company, June Pictures
Lengde:1 t. 51 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen