Filmweb
 
 

The Post

Kort om filmen

Steven Spielbergs The Post er et intenst og brennaktuelt drama om USAs første kvinnelige eier og avisutgiver Katharine Graham (Meryl Streep) i The Washington Post, og hennes redaktør Ben Bradlee (Tom Hanks) gjennom noen kritiske måneder i 1971.

Filmen skildrer avisens avsløring av hvordan den amerikanske regjeringens massive dekkoperasjon gjennom tre tiår og fire presidenter systematisk førte det amerikanske folk og verden forøvrig bak lyset angående sin militære innblandingen i Vietnam. Vi følger Graham, Bradlee og en gruppe nitidige og besluttsomme journalister hos The Washington Post i deres kappløp med den mektige rivalen The New York Times.

Under trusler fra høyeste politisk hold, må de risikere både karriere og fengselsstraff for å avdekke statshemmelighetene og bringe sannheten for en dag, i det som ble kalt "the Pentagon Papers".

Trailer

Wikipedia

 

Kort om regissøren

Steven Allan Spielberg (født 18. desember 1946) er en amerikansk regissør, produsent og manusforfatter. Han regnes som en av de grunnleggende pionerene i New Hollywood-epoken, og blir sett på som en av de mest populære regissørene og produsentene i filmhistorien. Han er også en av medstifterne av DreamWorks Studios.

I en karriere som strekker seg over fire tiår har Spielbergs filmer dekket mange temaer og sjangere. Spielbergs tidlige science-fiction og eventyrfilmer, som Jaws (1975), Close Encounters of the Third Kind (1977), Raiders of the Lost Ark (1981) og E.T. The Extra-Terrestrial (1982), ble sett på som arketyper av moderne Hollywood-filmer. I senere år begynte filmene hans å håndtere flere humanistiske problemer som Holocaust, den transatlantiske slavehandelen, sivile rettigheter, krig og terrorisme i filmer som The Colour Purple (1985), Empire of the Sun (1987), Schindler's List (1993), Amistad (1997), Saving Private Ryan (1998), München (2005), War Horse (2011), Lincoln (2012), Bridge of Spies (2015) og The Post (2017). Hans andre filmer inkluderer Jurassic Park (1993), A.I. Artificial Intelligence (2001) og War of the Worlds (2005).

Spielberg vant Oscar-prisen for beste regissør for Schindlers liste og Saving Private Ryan, i tillegg til fem andre nominasjoner. Tre av Spielbergs filmer; Jaws, E.T. og Jurassic Park, satte billettsalgsrekorder og kom til å definere blockbuster-filmen. Den ujusterte inntjeningen fra alle Spielberg-regisserte filmer overstiger 9 milliarder dollar globalt, noe som gjør ham til den mest inntjenende regissøren i historien. Han er også kjent for sine langvarige samarbeid med flere skuespillere, produsenter og teknikere, spesielt komponisten John Williams, som har komponert musikk til alle Spielbergs filmer, med unntak av The Color Purple, Bridge of Spies og Ready Player One. Han har også brukt fotografen Janusz Kaminski på alle filmene han har regissert siden deres første samarbeid på Schindlers liste i 1993.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen fra hele klassen.

 

Felles oppgaver før filmen

The Post handler om Katherine Graham, den første kvinnelige eier og utgiver av en større amerikansk avis, og hennes samarbeid med sjefsredaktøren Ben Bradlee i The Washington Post i forbindelse med publiseringen av de såkalte "Pentagon Papers".

1. Hvem var Katherine Graham, og hva var noen av hennes viktigste gjerninger? Hvorfor er hun en så viktig person i amerikansk historie?

2. Hvem var Ben Bradlee, og hva var noen av hans viktigste gjerninger? Hva er Bradlee mest kjent for, ved siden av publiseringen av Pentagon-papirene?

3. Hva var Pentagon-papirene, og hvorfor er de viktige i amerikansk historie?

4. Hva er The Washington Post, og hva er deres rolle i det amerikanske samfunnet? Hva er noen av de viktigste sakene denne avisen står bak?

5. Hva er pressens viktigste roller i samfunnet?

6. Hva ligger i begrepet pressefrihet, og hvorfor er det så viktig?

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Hva betyr begrepet "The Post"? Hvilken relevans har filmens tittel til historien som fortelles? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Filmen åpner med å vise hendelser fra Hau Nghia-provinsen i Vietnam i 1966. Hvilken relevans har disse hendelsene til resten av filmen? Hvorfor tror du filmskaperne velger å åpne med disse scenene fra Vietnam-krigen?

4. Hva får vi vite om USAs rolle i Vietnam-krigen i begynnelsen av filmen? Hva er forskjellen på virkeligheten om hvordan krigen går for de amerikanske styrkene, og det politikerne forteller mediene? Hvorfor tror du politikerne lyver om hvordan krigen går?

5. Hvorfor velger Daniel Ellsberg, som vi møter i begynnelsen av filmen i Vietnam, å smugle dokumenter om krigen, Pentagon-papirene, ut fra arbeidsplassen sin og sende de til New York Times? Hva får vi vite i filmen at disse papirene inneholder?

6. Daniel Ellsberg er et tidlig eksempel på det vi i dag kaller en "whistleblower", eller en varsler. Hva slags rolle har varslere i samfunnet vårt og hvorfor er de viktige? Hva er noen av problemene ved denne typen politiske varslere, og hvorfor er myndighetene i et land ofte imot dem?

7. Hvilke andre varslere kjenner du fra nyere tid, og hva var det de varslet om? Hvordan har disse varslerne påvirket samfunnet vårt?
8. Hvordan introduseres Katherine Graham, en av hovedkarakterene, i filmen? Hvordan vil du beskrive henne som person? Hva er hennes gode og dårlige sider?

9. Hvordan utvikler Katherine seg gjennom filmen? Hvilke hendelser er de viktigste for denne utviklingen? Velg tre viktige scener fra filmen og beskriv hvordan de forandrer henne som person.

10. På hvilken måte kan vi si at Katherine Graham er en viktig skikkelse i historien om kjønnsroller i det amerikanske og globale samfunnet? Hvordan kjempet hun for å forandre de tradisjonelle kjønnsrollene på den tiden filmen er satt til, begynnelsen av 70-tallet? Hvordan synes du ting har forandret seg fra de kjønnsrollene vi ser i filmen til dagens samfunn?

11. Allerede i begynnelsen av filmen får vi vite om den store økonomiske utfordringen The Washington Post står overfor. Hva er den store konflikten mellom god journalistikk og lønnsomhet som blir presentert i filmen? Hvordan påvirker dette den vanskelige avgjørelsen Katherine får senere i filmen om hvorvidt avisen skal publisere Pentagon-papirene?

12. Hvordan tror du konflikten mellom god journalistikk og lønnsomhet ser ut for nyhetsaktører i dag? Hvordan tror du dette påvirker nyhetsbildet? Hva er noen av de største utfordringene nyhetsbransjen står overfor i dag?

13. Hvordan introduseres Ben Bradlee, den andre av hovedkarakterene, i filmen? Hvordan vil du beskrive ham som person? Hva er hans gode og dårlige sider?

14. I den første scenen mellom Katherine og Ben i filmen diskuterer de dekningen av bryllupet til den amerikanske presidentens datter, en tilsynelatende triviell nyhetssak. Hvorfor er saken viktig for Ben? Hva er det han sier er så viktig i forholdet mellom pressen og den politiske adminstrasjonen?

15. Hvordan utvikler Ben seg gjennom filmen? Hvilke hendelser er de viktigste for denne utviklingen? Velg tre viktige scener fra filmen og beskriv hvordan de forandrer ham som person.
16. To andre viktige personer i amerikansk historie som er med i mindre roller i denne filmen er Robert McNamara og Lyndon B. Johnson. Hvem var disse to mennene og hva var deres rolle i saken om Pentagon-papirene og Vietnam-krigen?

17. På hvilken måte var USAs rolle i Vietnam-krigen kontroversiell? Hvordan vises dette i filmen? Hva handlet Vietnam-krigen om i korte trekk, og hvorfor involverte USA seg?

18. Hva tror du er de største forskjellene på nyhetsbransjen på 70-tallet, som den beskrives i filmen, og nyhetsbransjen i dag? Hva er de viktigste faktorene til disse endringene? Tror du nyhetsbransjen har endret seg til det bedre eller det verre? Tror du folk flest er mer eller mindre opptatt av nyheter i dag enn for førti år siden? Hvorfor?

19. Hva sier filmen om likestilling? Hvilke scener viser i størst grad kjønnsforskjellene i det amerikanske samfunnet på den tiden filmen er satt? Hvordan vises dette? Hvilken rolle tror du personer som Katherine Graham har spilt i kampen for likestilling? Hvor viktig tror du sånne personer er for å forandre samfunnet?

20. Filmens regissør Steven Spielberg har i intervjuer snakket om hvorfor det var så viktig å få laget denne filmen nå, og at det var grunnen til at produksjonen måtte skje på så kort tid. Hvorfor var det så viktig å lage denne filmen nå? Hvilke paralleller kan vi finne mellom hendelsene som beskrives i filmen og noen av de tingene som skjer i det amerikanske samfunnet i dag? (Les intervjuet med Spielberg under nettressurser)

21. Det er en kjent sak at fiksjonsfilmer som omhandler historiske hendelser iblant tar seg såkalte kunstneriske friheter for å prøve å lage en bedre film. Time-artikkelen om den sanne historien bak The Post, listet under nettressurser nederst på siden, beskriver noen av hendelsene som ikke er helt historisk nøyaktige i filmen, samt noen som er det. Hva synes du om at filmer gjenforteller en ikke helt korrekt versjon av historiske hendelser på denne måten? Hvorfor tror du at filmskapere gjør disse endringene, når de vet at enkelte hendelser da blir delvis usanne? Hvilket ansvar føler du at filmskapere har for å fortelle sannheten, uten endringer, når man lager film om virkelige hendelser?

22. Filmen har fått noe kritikk på grunn av måten den framstiller avisen New York Times sin rolle i publiseringen av "The Pentagon Papers". New York Times var den første avisen som mottok og publiserte dokumentene, og hadde en sentral rolle i denne saken. James Goodale, en av de som var sentrale i saken hos New York Times, beskrev filmen som "god film, dårlig historie". Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å fokusere så lite på New York Times sin rolle i denne saken? Hva er grunnen til at de som jobbet med saken i New York Times har blitt så irriterte på hvordan filmen forteller denne historien? Hva er noen av bekymringene de uttrykker rundt filmens gjenfortelling av saken? (Se PBS Newshour-saken om filmen og les artikkelen om kontroversen rundt New York Times under nettressurser)

23. I filmen nevnes noe som kalles "First Amendment", det første tillegget med endringer til den amerikanske grunnloven. Høyesterettssaken som vi blir fortalt om i slutten av filmen, mellom New York Times og den amerikanske staten, handlet blant annet om denne. Hva er "First Amendment" og hva var det New York Times og The Washington Post vant retten til i saken mot den amerikanske staten? Hvorfor var dette en så viktig rettssak i amerikansk historie?

24. Filmen avslutter med å vise et innbrudd i en bygning som kalles Watergate. Hvilken skandalesak var det som vokste ut av dette innbruddet? Hva skjedde i Watergate-saken og hvilken kobling har den til saken om Pentagon-papirene? Hvilken kjent film har allerede fortalt historien om Watergate-skandalen?

 

Nettressurser

PBS Newshour-sak om filmen

Intervju med regissøren - The Guardian

Den sanne historien bak filmen - Time

Artikkel om kontroversen rundt New York Times - Columbia Journalism Review

Katherine Graham - Wikipedia

Ben Bradlee - Wikipedia

Robert McNamara

Lyndon B. Johnson

The Washington Post - Wikipedia

Pentagon Papers - Wikipedia

Watergate scandal - Wikipedia

New York Times vs United States - Wikipedia

First Amendment to the United States Constitution - Wikipedia


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget , Norsk
Tema:Historie, Identitet og kjønn, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Likestilling/kjønnsroller, Media, Politikk og samfunn, Samfunn og individ
 

Fakta

Originaltittel:The ost
Regi:Steven Spielberg
Roller:Meryl Streep, Tom Hanks, Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Jesse Plemons, Matthew Rhys, Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford og Zach Woods.
Manus:Liz Hannah og Josh Singer
Genre:Biografi / Drama / Thriller
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Produsent:Steven Spielberg, Amy Pascal, Kristie Macosko Krieger
Lengde:1 t. 56 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen