Filmweb
 
 

The Wound

Kort om filmen

I Eastern Cape i Sør-Afrika lever den ensomme fabrikkarbeideren Xolani. Med fri fra jobben legger han ut på en reise til et avsidesliggende fjell for å hjelpe til med en Xhosa-omskjæring - en tradisjon hvor tenåringsgutter innvies i det å bli en mann, gjennom først å bli rituelt omskåret, for så å bli forlatt alene i villmarken i dagevis. Helt isolert fra kvinner lærer de unge mennene de maskuline kodene for deres kultur.

I midten av et barskt og aggressivt miljø finner Xolani en venn i Kwanda, som raskt finner ut av Xolanis dypt bevarte hemmelighet - at han er forelsket i en mann. Spenningen i filmen bygges opp gjennom Kwandas økende tvil til de patriarkalske rammene rundt manndomsinnvielsen, og Xolanis uutholdelige dragning mellom de sterkt tradisjonelle verdiene og sin seksuelle identitet.

Nelson Mandela var blant tilhengerne av ritualet, og hadde selv varme minner fra sin egen omskjæring, men i dagens Sør-Afrika er tradisjonen heftig debattert, og årlig dør flere av deltakerne på grunn av sult, infeksjoner og vold. Alle skuespillerne i THE WOUND er fra bantukulturen med xhosa som morsmål, og danser, sanger, kroppsmaling og skikker fremstilles på autentisk vis.

Filmen tar oss med inn i denne hypermaskuline verdenen av hemmelige ritualer ved å vise effekten den har på de som deltar i den, og tar samtidig opp det som fortsatt er et av de aller største tabuene i Sør-Afrika i dag: homofili.

Hovedrolleinnehaver Nakhane Touré har gjennomgått disse ritualene i virkeligheten, og er selv homofil. Gjennom hans prestasjon i filmen får vi et opprivende innblikk i en særegen sørafrikansk versjon av det gamle dilemmaet mellom tradisjon og modernitet.

Filmen har vunnet en rekke priser ved ulike filmfestivaler verden over. Dette er regissør John Trengoves spillefilmdebut.

Trailer

 

Egnethet i skolen, læreplanreferanser

* Klassetrinn: 10. klasse og videregående 


”The Wound” har fått aldersgrensen 15 år. I skolesammenheng vil den dermed passe best for tiendeklassinger og på videregående. Følgende oppgavesamling i dette studieopplegget tar utgangspunkt i disse alderstrinnene.

* Relevante fag:
Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”The Wound” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

- Norsk
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.- Samfunnsfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Geografi og Samfunnskunnskap og etter videregående innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur og Internasjonale forhold.

- Naturfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Kropp og helse.

- Kristendom, religion, livssyn og etikk/religion og etikk (vgs)
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk og etter VG3 innen hovedtemaene Religionskunnskap og religionskritikk og Filosofi, etikk og livssynshumanisme.Les mer på udir.no/Lareplaner
 

Oppgavesamling

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. 


 

 
A: Karakterene

I filmen blir vi kjent med Xolani Radebe (hovedpersonen) og Vija, to menn som jobber som veiledere for unge gutter som skal gjennomføre et krevende overgangsritual for å kunne kalle seg menn. De to er homofile, og dette er noe de har lært seg å både leve ut og å skjule på hver sine måter. Blant de unge guttene befinner Kwanda seg. Han bor til vanlig i storbyen og synes disse gamle, manndomsfokuserte tradisjonene på landsbygda er feil.

1) Hva får vi vite om Xolani sitt liv? På hvilke ulike måter er livet hans påvirket at han har holder sin homofile legning skjult? I hvor stor grad er livet hans påvirket av hans følelser for Vija?

2) Vija er gift og har tre døtre. Hvorfor tror du han har valgt å få kone og barn, selv om han er homofil? Er dette feil? Diskuter i klassen.

3) Xolani har sterke følelser for Vija. Gi ulike eksempler på hva han for kjærlighetens skyld er villig til å gjøre/ofre for Vija.

4) Elsker eller bare utnytter Vija Xolani? Gi ulike eksempler fra filmen på at begge deler kan være riktig svar.

5) Hva får vi vite om Kwanda? Hva slags liv tror du han lever i Johannesburg, til forskjell fra de ungguttene som bor på landsbygda?

6) Tror du Khwalo, Kwandas far, mistenker sønnen for å være homofil? Hva ønsker han å oppnå med å sende Kwanda til bygda for å gjennomføre et manndomsritual? Begrunn svaret ditt.

7) Kwanda er en klok gutt, på mange måter. Han har lett for å avsløre andre mennesker. I samtale med Xolani forsøker han å få Xolani til å innrømme at han er homofil, samt å skjønne at Vija egentlig ikke elsker han. Kwanda sier ting som

- Hva ser du i han (Vija)? Tror du han bryr seg?

- Jeg ser hva du er , men du vil ikke innrømme det.

- Er du ikke lei av å late som? - Tror du ikke han (Vija) knuller andre menn? Tror du han elsker deg? Du må frigjøre deg fra all denne dritten.

Hvorfor er det så viktig for Kwanda å få Xolani til å skjønne disse tingene?

8) Hvis du skulle ha gitt Xolani et råd, hva ville det ha vært? Begrunn svaret ditt.

9) Tenk deg at du er en journalist som skal gjøre et intervju med Vija som veileder for manndomsritualet. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille. Snakk med andre i klassen om hva slags svar dere tror han ville ha gitt.

10) Hvorfor tror du Xolani gjør det han gjør mot Kwanda i filmens slutt? Hva kan denne handlingen si om Xolanis egne holdninger til homofili?

 

B: Maskulinitet/kjønnsroller

1) Hva vil det si å være en mann? Diskuter i klassen.

2) I løpet av Xhosa-omskjæringen (og dagene etterpå) skal gutter bli menn. Dette er et overgangsritual. Hvilke andre overgangsritualer kjenner du til? Har vi noe tilsvarende i Norge?

3) Etter at kirurgen snitter opp guttenes peniser beordrer han dem til å rope ”jeg er en mann”. I mange sammenhenger forventes det av menn å være sterke og å tåle smerte. Hvorfor det, tror du? Diskuter i klassen.

4) Etter omskjæringen skal guttene bo i hver sin hytte i over en uke, og de blir fortalt at de ikke skal drikke eller sove. Kan det være noe positivt ved at man som ungdom i en periode bruker litt tid på å distansere seg fra omverdenen og reflektere over hvem man er og skal bli? Kunne du selv som ungdom hatt nytte av dette? (Altså, ikke omskjæringen, men en uke med isolasjon.)

5) Hva tror du Khwalo, Kwandas far, synes er feil med sin sønns maskulinitet?

6) Vi ser flere av de unge guttene knytte bånd seg imellom. De spiser, drikker og danser sammen. Er det kun negativt at de er sammen for å dyrke sin egen maskulinitet? Diskuter i klassen.

7) Hva er det som gjør at homofili ikke blir ansett som maskulint? Diskuter i klassen.

8) Når manndomsritualet er over, blir de små hyttene ungguttene bodde i brent. Hvorfor, tror du?

9) I mange land, inkludert Norge, kjempes det for likestilling mellom menn og kvinner. Hva vil dette si? Hvilke forskjeller mellom menn og kvinner kommer alltid til å være tydelige, tror du? Diskuter i klassen.

10) Kwanda ønsker å ta et oppgjør med gamle kjønnsrollemønstre. Han kommer med ulike påstander, her er eksempler: - Shaka og krigerne hans, og Jesus og disiplene, hadde sikkert lyst på hverandre. (Finn ut hvem Shaka var, og eventuelt også Jesus, ved behov)

- Menn lar seg styre av pikken sin som om det er det viktigste i verden.

I tillegg, når han får vite at en av de andre guttenes far er lastebilsjåfør, så sier han at faren sannsynligvis ligger med mange kvinner mens han er bortreist, og når han kommer hjem til familien krever han respekt fordi han er mannen i huset.

Diskuter i klassen om Kwanda kun ønsker å provosere, eller om måten han tenker på er interessant og verdifull. Hva tror du må gjøres for at man i land som Sør-Afrika skal kunne snakke åpent om homofili, mannsidealer og kjønnsroller?
C: Geografi og historie

1) Finn Sør-Afrika og Johannesburg på et kart.

2) Snakk sammen i klassen, hva kan dere om landet Sør-Afrika? Finn og del informasjon om hvites påvirkning i Sør-Afrika på 1900-tallet og i dag.

3) I Sør-Afrika er det store forskjeller på rik og fattig, hvit og sort. Hva tror du er de største forskjellene på å vokse opp som ung i Sør-Afrika og der hvor du selv bor?

4) Gi eksempler på generelle forskjeller på å vokse opp i en storby og det å vokse opp på landsbygda, uansett i hvilket land.

5) Gi eksempler fra filmen på geografiske forskjeller på Sør-Afrika og Norge.

 

D: Ord/uttrykk/språk

1) Når Xolani snakker med de hvite mennene (på vei til fossen), snakker han afrikaans. Hva slags språk er dette?

2) Xolani sitt morsmål er xhosa, og dette språket hører vi gjennom hele filmen. Bruk internett og finn ut hvor mange mennesker som snakker dette språket, sammenlignet med norsk.

3) I filmen nevnes eksempelvis Khwalo-klanen og Ngubengcuka-klanen. Hva er en klan?

4) En av de eldste sier ”Lovet være Bhunganes guder, som gir oss mais og durra!” Hva betyr ”lovet være”?

5) Hvilke ord, uttrykk og symboler i filmen kan man knytte til kristendom?

 

E: Homofili

1) Hvorfor har så mange kulturer og samfunn i verden i dag problemer med å akseptere homofili? Snakk sammen i klassen. 2) Bruk internett og finn informasjon om hvor stor del av Norges befolkning som antas å være homofile. Bruk statistikker du kommer over til å regne ut hvor sannsynlig det er at du kjenner mennesker som er homofile. Hva har dette å si for hvordan du uttrykker dine holdninger overfor homofili? 3) Har du noen gang hørt ord som ”homo” eller ”lesbe” bli brukt som skjellsord? Hvorfor tror du disse ordene blir valgt av de som skjeller ut?

4) Hvorfor tror du det er flere åpne homofile/lesbiske fellesskap i storbyer enn på landsbygda? Snakk sammen i klassen.

5) I filmens siste del spør Kwanda: ”Dette er Sør-Afrika, ikke Uganda eller Zimbabwe. Vi er ikke styrt av Mugabe. Finnes det ikke homofil kjærlighet i Afrika?” Hva mener han med dette?

6) For å finne ut mer om det å være homofil, bruk nettsider som www.ung.no/homofil og www.llh.no (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

 

F: Generelle filmstudiespørsmål

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.


3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


4) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.


5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)


6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Seksualitet, Samfunn og individ, Kjønn og kjønnsroller, Identitet og kjønn
 

Fakta

Originaltittel:Inxeba
Regi:John Trengove
Roller:Nakhane Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini
Manus:John Trengove, Malusi Bengu, Thando Mgqolozana
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike / Nederland / Sør-Afrika / Tyskland
Språk:afrikaans/engelsk/xhosa
Produsent:Cait Pansegrouw, Elias Ribeiro
Produksjonsselskap:Riva Filmproduktion, Das Kleine Fernsehspiel (ZDF), ZDF/Arte, OAK Motion Pictures, Cool Take Pictures, Deuxieme Ligne Films, Sampek Productions, Edition Salzgeber, Urucu Media
Musikk:João Orecchia
Lengde:1 t. 28 min.
Distribusjon:Tour de Force
Produksjonsår:2017
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen