Filmweb
 
 

Røverdatter

FILMINFORMASJON

Som liten lekte Sofia og faren sisten og pil-og bue, men også gjem ølflaska og løp fra taxi-regningen. Røverdatter er en ganske annerledes far-datter film om Sofia som forsøker å hjelpe pappaen sin inn på rehabilitering, sånn at de kan ha et forhold igjen. I en til tider absurd, kaotisk og komplisert hverdag er strategien deres en god dose mørk humor.

Sofia Haugan er en ung, nyutdannet filmskaper som bor i Oslo sammen med kjæresten og omplasseringshunden Shaggy. Hun er ganske lik faren sin, de har samme humor, samme glimt i øyet og til dels samme temperament. Men hans temperament ble farlig, og fra hun var ti år bodde hun og moren i skjul på hemmelig adresse. Nå har Sofia og faren tatt opp igjen kontakten. 

Faren lever fortsatt et liv preget av rus og kriminalitet, mer innsatt i fengsel enn ikke. Hans store sorg er at han mistet Sofia. Sofias store håp er at hun som voksen kan hjelpe han på beina, så han kan bli en pappa igjen. Sammen kjemper de en hard kamp med mye humor og varme; for forholdet, mot rusen og mot systemet som er ment å hjelpe dem.

Røverdatter er Sofia Haugans debutfilm, og har allerede vunnet hederlig omtale i Dragon Award Nordic Documentary Competition under Göteborg Film Festival.

Se filmens trailer

To andre filmer med temaene rus og omsorg, med ferdige filmstudieopplegg: 

Meg eier ingen
Pøbler 
Det røde eplet

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSERKlassetrinn: 8.-10. klasse + videregående

”Røverdatter” har fått aldersgrense 12 år. Medietilsynet begrunner dette med at filmen inneholder scener med ”ustabile voksne og nærgående skildringer av rusmisbruk.”Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Røverdatter” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og Vg3 innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. 

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren og samfunnskunnskap, og kompetansemål etter Vg1/Vg2 innen hovedtemaene utforskeren og individ, samfunn og kultur. 

KRLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og etter Vg3 innen hovedtemaet filosofi og etikk.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet kropp og helse, og etter Vg1 innen hovedtemaet ernæring og helse.

Les mer på www.udir.no/Lareplaner
 

OPPGAVESAMLINGOppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. 


A: KARAKTERENE

1) Beskriv Sofia. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider?

2) På hvilke måter kan man si at Sofia kan være et forbilde for andre mennesker? 

3) Beskriv Kjell Magne. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider? Hvordan du tror han vil beskrive seg selv som far? 

4) Kjell Magne sier han er glad i datteren sin, og at han er stolt av henne. Gi eksempler fra filmen på at du kan se at dette stemmer. 

5) Kjell Magne forteller litt om hvorfor han begynte å ruse seg. Han snakker om konflikter da han var skoleelev, en diagnose han har fått, og om ”selvmedisinering”. Finner dere en sammenheng i denne informasjonen? Gjengi hva dere oppfattet som Kjell Magnes egen forklaring på at han ble rusmisbruker. 

6) Vi får ikke vite så mye om Trude, Kjell Magnes kjæreste. Snakk likevel sammen om hvilket inntrykk dere har fått av henne som menneske. 

7) Hva opplever dere som den viktigste grunnen til at Sofia ønsket å lage denne filmen? 

8) Kjell Magne forteller at han ikke tenker så mye på fortiden, han prøver å ha det bra akkurat nå. Er dette en bra måte å tenke på? Lat som om du skal intervjue Kjell Magne; lag tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille han for å få frem hans tanker rundt sitt eget liv og livet generelt. Snakk sammen i grupper om hva dere tror han ville ha svart. 

9) Hvordan tror du det kommer til å gå med Kjell Magne i tiden fremover, etter å ha vært på rehabiliteringssenteret? Hva må til for at han skal klare å unngå dop i fremtiden? I hvor stor grad mener dere at Sofia kan våge å stole på at han nå vil forbli rusfri? Snakk sammen i grupper. 

 

B: RUS/HELSE

1) Hvordan kan ulike former for dop og alkohol påvirke en menneskekropp? (Hva skjer rent medisinsk?) Gi ulike eksempler.

2) På hvilke ulike måter kan dop og alkohol påvirke menneskers oppførsel og personlighet? Gi ulike eksempler.

3) Gi eksempler på negative ting som kan skje ved rusmisbruk. Hva tror du Kjell Magne, da han rusa seg som mest, ville kunne si var fordelene med dop? Diskuter dette i klassen. 

4) Skriv en definisjon på en alkoholiker og en rusmisbruker. Sammenlign med hva andre i klassen har skrevet.

5) Hvorfor kan det være så vanskelig å slutte for de som er avhengige av å ruse seg, selv når de vet at det er skadelig for seg selv og omgivelsene?

6) Før rehabiliteringen ser vi at Trude er avhengig av heroin. Hva er heroin? 

7) Hvilke rusmidler er tillatt i salg, og hvilke er det ikke? Gi ulike eksempler. Hva er forskjellene på disse, og hvorfor er bruk av enkelte rusmidler sosialt akseptert, mens andre er det ikke?

8) Sofia bruker mange krefter på å få organisert hjelp til faren sin. For å få hjelp ringer hun bl.a. NAV. Hva er NAV? 

10) Det finnes flere organisasjoner o.a. som kan hjelpe mennesker som har alkoholproblemer. På filmens rulletekst nevnes LMS (Landsforbundet Mot Stoffmisbruk), nummeret til deres pårørendetelefon er: 800 40 567, og websideadressen er www.motstoff.no. Organisasjonen Barn av rusmisbrukere står også oppført, deres webside er www.barweb.no. Lag en plakat med denne informasjonen, som kan henge på en oppslagstavle på skolen deres. 


C: DIVERSE

1) Hvilke ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i filmen?

2) Sofia hadde mange bekymringer i oppveksten sin. Hvem kan man snakke med når man har det vondt, når man føler man ikke kan eller vil snakke med foreldrene sine? Og hvorfor er det viktig å snakke med noen når man har vonde følelser?

3) Sofia sier: ”Livet består av masse historier. Man bør samle flest mulig historier til man blir gammel.” Hva synes du om denne livsfilosofien? Diskuter med andre i klassen. 

4) Kjell Magne vet at han ikke har vært en god pappa, men han forteller Sofia at han trøster seg med at det gikk bra med henne. Diskuter dette i grupper. Hva tror dere han mener med at ”det gikk bra med Sofia”? 

5) I slutten av filmen sier Sofia til Kjell Magne: ”På mandag får du medisiner, da blir alle unnskyldningene dine borte.” Hva mener hun med dette?

6) Kjell Magne sier: ”Jeg vil ikke tigge, mitt liv kan ikke baseres på at andre hjelper meg.” Samtidig ser vi mange flere ganger at han opptrer uansvarlig og at han trenger hjelp. Gi konkrete eksempler på dette fra filmen, og diskuter hva av dette som er normal adferd og hva han gjør som skyldes hans rusmisbruk.


D: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.


3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


4) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.


5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)


6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.


 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
Per Olav HeimstadPer Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Filosofi og etikk, Helse og rus, Oppvekst/familie, Samfunn og individ
 

Fakta

Regi:Sofia Haugan
Roller:Sofia Haugan, Kjell Magne Haugan, Trude Didriksen, Magnus Tombre Bøhn
Manus:Sofia Haugan
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Carsten Aanonsen
Lengde:1 t. 25 min.
Distribusjon:Indie Film
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen