Filmweb
 
 

Utøya 22. juli

Kort om filmen

Spillefilmen Utøya 22. juli handler om dagen vi aldri glemmer, men vanskelig kan forstå. En stor mengde fakta fra AUFs sommerleir 22. juli 2011 er allerede gjengitt i rettsaker, bøker og media. Men de færreste av oss vet mye om den ufattelige panikken og forvirringen som oppstod, eller de umulige valgene ofrene ble stilt overfor. En terror som påførte så mange en frykt og sorg de må leve med resten av sitt liv.

Utøya 22. juli er skrevet på bakgrunn av vitneskildringer og kjente fakta, og skapt i tett dialog med flere overlevende. Av respekt for ofrene og deres pårørende, er karakterer og enkeltopplevelser oppdiktet. I filmen møter vi Kaja (18) og hennes venner på sommerleiren, og ser hendelsene slik de kunne ha sett ut for noen på øya. Filmen starter når ungdommene, sjokkerte over bombeangrepet i Oslo, betrygger sine pårørende med at de er langt unna. Den trygge atmosfæren brytes da skudd høres. Så følger vi Kaja i hennes kamp for å overleve - minutt for minutt.

Mye av det som har vært skrevet og sagt i media har handlet om terroristens manifest, dom, soningsforhold og navnebytte. Med spillefilmen Utøya 22. juli har regissør Erik Poppe ønsket å beskrive ungdommens kamp for å overleve det ubegripelige, og bringe oppmerksomhet tilbake til ofrene; de drepte og de som overlevde, deres pårørende, familier og etterlatte:

"Deres opplevelse av denne politiske terroren kan vanskelig beskrives med ord. Jeg håper filmen kan bidra til vår medfølelse og omsorg for dem som er tilbake, og skape større forståelse for hvordan tilfeldighetene rådet over alles skjebner i det kaoset som oppstod da ondskapen slo ned." - Erik Poppe
 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen fra hele klassen.
 

Felles oppgaver før filmen

Filmen Utøya 22. juli er en filmatisk rekonstruksjon og dramatisering av terrorangrepet som rammet Utøya den 22. juli, 2011. Den kommer ut på kino litt under syv år etter hendelsen.

1. Diskuter i klassen hva dere synes om at man lager film av en slik hendelse. Hvilke positive og negative effekter kan det ha? Hvor lang tid bør det gå før man lager en slik film, om man i det hele tatt bør gjøre det? Har det gått lang nok tid nå?

2. Diskuter i klassen hva dere tenker om sitatet fra filmens regissør Erik Poppe som er gjengitt ovenfor i beskrivelsen av filmen, om at ord vanskelig kan beskrive denne hendelsen. Det har vært skrevet flere bøker om 22. juli allerede, blant annet Aage Storm Borchgrevinks "En norsk tragedie" og Åsne Seierstads "En av oss", som begge ble veldig positivt mottatt av kritikere og publikum. Hva er noen av styrkene litteratur eller ord har når det kommer til å fortelle om en slik hendelse? Hva kan være noen av filmmediets styrker når det kommer til å fortelle om en slik hendelse?

3. Denne filmen har skapt mye debatt i media, både i Norge og utlandet, i forbindelse med filmens premiere på filmfestivalen i Berlin. Som nevnt ovenfor har det dog allerede blitt skrevet flere bøker om hendelsen, og det har også blitt laget teaterstykke om den. Hvorfor tror du det oppstår mer debatt nå når det har blitt laget en film om 22. juli, enn ved disse tidligere gjenfortellingenes utgivelser? Hva er forskjellen på det å lage film om denne hendelsen, og det å skrive bøker eller lage teaterstykker om den?

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord inntrykkene du sitter igjen med etter å ha sett filmen. Hvordan vil du beskrive handlingen i filmen? Hva overrasket deg mest med filmen? Hva likte du best med hvordan filmen gjengir denne hendelsen? Hva likte du minst?

2. Filmen åpner med med bilder tilsynelatende fra overvåkningskameraer i Oslo, som viser bilder fra bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet kort tid før angrepet på Utøya. Hva er disse bildenes funksjon i filmen? Hvorfor tror du filmskaperne åpner filmen slik?

3. Det første bildet fra Utøya i filmen introduserer oss for hovedkarakteren Kaja. Hun ser rett mot kameraet og sier "Dere kommer aldri til å forstå". Like etter forstår vi at hun snakker med moren sin på telefonen. På denne måten fremstår denne replikken både som noe hun sier til moren sin, men like mye noe hun sier direkte til oss i publikum. Hva er betydningen bak dette utsagnet? Hvorfor åpner filmskaperne gjengivelsen av hendelsen på Utøya med akkurat denne replikken? Hvordan reagerte du på disse ordene? Fikk de deg til å se på filmen med et annet blikk enn du ellers ville gjort?

4. Hvordan vil du beskrive Kaja? Hva er hennes gode og mindre gode egenskaper? Hvordan er forholdet hennes til moren og lillesøsteren sin? Forandrer Kaja seg i løpet av filmen?

5. Hvordan vil du beskrive Kajas lillesøster Emilie? Hva er hennes gode og mindre gode egenskaper? På hvilke måter er Emilie forskjellig fra Kaja? Forandres forholdet mellom de to søstrene i løpet av filmen?

6. Hvordan vil du beskrive noen av de andre karakterene vi møter gjennom filmen? Hvordan forholder Kaja seg til disse? Hvem er filmens viktigste karakterer utenom Kaja? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å bruke ukjente skuespillere til alle karakterene i filmen?

7. Filmens skapere har vært veldig påpasselige med å presisere at alle filmens karakterer er oppdiktede, men basert på virkelige personer og hendelser. Dette er også nevnt i filmens ettertekster. Hvorfor tror du det har vært så viktig for filmskaperne å ikke bruke virkelige personer og navn? Hva er noen av de etiske problemene ved å gjenfortelle virkelige hendelser på film, spesielt når man bruker virkelige personers ekte navn?

8. Tidlig i filmen ser vi de sentrale karakterene diskutere Afghanistan-krigen og Norges rolle i den konflikten. Hvorfor tror du manusforfatterne har valgt å la karakterene diskutere akkurat dette? Hvilken relevans har det til de senere hendelsene i filmen?

9. Filmens fokus holder seg på Utøya, men ungdommene er ved flere anledninger tilknyttet omverdenen med sine mobiltelefoner. Hva tror du filmskaperne ønsker å vise med de scenene der ungdommene forsøker å få kontakt med omverdenen på telefon? Hvordan representerer mobiltelefonene både en form for redningsmulighet, men også en fare i filmen? Hva anbefaler eksperter at mennesker som utsettes for terrorangrep gjør med mobiltelefonene sine?

Sikkerhetsrådgiver: Dette må du gjøre i en terrorsituasjon

10. I en av filmens scener mot slutten av filmen, synger Kaja en sang til en gutt hun gjemmer seg med. Hvordan opplevde du denne scenen? Hvorfor tror du filmskaperne ønsket å skape en slik scene i filmen? Tror du dette er noe som faktisk skjedde på Utøya, eller noe filmskaperne har konstruert?

11. Hva tenker du om filmens avslutning og siste scene? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å avslutte filmen på denne måten? Hva forsøker de å fortelle publikum med det som skjer med hovedkarakterene? Hvordan synes du at sluttscenen passer med filmens realistiske uttrykk?

12. Den delen av filmen som foregår på Utøya er filmet i det som tilsynelatende ser ut som én enkelt tagning, altså at det ikke er noen synlige klipp i filmen. Denne delen foregår også over de samme 72 minuttene som angrepet på Utøya varte. Kameraet virker å være håndholdt og følger hovedkarakteren gjennom hele filmen. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å lage filmen på denne måten? Hvilken effekt har denne teknikken på publikum? Hvordan påvirker det filmens uttrykk, sammenlignet med en mer konvensjonelt klippet film? Hva tror du var noen av utfordringene ved å lage filmen slik? Tror du at det i virkeligheten ikke er noen klipp i filmen, eller tror du at de er skjult med dyktig foto og klipp? Hvor og hvordan er disse klippene i så fall skjult?

13. Lyden i filmen er også framtredende, blant annet ved at det ikke er brukt filmmusikk. Dessuten oppleves lyden tidvis desorienterende, fordi vi hører skudd og andre lyder fra tilsynelatende alle retninger. Hva slags effekt har lyddesignet i filmen på publikum? Hvordan påvirker lyddesignet og fraværet av musikk filmens uttrykk? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å lydlegge filmen på denne måten?

14. Erik Poppe benyttet seg av tre regiassistenter under innspillingen av filmen, som alle tre opplevde angrepet på Utøya. I artikkelen under snakker en av disse om hvordan de tre opplevde hendelsene på Utøya forskjellig. Blant annet ble det diskusjon under innspillingen av filmen om hvordan skuddene hørtes ut, mengden skudd, og hvordan forskjellige ting faktisk skjedde. Hvorfor tror du de som opplevde Utøya-angrepet husker det så forskjellig? Hvilke utfordringer skaper dette når man skal gjengi en slik historie? Hva er noen av de etiske problemene som kan være knyttet til dette?

Artikkel om regiassistentene

15. En annen som opplevde hendelsen på Utøya, og har uttalt seg til media om filmen i artikkelen under, er Hanne Linaker. Hun føler at filmen ikke greier å gjenspeile hvor grusomt angrepet faktisk var. Hun mener også at filmen har en for snever vinkling og ikke viser det store bildet. Hun sier at 22. juli handler om de verdiene som ble angrepet og om kreftene som angrep, om de som døde, de som overlevde og om tiden etterpå. Med de valgene regissøren Erik Poppe har gjort, føler hun at filmen har fått et skrekkfilmaktig preg, noe hun mener er uheldig. Hva tenker du om det som uttrykkes i denne artikkelen? Filmskapernes intensjoner har åpenbart ikke vært å lage en film som gir et slikt inntrykk som beskrives i artikkelen - hvordan tror du at dette allikevel er den opplevelsen noen får av å se den? Hvorfor tror du Hanne mener at dokumentarer er bedre egnet til å fortelle historien om 22. juli? Hva kan noen av problemene med å lage fiksjonsfilm av slike hendelser være? Hva kan noen av styrkene være?

Overlevende snakker om filmen

16. Filmskaperne har valgt å ikke vise personen som gjennomførte terrorangrepet, annet enn som en skygge og en vag silhuett. Regissøren har snakket i media om at han ikke ønsket å lage en film om gjerningsmannen, men om de som ble angrepet på Utøya - å rette fokuset tilbake mot dem. På den annen side er dette grepet med på å nettopp skape skrekkfilmuttrykket som blir nevnt i artikkelen over, og ved å ikke vise trusselen kan man bli sittende igjen med en ubesvart frykt om monsteret bak handlingen. Hva føler du er de positive og eventuelt negative sidene ved å kun fokusere på ungdommene på Utøya, og å følge hele hendelsen gjennom øynene til én fiktiv karakter?

17. Erik Poppe sier i en av artiklene ovenfor, på spørsmål om hvorfor vi trenger denne filmen: "Fordi vi ikke må glemme det som skjedde, glemme hvordan høyreekstremistisk terror kan se ut". Dagbladets anmelder av filmen, Inger Merete Hobbelstad, spør selv om hvorfor filmen er laget, tilsynelatende uten å finne svar. Hun er usikker på hva filmen vil, utover det å minne publikum på hva ofrene gikk gjennom. Hennes kollega Marie Simonsen er av motsatt oppfatning. Hun mener at filmen ikke kommer et øyeblikk for tidlig, der den gjenoppsøker et kollektivt traume som ikke er ferdig bearbeidet. Les de to artiklene lenket til under. Hva føler du er denne filmens misjon? Vil den noe annet enn å minne oss på det som skjedde på Utøya? Klarer den å tilføye noe til diskusjonen rundt hva som skjedde? Har den gitt deg noen nye tanker eller ny informasjon om angrepet på Utøya? Hva er i så fall disse?

Dagbladets anmeldelse

Marie Simonsens kommentar

18. I et intervju i forkant av filmens premiere snakker Erik Poppe blant annet om hvorfor han ville lage denne filmen, hvorfor akkurat nå, og hvorfor som fiksjonsfilm i stedet for dokumentar. Han sier at den offentlige debatten rundt 22. juli i Norge i for stor grad har dreid seg om ting som gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet, bygging av et minnested, og om gjerningsmannen og hans soningsforhold, i stedet for å handle om de som ble rammet av angrepet. Han sier også at tiden føltes riktig og viktig, blant annet på grunn av neo-fascismens frammarsj i Europa i senere år, og at filmen representerer et ønske om å minne oss på at vi må stå opp mot denne utviklingen. Til slutt sier han at fiksjon kan være mer sannferdig mot hendelsene den 22. juli enn det en dokumentar kan, og fortelle en historie som vil resonnere hos flere. Hva tenker du om Poppes uttalelser i dette intervjuet? Hva er du enig i, og hva er du uenig i? Hvorfor?

Intervju med Erik Poppe

19. Les gjennom utvalget av anmeldelser av filmen under. Hvilke av betraktningene som trekkes fram i disse anmeldelsene er du mest enig i og hvorfor? Hva er noen av de mest positive tingene kritikerne skriver om filmen? Hva er noen av de største innvendingene kritikerne har mot filmen? Er du enig eller uenig i disse? Hvorfor? Finn gjerne også flere reaksjoner på filmen fra etter filmens premierevisning, og skriv litt om hvordan publikum har reagert på filmen.

20. Skriv din egen anmeldelse av filmen, både med ditt eget syn på filmens kvalitet, men også med et blikk på hvordan filmen passer inn i samfunnet vårt og diskusjonen rundt 22. juli, som kritikerne over også har gjort det.

21. Filmskaperne og distributørene av filmen har valgt å ikke slippe noen klipp eller trailer for filmen, og konsentrert markedsføringen i en kort periode og i få medier. Hvorfor tror du at de har valgt denne tilnærmingen i forbindelse med filmens lansering?

22. Hva føler du er noen av de viktigste tingene vi som samfunn kan lære av det som skjedde den 22. juli? Skriv et essay om dette.
 

Nettressurser

Intervju med regissør Erik Poppe om prosjektet og mange av valgene som er tatt i filmen

Montages analyse av filmen


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget , Norsk
Tema:Filosofi og etikk, Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Samfunn og individ, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt, Nordisk
 

Fakta

Originaltittel:Utøya 22. juli
Regi:Erik Poppe
Roller:Andrea Berntzen, Elli Rhiannon Müller Osborne, Jenny Svennevig, Aleksander Holmen, Ingeborg Enes, Sorosh Sadat, Brede Fristad, Ada Eide mfl.
Manus:Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae
Produksjonsselskap:Paradox Film 7
Lengde:1 t. 32 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen