Filmweb
 
 

Trondheimsreisen

FILMINFORMASJON

”Trondheimsreisen” er en munter og tidvis dramatisk reise gjennom tiden, fra begynnelsen av 1900-tallet og fram mot våre dager. Den er laget av gamle filmopptak fra nasjonale arkiver og fra loft og kjellere i private hjem. Filmene er sjelden eller aldri tidligere vist for publikum. Nå er de sydd sammen til et nytt filmunivers. Filmens humoristiske drama kommer fram i intervjuer med profilerte og mindre kjente trondhjemmere som forteller om sine vandringer gjennom tiden.

Fortellingen er større enn Trondheim. Dette er filmen om hvordan det menneskelige fellesskapet utviklet seg i Norge, fra kroningen av kong Haakon i 1906, til oljeøkonomien endret forståelsen av hva fellesskap innebærer.

”Trondheimsreisen” er regissert av Magnus Skatvold, og er hans langfilmdebut. Den ble i år (2018) vist som åpningsfilm under Kosmorama, Trondheims internasjonale filmfestival.

Se trailer

”Lumière! Eventyret begynner” (2016) er en annen dokumentarfilm som utelukkende er satt sammen av historiske filmarkivklipp. Denne finner du studieopplegg til her.


Egnethet i skolen, læreplanreferanser

Klassetrinn: 8.-10. klasse + videregående
”Trondheimsreisen” er tillat for alle. Medietilsynet begrunner dette med at filmen ikke inneholder noen scener som antas å ha en skadelig virkning på barn.

Relevante fag
Norsk, samfunnsfag, historie (vgs), medier og kommunikasjon, medieproduksjon, medie- og informasjonskunnskap Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Trondheimsreisen” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og på videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kommunikasjon.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Geografi og Historie.

HISTORIE (VGS)
Kompetansemål etter VG2 studieforberedende utdanningsprogram innen hovedtemaet Historieforståelse og metoder.

MEDIER OG KOMMUNIKASJON/MEDIEPRODUKSJON/MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP
Ulike kompetansemål knyttet til bildekommunikasjon, bildeproduksjon, mediesamfunnet, medieutvikling o.a.

Les mer på udir.no/Lareplaner
OPPGAVESAMLINGOppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. A: TRONDHEIM/HVA KJENNETEGNER OG KREVER EN BY?

1) Hvor i Norge ligger Trondheim? Hva kjennetegner naturlandskapet rundt Trondheim? Hvilke ulike ressurser (naturressurser o.a.) har Trondheim tilgang til? Bruk forskjellige typer kart og finn ut.

2) På hvilken bakgrunn ble navnet Nidaros fremmet som forslag til nytt navn på Trondhjem på 1920-tallet? Bruk internett og finn ut.

3) Hva tror du ikke-trøndere tenker når de hører ordet Trondheim? Snakk med andre i klassen, og begrunn påstandene dine.

4) I filmen ser vi at folk er opptatt av både idrett, sang og musikk, uteliv, teater og lignende. Altså kultur. Hvilke kulturtilbud mener du er viktigst for at mennesker som bor i en by skal være fornøyde, og hvem er det som har ansvar for at disse tilbudene eksisterer? Diskuter i klassen.

5) Hva må til for at barn i en by skal ha det bra?

6A) Hvilke ulike typer næringer (primær-/sekundær-/tertiær-) ser man eksempler på i denne filmen? Lag en liste.

6B) For at alle menneskene i en by skal få dekket behovene sine må en stor mengde varer fraktes over og innenfor bygrensene. Snakk sammen i klassen og lag en liste over ulike varer som må til for ”å drifte en by”. Snakk sammen om hvilke varer som er de mest nødvendige. Hvilke problemer vil kunne oppstå om transporten inn og ut av en by stopper opp?

7) Innen byutvikling er ofte organiseringen av biltrafikken et problem. Hvilke utfordringer genererer biltrafikk, og hva mener du må til for å løse disse?

8) I filmen hører vi om at mange har sterke følelser knyttet til gamle bygninger. Hva er det ved gamle bygg som gjør de verdifulle for mennesker? Gi grunner til at gamle bygninger bør bevares, selv om de tar plass der hvor nye og mer funksjonelle bygg kunne ha stått.

B: FØR OG NÅ

1) I filmens start ser vi ulike årstall dukke opp på skjermen (1910 – 1925 – 1934 – 1945 – 1953 – 1963 – 1972 – 1980). Gir noen av disse årstallene deg assosiasjoner til historiske begivenheter? Hvilke historiske årstall er det du personlig knytter spesielle hendelser til?

2) I filmen får vi høre at mange begynte på arbeidslivet sitt i ung alder, for eksempel innen gårdsbruk eller skipsfart. (Vi får bl.a. høre at en femtenåring forfalsket dåpsattesten sin slik at han kunne jobbe på et skip i over et år.) Diskuter i klassen hvilke fordeler og ulemper dette ga ungdom den gang. Kunne slike muligheter i dag for noen vært et godt alternativ til videregående skole? Diskuter i klassen.

3) I filmen ser vi mange gamle opptak som viser unge mennesker. Snakk sammen i klassen og gi ulike eksempler på hva som er store forskjeller på ungdom før og i dag.

4) Det fortelles at det før var vanlig at man fikk det samme yrket som sine fedre. Hvorfor var det slik, tror dere? Hvorfor er dette i stor grad annerledes i dag? Diskuter i klassen.

5) Hvilke yrker ser du eksempler på i filmen, som er uvanlige i dag?

6) I filmen er det en som kommer med følgende påstand: ”Det var større aksept den gang for at menn hadde elskerinner, enn i dag. Konene hadde ikke sjans, hva skulle de gjøre hvis de ble skilt?” Diskuter denne påstanden. Hva kan denne påstanden si om kvinnens situasjon og rolle før i tiden?

7) Når man i filmen snakker om at ulike bystrøk ble dominert av ulike gjenger sies det at ”det var en annen form for brutalitet da, enn i dag”. Hva tror du menes med dette? Hva har endret seg – og hvorfor?

8) I tidligere generasjoner var det vanlig at mødre var hjemmeværende, altså at de ikke hadde jobb utenfor hjemmet. Snakk sammen i klassen om dette, og diskuter fordeler og ulemper.

9) På hvilke ulike måter får vi høre at hverdagsfolk i Trondheim ble påvirket av Den andre verdenskrig?
C: SPRÅK: ORD, BEGREPER, DIALEKT

I filmen hører vi ulike ord, uttrykk og begreper. Denne oppgaveseksjonen fokuserer på et utvalg av disse.

1) Hva er en kinematograf?

2) Hva er en grossist?

3) Hva vil det si at man losser noe?

4) Det er en tradisjon at våre konger blir kronet i Nidarosdomen. Hva vil det si å bli kronet?

5) Hva slags penger er oljepenger?

6) Hvilken tidsperiode snakker man om når man bruker begrepene ”i manns minne” og ”i gamle dager”? Diskuter i klassen.

7) Hva vil det si å gå på epleslang? Er dette en vanlig aktivitet blant barn og unge i dag?

8) I sammenheng med Den andre verdenskrig hører vi ordene ”hird”, ”motstandsbevegelse”, ”Marshall-pakke” og ”deportasjon”. Hva betyr disse ordene?

9) Den ene forteller at han fikk ”carte blanche” i restauranten mens bestefaren hadde et ”businessmøte” med en dame på et hotellrom. Hva betyr ”carte blanche”?

10) Under rulleteksten kan vi høre sangen ”Hajnnhojnn i bajnn”, fremført av Otto Nielsen. Søk opp denne sangen på YouTube, og finn ut hvilke kjennetegn på den trønderske dialekten som er tydeligst i denne teksten.

11) Hvilke trønderske dialektord kan være umulig å forstå for folk fra andre landsdeler? Snakk sammen om ulike eksempler dere kjenner til.

12) I filmen hører vi en si: ”Når en nordmann får lønning, da ’brinn pængan i lomman på’n’.” Hva menes med dette uttrykket?

D: DOKUMENTERING

1) I filmens åpningssekvens ser vi mer enn hundre og ti år gamle opptak av mennesker som fryder seg over å få kameraets oppmerksomhet. Den dag i dag er dette fortsatt vanlig blant veldig mange mennesker. Hva tror dere er årsaken til at så mange liker å bli dokumentert på foto eller film? Diskuter i klassen.

2) Hvor mye av ditt liv er dokumentert på film? Snakk sammen om hvilke bilder og filmer fra livet som er fine å ha, og hva som er unødvendig.

3) Produksjonsselskapet bak Trondheimsreisen har fått tilgang til en veldig stor mengde filmopptak, som mange privatpersoner villig har delt. Går det an å samle inn bilder og filmopptak fra det stedet du selv bor, for å finne ut hvordan livet på hjemstedet ditt fortonet seg før i tiden? Ta utgangspunkt i din egen gate, byggefelt, bygd, bydel eller by, og lag for eksempel en Facebook-gruppe hvor du inviterer lokale mennesker (gjerne noen som har levd en stund) til å publisere bilder og filmer som viser hvordan nærmiljøet ditt (bebyggelse, mennesker, naturen etc.) så ut i tidligere tiår. Samarbeid gjerne med andre i klassen.

E: DIVERSE

1) I filmen kan man høre stemmene til flere kjente mennesker, for eksempel Liv Ullman, Odd Reitan, Anne B. Ragde, Ulf Risnes, Håkon Bleken. Disse er av ulike årsaker blitt nordmenn som folk i hele landet vårt har hørt om. Finn ut av hva som har gjort disse fem menneskene kjente.

2) Kan man beskrive hva som er en typisk trondhjemmer etter å ha sett denne filmen? Snakk sammen i klassen og gjør et forsøk!

3) I filmen ser vi ved flere anledninger kjente landemerker som ikke omtales veldig mye, for eksempel Olavsstatuen på Trondheim torg, Munkholmen og Nidarosdomen. Bruk internett og finn mer stoff om disse tre.

4) Da Liv Ullmann som 17-åring ønsket å slutte på skolen for å satse på teater, søkte moren råd. Hun fikk da spørsmålet: ”Hva vil du ha, en lykkelig datter eller en lydig datter?” Hva synes du om dette spørsmålet? Snakk sammen i klassen.

5) Hva slags spill er basse? Finn ut av reglene, få tak i (eller lag) en basse … og spill!

6) I filmen får vi vite at veldig mange par gifta seg høsten 1945. Hvorfor, tror du?

7) Vi får vite at NTH ble en viktig institusjon i Trondheim. Hvordan har denne skolen utviklet seg siden den gang?

8) Vi ser at ulike mennesker engasjerer seg i mange forskjellige saker knyttet til Trondheims utvikling, for eksempel nedleggelsen av bytrikken og rivning av bydeler. Hva slags saker ville du som ung i dag vært villig til og gått i protesttog for eller mot på ditt hjemsted? Snakk sammen i klassen.

9) I filmen refereres det på ulike måter til trønderske rockeband som The Kids, Stage Dolls, TNT, Dumdum Boys og Tre små kinesere. Bruk internett og finn musikk som disse bandene har laget, lytt og nyt!

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.


3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


4) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
Per Olav HeimstadPer Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Historie , Medier og kommunikasjon
Tema:Geografi, Historie, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Media, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Språk og uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:Trondheimsreisen
Regi:Magnus Skatvold
Roller:Liv Ullmann, Odd Reitan, Anne B. Ragde, Ulf Risnes, Anne Krigsvoll, Håkon Bleken,
Manus:Dag Hoel | Magnus Skatvold
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Dag Hoel
Produksjonsselskap:DHF
Musikk:Kristoffer Lo
Lengde:1 t. 19 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen