Filmweb
 
 

Insyriated

Kort om filmen

Insyriated er en gripende, klaustrofobisk og realistisk film som viser hverdagslivet til sivile i Syria. Historien kretser rundt en mor som er fanget sammen med sin familie i en leilighet i Damaskus, mens borgerkrigen raser utenfor. Regissør Philippe Van Leeuw har uttalt at han har laget filmen fordi han ønsker mer oppmerksomhet rundt hverdagssituasjonen for vanlige mennesker i Syria. Filmen vant seks Magritte-priser, Belgias nasjonale filmpris, i 2018, for beste film, regi, manus, foto, lyd og musikk. Den vant også publikumsprisen i Panorama-seksjonen under Berlin filmfestival i 2017.

Trailer
Wikipedia

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Felles oppgaver før filmen

Filmens historie er satt til borgerkrigen i Syria, som startet med et opprør mot Baath-regimet og president Bashar al-Assad vinteren 2011. Nå i 2018 pågår denne konflikten fortsatt.

1) Hva vet du om borgerkrigen i Syria og den påfølgende krisen i landet, som nå har vart siden 2011? Skriv først ned det du allerede vet om krisen, og deretter det du klarer å finne av annen informasjon. Sammenlign de tre kildene under, og se på likhetene og forskjellene i hvordan de presenterer konflikten i Syria. Finn andre kilder om Syria-konflikten og gjør det samme med dem. Diskuter bakgrunnen for borgerkrigen og den påfølgende krisen i klassen, samt hvordan krisen har blitt dekket i media.

Krigen i Syria - Store norske leksikon
Syria-konflikten - FN
Borgerkrigen i Syria - Wikipedia

2) Hva vet du om Syrias historie, kultur og geografi? Skriv først ned alt du allerede vet om Syria, og deretter en oppsummering av det du klarer å finne av informasjon andre steder.

3) Hva er Norges rolle i Syria-krisen?

Oppgaver etter filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2) Hva tror du tittelen betyr, og hvilken relevans har den for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hvilket ordspill kan ligge til grunn for tittelen?
3) Filmen åpner med å beskrive de to hovedsettingene historien utspiller seg i, først med et bilde av en bakgård, deretter to lange bilder fra innsiden av en leilighet, som ender opp på den barrikaderte ytterdøren. På lydsporet hører vi skudd, eksplosjoner og helikoptre i distansen. Hvorfor tror du filmskaperne åpner filmen på denne måten? Hvordan introduserer de publikum for filmens verden med disse enkle grepene?

4) Hvem vil du si er filmens hovedkarakter og hvorfor?
5. Hvordan vil du beskrive Oum, den eldre kvinnen som er mor til flere av barna i leiligheten? Hva er hennes gode og mindre gode egenskaper? Hvordan utvikler hun seg i løpet av filmen?
6) Beskriv de andre karakterene i filmen. Hva slags roller spiller disse i filmens historie? Hva slags forhold har de forskjellige karakterene til hverandre? Hvordan utvikler disse forholdene seg i løpet av filmen?  Hvorfor tror du det er flest kvinner og barn i denne leiligheten?

Regissøren snakker om inspirasjonen for filmens historie

7) Filmens historie er lagt til en tilsynelatende tilfeldig dag og utspiller seg over omtrent et døgn. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt denne rammen for filmen? Hvorfor får vi se så mange hverdagslige gjøremål som egentlig ikke beveger historien videre? Hva er noen av de potensielle problemene med å velge en slik ramme for filmen? Hva kan noen av styrkene være?

8) Hvorfor tror du filmskaperne har ønsket å lage denne filmen? Hvordan kan filmer som handler om konflikter som den i Syria, om brudd på menneskerettigheter eller andre overgrep mot en befolkning påvirke samfunnet vårt? Hva kan være noen av de positive og negative ringvirkningene av slike filmer?

Regissøren snakker om bakgrunnen for filmen

9) I hvilken grad tar filmen for seg den politiske situasjonen i Syria? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å forholde seg til politikken og det større bildet i den syriske krisen på den måten de har gjort? Hva er filmens hovedfokus?

10) Hvilke andre filmer vet du om som har tatt for seg konflikten i Syria? Hvordan er disse filmene forskjellige fra Insyriated? Hvilke hendelser og områder av konflikten fokuserer disse filmene på? Hvilke andre filmer om andre konflikter og kriger kjenner du til? Hvorfor tror du det lages så mange filmer om konflikter fra forskjellige deler av verden, både fra nåtiden og fortiden?

Syria på film
11) En av filmens mest ubehagelige scener involverer et angrep på en kvinne. Hva synes du om denne scenen? Hva tror du filmskaperne forsøker å fortelle med scenen? Hvordan tror du en slik scene skapes på film, slik at den er troverdig, men samtidig etisk forsvarlig? Synes du denne scenen er etisk forsvarlig, i filmens kontekst? Hvorfor, eller hvorfor ikke?

Regissøren om filmens vanskeligste scene
Regissøren om vold mot kvinner i filmen

12) Hvilke temaer tror du at filmskaperne har ønsket å ta opp med denne filmen? Hva sier filmen om disse temaene: familie, kjærlighet, nærhet, trygghet, tillit, kjønnsroller, overgrep, krig, overlevelse, frykt?

13) Filmen har åpenbart blitt laget på et relativt lavt budsjett. Hvordan har filmskaperne klart å allikevel gi publikum følelsen av at vi befinner oss midt inne i borgerkrigen i Syria? Hvordan fungerer lyddesignet i filmen for å skape et inntrykk av verdenen rundt leiligheten handlingen utspiller seg i? Hvordan bygger filmens visuelle uttrykk opp under lyddesignet?

14) Hvordan brukes musikk i filmen for å bygge opp filmens stemning og følelser? I hvilke deler av filmen brukes det musikk? Hvordan vil du beskrive forskjellen i musikkuttrykket i de forskjellige delene av filmen?

15) I hvilken by foregår filmens handling? Hva vet du om denne byen? Søk opp informasjon om byen og skriv en kort beskrivelse av den.

16) Filmen ble spilt inn i Beirut i Libanon. Hvorfor tror du at filmskaperne ikke spilte inn filmen der handlingen foregår? Hvorfor tror du at de valgte å filme akkurat i Beirut? Les intervjuet med regissøren under nettressurser for svar på noe av dette.

17) Hvor stor innsikt føler du at filmen ga deg i hvordan det er å leve i en konfliktsone under en pågående krig? Føler du at filmen viser dette på en realistisk måte? Hvorfor, eller hvorfor ikke? Hvordan tror du det er å faktisk leve på et sted der det utkjempes en krig?

18) Hvordan tolker du filmens slutt? Hva har skjedd med karakterene vi har fulgt gjennom filmen, både de vi har sett og de vi kun har hørt? Hva tror du vil skje videre med dem?

Relaterte filmer med filmstudieark

Brev til kongen
Før snøen faller
Vals med Bashir

Nettressurser

Intervju med regissøren - The Upcoming (viktig å lese)
Anmeldelse av filmen - Mark Kermode
Anmeldelse av filmen - Sight & Sound


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Konflikt/krig og menneskerettigheter, Historie, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Insyriated
Regi:Philippe Van Leeuw
Roller:Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis
Manus:Philippe Van Leeuw
Genre:Drama / Krigsfilm / Thriller
Nasjonalitet:Belgia / Frankrike
Språk:arabisk
Produsent:Guillaume Malandrin, Serge Zeitoun
Produksjonsselskap:Altitude 100 Production, Liaison Cinématographique
Lengde:1 t. 25 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen