Filmweb
 
 

120 slag i minuttet

Kort om filmen

Politikk og pasjon i Paris. Det er tidlig 90-tall og AIDS har tatt mange liv. De fryktløse og frittalende aktivistene i ACT UP står midt i en politisk kamp om liv og død: Kaotiske møter, opphetede debatter, spektakulære aksjoner, og midt i dette en vakker kjærlighetshistorie mellom Nathan og Sean. To helt forskjellige gutter som finner sammen i kampen for en felles sak. 120 slag i minuttet skildrer en tid preget av alvor og håpløshet, men som også er fylt til randen av livsglede og energi! Den er en hyllest til aktivistene som tok kampen og nektet å gi opp. Filmen vant Grand Prix, FIPRESCI-prisen, Queer Palm og François Chalais-prisen ved filmfestivalen i Cannes i 2017. Den vant også seks César-priser, Frankrikes nasjonale filmpris, i 2018, for beste film, manus, klipp, musikk, birolle og nykommer.

Trailer
Wikipedia
Filmens hjemmeside

Kort om regissøren

Robin Campillo (født 16. august 1962) er en marokkansk-født fransk manusforfatter, klipper og filmregissør. Han er kjent for sitt arbeid på filmer som Klassen (Entre les murs) (2008), Mot sør (Vers le sud) (2005), Gjengangerne (Les Revenants) (2004, 2012, 2015), Eastern Boys (2013) og Tiden er ute (L'Emploi du temps) (2001).

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen fra hele klassen.

Felles oppgaver før filmen

Filmen er satt til Paris på begynnelsen av 90-tallet, der vi følger en gruppe mennesker i byens homofile miljø, som også er aktivister i gruppen ACT UP.

1) Hva er ACT UP? Hvordan startet de? Hvordan utviklet organisasjonen seg i Frankrike?

2) Hva er HIV og AIDS? Hvordan påvirker de kroppen? Hvordan og hvorfor ble HIV/AIDS-epidemien en så stor krise på 80- og 90-tallet?

3) Hvordan ser situasjonen ut i dag når det kommer til utbredelse av HIV og AIDS globalt? Hvordan er situasjonen i Frankrike?

ACT UP Paris 
ACT UP Paris - Wikipedia
ACT UP - Wikipedia
Avert
HIV.gov
UNAIDS
ANRS - Fransk AIDS-forskning
AIDES - Fransk AIDS-organisasjon
HIV - Wikipedia

Oppgaver etter filmen

1) Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2) Hva betyr filmens originale franske tittel, og hvilken relevans har den for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3) Hva slags arrangement ser vi blir avbrutt med fløyter i filmens åpningsscene? Hvorfor avbryter aktivistene dette møtet? Hva ønsker de å oppnå med denne aksjonen?
4) Hva slags møte ser vi i den påfølgende scenen, inne i et auditorium? Hva er det som foregår på dette møtet? Hva blir diskutert? Hvem møter vi i løpet av møtet?

5) 120 slag i minuttet er en såkalt ensemble-film. Det vil si at det er mange viktige karakterer i filmen. Skriv en kort beskrivelse av de følgende karakterene fra filmen og hva deres forhold er til hverandre: Sean, Nathan, Sophie, Thibault, Max, Eva, Hélène

6) På Act Up-møtet i filmens åpning nevnes blant annet begrepet seropositiv (séropositif ). Hva betyr dette i HIV-sammenheng? Hva er kryptosporidiose, som også nevnes på møtet? Hvordan er dette relatert til HIV og AIDS?

7) Hva er AFLS og AIDES, de to organisasjonene som nevnes under dette første Act Up-møtet? Hva er historien bak de to organisasjonene?
8) Hva gjør Act Up-gruppen under aksjonen mot et farmasøytisk selskap i begynnelsen av filmen? Hvorfor aksjonerer de mot dette selskapet?

9) Hva er de forskjellige behandlingsmetodene for HIV de diskuterer i filmen, og hva gjør de? (AZT, DDI, DDC, anti-protease)

HIV behandling - Wikipedia
HIV treatment - Wikipedia

10) Hva er T4, som nevnes flere ganger i filmen? Dette kalles også T4-celler, CD4-celler eller Th-celler.

11) Hva slags aksjon utfører Act Up-gruppen på en fransk videregående skole? Hva oppfordrer de elevene til? Hvilke argumenter og motargumenter hører vi rundt det å informere elevene om sikker sex og å dele ut kondomer til dem?

12) Hva er Kaposis sarkom, som nevnes i filmen?

13) Hva var det som skjedde den 23. februar 1848, som det refereres til i filmen? Hvilken relevans har denne historiske hendelsen for historien som fortelles i 120 slag i minuttet? Hvorfor tror du at filmskaperne har inkludert akkurat denne referansen?

14) Hva består uenighetene innad i Act Up-gruppen av midtveis i filmen? Hvorfor tror du at de har vanskeligheter med å bli enige om hvordan de skal aksjonere og kjempe for sin sak?
15) Hvordan vil du beskrive Sean? Hvordan utvikler han seg gjennom filmen? Hvordan utvikler forholdene hans til Nathan og Thibault seg?

16) Hvordan vil du beskrive musikken i filmen? Hvilken sjanger og tidsperiode hører mye av musikken hjemme i? Hvordan utvikler musikken seg i løpet av filmen? Hvordan brukes dette til å underbygge filmens tone og dennes utvikling?

17) Hvordan utvikler filmens uttrykk seg fra begynnelsen til slutt? Hvordan vil du beskrive tonen i begynnelsen av filmen, hvordan forandrer den seg etter hvert som historien utspiller seg, og hvordan er tonen i slutten av filmen? Hvordan skaper filmskaperne disse endringene?

18) Hvordan brukes de gjentagende klubbscenene eller festescenene i filmen? De foregår stort sett uten dialog, kun akkompagnert av klubbmusikk. Hvordan utvikler disse scenene seg i løpet av filmen? Hva tror du filmskaperne ønsker å fortelle med disse scenene?

19) Hvordan tolker du Seans drøm om en rødfarget elv mot slutten av filmen? Hvilke referanser eller paralleller kan du finne til denne bildebruken? Hvilken sammenheng har den med 1848-referansen fra tidligere i filmen?

20) Hvilken symbolsk og historisk rolle har blod i filmen? Hvordan kan vi si at blodet som symbol går som en rød tråd gjennom hele filmen? Hvilke eksempler finner du i filmen på bruken av blod som et symbol, og hva symboliserer det i disse?

21) Hva er noen av de viktigste temaene filmen tar for seg? Beskriv minst fem temaer og hvordan disse kommer til uttrykk i filmen.

22) Hva sier filmen om disse temaene: identitet, seksualitet, kjønn, helse, politikk, økonomi, diskriminering, kulturkonflikter, respekt, kjærlighet, vennskap, nærhet, tillit, glede, sorg?
23) Hvordan vil du forklare Nathans viktige handling i slutten av filmen? Hva tror du er grunnen til at han gjør dette? Hva er de etiske dilemmaene rundt en slik avgjørelse?

24) Filmen slutter med at tre forskjellige scener eller settinger kobles sammen med lyssettingen vi kjenner igjen fra klubbscenene tidligere i filmen, mens klubbmusikk fyller lydsporet. Helt til slutt hører vi bare basstakten fra musikken, inntil den slutter i det bildet går i sort. Det er ingen musikk eller lyd over rulleteksten, bare stillhet. Hva tror du filmskaperne ønsker å fortelle oss med disse grepene? Hvordan tolker du filmens slutt?

25) Hva slags tilknytning har regissøren til hendelsene i filmen? Hvorfor ønsket han å fortelle akkurat denne historien?

Intervju med regissøren - The Hollywood Reporter

26) Les noen anmeldelser av filmen fra ett av disse stedene:

Metacritic - utenlandske anmeldelser
Filmweb - norske anmeldelser

Skriv din egen anmeldelse av filmen. Skriv gjerne på fransk, dersom du tar det som fag.

Relaterte filmer med filmstudieark
Moonlight
Klassen
Ikke kall meg sønn
Tomboy


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Fransk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Helse og rus, Historie, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Musikk, Politikk og samfunn, Seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Regi:Robin Campillo
Roller:Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz
Manus:Robin Campillo, Philippe Mangeot
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Produsent:Hugues Charbonneau, Marie-Ange Luciani
Produksjonsselskap:Les Films de Pierre
Musikk:Arnaud Rebotini
Lengde:2 t. 23 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen