Filmweb
 
 

The Death of Stalin

Kort om filmen

Sovjetunionens indre politiske landskap blir omgjort til en bekmørk komedie i den nye filmen til Emmy-vinnende og Oscar-nominerte regissør Armando Iannucci.

Natten den 2. mars 1953 er en mann døden nær. Et forferdelig hjerneslag. Han sikler. Han tisser på seg selv. Han er i ferd med å trekke sitt siste pust, og hvis du spiller kortene dine riktig er jobben hans din. Mannen er Joseph Stalin - diktator, tyrann, slakter, samt Sovjetunionens leder. The Death of Stalin er en satire om dagene før begravelsen til nasjonens far. Dager som kaster et hånlig lys over all galskapen, fordervelsen og det inhumane som følger med et totalitært styre. Dager som fikk menneskene rundt ham til å sloss for å arve hans suverene makt. Og alt er basert på virkelige hendelser.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Felles oppgaver før filmen

The Death of Stalin gjenforteller historiske hendelser som skjedde rundt Josef Stalins død i 1953. Filmen tar seg dog ganske store såkalte kunstneriske friheter, så det kan være nyttig med litt forhåndskunnskap om Sovjetunionen og hva som faktisk skjedde på denne tiden.

1. Hva var Sovjetunionen? Beskriv kort hvordan landet ble etablert og hvordan det utviklet seg fram til oppløsningen i 1991.

2. Hvem var Josef Stalin? Beskriv kort livet hans som leder for Sovjetunionen fra 1924 til 1953, og hvordan han påvirket landet i denne perioden. Forklar begrepet stalinisme.

3. Hvem var Nikita Khrusjtsjov? Beskriv kort livet hans som politiker, og som leder for Sovjetunionen fra 1953 til 1964, og hvordan han påvirket landet i denne perioden.

4. Hvem var Georgij Malenkov? Beskriv kort hans politiske liv og hans rolle i maktkampen som fulgte Stalins død.

5. Hvem var Lavrentij Berija? Beskriv kort hans politiske liv og hans rolle i maktkampen som fulgte Stalins død.

6. Hvem var Vjatsjeslav Molotov? Beskriv kort hans politiske liv og hans rolle i maktkampen som fulgte Stalins død.

7. Hva var den politiske maktkampen som oppstod i Sovjetunionen etter Stalins død? Hvem var de involverte? Hva ble følgene av dette maktskiftet?

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Filmen åpner med en sekvens der Stalin ringer en radiostasjon og ber om å få et opptak av en klassisk konsert. Hvordan beskriver denne hendelsen livet i Sovjetunionen på denne tiden? Hvorfor reagerer personene i konserthallen med så stor frykt? Hvorfor tror du filmskaperne ønsket å åpne filmen med akkurat denne sekvensen? Hvordan og når skjedde angivelig denne hendelsen?

3. Hva var "The Great Terror", som blir nevnt i undertitlene i begynnelsen av filmen?

4. Hva var NKVD, som også nevnes i begynnelsen av filmen?

5. Hvordan vil du beskrive de viktigste karakterene i filmen: Stalin, Khrusjtsjov, Malenkov, Berija og Molotov? Etter å ha lest om disse virkelige personene, hvordan føler du at filmens versjoner av disse mennene samsvarer med og skiller seg fra virkeligheten?
6. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Stalin og hans nærmeste undersåtter Khrusjtsjov, Malenkov, Berija og Molotov? Hvordan utvikler forholdet mellom de fire sistnevnte seg etter Stalins død?

7. Hva er det som skjer med staben og mange av de andre personene som har bevitnet Stalins død midtveis i filmen? Hvorfor lider disse menneskene den skjebnen de gjør?

8. Denne filmen er en politisk satire. Hva betyr det? Hvilke aspekter ved filmen gjør at vi kan kalle den en satire? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å fortelle denne historien med en slik form, i stedet for et mer tradisjonelt drama?

9. Hvor godt synes du den satiriske formen og humoren i filmen fungerer sammen med den dystre tematikken og de brutale hendelsene vi ser? Hva er det som fungerer godt, og hva fungerer mindre godt?

10. I Stalins begravelse kommer det på et tidspunkt en rekke biskoper. Hva var regimet i Sovjetunionen sitt syn på religion? Hvordan utviklet dette synet seg og hva var opphavet til det?

11. Filmen inneholder flere større og mindre historiske upresisheter og feil. Les gjennom artiklene under, som alle tar for seg slike feil i filmen. Hvorfor tror du at filmskaperne har endret på faktaene slik de har gjort? Hvorfor kan slik fiksjonalisering av historiske hendelser være problematisk?

12. Filmen er basert på en fransk tegneserie, som igjen er basert på virkelige hendelser, men tar seg friheter også fra denne. Hvorfor ville regissøren kondensere hendelsene slik han har gjort i filmen?

13. I Russland ble filmen forbudt like før den skulle lanseres. Hvorfor tror du det skjedde, og hva var den ønskede effekten? Hva tror du den reelle effekten av å forby filmer og andre kunstneriske uttrykk er i dagens samfunn? Hva er noen av argumentene for og imot forbudet som uttrykkes i ressursene under?

14. Mange som har skrevet om filmen har påpekt at den føles veldig aktuell sett opp mot dagens politiske situasjon i flere av verdens land. Hva mener de med dette? Hvilke land kjenner du til i dag som har et diktatorisk eller autoritært lederskap, eller noe som kan ligne på det? Hvem er det som leder disse landene og hva er det som gjør dem til autoritære statsledere?

15. Hvorfor er det viktig å delta i den politiske debatten som skjer i samfunnet vårt? Hvordan kan man gjøre dette gjennom kunst, som for eksempel film, litteratur og musikk? Hvordan kan man gjøre det med aktivisme? Hvilke eksempler kjenner du til hvor folk har brukt sin ytringsfrihet til å skape debatt?

16. Sammen med ettertekstene på filmen vises en rekke historiske bilder, ekte og forfalskede, med personer som blir fjernet fra bildene. Hvorfor vises disse bildene? Hvilken praksis som var vanlig i det sovjetiske regimet referer dette til? Hvilke andre land og regimer kjenner du til som driver med dette? Hvorfor tror du slike regimer ønsker å fjerne folk fra bilder? Hvorfor er denne typen manipulasjon av historien problematisk og potensielt farlig?

17. Les noen av anmeldelsene av filmen under. Hvilke synes du er velskrevne anmeldelser? Hva er det som er bra ved dem? Hva er det som er dårlig ved de mindre velskrevne anmeldelsene?

Anmeldelse av filmen - NRK
Anmeldelse av filmen - The New Yorker
Anmeldelse av filmen - The New York Times
Anmeldelse av filmen - Wall Street Journal
Anmeldelse av filmen - Washington Post
Anmeldelse av filmen - Los Angeles Times
Anmeldelse av filmen - Slant Magazine
Anmeldelse av filmen - The Guardian 1
Anmeldelse av filmen - The Guardian 2
 

18. Skriv din egen anmeldelse av filmen.

Nettressurser

Intervju med regissøren - Rolling Stone
Intervju med regissøren - Channel 4 (video)
Intervju med regissøren - BBC Radio (video)
Intervju med regissøren og skuespillerne (video)
Intervjuer med skuespillerne om filmen og karakterene (video)
Britisk filmavis om Stalins død (video)
Mystery of Stalin's Death dokumentar (video)
NBC News White Paper: The Death of Stalin dokumentar (video)


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:The Death of Stalin
Regi:Armando Iannucci
Roller:Steve Buscemi, Jason Isaacs, Jeffrey Tambor, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko, Rupert Friend, Paddy Considine
Genre:BIOGRAFI, DRAMA, KOMEDIE
Nasjonalitet:England / Frankrike
Språk:engelsk
Produsent:Nicolas Duval Adassovsky, Kevin Loader, Laurent Zeitoun, Yann Zenou
Lengde:1 t. 46 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen