Filmweb
 
 

Loving Vincent

FILMINFORMASJON

Det er den 29. juli 1890, og en skadet mann kommer haltende ned langs den lille franske byen Auvres. Han holder hendene over et ferskt skuddsår på magen. Mannen er Vincent Van Gogh - på den tid ukjent for verden, men i dag kjent som en av tidenes største kunstnere. Hans tragiske død er omgitt av mystikk og spekulasjoner. Hvem var det egentlig som skjøt?

Loving Vincent fanger på unikt vis nederlenderen Vincent Van Goghs kunstnerskap, liv og død ved å gi en stemme til hans brev og nytt liv til karakterene i hans maleri.

Loving Vincent er verdens første produksjon som er oljeanimert i sin helhet og har sysselsatt 150 ulike kunstnere som til sammen har vært med på å male og sette sammen filmens 65 000 bilder. Resultatet er en fargesprakende, fascinerende og rørende fortelling om skaperglede, lidenskap og fortvilelse. (Tekst produsert av distributør.)

Filmens handling er lagt til året etter Vincent Van Goghs død, og vil følger postmannssønnen Armand Roulin som reiser til stedet hvor Van Gogh levde frem til sitt påståtte selvmord. Armand har med seg det siste brevet som Vincent skrev til sin bror Theo (som nå også er død). Armand forsøker å finne ut hvem han skal overlevere brevet til, og møter dermed mange mennesker som kan fortelle om Van Gogh og hans siste levetid. Stadig nye tanker og synspunkter rundt Van Goghs liv og dødsårsak blir lagt frem, og Armand blir mer og mer ivrig på å finne ut av hva som var årsaken til denne forunderlige kunstnerens død.

Filmen har vunnet flere priser, blant annet under Vancouver International Film Festival, Annecy International Animated Film Festival og Shanghai International Film festival. Den er også blitt nominert til Academy Awards og Golden Globes.

Du kan se filmens trailer her

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSERKlassetrinn: 8.-10. klasse og videregående

”Loving Vincent” har fått 12-års aldersgrense. Medietilsynet begrunner dette med at filmen har «gjennomgående mørk stemning og enkelte skremmende scener».

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Loving Vincent” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.SAMFUNNSFAG
Kompetansemål 10. årstrinn innen hovedtemaene Geografi, Historie og Samfunnskunnskap og etter videregående innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur

KUNST OG HÅNDVERK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Visuell kommunikasjon og Kunst, samt ulike kreative programfag på videregående.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Kropp og helse, og på videregående innen hovedtemaet Ernæring og helse.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk og etter VG3 innen hovedtemaene Religionskunnskap og religionskritikk og Filosofi, etikk og livssynshumanisme.Les mer på www.udir.no/Lareplaner
 

OPPGAVESAMLINGOppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.  

A: KARAKTERENE

1) Hvilket inntrykk fikk du av Vincent Van Gogh ut fra å se denne filmen? Hva tror du Vincent ville ha svart på spørsmålet om hva som er viktigst for han i livet? 2) I begynnelsen av filmen ser vi at postmannsønnen Armand Roulin er nokså uinteressert i å få levert avdøde Vincent Van Goghs siste brev. Etter hvert blir han mer og mer interessert i å fullføre oppgaven. Hvorfor?

3) Tenk deg til at du er en journalist som skal gjøre et intervju med Armand Roulin. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille han. Snakk med andre i klassen om hva slags svar dere tror han ville ha gitt.

4) Gi ulike eksempler på bevis for at brødrene Vincent og Theo Van Gogh var sterkt knyttet til hverandre.
5) Dr. Gachet, hans kone Louise og hans datter Marguerite har tre ulike tilnærminger til, og opplevelser av, Vincent Van Gogh. Hva er forskjellen på de erfaringene de gjør seg med Vincent, og hvorfor?

6) I løpet av filmen refereres det mye til Dr. Gashets relasjon til Van Gogh. Når Armand til slutt får møte han, gir han deg da et inntrykk som stemmer med forventningene dine? Snakk sammen i grupper.

7) Det påstås at Dr. Gachet tok med seg malerier fra Vincents vegger etter begravelsen (i minnesamværet). Hvis dette var tilfelle, hvordan tror du han selv ville ha rettferdiggjort dette, hvis du hadde spurt han om hvorfor?

8) Når Armand prøver å avdekke sannheten rundt det som skjedde da Vincent døde, spør han blant andre vertshusjenta Adeline Ravoux, politimesteren Gendarme Rigaumon, båtmannen (han som ror folk ut på/over vannet), den gamle bonden (som forteller han hørte skudd fra låven sin) og Doktor Mazery. Hvem av disse synes du fremstår/ikke fremstår som troverdige kilder? Begrunn svaret ditt. Snakk sammen i grupper.

 

B: HISTORIE OG GEOGRAFI


1) Filmens handling er lagt til Nederland (hvor Vincent Van Gogh kom fra) og Paris, Auvers-sur-Oise og Arles i Frankrike. Finn disse stedene på et europakart.

2) Filmens handling er lagt til året 1891. Hvilke historiske begivenheter kjenner du til som utspant seg i verden omtrent på denne tiden? Snakk sammen i klassen.

3) Gi ulike eksempler fra filmen på tydelige forskjellene på det å leve i Europa på 1800-tallet i forhold til i dag.

4) På hvilke måter tilbakela man større avstander på Vincents tid? Hva er de største forskjellene på reisemåter den gang og i dag?

5) I filmen får vi høre at Paris på Vincents tid var et ”kunstsenter”. Hvorfor var dette tilfelle, tror du?

 

C: VINCENT VAN GOGH - HANS LIV OG DØD

1) Hvordan tror DU at Vincent Van Gogh døde? Begrunn svaret ditt.

2) Bruk internett og finn mer stoff om Vincent Van Gogh. (Historien om hans avskårne øre er veldig kjent, finn gjerne mer info om denne.)

3) Bruk internett og finn bilder av maleriene hans. Hvilke malerier kjenner du igjen fra scener i filmen?

4) Hva får vi vite om Vincents barndom og oppvekst? Hva er det han opplever som ung som du tror påvirket psyken hans mest i voksen alder?

5) Vincent malte mer enn 800 oljemalerier, men kun ett av disse ble solgt mens hanlevde. Han døde uvitende om at han kom til å bli husket som en av malerkunstens mest kjente navn. Diskuter i klassen hvor vidt dere tror suksess som kunstner i sin samtid ville ha gitt Vincent et bedre og lengre liv.

6) Armand er i tvil om hvor vidt Van Gogh var sinnssyk eller ikke i perioden før han døde. Seks uker før hans død synes Armand det virker som om Vincent hadde det veldig bra. Er det mulig å bli suicidal i løpet av halvannen måned, tror du, eller har ikke Armand helt forstått Vincents sykdom? Snakk sammen i grupper.

7) Hvordan tror du Vincent Van Gogh ville ha beskrevet seg selv og sitt eget syn på livet og kunsten?

 

D: KREATIVE OPPGAVER

1) Ta med dere malerutstyr ut i naturen, og mal et naturlandskap i nærheten av skolen din. Vincent var (som vi hører båtmannen bekrefte) veldig opptatt av å male i ”godt lys”. Når du maler, prøv å fange stemningen i lyset fremfor å fokusere på de små detaljene i naturen.

2) Vincent Van Gogh malte mange portretter. Mal portretter av hverandre i klassen, to og to. Få hverandre til å se ekstra flotte ut!

3) Vincent tegnet ofte skisser ute i naturen eller når han var sammen med folk. Ta med deg en skisseblokk og blyant ut i en lunsjpause, og tegn raske skisser av noen medelever. (Akkurat som når vi ser Vincent tegne, trenger heller ikke motivene dine å være klar over at du tegner dem.)

4) Denne filmen er satt sammen av tusenvis av håndmalte oljemalerier skapt av mer enn hundre kunstnere. Velg deg et motiv fra enten en film, TV-serie, nyhetssak eller en episode i ditt eget liv, og gjenskap dette som et maleri. Gi bildet ditt en tittel som fremhever innholdet.

5) Vincent sendte hundrevis av håndskrevne brev. I dag er det mye mer vanlig å sende private beskjeder og hilsener digitalt. Overrask noen du er glad i med å skrive et brev for hånd, og send det i posten.

6) ”Loving Vincent” er på mange måter en poetisk film. Skriv et dikt inspirert av filmen. Tittelforslag til inspirasjon kan være ”Å levere en død manns brev”, ”Dødsårsak ukjent”, ”Jenta ved pianoet”, ”Kunstnerens siste åndedrag”, ”Stjerner i natten”, ”Brev til en bror”, ”Hun er for god for meg”, ”Han er for god for meg” og ”Synet av en kråke som spiser maten min”.

 

E: DIVERSE

1) Hvorfor har filmen fått tittelen ”Loving Vincent”? Kan det være flere grunner til dette valget? Snakk sammen i klassen.

2) Van Gogh knyttes til den kunsthistoriske perioden/sjangeren postimpresjonisme. Hva menes med postimpresjonisme?

3) I filmen refereres det til andre malere, som Claude Monet og Paul Gauguin. Bruk internett og finn stoff om disse to, samt se på bilder de har laget. Sammenlign deres motiver og maleteknikk med Van Gogh.

4) Rett før rulleteksten kan vi lese at Vincent Van Gogh ”posthumt” ble erklært ”den modene kunsts far”. Hva menes med dette?

5) Hva slags ulike typer kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen?

6) Vi får vite at Vincent, som behandling for mentale lidelser, ble anbefalt å male av Dr. Gachet. Hva tror du kan være helbredende ved å male hvis man sliter psykisk?

7) Marguerite Gachet sier hun legger blomster på Vincents grav av respekt for han som en stor kunstner. Hva har blomster på en grav med respekt å gjøre?

8) Hvordan kan man finne ut om et menneske har et kunstnerisk talent eller ikke? (Van Gogh tegnet mye i oppveksten, men begynte først for alvor å male da han nærmet seg 30 år.) Hvilke muligheter har du hatt i løpet av dine år i norsk skole til å finne ut av dine mest talentfulle sider? Snakk sammen i klassen.

9) I brevet Armand får fra Theo Van Goghs enke, skriver hun at i en kunstners liv er ikke døden det verste. Hva mener hun med dette, tror du?

10) Vincent Van Goghs malerier er i dag verdt mange, mange millioner dollar. Hvordan er det mulig at et kunstverk oppnår så høy verdi?

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.


3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


4) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.


5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
Per Olav HeimstadPer Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Kunst og håndverk , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Helse og rus, Historie, Individ/gruppe, Kunst, Samfunn og individ, Geografi, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Loving Vincent
Regi:Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Roller:Saoirse Ronan, Jerome Flynn, Aidan Turner, Helen McCrory, Eleanor Tomlinson, Chris O'Dowd, Douglas Booth, Holly Earl, Robert Gulaczyk, John Sessions, James Greene, Richard Banks, Bill Thomas, Martin Herdman, Josh Burdett, Douglas Booth, Josh Burdett, Holly Earl, Robin Hodges, Chris O'Dowd, John Sessions, Helen McCrory, Eleanor Tomlinson, Aidan Turner, Saoirse Ronan, Joe Stuckey, James Greene, Martin Herdman, Bill Thomas, Jerome Flynn
Manus:Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Jacek Dehnel
Genre:ANIMASJON, BIOGRAFI, DRAMA, KRIM
Nasjonalitet:England / Polen
Språk:engelsk
Produksjonsselskap:BreakThru Productions, Trademark Films,, Silver Reel, Odra Film, Centrum Technologii Audiowizualnych
Musikk:Clint Mansell
Lengde:1 t. 34 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen