Filmweb
 
 

Little Wing

FILMINFORMASJON

Hovedpersonen i ”Little Wing” er den tolv år gamle jenta Varpu. Hun bor alene sammen med moren sin i Helsingfors. Varpu tar mye ansvar og vokser til raskt, mens moren er umoden og oppfører seg ofte som hun er den yngste av de to. Varpu har aldri fått vite noe om sin far, og hun må finne på løgner for å besvare venninners nysgjerrige spørsmål. Til slutt blir hun lei av det hele, hun stjeler en bil, og legger ut på en lang ferd til byen hvor hun har hørt at faren bor. Ferden blir skjebnesvanger.
Filmen sto på programmet under Toronto International Film Festival i 2016. I 2017 vant den ”Nordic Council Film Prize”.

Se filmens trailer her (finsk tale, engelsk undertekst)
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSERKlassetrinn: 5.-9. klasse 


”Little Wing” passer best for aldersgruppen 11-14 år. Filmens språk er finsk, så et norsk publikum må kunne lese undertekst. Hovedpersonen selv er 12 år, og møter en del utfordringer knyttet til pre-tenåringsfasen som nevnte aldersgruppe kan relatere seg til. Følgende oppgavesamling i dette studieopplegget tar derfor utgangspunkt i disse fem alderstrinnene.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Little Wing” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Muntlig kommunikasjon.KUNST OG HÅNDVERK
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Visuell kommunikasjon.

NATURFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Kropp og helse.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Geografi og Samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
Kompetansemål etter 7. Og 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.Les mer på www.udir.no/Lareplaner 

OPPGAVESAMLINGOppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon. 

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende.

Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. 

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. A: KARAKTERENE


1) Beskriv Varpu. Hva er hennes sterke og svake sider?

2) I løpet av filmens handling forandrer livet til Varpu seg på flere ulike måter. Gi eksempler.

3) Beskriv Siru, Varpus mor. Hvorfor tror du ikke hun har fortalt Varpu mer om hvem faren hennes er?

4) I filmen ser vi at Varpu ofte opptrer som mer moden enn sin egen mor. Gi ulike eksempel på dette, at Varpu fremstår voksen, og at mora er umoden.

5) Gi eksempler på løgner Varpu forteller til de andre jentene i stallen. Hvorfor tror du hun ikke snakker sant? Hvis du kunne ha gitt Varpu et råd om hvordan hun skulle ha fortalt om familien sin, hva ville dette rådet ha vært? Begrunn svaret ditt.

6) I leiligheten til Varpun, Varpus far, så du mange eksempler på hva slags type motiver han maler. Tenk deg til at du er en journalist som skal gjøre et intervju med Varpun, som kunstner. Skriv ned to spørsmål du hadde hatt lyst til å stille han. Snakk med andre i klassen om hva slags svar dere tror han ville ha gitt.

7) Det oppstår et romantisk øyeblikk mellom Varpu og hennes venn Anttu. De sitter sammen i en bil, og Anttu får ikke den responsen han ønsker fra Varpu. Snakk sammen om hva dere tror Anttu forventet, og diskuter hva dere synes om reaksjonen hans etterpå. Hvordan burde han ha taklet denne situasjonen bedre? Burde Varpu ha gjort noe annerledes? Diskuter.

8) Beskriv Varpun, Varpus far. Hva tror du Varpu liker best ved han når de møtes, og hva tror du hun liker minst?

9) På hvilke måter skjønner vi at Varpun ikke er frisk?

10) Siru dater Bo. Hvilket inntrykk fikk du av han? Er du enig i Varpus beskrivelse? Hvilke positive egenskaper har han som du tror er bra for Siru? Snakk sammen i klassen.

11) Varpu oppsøker først feil adresse, når hun leter etter sin far. I dette huset møter vi den gravide Emilia. Hva får vi vite om henne? Hvordan tror du hun har det i ekteskapet sitt? Hvilket inntrykk fikk du av hennes mann, Ilmari? Snakk sammen, og begrunn påstandene dine.

12) Når Ilmari sender Varpu av gårde, kommer Emilia etter, og de tar inn på et hotell sammen. Tror du Emilia har bestemt seg for å flytte fra mannen sin? I så fall, hvorfor tror du hun bestemmer seg for det akkurat denne dagen?
 

B: OPPVEKST

1) Gi eksempler på positive sider ved miljøet som Varpu vokser opp i, og gi eksempler på negative sider.

2) Varpu vokser opp i storbyen Helsingfors. Hva tror du er de største forskjellene på å vokse opp i en storby og det å vokse opp på et mindre sted? Hvor tror du det er best å vokse opp? Begrunn synspunktene dine.

3) Gi eksempler på hva du synes er viktigst at er en del av ditt oppvekstmiljø.

4) Varpus mor er veldig umoden. Hva synes du som barn/ungdom er viktige egenskaper ved en forelder? Begrunn meningene dine.

5) I Varpus vennegjeng ser vi ungdom røyke, stjele (biler!) og de har en veldig tøff språkbruk seg i mellom. Og de møtes gjerne på nattestid. Synes du Varpu passer inn i dette miljøet? Hvorfor tror du hun ønsker å være en del av denne gjengen? Snakk sammen i klassen.

6) I løpet av ungdomsårene går man fra å være barn til å bli en voksen. Hvordan lærer man om det å bli voksen? Snakk sammen om dette.

7) Gi eksempler fra filmen på mobbing. Er det mulig å unngå mobbing i et ungdomsmiljø? Snakk sammen i klassen.

8) Varpu overhører at de andre jentene ler av henne, fordi de har skjønt at hun lyver om faren sin. Er dette baksnakking? Mobbing? Kan Varpu skylde seg selv for at de andre ler av henne? Snakk sammen i klassen.
 

C: KREATIVE OPPGAVER

1) Det er kanskje lenge til farsdag (eller morsdag), men lag et kort til en voksen som du bryr deg om. Tegn og skriv noe hyggelig.

2) Gå sammen med en medelev og improviser et lite rollespill hvor dere lager en samtale mellom Varpu og faren hennes første gang de to møtes etter utforkjøringen med bilen. Blir resultatet underholdende kan dere fremføre foran resten av klassen.

3) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:
a) Velg en scene fra filmen og gjenfortell situasjonen eller stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i filmen.)
b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi bildet en tittel som fremhever innholdet.

- Når Varpu rir på hesten sin i stallen.
- Når Varpu og gjengen hennes stjeler en bil i parkeringshuset.
- Når Varpu forteller moren sin at hun har glemt bursdagen hennes.
- Når Varpu kjører alene om natten til Uleåborg.
- Når Varpu og moren er på besøk i Varpuns leilighet.
 

D: DIVERSE

1) Hva må til for å få lov til å kjøre bil lovlig i Norge?

2) Filmens tittel, ”Little Wing”, er oppkalt etter en sang av Jimi Hendrix. Varpus far er fan av Jimi Hendrix. Finn sangen på internett og lytt til denne i klassen.

3) Varpu kjører fra Helsingfors (finsk: Helsinki) til Uleåborg (finsk: Oulu). Finn disse to stedene på et kart. Klarer dere å finne ut hvor lang tid det tar å kjøre denne strekningen?

4) Vi får vite at Varpuns diagnose er schizofreni. Bruk internett og finn stoff om denne psykiske lidelsen.
 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

4) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
Per Olav HeimstadPer Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Norsk , Kunst og håndverk , Naturfag , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Filosofi og etikk, Geografi, Helse og rus, Kunst, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:Tyttö nimeltä Varpu
Regi:Selma Vilunen
Roller:Linnea SKOG, Paula VESALA, Lauri MAIJALA, Santtu KARVONEN, Outi MÄENPÄÄ, Antti LUUSUANIEMI
Genre:Drama
Nasjonalitet:Finland
Språk:finsk
Lengde:1 t. 40 min.
Distribusjon:Barnefilmfestivalen
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen