Filmweb
 
 

Enclave

Kort om filmen

Enclave er et sterkt drama om krig, konflikt og etnisk rensning, men også en historie om tilgivelse og kjærlighet. Filmen er var Serbias bidrag til Oscar for beste utenlandske film i 2015, og har blitt vist ved en rekke internasjonale filmfestivaler.

Filmen handler om kosovoserberes daglige liv i sine små, isolerte etniske enklaver. Vi er i Kosovo 2004, der en ti år gammel gutt, bestemmer seg for å begrave sin døde bestefar. Det gjør at Nenad, som er kristen, må krysse frontlinjene, og finne hjelp hos den muslimske majoriteten.

Trailer
Wikipedia

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Felles oppgaver før filmen

Filmen Enclave er satt til Kosovo i 2004, fem år etter Kosovo-krigen. For å kunne forstå en del av filmens handling og bakteppe, så er det viktig med litt kunnskap om dette områdets historie, da spesielt krigen i Kosovo.

1. Hvor ligger Kosovo? Hva er Kosovos status i dag? Hvilke folkegrupper bor i landet? Hva er forskjellene på serbere og albanere?

Kosovo - Store norske leksikon
Kosovo - Wikipedia

2. Kongeriket Jugoslavia ble opprettet i 1918 og ble oppløst i 1991-1992. Skriv kort om dette landets historie og hvilken rolle Kosovo hadde i denne historien.

Jugoslavia - Store norske leksikon
Jugoslavia - Wikipedia

3. Hva var Kosovo-krigen? Når utspilte den seg? Hvem var de involverte partene? Hva var bakgrunnen for denne krigen? Skriv kort om Kosovos historie fra oppløsningen av Jugoslavia i 1991 fram til slutten av Kosovo-krigen i 1999.

Kosovo-krigen - Wikipedia
Krigen som rystet Europa - NRK

4. Hva skjedde med Kosovo etter krigen? Når fikk de sin egen selvstendighet og hvordan skjedde det? Hvordan ser samfunnet i Kosovo ut i dag? Hva er noen av landets største utfordringer? Skriv kort om Kosovos historie og utvikling siden 1999.

Kosovos samtidshistorie - Store norske leksikon

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis. Hva er feil med måten den offisielle synopsisen beskriver filmen?

2. Den norske oversettelsen av filmens tittel er enklave, nesten det samme som den originale tittelen og den engelske oversettelsen. Hva betyr ordet enklave og hvilken relevans har det for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hva er de serbiske enklavene i Kosovo?

Enklave - Store norske leksikon
Serbian enclaves in Kosovo - Wikipedia

3. Regissøren har sagt følgende om hvorfor han ville lage Enclave:
"Med denne filmen vil jeg utforske essensen av den serbiske/albanske konflikten, som resulterte - for femten år siden - i krig, ødeleggelse og forbrytelser. Men jeg vil stille følgende spørsmål: er sameksistens fortsatt mulig mellom disse to samfunnene i en virkelighet preget av forekomsten av enklaver, isolerte øyer av en kristen minoritet, omgitt av et hav av et muslimsk flertall? Mitt svar er krystallklart: hat basert på frykt for det som er annerledes og mangfoldig eksisterer fremdeles mellom de to etniske samfunnene. Og frykt er fraværet av kjærlighet. Derfor er helten i denne historien en tiårig gutt som tør å gjøre noe som er ufattelig for begge samfunn i Kosovo - kristen og muslim: å få en venn på motsatt side! Jeg ønsket å lage en anti-krigsfilm basert på den evige og oppbyggende historien om tilgivelse og kjærlighet."

Hvordan synes du regissøren har lykkes med å skape en film som adresserer disse temaene? Hva føler du er filmens svar på det spørsmålet han stiller her, om sameksistens mellom disse samfunnene er mulig? Begrunn svarene.
4. Hvordan vil du beskrive hovedkarakteren Nenad? Hvordan er hverdagen hans? Hva er hans gode og dårlige sider? Hvordan kommer disse til uttrykk i filmen? Hvordan utvikler Nenad seg som person gjennom filmen?

5. Hva får vi vite om Nenad og familien hans på begynnelsen av filmen, når han leser høyt fra skolestilen han har skrevet? Hvordan er denne scenen speilet på slutten av filmen, og hvordan får scenen da en annen betydning?

6. Hvordan kommer Nenad seg til og fra skolen? Hvorfor tror du han får denne skyssen? Hvem andre er det som også får sitte på? Hva er det som skjer med Nenads skyss på vei hjem fra skolen i begynnelsen av filmen?
7. Hva er KFOR? Hvor er KFOR-soldatene i filmen fra? Hvorfor er disse KFOR-soldatene i området Nenad bor i?

8. Filmens handling foregår i Vrelo, Kosovo (må ikke forveksles med Vrelo, Serbia). Hva slags sted er dette og hvor ligger det? Hvordan vil du beskrive landsbyen Nenad bor i og området rundt? Hva slags mennesker er det som bor der? Hva ser vi har skjedd i dette området i de senere årene?
9. Hvordan vil du beskrive familien til Nenad og hjemmet deres? Hvordan er Nenads forhold til familien? Hva jobber Nenads far med? Er familien rike eller fattige? Hvordan ser vi dette?

10. Hva slags inntrykk gir filmen av forholdet mellom serbere og albanere i Kosovo? Hvordan vises dette forholdet? Hvordan vises forskjellene på de to folkegruppenes dagligliv?

11. Hvordan utvikler forholdet mellom Nenad og de tre albanske guttene seg i løpet av filmen, og da spesielt til Bashkim, som har mistet faren sin i krigen? Hvordan kan vi si at forholdet mellom Nenad og Bashkim kan være et slags speilbilde av forholdet mellom de serbiske og albanske gruppene i Kosovo?

12. Hvorfor blir Nenads far fratatt geværet sitt? Hva viser denne episoden om forholdet mellom myndighetene og det serbiske folket i Kosovo?

13. Hvorfor tror du at det finnes så mange våpen i dette området, som vist i filmen? Hva er farene med dette, spesielt i et land med Kosovos historie?

14. Hva sier filmen om konflikter og hat som går i arv fra generasjon til generasjon? Hvorfor tror du at det er slik at barn ofte arver foreldrenes konflikter i områder som dette?
15. Hva slags jobb er det Nenads far blir tilbudt av politiet og hvilke arbeidsoppgaver innebærer den? Hvorfor vil han ikke akseptere dette jobbtilbudet?

16. På slutten av filmen bryter filmen den kronologiske fortellerstilen den har hatt opp til da og hopper fram og tilbake i tid. Hvorfor tror du filmskaperne har gjort dette? Hvor godt synes du dette grepet fungerer?

17. Hvor ligger Belgrad, som vi får se i slutten av filmen? Hva slags by er dette? Hva er forskjellene på Nenads nye liv i Belgrad og hans gamle liv på landsbygda i Vrelo? Hva er likhetene? Hvordan blir Nenad tatt imot på sin nye skole i Belgrad?

18. Hva slags inntrykk gir filmen deg av livet i Kosovo i dag? Hvilke positive og negative sider ser du ved dette landet på bakgrunn av filmen? Tror du at det inntrykket du sitter igjen med av Kosovo nå stemmer med virkeligheten? Hvordan kan det være problematisk å få et innblikk av en del av et samfunn, for eksempel gjennom en film, uten å vite så mye om resten av dette samfunnet, og dermed kunne forstå det som en større helhet?

19. Hva er filmens mest sentrale temaer? Hvilke scener føler du i størst grad tar for seg disse temaene? Beskriv minst fem av filmens sentrale temaer i detalj, og scenene som i størst grad viser disse.

20. Hva sier filmen om disse temaene: oppvekst, identitet, familie, arv, vennskap, trygghet, tillit, etnisitet, religion, kultur, konflikt, vold?

Nettressurser

Anmeldelse - The Hollywood Reporter
Anmeldelse - Variety


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Geografi, Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Religion, Samfunn og individ, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Enklava
Regi:Goran Radovanovic
Genre:Drama
Nasjonalitet:Serbia / Tyskland
Språk:albansk/serbisk
Lengde:1 t. 32 min.
Distribusjon:Barnefilmfestivalen
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen