Filmweb
 
 

Nowhere to hide

FILMINFORMASJON

Irak var preget av forsiktig optimisme i 2011, i alle fall hos Nori Sharif, en sykepleier i byen Jalawla. De amerikanske soldatene var i ferd med å trekke seg ut, og Nori får et kamera for å dokumentere hverdagen i det nye Irak og menneskene han hjelper i arbeidet sitt ved det lokale sykehuset. Gjennom hans linse får vi derimot en førstehåndsskildring av eskaleringen av den meningsløse volden fra 2011 frem til dagens uforståelige krig. Nori og hans familie blir selv flyktninger, og han retter dermed kameraet mot sitt eget liv, i fortvilelse over den stadig farligere situasjonen han og familien befinner seg i. (Tekst fra distributør.)

Se filmens trailer (engelske undertekster)
Filmens hjemmeside

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSERKlassetrinn: 10. klasse + videregående

”Nowhere to hide” har fått aldersgrense 15 år. I skolesammenheng vil den dermed passe best for tiendeklassinger og på videregående. Følgende oppgavesamling i dette studieopplegget tar utgangspunkt i disse alderstrinnene.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Nowhere to hide” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Norsk
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.
 


Samfunnsfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Geografi, Historie og Samfunnskunnskap og etter videregående innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur og Internasjonale forhold.

Kristendom, religion, livssyn og etikk/religion og etikk (vgs)
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk og etter VG3 innen hovedtemaene Religionskunnskap og religionskritikk og Filosofi, etikk og livssynshumanisme.
 


Les mer på www.udir.no/Lareplaner
 
 


 

OPPGAVESAMLING
 


Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon. 
 


Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. 
 


Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. 
 


 

A: KARAKTERENE

1) Nori Sharif er sykepleier og har jobbet mer enn 13 år ved Jalawla akuttsykehus i Irak. Han er gift med Um Tiba og har to døtre og to sønner. Hvilket inntrykk får du av Nori? Hvor godt synes du han gjør jobben sin som sykepleier, dokumentarfilmmaker, pappa og ektemann?

2) I filmens første del dokumenterer Nori ulike krigsofre. I filmens siste del dokumenterer han at han selv (og hans familie) er blitt offer for krigen. Tenk deg at du selv er en dokumentarfilmmaker, og du skal gjøre et intervju med Nori. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille. Snakk med andre i klassen om hva slags svar dere tror han ville ha gitt.

3) Nori sier at han er takknemlig for barna og kona si, uten dem er han ingenting. Han er usikker på om barna får en god fremtid. Hva tror du? Hvordan tror du det blir å vokse opp i Irak i fremtiden?

4) I filmen møter vi den norske kirurgen Hans Husum. Bruk internett og finn mer stoff om han.
5) Under kan du se en oversikt over ulike menneske som Nori dokumenterer. Snakk sammen i grupper om hva man kan lære av disse ulike menneskene.
- Qahtan, en tidligere kranfører som på grunn av skuddskade i beinet ikke kan forsørge familien sin mer. Han sier: ”Kanskje Gud liker meg. Han kunne ha satt meg i en verre situasjon. Jeg kunne ha kjørt over noen, eller havna i fengsel.”
- Khalil Ibrahim Abdullah, som i sju år har ligget i senga, lammet, etter at syv kuler traff kroppen hans en natt han og vennene hans ble angrepet. Han var den eneste overlevende.
- Gjetergutten fra Sharaban. Han og familien hans måtte flykte fra luftbombeangrep. Han sover med sauene, et stykke unna der hvor familien hans bor.
- En eldre mann som ikke har fått til å jobbe på en stund. Foten hans er skadd. Han har nylig fått et nytt barn, og han kaller det en velsignelse fra den allmektige gud.
- Barna som samler brukte plastkanner på en søppelfylling. (Disse selger de til de som selger bensin.) De utvinner også kobber fra avfall, som de kan tjene penger på. Disse barna jobber istedenfor å gå på skole, fordi foreldrene ikke klarer å brødfø familien sin alene.

 

B: IRAK-KRIGEN

1) Finn stoff om Irak-krigen på internett. Hvem var hovedaktørene i denne krigen? Hva var bakgrunnen for konflikten? Hvordan endte den?

2) USA hevdet at en av grunnene de hadde for å gå inn i Irak militært, var fordi Irak var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen. Dette har vist seg å være usant. Snakk sammen i klassen om USA kunne hatt grunner til å bevisst angripe Irak på bakgrunn av en løgn.

3) ) Nori sier han ikke skjønner krigen. Han ser symptomene, men forstår ikke sykdommen. Hva mener han med dette?

4) Bruk internett og finn stoff om Saddam Hussein. Hvilken rolle spilte han i konflikten mellom Irak og USA?

5) I filmen får vi høre om Al Qaeda. Bruk internett og finn stoff om Al Qaeda.

6) Blant mange anses USA som en nasjon som ivaretar fred i verden. Selv mente USA at de hadde gode grunner til å okkupere Irak, for å sikre stabilitet i verden. Etter å ha sett ”Nowhere to hide”, hva slags inntrykk av USA tror du irakere sitter igjen med etter okkupasjonen?

7) Bare i september 2012, året etter Irak-krigen, hører vi at 1840 irakere ble drept. Det ble med andre ord langt fra fred i landet, selv om amerikanerne trakk seg ut. Hva lærer vi av filmen, om hva som har vært konfliktfullt i Irak i tiden etter okkupasjonen?

8) I filmen får vi høre at Nori er fanget mellom de militære enhetene/organisasjonene kurdisk peshmerga og ISIS. Bruk internett og finn mer stoff om disse.

9) Hva er dagens situasjon i Irak? Hva ville du som turist ha ønsket å oppleve i Irak i dag, om du skulle ha reist dit?

 

C: KRIG GENERELT

1) Hvilke ulike kriger i verden i dag vet du om?

2) Hvilke kriger har Norge vært en del av? Snakk sammen i klassen om de eksemplene dere kjenner til.

3) I filmen ser vi Nori dokumentere fra et bryllup. Selv om menneskene i Diyalaprovinsen hver dag risikerer å bli drept, velger de likevel å feire og å satse på fremtiden. Dette har alltid vært situasjonen blant mennesker oppigjennom historien, selv om man har levd under krig og terror. Hva sier dette om menneskets vesen? Snakk sammen i grupper.

4) Nori forteller om mennesker som på ulike måter har lidd under krigen. ”Krigen er aldri over for dem,” sier han. Hva mener han med dette?

5) Hva er en flyktningeleir? Hvor i verden finner man flyktningeleirer i dag?

6) Hvem er det som tjener på krig?

7) Snakk sammen i grupper, hva er mulighetene for at det i fremtiden ikke lengre vil være kriger i verden?

 

D: GEOGRAFI, SAMFUNN
 OG HISTORIE

1) Finn Irak på et kart. Finn også stedsnavn som nevnes i filmen, for eksempel Diyala-provinsen/Diyala-ørkenen, Jalawla, Sulaymaniyah, Mosul og Baqubahprovinsen (hvor flyktningeleiren ligger).

2) Snakk sammen i klassen, hva kan dere om Irak? Finn og del informasjon om Iraks historie.

3) Hva tror du er de største forskjellene på å vokse opp som ung i Irak og der hvor du selv bor? (Finn eksempler som både er samfunnsmessige, geografiske, kulturelle osv.)

4) Vi får høre at det i Irak har vært en konflikt mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer, kurdere og arabere, mellom ulike stammer, kristne og jesidiener (yazidier). Konflikten i Irak har dermed vært veldig komplisert. Sitt sammen i grupper, bruk internett og finn stoff om hva som historisk sett ofte har vært et konfliktforhold mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer, kurdere og arabere, og kristendommen og trosretninger i Midtøsten.

 

E: ORD/UTTRYKK/SPRÅK

1) Vi får høre om portforbud (curfew) mellom klokka fem om kvelden og klokka fem om morgenen. Hva innebærer dette?

2) Under et massemøte er det en taler som sier at ”vi er alle i samme båt”. Hva betyr dette uttrykket?

3) Hva er en milits?

4) Hva er definisjonen på en araber?

5) Vi får høre om Saddams regime. Hva er et regime?

6) Det arabiske ordet ”salam” er et fint ord å kunne i møte med arabiske mennesker. Hva betyr det?

7) Hvilke ord og uttrykk kunne man høre i filmen som avslører menneskenes religiøse tro?

8) Vi hører at Irak ble okkupert av amerikanske styrker. Hva vil det si å okkupere et land?

 

F: DIVERSE

1) I flere sammenhenger brukes krig som tema for actionfilmer og dataspill. Hvorfor tror du så mange lar seg underholde av krig?

2) En dokumentarfilm har som hensikt å formidle det filmskaperne anser som en viktig sannhet å få ut til folk. Derfor er det viktig å utøve kildekritikk når man ser dokumentarfilmer. Diskuter i klassen hvor troverdig dere synes ”Nowhere to hide” er. Er det grunn til å tvile på noe av det som blir fremstilt i denne filmen?

3) Hva tror du motiverer en selvmordsbomber til å ta livet sitt?

4) I filmen møter vi en ung gutt som jobber som gjeter. I Norge var det mange som jobbet som gjetere før i tiden, men i dag er ikke dette like vanlig. Hvorfor ikke? Hvilke fordeler og ulemper er det ved å slippe husdyr for seg selv ut på beite?

5) I filmen hører vi at selv mennesker som er blitt utsatt for store ulykker sier at ”Gud er stor,” og tilsvarende. (For eksempel, etter et bombeangrep, hvor 15-20 mennesker er blitt drept, ser vi pårørende forsøke og identifisere likene. Noen unge menn finner sin døde far, og det ropes ”Gud er stor!”) Hvorfor tror dere de sier dette, selv om livene deres er fulle av sorg?

 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

4) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
Per Olav Heimstad
 


Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Filosofi og etikk, Geografi, Helse og rus, Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Religion, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Nowhere to Hide
Regi:Zaradasht AHMED
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge / Sverige
Språk:arabisk
Lengde:1 t. 26 min.
Distribusjon:Film fra sør
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:15
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen