Filmweb
 
 

Ordets makt

Kort om filmen

Neïla Salah (Camélia Jordana) er en ung fransk kvinne med arabisk opphav, som til tross for en fattig oppvekst har lyktes å komme inn på jusstudiet ved universitetet. Der undervises hun blant annet av den kjente Pierre Mazard. Mazard er en briljant foreleser, men også en provokatør som har vanskelig for å skjule sine sexistiske og rasistiske synspunkter. Etter å ha tråkket i salaten på det groveste offentlig, hvor Neïla blir utsatt for hans utdaterte holdninger, blir Pierre grundig irettesatt av skoleledelsen og tvinges til å si ja til Neïlas forespørsel - å være hennes mentor i forkant av skolens prestisjefulle retorikk-konkurranse.

Trailer
Wikipedia (fransk)

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen

Les gjennom nettressursene under oppgavene før du besvarer oppgavene. Der vil du finne informasjon som vil hjelpe deg med mange av spørsmålene under.

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Hva betyr filmens originaltittel Le Brio i filmens sammenheng, og hvilken relevans har den for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hvilken relevans har filmens norske tittel for denne historien? Hvorfor tror du at den norske distributøren har valgt denne tittelen, i stedet for en mer direkte oversettelse av originaltittelen?

3. Filmen åpner med forskjellige arkivklipp av intervjuer med forfattere og artister, som snakker om tiden de lever i, språkbruk, poesi, tanker, ytringsfrihet, samfunn og individet. Hva er noen av meningene og idéene som blir presentert i disse klippene? Hvilken relevans har de til historien som skal fortelles i denne filmen? Hva legger du spesielt merke til ved innholdet i klippene? Hva er problematisk med disse klippene, og hvilket samfunnsproblem kommer tydelig fram gjennom utvelgelsen av personene som vises? Hvem er/var disse mennene og hva er de mest kjent for?
4. I filmens første store scene blir vi introdusert for filmens hovedkarakterer, studenten Neïla Salah og foreleseren Pierre Mazard. Hvordan vil du beskrive dette møtet? Hvordan behandler de to karakterene hverandre, og på hvilket grunnlag? Hvorfor behandler Pierre Neïla som han gjør? Hvordan reagerer de andre studentene i salen på det som skjer? Hva blir følgene av denne episoden?

5. Under det lille vi får høre av forelesningen hans nevner Pierre blant annet sharia. Hvordan beskriver han sharia? Hva er problematisk med denne beskrivelsen? Stemmer det han sier? Hva stemmer og hva stemmer ikke? Hvordan vil du selv beskrive sharia?

6. Hvordan vil du beskrive Neïla? Hva er hennes positive og negative sider? Hvordan utvikler hun seg gjennom filmen? Hva lærer hun i løpet av filmen? Hvor ender hun opp ved filmens slutt?  Hvem er det som står henne nærmest i livet og hvordan er forholdet hennes til dem?
7. Hvordan vil du beskrive Pierre? Hva er hans positive og negative sider? Hvordan utvikler han seg gjennom filmen? Hva lærer han i løpet av filmen?

8. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Neïla og Pierre i begynnelsen av filmen? Hvordan utvikler dette forholdet seg gjennom filmen, og hvor ender det opp? Hvilke nøkkelscener viser best denne utviklingen? Hvilken betydning ender de to opp med å ha for hverandre? Hva har de hjulpet hverandre med ved filmens slutt?

9. Tidlig i filmen får vi vite om en nært forestående retorikk-konkurranse. Hva betyr ordet retorikk? På hvilken måte er retorikk en sentral del av handlingen i filmen? Hvilke yrker og situasjoner kan du tenke deg der det er viktig med god retorikk?

10. Hvorfor blir Neïla så opprørt over argumentene til sin motstander i den første runden av retorikk-konkurransen?

11. Et annet begrep vi blir kjent med som er forbundet med diskusjonens kunst er dialektikk. Hva er dette? Hvor har begrepet sitt opphav? Hvordan kan dialektikk anvendes?

12. Hva sier filmen om forholdet mellom utdanning, yrkesmuligheter og etnisitet? Hvilke eksempler finner du på dette i filmen? Er du enig eller uenig i hvordan denne problematikken framstilles? Begrunn hvorfor.

13. Hvordan beskrives bydelen av Paris der Neïla bor? Denne bydelen heter Créteil. Hva er det som best kjennetegner denne bydelen? Finn ut det du kan om bydelen og skriv en kort beskrivelse.

14. Hvilke andre bydeler i Paris kjenner du til? Hva er det disse bydelene er mest kjent for? Hva er det som skiller Créteil mest fra de bydelene du kjenner fra før?
15. En av tingene Pierre lærer Neïla er at: "Det viktigste er å ha rett. Sannheten blåser vi i". Hva mener han med dette? Hvilke eksempler i dagens samfunn kjenner du til der denne påstanden virker å være sann? Hva er noen av de største problemene ved å ende opp med et samfunn der dette faktisk stemmer, hvor vi ikke lenger baserer oss på fakta eller sannhet, men hvor den som snakker høyest og overbeviser flest vinner fram?

16. Hvilke eksempler kjenner du fra historien der enkeltmennesker har stått opp mot flertallet og autoritetene på bakgrunn av fakta og vitenskap, og til slutt forandret resten av verdens syn? Dette har skjedd innen de fleste vitenskaper, blant annet medisin, astronomi, fysikk, biologi og kjemi. Hva er de nyeste eksemplene du kan finne på dette?

17. Pierre lærer Neïla om flere filosofer og retorikere. En av disse er Arthur Schopenhauer og hans 38 teknikker for å vinne en diskusjon , som han skrev om i boken Kunsten å alltid ha rett. Hvem var Schopenhauer og hva er de viktigste teoriene hans? Hva er formålet med de 38 teknikkene og hvorfor skrev han dem?

18. Hva er etos, logos og patos? I hvilke sammenhenger snakker vi ofte om disse begrepene? I hvilke sammenhenger har du sett disse tre teknikkene brukt?

19. Hva sier filmen om internett og sosiale mediers rolle i dagens samfunn? Har filmen et positivt eller negativt syn på disse nye teknologiene?

20. Hva er filmens mest sentrale tema og budskap? Hvilke scener får tydeligst fram disse?

21. Hva sier filmen om disse temaene: multikulturalisme, samfunn, likeverdighet, respekt, fordommer, vennskap, individ, generasjonskløft, kulturkonflikter, kjønnsroller, språk, filosofi og etikk?

22. Aftenpostens anmelder Erlend Loe mener at filmens budskap er reaksjonært. Hva mener han med dette? Hvilke argumenter bruker han for å begrunne denne påstanden? Er du enig eller uenig? Hvordan ville du ha argumentert for å motbevise Loes påstand?

Ekstra oppgave for klassen

Hvis tiden tillater det kan dere arrangere en retorikk-konkurranse som den i filmen, der to elever argumenterer for hver sin side av et utsagn eller et tema. Diskusjonstemaene kan dere for eksempel hente fra nyhetsbildet, fra filmen dere nettopp har sett, eller andre ting dere synes kan være interessante å diskutere.

Nettressurser

Anmeldelse - Aftenposten
Anmeldelse - NRK
Anmeldelse - The Hollywood Reporter (engelsk)
Anmeldelse - Le Devoir (fransk)
Sharia - Store norske leksikon
Retorikk - Store norske leksikon
Dialektikk - Store norske leksikon
Bevismiddel, retorikk - Store norske leksikon
Arthur Schopenhauer - Store norske leksikon
The Art of Being Right - Wikipedia

Relaterte filmer med filmstudieark

Klassen
Dheepan


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Fransk , Norsk , Samfunnsfag , Historie , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Geografi, Historie, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Samfunn og individ, Språk og uttrykksmåter, Vennskap/respekt
 

Fakta

Regi:Yvan Attal
Roller:Daniel Auteuil, Camélia Jordana
Genre:Komedie / Drama
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Lengde:1 t. 34 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen