Filmweb
 
 

Love, Simon

Kort om filmen

Alle fortjener en flott kjærlighetshistorie, men for Simon er det litt mer komplisert: ingen vet at han er homofil, og han har heller ingen anelse om hvem det er han har blitt forelsket i på nettet - bare at det er en som går på skolen hans. Å finne ut av dette viser seg å være både morsomt og skremmende - samtidig som det vil forandre livet hans for alltid. Love, Simon er en hjertevarm historie om å finne seg selv og å bli forelsket.

Trailer
Wikipedia

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Hvilken relevans har tittelen for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hva er tittelen på boken filmen er basert på, og hvorfor tror du filmskaperne ikke brukte samme tittel på filmen?

3. Åpningssekvensen i filmen introduserer Simon, hans familie og nærmeste venner i typiske amerikanske settinger, og blander en vanlig fiksjonsfilmestetikk med det som ser ut som hjemmevideo filmet av en i familien. Simon selv forteller om seg selv og familien i en voice-over, mens det også spilles en nostalgisk amerikansk R&B-låt fra 60-tallet. Hva slags film gir denne åpningen publikum inntrykk av at de skal få se? Hvordan etablerer filmskaperne filmens historie, tone og stemning med denne sekvensen? Hvilke filmatiske grep er det som får til dette? Hvorfor sier Simon i begynnelsen at han er akkurat som deg - "I'm just like you"?
4. Hvordan vil du beskrive Simon? Hva er hans gode og dårlige sider? Hvordan kommer disse til uttrykk i filmen? Hvordan utvikler Simon seg gjennom filmen?

5. Hvordan vil du beskrive Simons foreldre? Hvordan er forholdet mellom Simon og foreldrene, og hvordan utvikler det seg gjennom filmen? Hvordan endrer foreldrenes syn på Simon seg fra begynnelsen til slutten av filmen?

6. Beskriv Simons beste venner Leah, Abby og Nick. Hva er deres gode og dårlige sider? Hvordan kommer disse til uttrykk i filmen? Hvordan utvikler de seg gjennom filmen? Hvordan utvikler forholdet deres til Simon seg gjennom filmen?

7. Hva er det som gjør forholdet mellom Simon og Leah så komplisert? Hvorfor tror du at de ikke klarer å dele sine innerste hemmeligheter med hverandre, selv om de har vært bestevenner nærmest hele livet?
8. Hva er forskjellene og likhetene mellom karakterene Simon, Ethan og Blue? Hvorfor tror du at Simon sier at han var sjalu på Ethan, fordi han fikk det å komme ut som homofil til å virke så lett? Hva er Ethans svar på dette? Hvordan håndterer disse tre karakterene dilemmaet de har rundt sin egen seksualitet på forskjellige måter?

9. Hvordan beskrives ungdomsmiljøet i denne filmen? Føler du at det er et ærlig og realistisk portrett av amerikansk ungdom i dag? Hvordan er norske ungdommer og ungdomsmiljø på samme alder forskjellige fra det vi ser i filmen? Hvordan er de like?

10. Hvis du skal sammenligne denne filmen med den norske serien Skam, som handler om norsk ungdom i omtrent samme alder, hva er likhetene og forskjellene mellom disse to portretteringene av ungdomsliv i dag? Hvilken av de to synes du oppleves som mest ekte og hvorfor? Hvordan portretteres homofili og det å tørre å vise hvem man egentlig er for omverdenen i denne filmen og i Skam? Hva er forskjellene og likhetene mellom disse to portretteringene? Hvis du ikke har sett Skam så kan du velge en annen film eller serie som portretterer norsk ungdom.

11. Hvilket grunnleggende etiske dilemma er det Simon blir stilt overfor i filmen, når han må beskytte sin hemmelighet? Hva synes du om måten Simon håndterer dette? Prøv å skrive et argument som enten forsvarer eller fordømmer Simons handlinger i håndteringen av denne situasjonen.

12. Filmen er basert på romanen "Simon vs. the Homo Sapiens Agenda". Les intervjuet med forfatteren av boken, Becky Albertalli, som er lenket til under. Hva var inspirasjonen til denne boken? Hvordan klarte hun som heteroseksuell kvinne å skrive fra perspektivet til en homofil tenåringsgutt?

Intervju med forfatteren av Simon vs. the Homo Sapiens Agenda - Gay Times

13. Filmskaperne har gjort en del endringer fra romanen som filmen er basert på. Les artiklene som er lenket til under, samt intervjuet med bokens forfatter over. Hvilke endringer har filmskaperne gjort i forhold til boken? Hvilke forskjeller finner du mellom karakterene i boken, som beskrevet på Wikipedia-siden, og hvordan de fremstår i filmen? Hva tror du er årsaken til disse endringene?

The chaste optimism of Love, Simon - The New Yorker
Simon vs. the Homo Sapiens Agenda - Wikipedia

14. The New Yorker-artikkelen du nettopp har lest omtaler også filmen som relativt forsiktig i sin portrettering av Simons homofili, og kaller ham blant annet et forbilde for det som kalles "homonormativity", eller homonormativitet. Hva betyr dette begrepet? Hva betyr begrepet "heteronormativity", eller heteronormativitet? Hva mener du om måten artikkelen beskriver portretteringen av Simon i filmen? Er du enig eller uenig, og hvorfor?

15. Les intervjuet med filmens regissør, Greg Berlanti, som er lenket til under. Hvorfor mener han at filmen er viktig for dagens ungdom? Hva var bakgrunnen for å legge til karakteren Ethan i filmen? På hvilken måte relaterer regissøren seg til filmens historie?

Intervju med regissøren av filmen - Gay Times

16. Love, Simon har blitt omtalt som "the first mainstream gay teen movie". Hva ligger bak denne beskrivelsen og hvilken betydning kan en film som dette ha for samfunnet vårt, ikke bare i Norge, men i andre deler av verden? Hvorfor er det viktig at vi får historier om forskjellige mennesker i kulturen vår, enten det er snakk om etnisitet, legning, kjønn eller andre områder? I hvilke deler av verden tror du denne filmen oppleves som kontroversiell? Hvordan har filmen blitt mottatt generelt rundt om i verden? Prøv å finne eksempler på mennesker som føler at filmen har hjulpet dem i deres liv.

Love, Simon: The teen film helping people come out - BBC
Love, Simon powerful tweets - Cosmopolitan 

17. Ett land der filmen har vist seg å være mer problematisk, er Singapore. Filmen fikk 21 års aldersgrense i landet, til sammenligning med 12 og 13 år de fleste andre steder i verden. I andre land blir den ikke vist i det hele tatt, og ville sannsynligvis ha blitt forbudt om noen hadde prøvd å vise den. Hva er grunnen til den høye aldersgrensen i Singapore? Hvorfor tror du at homofili fortsatt er et så kontroversielt tema i mange land? Hvordan kan kreative uttrykksformer som film, litteratur og musikk være med på å endre dette?

Love, Simon age restricted in Singapore - Cinema Blend
18. Da filmen kom ut i USA gikk flere amerikanske kjendiser ut og kjøpte opp hele kinovisninger på sine hjemsteder, som de så delte ut gratis billetter til. I tillegg skrev de om filmen på sosiale medier og oppfordret folk til å gå og se den. Hvorfor tror du at de gjorde dette, og hvilken potensiell effekt kan noe sånt ha? Hva slags inntrykk har du av det amerikanske samfunnets forhold til homofili og andre alternative legninger? Hvilke diskusjoner og kontroverser i amerikansk politikk kjenner du til fra nyere tid som handlet om homofili, blant annet i militæret?

Stars are buying out Love, Simon screenings - Page Six

19. Artikkelen som er lenket under tar for seg problemet med homofobi i det amerikanske samfunnet, og i hvilken grad en film som Love, Simon kan forventes å endre dette. Hva er artikkelens konklusjon om hvordan det amerikanske samfunnet stiller seg til homofili i dag? Hva er noen av årsakene forfatteren legger til grunn for homofobien som fortsatt finnes i samfunnet? Hva mener artikkelforfatteren om framtidsutsiktene for å få endret samfunnet til det bedre på dette punktet? Hvilke eksempler gir han på hvorfor det kan vise seg å være vanskelig i den nærmeste framtid?

Homophobia: Old problem, new disguise in Love, Simon

20. Les artikkelen som er lenket til under. Hva sier denne artikkelen om viktigheten av filmen i dagens samfunn, og hvordan både filmen og samfunnet vårt blir påvirket og formet av pop-kultur? Hva sier den om hvordan vi finner vår rolle i samfunnet, og hvordan vi finner de idealene vi strekker oss etter? Hvilke eksempler på dette finner du i den egen omgangskrets? Hvordan blir dere påvirket og formet av filmene, musikken, spillene og bøkene dere konsumerer?

Love, Simon is an argument for its own necessity - Slate

21. Sosiale medier står sentralt i filmens handling. Det gir både Simon og Blue en mulighet til å uttrykke sine følelser og tanker anonymt, men ender også opp med å bli en kilde til mobbing. Hva er noen av de positive og negative aspektene som kommer med sosiale medier og mulighetene de gir til å opptre anonymt? Hvorfor er det viktig å beskytte seg selv og sin digitale identitet i slike kanaler, og hvordan gjør man dette? Hvordan opplever du din egen rolle på sosiale medier? Hvilke forhåndsregler tar du selv for å beskytte deg selv når du bruker disse?

22. Hva er noen av filmens mest sentrale temaer? Hvilke scener føler du i størst grad tar for seg disse temaene? Beskriv minst fem av filmens sentrale temaer i detalj, og scenene som i størst grad viser disse.

23. Hva sier filmen om disse temaene: identitet, seksualitet, kjønnsroller, mobbing, oppvekst, familie, kjærlighet, vennskap, nærhet, tillit, lojalitet, respekt?

24. Les anmeldelsene av filmen som er lenket til under. Skriv din egen anmeldelse av filmen, der du tar utgangspunkt å hvordan disse anmeldelsene er skrevet, og forsøker å strukturere din egen tekst på lignende vis.

The Guardian
The Hollywood Reporter
The Independent
Time
Vanity Fair

25. Flere spørsmål rundt filmen og emner til diskusjon kan du finne på GLSEN.org. Jobb gjerne videre med noen av disse dersom du blir ferdig med oppgavene over, eller ønsker å fordype deg ytterligere i filmens tematikk.

Love, Simon - GLSEN discussion guide
Love, Simon - GLSEN coming out & invisible identities lesson

Relaterte filmer med filmstudieark

Moonlight
Hjartasteinn
God's Own Country
Ikke kall meg sønn

Øvrige nettressurser

10 books to read if you loved Love, Simon - Book Riot
21 Love, Simon facts - BuzzFeed


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Individ/gruppe, Identitet og kjønn, Kjønn og kjønnsroller, Litteratur på film, Mobbing, Oppvekst/familie, Samfunn og individ, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Love, Simon
Regi:Greg Berlanti
Roller:Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Produksjonsselskap:Fox 2000 Pictures, New Leaf Literary & Media, Temple Hill Entertainment
Lengde:1 t. 49 min.
Distribusjon:The Walt Disney Company Nordic
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen