Filmweb
 
 

Battle

Handlingen

Battle handler om Amalie som går på danselinja ved Valkyrien videregående skole i Oslo. Hun drømmer om et stipend til en danseskole i Nederland. Amalie er populær i den sammensveisede vennegjengen, lever en svært privilegert tilværelse med lite motstand og vanskeligheter. Hun bor i et stort og moderne funkishus sammen med faren sin på Oslos vestkant. Så blir faren slått konkurs, namsmannen kommer på døra og Amalies liv slik hun kjenner det blir satt fullstendig på hodet. De må flytte ut av huset sitt til en kommunal leilighet i Groruddalen og Amalie skjuler dette for vennene og kjæresten sin. Hun skammer seg. Samtidig møter hun Mikael, en danser som gir Amalie et litt annet perspektiv på tilværelsen.

Om filmen

Filmen er regissert av svenske Katarina Launing. Hun har tidligere regissert filmen Kule kidz gråter ikke (2014). Manusforfatter Maja Lunde står også ba manus til serier som Side om side og Hjem. Det er hennes roman Battle fra 2014 denne filmen er basert på. Regissør Launing har selv uttalt at filmen Battle handler om at motgang kan gjøre deg til et bedre menneske.

Dans er naturligvis bakteppet for denne filmen, men skildrer ganske ulike typer dans ettersom hvor Amalie befinner seg. Disse dansestilene stilene møtes flere ganger i ulike danse-battles. Filmen skildrer også ulike boformer og kulturelle forskjeller innad i Oslo.

Hovedrollene i filmen spilles av Lisa Teige, som for mange er kjent fra NRK-serien Skam. Hun spiller den privilegerte Amalie. I Battle gjør en overbevisende rolle som usikker tenåring som sakte men sikkert finner sin plass og hvem hun egentlig er. Fabian Svegaard Tapia spiller Mikael, en dyktig street-danser med et litt annet syn på verden enn Amalie. De to har et godt samspill og Tapia gjør en solid rolle som Mikael.

Relevante fag i henhold til læreplaner:

Norsk, samfunnsfag, KRLE
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Battle vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn og på videregående innen hovedtemaene ”muntlig kommunikasjon” og ”språk, litteratur og kultur”.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”utforskeren og samfunnskunnskap”, og på videregående innen hovedtemaet ”utforskeren og individ, samfunn og kultur”.

KRLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet ”filosofi og etikk”.

Les mer på udir.no/Lareplaner

Oppgaver til filmen

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.
A. KARAKTERENE

1. Beskriv Amalie. Hva mener du er hennes sterke og svake sider?

2. Beskriv Mikael. Hva er hans sterke og svake sider?

3. Hvilket inntrykk får du av faren til Amalie? Kunne han ha løst eller vært annerledes i situasjonen? Kunne han ha løst situasjonen annerledes?

4. Hvordan endrer forholdet til Amalie og faren seg i løpet av filmen?

5. Hvordan mener du Amalie kunne ha løst situasjonen hun etter hvert befinner seg i? Kunne hun gjort noen ting annerledes uten å ty til løgner for vennene sine? Hvorfor/hvorfor ikke?

6. Beskriv vennegjengen til Amalie. Er det viktig i din vennegjeng å ha de rette klærne eller gå for de samme valgene som vennene dine tar?
7. Hva mener du vennskapet til jentene i Amalies gjeng er basert på?

8. Hvorfor tror du vennskapet mellom Amalie og Charlotte endrer seg underveis i filmen?

9. Hvorfor tror du Amalie forelsker seg i Mikael?

10. Hvordan er Mikael ulik Aksel?

11. Hva tror du skjer videre nå som Amalies hemmelighet er avslørt for vennene?

12. Synes du filmen og skuespillerne greier å fremstille ungdom på en realistisk måte? Hvorfor/hvorfor ikke?

13. På hvilke måter synes du Amalie endrer seg gjennom filmen?

 

B. OPPVEKST OG IDENTITET / LØGN OG SANNHET

1. Beskriv livet Amalie lever og hvordan det og tilværelsen endrer seg når de må flytte. Hvordan er den nye leiligheten de skal bo i?

2. Hvorfor tror du Amalie skjuler alt dette for venner og kjæreste? Hvorfor skammer hun seg?

3. Hvordan hadde du reagert i samme situasjon, tror du? Hadde du skjult sannheten? Begrunn svarene dine.

4. Mener du måten man kler seg på, skolen man går på, vennene man har og livet man lever er viktig for hvem man er? Begrunn svarene dine.

5. Kunne handlingen i Battle ha funnet sted i ditt nærmiljø? Begrunn svarene dine.

6. Hvilke ting i livet ditt er viktigst for deg? Gi eksempler og begrunn hvorfor.

7. I tenårene sliter mange med å finne sin identitet. Flere prøver seg frem med ulike væremåter, som er mer eller mindre naturlige. Man oppfører seg også gjerne veldig forskjellig fra om man for eksempel er sammen med venner, andre jevnaldrende, foreldre eller fremmede. Kan dette sammenlignes med å spille skuespill? Hvor lett/vanskelig synes du det er å gå inn og ut av ulike roller du har overfor ulike mennesker?

8. Synes du filmen gir et realistisk bilde på hvordan ungdommer i Norge har det i dag? Hvorfor / hvorfor ikke?

9. Hva slags inntrykk gir filmen av ulike oppvekstsvilkår i Norge i dag?

10. Hvilke fordeler og ulemper tror du det gir å vokse opp i et flerkulturelt samfunn i dag? Gi eksempler.

11. Filmens handling er lagt til Oslo. Hvis du selv ikke kommer fra Oslo, beskriv det du tror er de største forskjellene ved å vokse opp i hovedstaden og det å vokse opp der hvor du bor.

12. Hvilke drømmer og planer har du for fremtiden? Hvordan ser du for deg at du skal nå disse?

13. Hvorfor er identiteten vår så viktig, tror du?

14. Finnes det ulike typer identitet? Gi eksempler og begrunn svarene dine.

15. Hva kan være grunnene til at Amalie unnlater å fortelle noe om det som har skjedd til kjæresten og vennene sine?

16. Har du noen gang løyet for foreldre eller venner? Ble det oppdaget? Hvilke konsekvenser fikk det?

17. Er det lov å lyve om ting for å få andre til å føle seg bedre, synes du? Begrunn svarene dine.

18. Hvor går grensen for en hvit løgn og en svart løgn, synes du?
C. TENÅR / SKOLE

1. Hvorfor tror du Amalie på den viktige opptaksprøven i dans lar være å fullføre?

2. Hvorfor tror du Amalie på slutten gir opp drømmen om skoleplass ved prestisjeskolen i Nederland?

3. Hvordan opplever du vennskapet mellom Amalie og Charlotte? Har du opplevd noe lignende noen gang?

4. Hva tror du Amalie vil gjøre videre etter filmens slutt?

5. Opplever du press blant vennene eller familien din i valg av skole og utdanning?

6. Hva er viktig for deg i valget av videregående skole og utdanning?

7. Er det enkelte skoler som har bedre rykte enn andre, tror du? Hvis ja, hvorfor tror du det er slik?

8. Hva tror du avgjør ungdommers valg når det kommer til utdanning og jobb?

9. Hvorfor tror du musikk og dans er viktige hobbyer for mange? Hva er dine hobbyer og hvorfor?

10. Hvilken musikksjanger er din favoritt og hvorfor?

 

D. SCENER FRA FILMEN

Gjenfortell i par eller grupper hva dere husker fra scenene under:

1. Når namsmannen kommer på døra – hva tror du Amalie tenker? Hva hadde du tenkt i en slik situasjon, tror du?

2. Første gang Amalie ser den kommunale leiligheten – hva tror dere hun tenker og føler da?

3. Når Amalie møter Mikael for første gang – hva ved Mikael tror du fanger Amalies interesse?

4. Når Amalie blir bedt om å battle første gangen opplever hun det som ubehagelig – har dere noen gang blitt bedt om å gjøre noe uforberedt?

5. Scenen inne på Nille: Amalie og venninnen er i byen for å handle inn til fest. De ser plutselig Mikael og en kompis. Hva gjør Amalie? Hvorfor sier Amalie at Mikael er vaskehjelp hos henne? Hvordan reagerer venninnen?

6. Charlotte blir bedt om å forlate dansegulvet at danselæreren sin. Har du noen gang opplevd å bli flau over å bli irettesatt? Hva følte du da?

7. Festen er på en måte filmens toppunkt - hva skjer på festen? Hvordan reagerer Aksel og Mikael på dobbeltlivet Amalie har hatt? Hva er det Mikael sier til Aksel?

8. Amalies opptaksprøve i dans – hva skjer, og hvorfor tror du Amalie sier «Dette er ikke meg»? Hva tror du de andre i klassen tenker?

9. Har du noen gang gjort noe stikk i strid med hva venner og/eller familie har forventet at du skulle gjøre?

10. Synes du Amalie og Mikael får fram følelsene sine gjennom dans i sin siste battle? Begrunn svarene dine.

 

E. FILMSTUDIESPØRSMÅL

1. Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du best og hva var du ikke så fornøyd med?

2. Synes du denne filmen passer bra til din aldergruppe? Begrunn svaret ditt.

3. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?

4. Hvilke scener likte du best?

5. Hvilke scener likte du minst?

6. Hva synes du om musikken i filmen? Passet den godt, synes du? Begrunn svaret ditt.

7. Hvorfor tror du filmskaperne hadde lyst til å fortelle denne historien?

8. Hva mener du om skuespillerne? Gjorde de troverdige roller? Begrunn svarene dine.

9. Velg deg ut en karakter du likte godt / mislikte og beskriv han eller henne. Hvorfor valgte du nettopp vedkommende?

10. Skriv en filmanalyse av Battle der du får klart fram dine egne meninger om filmen og begrunner disse.

11. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om Battle ungdommers generelle filmvaner. Presenter resultatet i et valgfritt diagram

12. Skriv fortsettelsen av filmen – hva skjer etterpå? La teksten være enten fra Amalies synspunkt, farens synspunkt eller Mikaels synspunkt.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Individ/gruppe, Flerkulturelt samfunn, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Identitet
 

Fakta

Originaltittel:Battle
Regi:Katarina Launing
Roller:Lisa Teige, Fabian Svegaard Tapia, Vebjørn Enger
Manus:Maja Lunde
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Pål Røed, Christian Fredrik Martin, Frederick P. N. Howard, Asle Vatn og Lars Hellebust.
Produksjonsselskap:Friland Produksjon AS & Storm Films AS
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen