Filmweb
 
 

Føniks

FILMINFORMASJON

Jill og lillebroren bor sammen med sin ustabile mor, og Jill gjør sitt beste for å ta vare på den lille familien. Når faren melder et av sine sjeldne besøk, oppstår stor glede og forventning. Men familien rammes av en tragedie, og i sjokk over det som har skjedd, holder Jill det skjult. (Tekst fra Filmweb/distributør/produksjonsselskap.)

Filmen åpnet New Nordic Films under Den norske filmfestivalen.

Se filmens trailer
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

Medietilsynet har gitt ”Føniks” 12 år aldersgrense. Begrunnelsen er at filmen har ”en gjennomgående mørk stemning og inneholder enkelte kortvarige skrekkeffekter.” I skolesammenheng kan filmen derfor sies å være best egnet fra 8. klassetrinn.

Relevante fag: Fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag, kunst og håndverk

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Føniks” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Norsk
Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn og på videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

Samfunnsfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene utforskeren og individ, samfunn og kultur.

Naturfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet kropp og helse, og etter Vg1 innen hovedtemaet ernæring og helse. KRLE Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

Helse- og oppvekstfag/helsearbeiderfag (VGS)
Kompetansemål etter videregående innen hovedtemaene helsefremmende arbeid og kommunikasjon og samhandling.

Kunst og håndverk
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Visuell kommunikasjon.

Les mer på udir.no/Lareplaner
 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.
A: KARAKTERENE

1) Beskriv Jill. Gi eksempler på at hun er moden og ansvarsbevisst. Gi eksempler på valg hun gjør som du ikke synes er gode.

2) Gi eksempler på hva Jill gjør for å få mora til å lykkes med jobbintervjuet. Hva tror du Jill tror at vil komme til å skje om mora får jobben?

3) Beskriv Astrid, Jills mor. Hvordan tror du hun selv ville ha beskrevet sin egen kunst?

4) Beskriv Bo, lillebroren. I hvor stor grad tror du han har forstått at moren er psykisk syk? Diskuter i grupper.

5) Hvordan tror du Bo vil beskrive søsteren sin?

6) Innbill deg at du skulle gjøre et intervju med Jills far. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille. Spør andre i klassen hva de tror han ville ha svart.

7) Tenk deg at du kunne ha gitt Jills far råd om hva han burde gjort annerledes i livet sitt, hvilke råd ville det ha vært?

8) Hva tror du skjer med Jill og Bo etter scenen som filmen slutter med?

9) Hvorfor tror du Ellen er så opptatt av å hjelpe Astrid og barna? Snakk sammen i grupper og sammen kom frem til ulike svar.

10) Beskriv den eldre mannen i blokka, han som hjelper Bo med sykkelen. I hvor stor grad tror du han har skjønt hvordan Jill og Bo har det hjemme?

11) Flere ganger ser vi at Jill innbiller seg et kravlende, mørkt vesen på gulvet eller nedover morens bilde på veggen. Dette er en ufrivillig fantasi. Hvorfor tror du disse bildene dukker opp i hodet hennes? Hva symboliserer dette, tror du?

B: PSYKISKE LIDELSER


1) På hvilke ulike måter skjønner vi at Astrid, mammaen til Jill, ikke er frisk? 2) Snakk sammen i klassen om hva det vil si å være psykisk syk. Hva er forskjellen på fysisk og psykisk sykdom? 3) Hva slags hjelp kan man få for å behandle psykisk sykdom?

4) Det er normalt at man kan bli psykisk syk, akkurat som at man kan bli fysisk syk. Men mange som sliter psykisk velger ofte å skjule dette, man holder disse lidelsene for seg selv. Hvorfor tror du at det er slik? Diskuter i grupper. 5) Astrid gjør og sier mye som Jill og Bo opplever veldig ubehagelig. Det er sykdommen som gjør at hun ikke har kontroll. I hvor stor grad kan man da unnskylde henne for måten hun er mor på? Snakk sammen i grupper.

6) Hvis du, før det ble for sent, kunne ha anbefalt Astrid måter å endre tilværelsen sin på, for å få det bedre i hodet sitt, hvilke anbefalinger ville du ha gitt?

7) Selvmord er et vanskelig tema som det er viktig å snakke om. Gå i grupper og snakk om følgende:

- Hvorfor tror dere Astrid tok sitt eget liv? (Skriv eventuelt ned et avsnitt som kunne ha vært Astrid sitt avskjedsbrev.)

- Er det noen vi ser i filmen som kunne ha gjort noe for å forhindre at selvmordet skjedde?

- Lag en liste med ulike konsekvenser som selvmordet fører med seg inn i Jill og Bo sine liv.

C: OM Å HA DET VONDT SOM BARN


1) Hvis man ikke har det bra, så er det viktig å fortelle noen om dette. Kanskje er det noen i familien som oppfører seg ubehagelig og får deg til å føle deg elendig. Hva slags mennesker er det man kan snakke med om vonde og urovekkende ting? Lag en liste sammen i klasserommet, og så må hver enkelt tenke gjennom hvem man kan og bør kontakte når man trenger hjelp. 2) Hva vil det si at en person har taushetsplikt? Gi eksempler på ulike yrkesgrupper med taushetsplikt.

3) Alle vil i løpet av livet oppleve at man ikke alltid er fornøyd med hvordan man har det. Men som barn har man rett til å føle trygghet. Hva bør man gjøre om man stadig opplever frykt og tristhet? 4) Astrids mor er fortvilet, hun føler ikke at hun har lykkes i livet. Den følelsen kan også barn og unge ha. Slike tanker kan lede til nedstemthet, depresjoner, selvdestruktivitet og annet. Hva kan du gjøre for at mennesker rundt deg ikke skal føle seg verdiløse?

D: PRAKTISKE/KREATIVE OPPGAVER


1) Astrid uttrykker kunsten sin gjennom ulike teknikker. Hun skaper bilder som har mye tekstur og ulike overflater. Lag deres egne bilder i klassen, bilder hvor dere ikke bruker farger rett på et lerret eller en plate, men hvor dere farger tråder og tekstiler som dere lager motiver av. Gi det ferdige bildet en tittel som sier noe om hvordan du har det.

2) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver: a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.) b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap. Scenene: - Når Jill legger seg inntil moren om natten i leiligheten.

- Når Jill oppdager at moren har hengt seg i kjellerboden.

- Når Jill og Bo hører faren spiller trompet på konserten i Oslo.

- Når Jill innbiller seg at det er en krypende, mørk skapning på gulvet i farens omkledningsrom.

- Når Astrid, i den rosa kjolen, løper fra konsertstedet om natta, alene i Oslo sentrum.

- Sluttscenen, når Jill og Bo holder rundt hverandre i sofaen. Skjønner Bo at han ikke vil se moren sin igjen?

E: ORD/UTTRYKK/SPRÅK


1) Filmen heter Føniks. I filmens start sier Astrid, i et håpefullt øyeblikk: ”dette er min sjanse til å gjenoppstå, som fugl Føniks fra asken.” Bruk internett og finn ut hvor begrepet fugl Føniks kommer fra.

2) Hva vil det si at en kunstner føler seg inspirert?

3) Jill og Bo sin far er svensk. Hvor lett er det (for de med norsk morsmål) å skjønne hva han sier uten å lese norsk undertekst? Snakk sammen i klassen om ulike erfaringer knyttet til dette.

4) Hva betyr uttrykket ”indre demoner”?

5) Det siste vi hører Jill si til moren er: ”du må ha tro på deg selv, mamma.” Moren svarer: ”Ja, man må tenke positivt.” Jill svarer så: ”Jeg skal tenke på deg.” Hva betyr det å ha tro på seg selv? Gi hverdagseksempler på det å tenke positivt. Hvilken effekt har det om man ”tenker på noen”, for eksempel samtidig som man vet at en person sitter i et jobbintervju.

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord. 2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Naturfag , Kunst og håndverk
Tema:Barns rettigheter, Filosofi og etikk, Helse og rus, Kunst, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Føniks
Regi:Camilla Strøm Henriksen
Roller:Maria Bonnevie, Ylva Bjørkaas Thedin, Sverrir Gudnason, Casper Falck-Løvås, Kjersti Botn Sandal, Nils Vogt, Renate Reinsve
Manus:Camilla Strøm Henriksen
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Gudny Hummelvoll, Annika Hellström, Paulina Wilhelmsen, David Yates
Produksjonsselskap:Hummelfilm
Musikk:Patrik Andrén, Johan Söderqvist
Lengde:1 t. 28 min.
Distribusjon:Euforia
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen