Filmweb
 
 

Fornærmelsen

FILMINFORMASJON

Vi befinner oss i Beirut, Libanon. En liten fillesak mellom en libanesisk kristen og en palestinsk flyktning blåses opp til uante dimensjoner, og striden havner for retten. Politikere og presse kaster seg på, og snart er en hel nasjon involvert. FORNÆRMELSEN gir innsikt i libanesisk historie og det betente forholdet mellom ulike kulturer. Noe som gjør den brennende aktuell langt utover Libanons grenser.

FORNÆRMELSEN ble Oscar-nominert for beste fremmedspråklige film. Ziad Doueiri er en frittalende regissør som ofte provoserer med sine filmer og ytringer. Hans forrige film THE ATTACK (2012) ble bannlyst i mange arabiske land. Han er også kjent for sitt samarbeid med Quentin Tarantino, blant annet på PULP FICTION. (Tekst fra distributør, redigert.)

Se filmens trailer her
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER”Fornærmelsen” har fått aldersgrense 12 år. Medietilsynets begrunnelse er ”partier med utrygg stemning, en scene med opptøyer og enkelte skildringer av lik.”

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Fornærmelsen” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Norsk
Kompetansemål etter 10. årstrinn og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”muntlig kommunikasjon” og ”språk, litteratur og kultur”.

Samfunnsfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”samfunnskunnskap”, ”historie” og ”geografi”, og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”individ, samfunn og kultur”, ”politikk og demokrati” og ”internasjonale forhold”

Kristendom, religion, livssyn og etikk
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”filosofi og etikk”.

Les mer på udir.no/Lareplaner


OPPGAVESAMLINGOppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. 


 

FORBEREDELSESOPPGAVER

Filmen refererer til ulike politiske og religiøse ledere, partier, organisasjoner og hendelser knyttet til Midtøsten generelt og Libanon spesielt. Det vil bli et nokså omfattende forberedelsesarbeid om man skulle forberede elevgruppa på alle disse referansene. Imidlertid, følgende hovedpunkter kan – og bør – trekkes inn:

- I dagens Libanon består befolkningen av anslagsvis 50% muslimer og 45% kristne – samt 5% drusere. Filmens hovedperson, Tony Hanna, er kristen.

- Libanon huser store mengder palestinske flyktninger (muslimer), bosatte i flyktningeleirer, filmens sekundære hovedperson, Yasser Salameh, er en av disse.

- Både Tony og Yasser har ulike erfaringer med undertrykkelse og krig fra tidligere i livene sine. Eksempelvis erfarte Tony som 6-åring at familien ble offer for Damour-massakren i 1976, og i 1970 opplevde Yasser Black September-konflikten mellom De jordanske væpnede styrker og PLO (Den palestinske frigjøringsorganisasjonen).

- De to mest sentrale politikerne som nevnes er Bachir Gemayel, høyreorientert kristen leder av den Libanesiske militsen under starten av borgerkrigen i Libanon (1975-90) og Ariel Sharon, som var Israels statsminister i perioden 2001-2006, og som i sin tidligere militære og politiske karriere deltok aktivt i kampen mot palestinernes interesser. For forståelsen av filmen sin skyld må det forstås at sistnevnte i stor grad fremheves av mange palestinere og pro-palestinere som en ytterliggående anti-palestiner.

Bruk for øvrig kart over Midtøsten i forberedelsesarbeidet. Handlingen er lagt til Beirut i Libanon, men se hvordan landet ligger i forhold til Israel – dette med tanke på naturlige leider for flyktningestrømmer. Hvorfor har så mange palestinere flyktet fra Israel til disse områdene? Under hvilke kår lever flyktninger i denne regionen i dag? Finn Vestbredden og Gaza-stripen, og forstå hva som kjennetegner disse områdene. Hva ansees i dag som Palestina? (Her er det ulike holdninger.) Jordan nevnes også i filmen.

Snakk sammen, på et generelt grunnlag, om hva slags problemer og utfordringer som kan oppstå når store mengder flyktninger ankommer et land. Hva er best mulige løsninger på disse problemene?
 

ETTERARBEIDSOPPGAVER


A: KARAKTERENE


1) Når vi blir kjent med Tony Hanna så skjønner vi han er en hissigpropp som hater alle palestinerne som har flyktet til Libanon. I løpet av filmen lærer vi en del om Tonys liv; på hvilke måter er det mulig å forstå/forklare raseriet og holdningene hans?

2) I filmens siste sekvens, etter at dommen er blitt fastslått, ser vi Tony og Yasser smile vagt til hverandre. Snakk sammen i grupper om hvilke holdninger Tony og Yasser har fått endret hos seg selv i løpet av tiden rundt rettsaksprosessen.

3) Midt opp i rettssaken fikser Tony bilen til Yasser, og Yasser reparerer avløpsrøret fra Tonys balkong. Hvorfor gjør de dette, til tross for at de er motstandere i rettssalen?

4) Beskriv Yasser Salameh. Hvordan tror du han ville ha beskrevet seg selv?

5) Beskriv Shirine, Tonys kone. Gi eksempel på hva hun har til felles med sin mann, og hva som er forskjeller på de to.

6) Tonys advokat, Wajdi Wehbe, er faren til Yassers advokat, Nadine Wehbe. Hvorfor tror du far og datter har tatt så ulike parti/standpunkt i denne saken? Kan du gi eksempler på andre politiske/religiøse/kulturelle områder hvor to generasjoner kan innta helt ulike holdninger?

7) Talal er Yassers sjef. Han gjør sitt beste for å løse konflikten mellom Yasser og Tony. Hvilke interesser har han av dette? Tjener han egne hensikter, eller vil han det beste for alle? (Han frykter blant annet at firmaet skal miste en toårskontrakt. Er dette egoistisk eller ikke?) Diskuter.

8) Mange menneske engasjerer seg i Tonys holdninger, ikke bare hans kone, far og kollegaer, men også Yassers sjef, partiformannen som intervjues på TV, dommer Colette Mansour og presidenten! Snakk sammen i grupper, hvem av disse mener dere er minst og mest enige i Tonys standpunkt overfor palestinske flyktninger – og hvorfor?


B: POLITIKK, RELIGION … OG KONFLIKTER


1) Selv om det understrekes av Tony er kristen og tilhører Det kristne partiet, og at palestinerne er muslimer, så inneholder filmen veldig få religiøse referanser. Det meste av mellommenneskelige konflikter dreier seg om politikk, kultur og historie. Likevel, hvilke eksempler på kristen og muslimsk trospraksis møter vi i filmen?

2) Hvilke ulike eksempler på rasisme finner du i filmen?

3) Situasjonen mellom palestinere og staten Israel er kompleks (… noe den har vært i lang tid.) Kompleks er også situasjonen mellom palestinske flyktninger og de kristne som bor i Libanon. De som har laget denne filmen forsøker å gi publikum en forståelse for begge parter. Likevel, kan du avsløre hvilken side filmskaperne sympatiserer mest med? Snakk sammen i grupper. Begrunn meningene dine.

4) Hva er rasisme? Er Tony en rasist? Diskuter.

5) Hvorfor synes så mange mennesker det er vanskelig å be om unnskyldning. Er det å be om unnskyldning et tegn på styrke eller svakhet. Diskuter.

6) Veldig sentralt i filmen står uttalelsen ”Jeg skulle ønske Ariel Sharon utryddet dere alle (muslimene)”. Bruk internett og snakk sammen i klassen om hvorfor filmens manusforfatter har valgt Ariel Sharon for å lade denne setningen med mest mulig fornærmelse.

7) I filmen snakkes det om hvorfor man bør la fortid være fortid. Kan du gi eksempler på rasisme, hat, konflikter som skyldes ting som har skjedd for lenge siden?


C: PRAKTISKE/KREATIVE OPPGAVER


1) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver: a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.) b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap. Scenene:

- Når Yasser ser Tony slå i stykker avløpsrøret som nettopp er blitt reparert.

- Når Tony og Yasser møtes i rettslokalet. Yasser blir avhørt mens han står i et bur.

- Når Tony, om natta, med to brukne ribbein jobber med tunge løft, til tross for legens advarsler, og han blir funnet livløs av sin gravide kone.

- Når Tony og kollegaene hans forfølger en mopedist de tror har gjort hærverk på verkstedet deres. Det viser seg å bare være et pizzabud – som i forfjamselsen blir påkjørt av en bil.

- Når Tony reparerer Yassers bil.

- Når Tony, for første gang på veldig mange år, kjører til Damour, hvor han vokste opp. Han besøker barndomshjemmet sitt, og legger seg ned på bakken mellom bananpalmer.

- Når Yasser oppsøker Tony på verkstedet. Yasser kritiserer Tony for å fremstille seg selv som et offer. Tony til slutt slår Yasser i magen, og Yasser ber om unnskyldning.


D: ORD/UTTRYKK/SPRÅK


1) Hvilke områder innebærer Den arabiske verden?

2) Hva mener man med hilsenen ”Gud være med deg!”?

3) Hva er ytringsfrihet?

4) Hva vil det si å være sionist?

5) Tonys verksted blir vandalisert. Blant annet har noen sprayet en davidsstjerne på vinduene hans. Hva symboliserer denne stjernen?

6) Tony sier han ikke er en Jesus som vender det andre kinnet til. (Spørsmål basert på filmversjon med engelskspråklig teksting.) Dette er hentet fra Jesus sin Bergpreken (Matteus, kapittel 5, vers 39.) Les denne delen av prekenen og diskuter hva Jesus mente … og hva Tony mente med at han IKKE vil vende det andre kinnet til.


E: DIVERSE


1) Det kan virke langt fra Norge til palestinernes interessekonflikt i Midtøsten. Likevel, når Operasjon Dagsverk i vår annonserer at årets aksjon skal gå til støtte til palestinsk ungdom, så er det mange her til lands som lar seg engasjere, ja, til og med provosere. Dette har skapt debatt. Les mer om 2018-aksjonen her. Søk så på internett og finn ut hvem som er imot årets aksjon, og hvorfor.

2) Norge nevnes et par ganger i løpet av filmens handling, som et land hvor man har det godt. Hvilke eksempler er det Yassers kone trekker frem som positive ved Norge?

3) En journalist blir litt tilfeldig engasjert i rettsaken. Han bruker mobilen sin til å filme det som sies og skjer. Flere andre filmer opptøyer utenfor rettslokalet, og disse opptakene blir vist i media. Saken mellom Tony og Yasser ender raskt opp som førstesidestoff/hovednyheter. Hvor viktig er det for denne rettssaken at aviser, radio og TV gir den oppmerksomhet? Hvordan tror du denne medieoppmerksomheten påvirker sakens forløp og utfall? Begrunn svaret ditt.

4) I filmen diskuteres det om et menneske kan unnskyldes sine handlinger når man befinner seg i en stresset situasjon. (Stress påført utenfra.) Dette er også en del av norsk rettspraksis. Snakk sammen om eksempler på situasjoner hvor man kan forsvare at man har fornærmet noen verbalt eller skadet noen fysisk.


F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord. 2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.


4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)


6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
Per Olav HeimstadPer Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.

  

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Geografi, Helse og rus, Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Religion, Språk og uttrykksmåter, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:L´insulte
Regi:Ziad Doueiri
Roller:Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh
Manus:Ziad Doueiri og Joëlle Touma
Genre:Drama
Nasjonalitet:Libanon
Språk:arabisk
Produsent:Rachid Bouchareb og Jean Bréhat
Musikk:Éric Neveux
Lengde:1 t. 53 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen