Filmweb
 
 

Grensen

FILMINFORMASJON

I Grensen møter vi tollinspektøren Tina. Hun har en sjette sans når det gjelder å peke ut smuglere. Det er nesten som om hun kan lukte når noen prøver å skjule noe. Ryktene om hennes ferdighet sprer seg i politiet, og hun blir brukt for å finne bevis mot en liga med omfattende kriminell aktivitet. Men når den mystiske Vore kommer gående av fergen, nøler hun for første gang på sine sanser og følelser. Tina mistenker at Vore skjuler noe, men kan ikke sette fingeren på hva. De er tiltrukket av hverandre, men når hun lærer han å kjenne, innser hun at hele livet hennes er basert på en stor løgn. Akkurat som Vore, hører ikke Tina til i denne menneskeverdenen. Nå må hun velge: fortsette sitt vanlige liv eller omfavne den skremmende sannheten om hvem hun egentlig er...

Grensen er en mørk kjærlighetshistorie som balanserer i grenselandet mellom virkeligheten og det overnaturlige. Filmen ble vinneren i den prestisjefylte kategorien Un Certain Regard under årets Cannes-festival. Filmen vant også Den Norske Kritikerprisen under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund. Sverige har plukket ut filmen som sitt bidrag til Oscar for beste fremmedspråklige film. (Tekst fra distributør, redigert.)

Manus er basert på en novellen ”Gräns” av forfatteren John Ajvide Lindqvists. Lindqvist er kjent for blant annet romanen ”La Den Rette Komme Inn» - som også er filmatisert.

Se filmens trailer
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

Denne filmen har fått nedre aldersgrense 15 år. Medietilsynets begrunner dette med at filmen har ”en tematikk og en seksuell scene som kan virke forstyrrende. Den inneholder også en nærgående skildring av et drapsoffer.” I skolesammenheng kan filmen sies å være best egnet fra 9.-10. klassetrinn samt videregående.

Relevante fag vil kunne være norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag. Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Grensen” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og etter studieforberedende utdanningsprogram innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Samfunnskunnskap og etter Vg1 og Vg2 innen hovedtemaet Individ, samfunn og kultur.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. trinn innen fagområdene Forskerspiren, Mangfold i naturen og Kropp og helse.

Les mer på udir.no/Lareplaner
 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.
 

A: KARAKTERENE

1) Beskriv Tina. Hva er hennes sterkeste og svakeste sider, synes du?

2) Snakk sammen i par. Skjønte dere at hun var et troll før eller etter at hun skjønte det selv? (Hva tror du filmskaperne selv ønsket å oppnå med tanke på dette?)

3) Tina har erfart både menneskers godhet og menneskers ondskap gjennom hele livet. Hvordan tror du hun selv ville ha beskrevet mennesket, om hun skulle ha brukt noen få ord?

4) Hva tror du Tina vil gjøre annerledes når hun skal oppdra sitt eget barn, sammenlignet med hvordan hun selv ble oppdratt?

5) Beskriv Vore. Hva er hans sterkeste og svakeste sider, synes du?

6) Hvilket syn har Vore på mennesker? Hva tror du er årsaken til at han har det menneskesynet han har?

7) Hvorfor har Tina og Vore utviklet slikt et ulikt syn på mennesker, tror du?

8) Vi skjønner at Roland, Tinas samboer, utnytter henne for å kunne bo i huset hennes. Han bryr seg ikke om henne. Hvorfor lar hun han likevel bo der så lenge?

9) Innbill deg at du skulle gjøre et intervju med Tinas menneskepappa. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille han. Spør andre i klassen hva de tror han ville ha svart på disse spørsmålene.

10) Tinas menneskepappa har løyet for Tina hele livet. Har han hatt god nok grunn til dette? Diskuter i grupper. Snakk sammen om i hvor stor grad han har vært en god eller dårlig pappa.
B: OM Å VÆRE ANNERLEDES

1) Filmen handler i stor grad om å være annerledes, om identitet og om det å stå utenfor. Som tenåring er man også på jakt etter å finne identiteten sin. Hva kan en tenåring i dag lære av Tina/Reva? Trekk frem både positive og negative eksempler.

2) Hva vil det si å ha en identitetskrise? Hva er det som (i løpet av livet) kan utløse en slik krise? Gi ulike eksempler.

3) Vore forteller Tina at det finnes en liten gruppe med slike som dem i Finland. Hvor viktig er gruppetilhørighet for deg? Hva kan være grunnen til at noen er veldig opptatt av gruppetilhørighet, mens andre ikke? Snakk sammen … i grupper.

4) Vore forteller om troll som ble sperret inn på institusjon og utsatt for vitenskapelige eksperimenter på 1970-tallet. Kjenner dere til faktiske tilfeller fra verdenshistorien hvor minoritetsbefolkninger i et land har fått en behandling av myndighetene som kan minne om dette?

5) Tina har på mange måter et spesielt utseende og hun har flere ikke-menneskelige evner. Da hun vokste opp gikk hennes menneskeforeldre langt for å skjule at hun var et troll. Hvilke av hennes mest fremtredende annerledesheter har hun klart å finne en forklaring på, og hvilke har hun aldri skjønt årsaken til?
 

C: PRAKTISKE/KREATIVE OPPGAVER

1) Lag en tegning av et troll i naturen. Tegn så det samme trollet på nytt, men denne gang tilpasset et menneskeskapt miljø.

2) Lag deg en trollhale som du har på deg en hel dag. (Ikke bare på skolen, men også på kvelden/fritiden.) Hva slags reaksjoner får du fra andre mennesker? Sammenlign erfaringer innad i klassen.

3) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver: a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.) b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap. Scenene:

- Når Tina er på jobb og kontrollerer båtpassasjerer som kommer i land.

- Når Tina og Vore sammen gjemmer seg for lyn og torden under kjøkkenbordet.

- Når Tina og Vore er i skogen sammen. – Jeg er vanskapt, sier Tina. – Hold kjeft. Du er helt perfekt, svarer Vore.

- Når Tina finner pappesken i Vores kjøleskap.

- Når Tina møter reven. Eller elgen.

- Når Tina ser Vore rive seg løs fra politiet og kaste seg over rekka på ferga og ned i vannet.

- Når Tina besøker sine trollforeldres grav.
 

D: NÆRHET TIL NATUREN

1) Tina er veldig knyttet til vann, skog, dyr og vær. I vår moderne verden er det mange mennesker som har mistet kontakt med naturen. Hva er det et menneske går glipp av om det aldri får brukt tid i naturen?

2) Tina får utløp for mange ulike følelser når hun er i skogen. Gi eksempler fra filmen. Hva slags følelser kan man som menneske få utløp for i en skog?

3) Innen fiksjon ser vi at troll som oftest fremstilles som skapninger som lever i naturen. Samtidig blir ofte troll fremstilt som menneskenes fiender. Hva kan dette si om menneskers forhold til naturen?

4) Hvis ingen av skogens dyr var redd for deg, hvilket dyr ville du da brukt tid sammen med – og hvorfor?

5) Er det et skogsområde i nærheten av skolen? Gå dit sammen, finn dere hvert deres tre og hold rundt dette treet. Lat som om du kan snakke med treet, still treet spørsmål (hvisk om du vil), og tenk deg til hva det svarer. (Til info: Dette – og lignende øvelser – har undertegnede gjort med egne elevgrupper i flere år. Anbefales!)
 

E: ORD/UTTRYKK/SPRÅK

1) Hvorfor tror du filmen har fått tittelen Grensen?

2) Hva er en ransakelsesordre?

3) Hva vil det si å ha veer?

4) Hva vil det si å være diskré?

5) Hva er en kromosomfeil?

6) Filmen har svensk tale. Hørte du enkelte ord og uttrykk på svensk som skiller seg veldig fra norsk, men som du likevel skjønte? Hvor mye av filmen tror du du hadde forstått om den ikke hadde hatt norsk undertekst?

7) Vore sier: - Mennesker er parasitter på jorden som utnytter den til sin egen fornøyelse. Hva mener han med dette?

8) Hva er en bytting?

9) Tina får til slutt vite at hennes egentlige navn er Reva. Hvorfor tror du menneskeforeldrene hennes ville bytte navnet Reva med Tina?
 

F: DIVERSE

1) I eventyr, tegneserier, filmer og TV-serier, og i andre slags fortellinger, blir troll fremstilt på mange ulike måter. Hva mener du kjennetegner et typisk troll? (Fellestrekk.) Snakk sammen i klassen?

2) Filmen er basert på novellen Gräns av John Ajvide Lindquist. Hvis dere ønsker, finn mer stoff om han og hans forfatterskap.

3) Gi ulike eksempler fra filmens handling på godhet og ondskap.

4) I filmen ser vi at trollet Tina har penis, og vi ser henne befrukte trollet Vore. Vore føder deres avkom. Diskuter om det i lys av dette er riktig at man kategoriserer Tina som et kvinnetroll, og Vore som et mannstroll.

5) Vore kan også føde ”ubefruktede avkom”, som han kaller hiisiter. Disse forklarer han at ikke er ordentlige trollbarn, de bare spiser og sover, og lever uansett ikke lenge. På grunn av dette mener han å kunne forsvare det å selge hijsit-avkom til pedofile. Han sier ting som «Jeg hjelper mennesker til å skade seg selv» og «De (menneskene) skal få lide slik vi har lidd.» Hvilke sider av Vores syn lar seg forsvare etisk, og hvilke lar seg ikke forsvare? Diskuter i grupper.
 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord. 2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Naturfag
Tema:Eventyr/fantasy, Filosofi og etikk, Helse og rus, Identitet og kjønn, Individ/gruppe, Miljøvern og naturvitenskap, Nordisk, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Gräns
Regi:Ali Abbasi
Roller:Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Åkerblom
Genre:Drama / Fantasy / Thriller
Nasjonalitet:Sverige
Språk:svensk
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen