Filmweb
 
 

Ett minutts stillhet…

HANDLINGEN

Ett minutts stillhet … handler om en gjeng med ungdommer ved en videregående skole i Tyskland. De er samfunnsengasjerte og bestemmer seg en dag for å holde to minutters stillhet i solidaritet med ofrene i det ungarske opprøret i Budapest i 1956. For dem er dette en uskyldig handling, men krigens ideologier er enda ikke glemt og handlingen får større konsekvenser enn de kunne sett for seg, på godt og vondt.
 

OM FILMEN

Ett minutts stillhet…  er regissert av Lars Kraume. Kraume har også regissert filmer som Der Staat gegen Fritz Bauer, en film som ble nominert til ni priser under Deutscher Filmpreis. Ett minutts stillhet… er basert på boka Das schweigende Klassenzimmer av den tyske læreren og foreleseren Dietrich Garstka. Garstka flyktet fra DDR til Vest-Berlin og han bruker eksempler fra eget liv i dette verket. Bakteppet for filmen er den kalde krigen og forskjellene på Øst -og Vest-Tyskland i denne tida. Den vektlegger også hvordan ideologier kan styre tenkemåter og hva som kan skje når vennskap blir satt på prøve, men også hvilke positive utfall vennskap og det å stå for det man tror på kan ha.

Leonard Scheicher, Tom Gramenz og Jonas Dassler utgjør de tre hovedrollene som henholdsvis Theo, Kurt og Erik, om tre unggutter i en avgangsklasse som starter et stille opprør.
 

RELEVANTE FAG I HENHOLD TIL LÆREPLANER:

Norsk, samfunssfag, tysk
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Ett minutts stillhet … vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn og på videregående innen hovedtemaene ”muntlig kommunikasjon” og ”språk, litteratur og kultur”.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene «utforskaren», «historie», «geografi» og «samfunnskunnskap», og på videregående skole innen hovedtemaet «utforskaren» og «individ, samfunn og kultur», samt «politikk og demokrati».

FREMMEDSPRÅK, TYSK
I tillegg vil filmen på ulikt vis kunne brukes opp mot undervisning i fremmedspråk, tysk. All handling er lagt til områder i Tyskland – og all tale er i hovedsak på tysk, med unntak av enkelte replikker på russisk.

Finn mer informasjon her

OPPGAVER TIL FILMEN

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

A. FØR DERE SER FILMEN:

1. Hva kan dere om andre verdenskrig og den kalde krigen? Repeter gruppevis eller i plenum i et tankekart eller på en digital plattform.

2. Bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Les handlingsreferat og se traileren. Hva tror du filmen handler om?

3. Hva ligger i begrepet ‘kald krig’, tror du?

4. Filmen er lagt til Tyskland. Hva vet du om Tyskland?


B. KARAKTERENE:

1. Hvem var Imre Nagy? Bruk internett og finn minst fem fakta om ham. Hvorfor nevnes han så ofte i denne filmen?

2. Kan du navnet på andre kjente motstandsmenn, enten her i Norge eller i utlandet? Velg deg ut en og finn fakta om han og presenter på gruppa di.

3. Hvem var Ferenc Puskás? Finn mer informasjon om ham og presenter til gruppa di.

4. Beskriv Kurt – hvem er han og hva er hans sterke og svake sider?

5. Beskriv Theo – hvem er han og hva er hans sterke og svake sider?

6. Hva er hovedgrunnene til at Erik og Kurt blir uvenner?

7. Hvordan vil du beskrive Kurts familie?

8. Hva er forskjellen på familien Lemke og familien Wächter? Hvordan ser du dette?

9. Hvilken bakgrunn kommer Erik Babinsky fra? Hva er spesielt med faren hans?


C. IDEOLOGI OG BEGREPER:


1. Hva betyr fascisme? Kan du forklare med egne ord? Her kan du lage en begrepstabell med begrepet på den ene siden og forklaringen på den andre, hvis du vil.

2. Hva betyr kommunisme? Kan du forklare med egne ord? Her kan du lage en begrepstabell med begrepet på den ene siden og forklaringen på den andre, hvis du vil.

3. Hva betyr kapitalisme? Kan du forklare med egne ord? Her kan du lage en begrepstabell med begrepet på den ene siden og forklaringen på den andre, hvis du vil.

4. Gi eksempler på land der de ulike ideologiene har blitt innført? Hvem var ledere i disse landene?

5. Hva er en kontrarevolusjon?

6. Hva er en sosialiststat?

7. Hva er sivil ulydighet?

8. Hva er en revolusjon? Kan du gi eksempler på ulike revolusjoner som har funnet sted gjennom historien?
 

D. GEOGRAFI OG HISTORIE:

1. Hva var opprøret i Ungarn og hva handlet det om? Forklar med egne ord. Her kan du også lage en tidslinje for å vise hovedtrekkene.

2. Hvorfor er det i filmen russere i Tyskland?

3. Hvorfor var det farlig for folk fra Øst-Tyskland å bevege seg eller oppholde seg i Vest-Tyskland? Hvorfor var det ikke omvendt?

4. Hvorfor er det et problem at Kurt, som er sønn av byrådsformannen, legger blomster på bestefarens grav?

5. Hva var Waffen SS?

6. Hvilken rolle spilte radioen under 2. verdenskrig? Kom med eksempler.

7. Hvordan hadde mennesker i Øst-Berlin det sammenlignet med Vest-Berlin? Kom med eksempler.

8. Hvorfor var det farlig å flykte fra Øst-Tyskland til Vest-Tyskland?

9. Hva skjedde med Berlinmuren? Hvorfor ble den bygget og hvorfor falt den?

10. Finn et gammelt kart som viser Tyskland i 1956 og et kart som viser Tyskland i dag. Hva er de største forskjellene?

11. Gi eksempler på ulike konflikter i verden i dag.

12. Hva mener du må til for at konflikter mellom mennesker og folkegrupper skal ta slutt? Gi eksempler og begrunn disse.

13. Hvem sa «Ich bin ein Berliner“ og hvorfor sa vedkommende dette? Hva betyr det egentlig?

14. Hvorfor er det mange steder i verden ulovlig å si det man mener og synes? Hva kalles dette? Kan du komme med eksempler?
E. SCENER FRA FILMEN:

1. Hver gang en lærer eller annen ansatt ved skolen kommer inn i klasserommet, brukes ordet ‘Freundschaft’ (vennskap). Hvorfor tror du de hilser på denne måten og med dette ordet?

2. Kurt sier i filmen: «Hva er vitsen med sosialisme om man dreper sosialister?» Hva mener han med dette, tror du? Begrunn svaret ditt.

3. Hvorfor forlater Erik klasserommet når Kurt sier at de aldri har vært mer samlet som klasse?

4. Rektor på skolen ønsker å holde hendelsen hemmelig. Hvorfor det, tror du?

5. Rektor sier også i den forbindelse: «En bonde som frykter hver sky, er en elendig bonde». Hva mener han med det?

6. Hvorfor velger ungdommene å lyve om hvorfor de var stille i to minutter?

7. Hva er de største konsekvensene av dette stille studentopprøret? Hvorfor tror du tilsynelatende uskyldige hendelser ofte får større konsekvenser enn først antatt?

8. Lena sier på et tidspunkt til Theo: «Jeg kan ikke være sammen med en som ikke står for noe». Hva tror du hun mener med det? Er det viktig for deg å ha venner som er interessert i politikk eller det som skjer i verden?

9. Hva skjer i forkant av at Paul slår Erik i kirken? Har du noen gang opplevd at venner har sviktet deg? Hvordan reagerte du da?

10. Hva er symbolikken mellom bildet Erik får av Kessler og hans egne handlinger, synes du? Gjør Erik det rette? Hva skjer videre?

11. Hvorfor viser bildet både faren til Erik, men også Kurts far? Hva er linken her?

12. Hvordan tar Erik nyheten om faren? Har du noen gang opplevd at noen har løyet til deg? Hva ble konsekvensen?

13. Hvorfor ber Kurts mor han om å reise vekk og ikke komme tilbake, for så å si hvor glad hun er i han?

14. Vil du si at faren til Kurt gjør opp for seg på slutten av filmen? Hvorfor/hvorfor ikke?

15. Hva synes du om det klassen gjør på slutten av filmen? Tror du du hadde turt å gjøre noe lignende? Begrunn.
F. SAMFUNNSKUNNSKAP/NYHETSBILDET/VENNSKAP:

1. Kan du komme med eksempler fra nyere historie / i dag der stille protester og eksempler på sivil ulydighet har blitt utført? Hva ble konsekvensene av disse, og hvorfor tror du de fikk konsekvenser?

2. Det viser seg at radiokanalen RIAS har spredt falske nyheter. Har vi eksempler fra i dag der dette begrepet har blitt brukt?

3. Hva kan skje når et statsoverhode bestemmer hva som skal vises på TV, skrives om i aviser og sies på radio? Hva er dette et brudd på?

4. Se på spørsmålet over. Kjenner du til noen ledere i land som har benyttet seg av dette?

5. Har du noen gang gjort det stikk motsatte som vennene dine? Hvordan følte du deg da? Hvorfor følte du det sånn?

6. Har du opplevd å bli uvenn med noen på bakgrunn av at dere har hatt ulike synspunkter i en sak? Forklar.

7. På hvilke måter har skolen endret seg fra 1950-tallet til i dag? Kom med eksempler.

8. Synes du det er viktig å lære om historie på skolen? Hvorfor/hvorfor ikke?

9. Hva er ditt favorittfag? Hvorfor synes du det?

10. Har du noen gang blitt forelsket i noen andres kjæreste?

11. Er det viktig for deg at vennene dine mener det samme som deg, eller liker du at dere kan ha ulike meninger om ting som skjer i verden? Begrunn meningene dine.
 

G. PRAKTISK ARBEID OG GRUPPEARBEID:

1. Let etter autentiske kilder på nett og i lærebøker og lag en tidslinje som tar for seg handlingene fra andre verdenskrigs slutt til slutten av den kalde krigen. Her kan hver gruppe få sitt område eller historiske hendelse å fokusere på. Hvilke hendelser er viktigst å få med, synes du? Heng plakaten eller tidslinja opp i klasserommet.

2. Tenk deg at du skal i demonstrasjon. Du kan selv velge sak, eller du kan ta utgangspunkt i en faktisk sak eller hendelse du bryr deg om. Lag plakaten du ville hatt med deg.

3. Lag en debatt. Del klassen i to eller flere grupper og to og to grupper tar hvert sitt standpunkt i en sak. Argumenter og debatter din sak med gjennomtenkte eksempler. Hvem vinner?

4. Gå inn på Gapminder eller en tilsvarende side via internett. Søk fram Tyskland og se på befolkningsveksten i Tyskland fra 1945 fram til nå? Hva har endret seg tror du? Er det andre ting omkring Tyskland som kan være verdt å merke seg?

5. Gjør et rollespill der du og flere fra gruppa di forsøker å gjenskape scenen fra rektors kontor der alle blir konfrontert med hvorfor de startet det stille opprøret, eller en annen scene du likte godt.
 

H. FILMSTUDIESPØRSMÅL:

1. Hvor bra synes du filmen var?

2. Synes du denne filmen passer bra til din aldergruppe? Begrunn svaret ditt.

3. Er dette en film du selv ville valgt å se på kino? Hvorfor/hvorfor ikke?

4. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?

5. Synes du det er viktig at denne historien blir fortalt? Hvorfor/hvorfor ikke?

6. Hva mener du om skuespillerne? Gjorde de troverdige roller? Begrunn svarene dine.

7. Velg deg ut en karakter du likte godt / mislikte og beskriv vedkommende. Hvorfor valgte du nettopp denne rollen?

8. Skriv en filmanalyse av Ett minutts stillhet… der du får klart fram dine egne meninger om filmen og begrunner disse, samt setter den i historisk kontekst.

9. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om ungdommers syn på historiefaget. Presenter resultatet i et valgfritt diagram.

10. Skriv en skjønnlitterær tekst der du lar hovedpersonen vokse opp i enten Øst -eller Vest-Tyskland. Bruk fakta fra virkeligheten, men også din egen fantasi.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Tysk , Fremmedspråk
Tema:Individ/gruppe, Ideologi, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:Das schweigende Klassenzimmer
Regi:Lars Kraume
Roller:Jonas Dassler, Michael del Coco, Sina Ebell, Judith Engel, Tom Gramenz, Michael Gwisdek
Manus:Dietrich Garstka,Lars Kraume
Genre:Drama
Nasjonalitet:Tyskland
Språk:tysk
Produsent:Miriam Düssel, Susanne Freyer, Kalle Friz, Isabel Hund
Produksjonsselskap:Akzente Film- und Fernsehproduktion
Musikk:Christoph Kaiser, Julian Maas
Lengde:1 t. 51 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen