Filmweb
 
 

Cold War

Kort om filmen

Cold War er en lidenskapelig kjærlighetshistorie mellom to personer med ulik bakgrunn og vidt forskjellig temperament. De to er helt feil for hverandre, adskilt av politikk, personlighet og skjebnens luner, men er likevel uløselig knyttet til hverandre. En historie om umulig kjærlighet i en umulig tid, som utspiller seg under den kalde krigen i 1950-tallets Polen, Berlin, Jugoslavia og Paris.

Trailer
Wikipedia
Omtale av filmen - Culture.pl

Kort om regissøren

Paweł Aleksander Pawlikowski (polsk: [pavɛw alɛksandɛr pavlikɔfskʲi], født 15. september 1957) er en polsk filmskaper, som har bodd og jobbet mesteparten av sitt liv i Storbritannia. Han fikk mye anerkjennelse for en rekke prisbelønte dokumentarfilmer på 1990-tallet, og for hans spillefilmer Last Resort (2000) og My Summer of Love (2004), som begge vant en BAFTA-pris og flere andre europeiske priser. Hans film Ida vant både BAFTA- og Oscar-prisen for beste utenlandske film i 2015. Ved Cannes-festivalen i 2018 vant Pawlikowski prisen for beste regissør med sin nyeste film Cold War.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Felles oppgaver før filmen

Som filmens tittel antyder så er Cold War satt til den perioden etter andre verdens krig som kalles Den kalde krigen. Det er viktig å ha en viss kunnskap om den historiske konteksten for begivenhetene i filmen for å bedre forstå både filmens handling og karakterer.

1. Hva var Den kalde krigen? Skriv et sammendrag av når den pågikk, hvilke land den omfattet, hva som var kjernen i konflikten og hvordan krigen utspilte seg.

Den kalde krigen - Store norske leksikon
Den kalde krigen - Wikipedia

2. Hva var det såkalte "jernteppet", som delte Europa under Den kalde krigen? Hvordan påvirket denne grensen livet til folk flest, på begge sider av jernteppet?

Jernteppet - Store norske leksikon
Jernteppet - Wikipedia

3. Hva betyr begrepet "kald krig"? Hvilke andre eksempler enn det ovennevnte finner vi på konflikter som kan passe inn i dette begrepet? Hvilke begivenheter i verden i dag får forskere til igjen å ta i bruk begreper som kald krig?

Kald krig - Store norske leksikon
Frykter stormaktene stormer mot ny kald krig - Dagbladet
Kan vere på veg mot ein ny kald krig - NRK
Er vi på vei mot en ny kald krig? - NUPI

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.

2. Den polske kultursiden Culure.pl beskriver filmen som "et filmdikt vevet av halvtoner og lengsel... en av de morsomste og vakreste melodramaene i polsk filmhistorie". Hva tror du de mener med denne beskrivelsen av filmen? Hvilke kvaliteter i filmen mener du passer best til en slik beskrivelse?

Omtale av filmen - Culture.pl
3. Filmen åpner med en polsk folkesang som heter To hjerter. Denne sangen får vi høre i flere versjoner gjennom hele filmen. Hvilken betydning har denne sangen for filmens historie og karakterer? Hvorfor tror du filmskaperne har brukt dette gjentagende musikalske motivet i filmen?

4. Hvilken rolle har musikken i denne filmen? Hvordan fungerer musikken som en slags kommentar til forholdet mellom Wiktor og Zula, og på en måte også til forskjellen mellom øst og vest i etterkrigstidens Europa?
5. Hva slags kulturprosjekt er det filmens hovedkarakter Wiktor og hans kollegaer jobber med på begynnelsen av filmen? Hvorfor tror du dette prosjektet er blitt igangsatt av myndighetene? Hvordan og hvorfor forandrer prosjektet seg etter hvert til å bli noe helt annet enn konservering av polsk kultur? Hvordan reagerer de som jobber med prosjektet på denne forandringen?

6. En av de norske anmelderne har skrevet at kulturprosjektet vi ser i filmen brukes i en nasjonalistisk propagandasammenheng, som er en unyansert beskrivelse og misforstår prosjektets opprinnelse. Hva betyr begrepet nasjonalistisk? Hva er forskjellen på nasjonalisme og patriotisme? Hva betyr begrepet propaganda? Hva er forskjellen på propaganda og promotering? Hvilke deler av filmen viser denne sang- og dansegruppen som promotering av polsk kultur og patriotisme, og hvilke deler av filmen viser dem som et propagandaverktøy for nasjonalisme? Hvorfor er det så viktig å skille disse begrepene?

7. På hvilke måter jobber vi med å konservere kultur her i Norge? Hvilke norske prosjekter kjenner du til som har visse likheter med kulturprosjektet vi får se i filmen? Hvem var det som stod bak disse prosjektene, og hvorfor og hvordan ble de gjennomført?
8. Hvordan vil du beskrive filmens hovedkarakterer Wiktor og Zula? Hva er deres gode og dårlige kvaliteter? På hvilke måter er de like og forskjellige? Hva tror du det er som gjør at de blir så tiltrukket av hverandre?

9. Filmen er delt inn i veldig tydelige avsnitt, hvor historien hopper i tid og sted. Hvordan utvikler forholdet mellom Wiktor og Zula seg i disse forskjellige avsnittene?

a. Polen, 1949
b. Warsawa, 1951
c. Øst-Berlin, 1952
d. Paris, 1954
e. Jugoslavia, 1955
f. Paris, 1957
g. Polen 1959
h. 1964

10. Hva er den historiske konteksten for disse forskjellige tidene og stedene i filmen? Hva var det som skjedde i Europa, og på disse stedene, i disse årene?

11. Hvorfor tror du filmskaperne har delt opp filmen på denne måten? Hvilken effekt har det på publikum at filmen er delt inn slik, og dermed beveger seg ganske fort gjennom tid og sted i fortellingen av denne historien?
12. Hvorfor ønsker Wiktor og Zula å dra til Vest-Europa? Hva oppnår de med å dra dit? Hva er grunnen til at de ender opp med å reise tilbake til Polen på slutten av filmen? Hvilke konsekvenser får dette, og hvorfor?

13. Hvilke kulturforskjeller mellom Øst- og Vest-Europa får vi se i filmen? Hvordan reagerer Wiktor og Zula på møtet med den vest-europeiske kulturen? Hvordan er dette med på å vise forskjellene i dem som personer, og forsterke friksjonen i forholdet deres?
14. Hvordan vil du beskrive Kaczmarek, mannen som har oppsyn med gruppen Wiktor og Zula turnerer med? Hvordan utvikler forholdet mellom ham, Wiktor og Zula seg i løpet av filmen? Hvorfor ender han opp med å få den rollen han gjør i livene deres? Hvordan ender han opp på slutten av filmen?

15. Hvilken betydning har kirkeruinene vi ser både i begynnelsen og på slutten av filmen? Hva er det Wiktor og Zula gjør i disse ruinene på slutten av filmen, og hvorfor tror du at de gjør dette? Hvordan tolker du filmens slutt? Diskuter filmens siste hendelse fra et etisk standpunkt.

16. I likhet med regissøren Paweł Pawlikowskis forrige film Ida, er Cold War en film som bruker det i dag nokså sjeldne formatet 4:3 (det vil si et nesten kvadratisk bilde), og sort-hvite bilder framfor farger. Hvorfor tror du han har valgt dette formatet for begge disse filmene? Hvordan føler du at dette visuelle uttrykket påvirker hvordan publikum ser filmen?

Relaterte filmer med filmstudieark

Det anbefales å se denne filmen sammen med Paweł Pawlikowskis film Ida, som også tar for seg en historie satt til etterkrigs-tidens Polen, og har et lignende visuelt uttrykk som gjør den interessant å sammenligne Cold War. Studiearket til Ida finner du her:
Ida


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Samfunnsfag , Mediefag , Musikk , KRLE-faget , Fremmedspråk , Fransk , Tysk
Tema:Filosofi og etikk, Geografi, Historie, Identitet og kjønn, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Kunst, Likestilling/kjønnsroller, Musikk, Politikk og samfunn, Samfunn og individ, Seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Zimna wojna
Regi:Pawel Pawlikowski
Roller:Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
Manus:Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki
Genre:Drama
Nasjonalitet:Polen
Språk:polsk
Produsent:Ewa Puszczynska, Tanya Seghatchian
Lengde:1 t. 28 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen