Filmweb
 
 

Girl

Kort om filmen

15-årige Lara skal bli ballerina, og trener knallhardt sammen med sine medstudenter. Samtidig gjennomgår hun en hormonbehandling, som skal lede opp mot en kjønnsbekreftende operasjon. Fortellingen, som er basert på en sann historie, skildrer en vakker far/datter-relasjon. Det er ikke fordommer fra omgivelsene som skaper størst utfordringer for Lara, men motstanden ligger i hennes høye ambisjoner og utålmodighet med å bli den hun ønsker å være.

Girl er Cannes 2018s mest prisvinnende film med hele fire priser, for beste debutfilm (Camera d'or), beste skuespiller i Un Certain Regard tildelt Victor Polster for rollen som Lara, Den internasjonale kritikerprisen Fipresci og Queer Palm for beste film med LHBTIQA tematikk.

Wikipedia
Trailer

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.
2. Filmen åpner med en serie scener som beskriver hovedkarakteren Lara og hennes livssituasjon på en veldig økonomisk og effektiv måte. Hva forteller følgende scener oss om Lara som person, livet hennes og forholdet til de hun har rundt seg?

a. Åpningsscenen med Lara og lillebroren Milo på Laras rom
b. Scenen på badet med Lara og faren Mathias, der hun lager hull i ørene sine
c. Scenen på danseskolen der Lara og familien får vite om hun kommer inn
d. Scenen hos legen, som snakker med Mathias om Laras fysikk og helse
e. Scenen hos psykologen, som snakker med Lara om kjønnsskiftet hennes

3. Den ovennevnte scenen med psykologen og Lara tar opp noen sentrale temaer, både i filmen og rundt det å skifte kjønn. Hvilke temaer tar denne scenen opp? Hvorfor vil ikke psykologen at Lara skal fokusere altfor mye på operasjonen hun skal ha? Hvordan føler Lara at operasjonen vil forandre henne? Hvordan forklarer psykologen operasjonens formål og effekt? Hvorfor tror du at Lara ikke tror på at psykologen ser henne som en kvinne?

Se scenen på nytt her
4. Beskriv Lara som person. Hva synes du er hennes beste og minst gode egenskaper? Hva er det som driver henne? Hva er hun er mest redd for? Hva gjør henne lykkelig og trist? Hvordan utvikler hun seg i filmen? Hvordan har hun vokst og hva har hun lært ved filmens slutt?

5. Hvordan vises Laras personlige, emosjonelle og fysiske utvikling gjennom filmens mange dansescener?

Se en av dansescenene på nytt her
6. Beskriv Laras far Mathias som person. Hva synes du er hans beste og minst gode egenskaper? Hva er det som driver ham? Hva er han er mest redd for? Hva gjør ham lykkelig og trist? Hvordan utvikler han seg i filmen? Hvordan har han vokst og hva har han lært ved filmens slutt?

7. Beskriv forholdet mellom disse karakterene i filmen, både i begynnelsen av filmen, forholdets utvikling gjennom filmen, og hvordan forholdet er ved filmens slutt.

a. Lara og faren Mathias
b. Lara og lillebroren Milo
c. Lara og nabogutten Lewis
d. Lara og de andre jentene i klassen

8. Hvilke nøkkelscener viser best utviklingen i forholdene du har beskrevet over, og hvordan?

9. Hvordan utvikler Laras forhold til og syn på sin egen kropp seg gjennom filmen, og hvilke scener viser dette? Hva er utfordringene Lara møter på rent fysisk i forbindelse med at hun danser ballett, og hvordan forsøker hun å løse disse?
10. Det har blitt nevnt i omtaler av filmen at den har et stort kroppsfokus. I hvilken grad føler du at filmen fokuserer på kropp, og hva tror du eventuelt er grunnen til dette? Synes du filmens portrettering av Laras kropp og forholdet hennes til den er problematisk? Hvorfor eller hvorfor ikke?

11. I scenen der studentene i Laras klasse skal presentere seg selv ber læreren Lara om å lukke øynene, og ber så jentene som synes det er ubehagelig å skulle dele garderobe med Lara om å rekke opp hånden. Hva synes du om måten læreren gjør dette på? Hvordan reagerer Lara på dette? Hvordan tror du hun opplever denne situasjonen? Hva er problemene ved det læreren gjør, og hvordan kunne han og skolen løst saken på en bedre måte?

12. I scenen der Lara skal levere Milo på skolen, spør Milos lærer Lara om hun er søsteren hans. Hvordan reagerer Lara på dette? Hva forteller denne korte scenen oss om hvordan Lara ønsker å bli sett av omverdenen, og hvor viktig dette er for henne?

13. I en scene litt senere i filmen kommer Lara inn til farens seng på natten, fordi hun er lei seg. Han sier til henne at hun ikke innser hvor modig hun er, etter at hun har uttrykt bekymring for at hormonbehandlingen ikke vil fungere. Faren sier at Lara er et eksempel for andre. Hun svarer at hun ikke vil være et eksempel, hun vil bare være en jente. Hvorfor er Lara modig? Hvorfor tror du at hun sier at hun ikke vil være et eksempel? Hva forteller denne scenen om forholdet mellom Lara og faren, og farens evne til å sette seg inn i Laras tanker og følelser?
14. I en av garderobescenene utfordrer en av de andre jentene i danseklassen Lara til å dusje sammen med de andre, noe hun ikke pleier å gjøre. Hvorfor tror du klassevenninnen presser Lara på denne måten? Hvordan reagerer Lara på situasjonen? Hvordan tror du denne episoden påvirker henne, og hvordan uttrykkes dette i scenen?

15. Hvilke regler er det faren snakker med Lara om at de har laget sammen? Hvorfor tror du at de laget disse reglene i forbindelse med Laras kjønnsskifte? Hvorfor tror du at Lara ikke har kunnet overholde reglene? Hva er problemet med det Lara har gjort, når det kommer til å teipe kroppen sin?

16. Hva er det som skjer på jentefesten Lara er på med klassevenninnene? Hvordan påvirker denne episoden Lara? Hva slags forhold har denne scenen til den tidligere dusjscenen, og til den enda tidligere scenen med læreren som ber Lara om å lukke øynene?

17. Hva er det som skjer i den siste scenen mellom Lara og Lewis? Hvorfor oppfører Lara seg som hun gjør i denne scenen?

18. Hva er en hormon-substitusjonsbehandling og hvordan påvirker den kroppen?

19. Hva er det som skjer med Laras hormon-substitusjonsbehandling i filmen? Hvordan påvirker den henne? Hvordan velger Lara å forholde seg til behandlingen og hvilke konsekvenser får dette? Hvordan reager Lara på den endringen som må gjøres i behandlingen hennes?

20. Hvordan fungerer scenen der Lara tar hull i ørene som et frampek på filmens dramatiske slutt? Hva er det som får Lara til å handle som hun gjør til slutt i filmen? Hva tror du kunne vært gjort av personene rundt Lara for å unngå dette?
21. Hvordan tolker filmens siste scene, der Lara går gjennom en t-banestasjon, og hva den potensielt sier om hennes videre liv? I hvilken grad tror du Lara oppnår drømmene sine? Hva tror du filmskaperne har ønsket å fortelle eller vise med denne siste scenen?

22. Les intervjuet med filmens regissør Lukas Dhont i filmmagasinet Screen Daily her

Du kan også se et intervju med regissøren her

a. Hvorfor ønsket regissøren å fortelle denne historien, og hvor fikk han ideen fra?
b. Hva er regissørens egen bakgrunn og hvordan har hans personlige erfaringer en relasjon til filmens historie?
c. Hva slags research gjorde filmskaperne i forbindelse med prosjektet, og hva ønsket de å fortelle med filmen?
d. Hvordan jobbet de med å finne skuespilleren som skulle spille Lara i filmen? Hvorfor og hvordan endte de opp med å caste en person som ikke selv var transkjønnet?

23. Filmen gjorde det som nevnt over meget godt på filmfestivalen i Cannes, og har senere spilt ved en lang rekke festivaler og vunnet ytterligere priser. Den danske LHBTQI-filmfestivalen MIX Copenhagen valgte allikevel å ikke vise filmen. Lederen av festivalen Camilla Markvardsen sa blant annet i et intervju at hun var "redd for at filmen vil bidra til å stereotypifisere og misrepresentere transpersoner". Hun mente også at filmen er for kroppsfiksert: ”For eksempel kan de mange klip af hovedpersonens afklædte eller nøgne krop og klippene, hvori hun betragter sig selv i spejlet, bidrage til, at man kan få den opfattelse, at transpersoner er fikseret på – og defineret af – deres kønsorganer.”

Les resten av saken her

a. Hva mener du om Markvardens påstand om at filmen kan bidra til å stereotypifisere og misrepresentere transpersoner? Er du enig eller uenig i påstanden hennes? Forklar hvorfor.

b. Opplever du at filmen er kroppsfiksert, og at det kan gi inntrykk av at transpersoner er fiksert på og definert av deres kjønnsorganer, som Markvarden føler er tilfelle? Hvorfor tror du filmskaperne viser Laras kropp så mye som de gjør i filmen, og hvilken effekt mener du at dette har? Forklar hvorfor du er enig eller uenig med Markvarden, og hvordan filmen rettferdiggjør eller ikke framstilling av Laras kropp.

c. En annen innvending Markvarden hadde til filmen var at skuespilleren som spiller Lara ikke er transkjønnet selv, noe filmskaperne har snakket om årsaken til i intervjuer. MIX-festivalen jobber for å fremme transkjønnede skuespillere, og mener tydeligvis at alle transkjønnede karakterer bør spilles av transpersoner. Skal man trekke det argumentet lenger, så kan man si at alle karakterer som tilhører en minoritetsgruppe burde portretteres av skuespillere fra den minoriteten. Mener du at det er viktigst at minoritetsroller spilles av skuespillere fra samme minoritet, eller er det viktigere at minoritetsgrupper bare blir representert på film, uavhengig av om skuespilleren tilhører riktig minoritet? Drøft hva du mener er viktigst. Forklar noen av utfordringene med å gjennomføre dette, og noen av grunnene til at situasjonen er som den er i dag, med få roller for svært mange minoriteter, og få skuespillere fra disse minoritetene til å besette dem.

Relaterte filmer med filmstudieark

Ikke kall meg sønn

Tomboy

Hjartasteinn


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget , Norsk
Tema:Filosofi og etikk, Identitet og kjønn, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Mobbing, Oppvekst/familie, Samfunn og individ, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Girl
Regi:Lukas Dhont
Roller:Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, Katelijne Damen, Valentijn Dhaenens, Alice de Broqueville, Magali Elali, Tijmen Govaerts
Manus:Lukas Dhont og Angelo Tijssens
Genre:Drama
Nasjonalitet:Belgia / Nederland
Språk:nederlandsk/engelsk/fransk/flamsk
Produsent:Dirk Impens. Co-produsenter: Arnold Heslenfeld, Laurette Schillings, Frans van Gestel, Jean-Yves Roubin og Cassandre Warnauts
Produksjonsselskap:Menuet Producties. Samproduksjonsselskap: Frakas Productions og Topkapi Films
Musikk:Valentin Hadjadj
Lengde:1 t. 45 min.
Distribusjon:Europafilm
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen