Filmweb
 
 

Harajuku

Kort om filmen

Det er lille julaften, og Vilde (Ines Høysæter Asserson) henger på Oslo S. Når hun får vite at moren hennes har vært i en ulykke, tvinges hun til å ta kontakt med faren sin (Nicolai Cleve Broch). Vilde prøver å rømme fra alt og alle med en enveisbillett til Tokyo, men på veien blir hun fanget i et emosjonelt første møte med faren. Harajuku er en kompleks, sår og rørende film om relasjoner.

Trailer

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.

2. Hva ligger bak filmens tittel, og hvilken relevans har den for historien som fortelles? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Filmens åpningsbilde er et lang og fastlåst bilde av en grønn boligblokk i bakgrunnen, med siv som blåser i vinden i forgrunnen. Etter hvert dukker det som skal vise seg å være Vilde og moren Agnes opp i bildet. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å åpne filmen med akkurat dette bildet, som er en kontrast til filmens ellers fargerike og mer tempofylte stil?
4. Beskriv filmens hovedkarakter Vilde. Hva synes du er hennes gode og mindre gode egenskaper, og hvordan vises disse i filmen? Hva sier måten hun kler seg og farger håret sitt på, og hvordan hun har innredet rommet sitt, om hvem hun er, eller ønsker å bli sett som? Hva er hun er mest redd for? Hva gjør henne lykkelig og trist? Hvordan utvikler hun seg i filmen? På hvilke måter har hun vokst ved filmens slutt, og hva har hun lært?

5. Beskriv Vildes mor, Agnes. Hva synes du er hennes gode og mindre gode egenskaper, og hvordan vises disse i filmen? Hva er hun er mest redd for? Hva gjør henne lykkelig og trist? Hvorfor tror du hun handler som hun gjør i filmen? Hvilket frampek ser vi tidlig i filmen, som kan antyde det som skjer med moren?

6. Beskriv Vildes far, Einar. Hva synes du er hans gode og mindre gode egenskaper, og hvordan vises disse i filmen? Hva er han er mest redd for? Hva gjør ham lykkelig og trist? Hvordan utvikler han seg i filmen? På hvilke måter har han vokst ved filmens slutt, og hva har han lært?

7. Beskriv Einars kone, Marianne. Hva synes du er hennes gode og mindre gode egenskaper, og hvordan vises disse i filmen? Hva er hun er mest redd for? Hva gjør henne lykkelig og trist? Hvordan utvikler hun seg i filmen? På hvilke måter har hun vokst ved filmens slutt, og hva har hun lært?
8. Beskriv forholdet mellom disse karakterene i filmen, både i begynnelsen av filmen, forholdets utvikling gjennom filmen, og hvordan forholdet er ved filmens slutt.
a. Vilde og faren Einar
b. Vilde og moren Agnes
c. Vilde og venninnen Natalie
d. Vilde og kioskmedarbeideren Tormod
e. Einar og Marianne

9. Hvilke nøkkelscener viser best utviklingen i forholdene du har beskrevet over, og hvordan?

10. Beskriv vennegjengen til Vilde. Hva slags inntrykk får du av dem? Hvilke likheter og forskjeller ser du mellom de forskjellige ungdommene i gjengen? Hva slags bakgrunner og familieliv tror du de har? Hvorfor tror du at de tilbringer så mye tid på Oslo S, selv i juletiden?
11. Beskriv familien til Einar. Hva slags inntrykk får du av dem? Hvordan tror du Einars forhold til familien er? Virker det bra, dårlig eller mer komplisert, og hvorfor? Hva synes du om måten Einar oppfører seg mot familien, og hvordan han har handlet overfor dem tidligere i livet sitt? Hva synes du om måten Einars kone Marianne oppfører seg mot Einar, og hvordan hun har forholdt seg til Vilde?

12. Hva vet du om Tokyo og Harajuku? Hvorfor tror du denne byen og bydelen har en så viktig plass i Vildes liv? Hva representerer dette stedet, som Vilde så ofte drømmer eller fantaserer om? Hvilken stemning er det i de scenene der Vilde drømmer seg bort til Japan? Hvordan portretteres Tokyo og menneskene som bor der i disse scenene?

13. Hvordan portretteres Oslo i filmen? På hvilke måter står dette som en kontrast til det Tokyo vi ser i filmen? Hvordan har filmskaperne jobbet for å skape en visuell kobling mellom Oslo og Tokyo? Hvis du kjenner Oslo, hvilke likheter og forskjeller finner du  mellom filmens Oslo og den byen du selv kjenner?

14. Hva vet du om uteseksjonen og barnevernvakten, som begge nevnes flere ganger i filmen? Hva slags oppgaver har disse to tjenestene? Hvordan virker Vildes forhold til disse å være? Hvorfor tror du at hun er så skeptisk til å ha kontakt med de som jobber i både uteseksjonen og barnevernet? Hva slags inntrykk får du av den jobben disse tjenestene utfører gjennom hvordan de framstilles i filmen?

15. Fugler er et gjennomgående motiv i filmen. Hva tror du disse fuglene representerer i de forskjellige scenene de blir brukt? Hvilken kobling har de til filmens historie?

16. Hvordan brukes tilbakeblikk i filmen? Hvilken stemning har disse scenene? Hva forteller de oss om Vildes liv, tanker og forhold til personene rundt henne?

17. Hvordan brukes animasjon i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å bruke det noe uvanlige grepet å ha flere animerte scener i filmen? Hva er stemningen i disse scenene, og hvordan bidrar de til å gi oss et innblikk i Vildes sinn? Hvordan tror du man eventuelt kunne løst disse scenene uten bruk av animasjon, og hvordan tror du at det hadde endret totalinntrykket av filmen?

18. Hvordan brukes musikk i filmen? På hvilke måter og i hvilke scener underbygger og forsterker musikken filmens dramatiske stemninger? På hvilke måter og i hvilke scener kontrasterer musikken filmens dramatiske stemninger?

19. Hvor realistisk opplever du filmen? Virker portretteringen av  Vilde og hennes venner ekte? Hva er det som oppfattes som mest og minst autentisk med disse karakterene, og hvorfor? Hvilke utfordringer i opplevelsen av realisme skaper filmens tidsavgrensning, ved at hele historien utspiller seg over noen få timer?

20. Hva vet du om det virkelige ungdomsmiljøet på Oslo S, som Vildes vennegjeng er inspirert av? Hvilke forberedelser gjorde filmskaperne i forbindelse med filmen, for å få kjennskap til dette miljøet? Hvorfor ville filmskaperne fortelle denne historien, om blant annet menneskene i miljøet rundt Oslo S?

21. Hva sier denne filmen om følgende sentrale temaer: omsorgssvikt, rus, selvmord, sorg, ensomhet, seksualitet, identitet, oppvekst, vennskap, familie, nærhet, tillit, håp, glede, kjærlighet?

22. Hvilke andre viktige temaer synes du filmen tar opp, og hva sier den om disse?

23. En av filmens scener viser Vilde sammen med Tormod, i en situasjon hun selv har tatt initiativ til, men som hun fort ønsker seg vekk fra. Hvordan utspilles maktforholdet mellom disse to karakterene i denne scenen? Hvordan påvirker aldersforskjellen mellom de to dette forholdet? Hvordan har maktforholdet forandret seg fra tidligere i filmen? Hva er de etiske problemene ved de to karakterenes handlinger, som leder dem fram til dette punktet? Hva tror du de lovlige problemstillingene og potensielle konsekvensene forbundet med denne hendelsen ville ha vært i virkeligheten? Hvorfor tror du de to karakterene begge går villig inn i en så problematisk situasjon?

24. Hvordan tolker du filmens slutt? Hva tror du kommer til å skje videre i forholdet mellom Vilde og Einar? Hvordan tror du det kommer til å gå med Vilde senere i livet? Hvordan tror du det kommer til å gå med Einar og forholdet til resten av familien hans? Hvorfor tror du at filmskaperne velger å la filmen ha en relativt åpen slutt? Hvordan brukes Harajuku som et symbol i forbindelse med sluttscenen?

25. En av sekvensene mot slutten av filmen bærer store likheter til eventyret Piken med svovelstikkene av H.C. Andersen. Når man først får etablert denne koblingen, så ser man at hele filmens historie bærer mange likhetstrekk med dette kjente juleeventyret. Hvilke scener av filmen er mest tydelig inspirert av eventyret, og hva er likhetene mellom de to historiene i disse scenene?

26. Hvis du skulle skrevet en moderne gjenfortelling av Piken med svovelstikkene, som man kan argumentere for at Harajuku er, hvordan ville du har fortalt denne historien? Hvor hadde du satt den i verden, hvilken tid hadde du satt den til, hva slags mennesker hadde du fylt historien med? Skriv din egen moderne fortolkning av Piken med svovelstikkene.

Relaterte filmer med filmstudieark

Natt til 17.
Kyss meg for faen i helvete
Få meg på, for faen
Hjartasteinn
Fucking Åmål

Nettressurser

Intervju med regissøren - Rushprint
Analyse av filmen - Montages (bør leses etter visning, inneholder spoilere)


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Helse og rus, Individ/gruppe, Nordisk, Oppvekst/familie, Samfunn og individ, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Regi:Eirik Svensson
Roller:Ines Høysæter Asserson, Nicolai Cleve Broch, Ingrid Olava
Manus:Sebastian Torngren Wartin
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Cornelia Boysen
Produksjonsselskap:Maipo Film
Lengde:1 t. 20 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen