Filmweb
 
 

Kapernaum

HANDLINGEN

Papirløse Zain Al-Hajj bor sammen med mor, far og flere søsken i slumkvarteret i Libanons hovedstad Beirut. Her hjelper han familien med å selge småting på gata, selv om han egentlig ønsker å gå på skolen. Lillesøsteren Sahar er hans nærmeste venn og når hun blir solgt som kone til den mye eldre butikkeieren Assaad, stikker Zain av. På veien møter han papirløse Rahil og hennes sønn Yonas.


OM FILMEN

Kapernaum vant den prestisjetunge juryprisen under filmfestivalen i Cannes i år. En ung gutt saksøker foreldrene sine for å ha blitt født. Regissør Nadine Labaki har selv vokst opp i Libanon under borgerkrigen på tidlig 90-tall. Hovedrollen innehas av Zain Al Rafeea, som var tolv år da innspillingen begynte. Al Rafeea er selv syrisk flyktning, og bor nå med familien sin i Norge. Ingen av skuespillerne i filmen er profesjonelle – og dette er et bevisst valg fra regissør Labakis side. Hun mener at det på den måten blir framstilt mer ekte enn om profesjonelle hadde fått jobben.


BRUK I HENHOLD TIL LÆREPLANEN

Relevante fag: Samfunnsfag, historie, geografi, KRLE, norsk
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Kapernaum vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG/HISTORIE/GEOGRAFI
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Historie, Geografi og Samfunnskunnskap.
Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaene Utforskeren, Individ, samfunn og kultur og Internasjonale forhold

KRLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (på ungdomsskoletrinnene blir arbeid med film nevnt eksplisitt).

Les mer på udir.no/Lareplaner


OPPGAVER TIL FILMEN

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.

A: KARAKTERENE

1. Beskriv Zain. Hva er hans sterke og svake sider?

2. Beskriv forholdet mellom Zain og søsteren Sahar og Zain og foreldrene – hvordan skiller disse seg ut, synes du?

3. Beskriv Zains mor. Gi eksempler på hva du synes hun gjør bra og ikke bra som forelder. Begrunn synspunktene dine.

4. Beskriv Tigest/Rahil, jenta som Zain blir kjent med etter å ha dratt hjemmefra. Hva er hennes sterke og svake sider? Hva skjer med henne?

5. Tigest/Rahil er papirløs – hva vil dette si?

6. Hvem er Yonas og hva skjer med han?

7. Hvilke andre karakterer i filmen gjorde inntrykk på deg? Snakk sammen i klassen. Gi eksempler på sentrale karakterer i filmen, og hvor viktige dere tror disse var for livet og utviklingen til Zain.

8. Zain Al Raeef heter skuespilleren som spiller Zain også i filmen. Bruk internett og finn ut mer om ham. Hvor kommer han fra? Hva gjør han nå? Er det likheter mellom livet hans og livet til Zain i filmen? http://www.unhcr.org/news/stories/2018/9/5ba4c5a14/syrian-boy-takes-incredible-path-refugee-red-carpet.html


B: GEOGRAFI OG HISTORIE

1. Zain bor i slummen i Libanons hovedstad Beirut. Libanon var mye i media på 1990-tallet. Bruk internett eller andre kilder og finn ut så mye du kan om hvorfor. Hva skjedde i Midtøsten på denne tiden og hvilken rolle spilte Libanon?

2. Hva er en borgerkrig? Kan du finne eksempler på andre borgerkriger i nyere historie?

3. Bruk internett og finn ut hva som menes med ”Den arabiske verden”. Hvilke ulike land tilhører denne betegnelsen? Hva har disse landene til felles?

4. Bruk FNs hjemmesider eller globalis.no og finn fakta om Libanon / Beirut i dag. Har noe endret seg?

5. Gi eksempler på ulike konflikter i verden i dag.

6. Hva mener du må til for at konflikter mellom mennesker og folkegrupper skal ta slutt? Gi eksempler og begrunn disse.


C: SCENER FRA FILMEN

1. Snakk sammen i klassen. Hvilke scener i filmen husker dere best? Hvorfor?

2. Hva skjer i første scene i rettssalen?

3. Hvorfor saksøker Zain sine egne foreldre?

4. Hva skjer når Sahar får menstruasjon? Hva diskuterer hun og Zain inne på toalettet?

5. Hva skjer når Zain en kveld kommer hjem og ser søstra Sahar sminket og kledd i kjole? Hva er det moren sier skjer?

6. Hva gjør Zain når han skjønner hva som er i ferd med å skje? Hva blir utfallet?

7. Hvordan reagerer Sahar og Zain når de skjønner at hun skal selges som kona til den mye eldre Assaad?

8. Hva er det faren til Zain sier om disse tingene i rettssaken? Hva synes du om det han sier?

9. Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse og gjør følgende oppgave:  Velg en av scenene og gjenfortell den som en tegneserie eller lag en tegning eller et maleri.
- Sahar og Zain sammen på hustaket
- når Zain møter Kakerlakkmannen på bussen
- Zain i fornøyelsesparken
- når Tigest/Rahil klipper av seg håret for å få penger for det
- når Tigest/Rahil ringer moren sin og forklarer at hun ikke kan sende penger hjem
- når Zain triller rundt på Yonas i rullebrettvogna
- Tigest/Rahil i fengsel
- når Zain finner ut hva som har skjedd med søsteren
- når moren til Zain kommer på besøk i fengselet
- når Zain endelig får tatt bilde til papirene sine

D: OPPVEKST/IDENTITET/FREMTIDSMULIGHETER

1. Hvilket inntrykk fikk du av stedet der Zain bor? Hvordan tror du det ville være å bo på denne måten?

2. I starten av filmen spør dommeren Zain om hvorfor han er der. Zain svarer at han ønsker å saksøke foreldrene sine for å ha blitt født. Hvorfor tror du han sier akkurat dette? Begrunn svarene dine.

3. Hvorfor mener Zain det er feil av moren/foreldrene å få så mange barn?

4. Hva kunne foreldrene til Zain ha gjort annerledes, mener du? Begrunn svarene dine.

5. Gi eksempler på ulike barn og unges oppvekstkår som gjør det vanskelig for dem å prioritere skole og skolearbeid. Gi gjerne eksempler du kjenner til fra andre land. 

6. Snakk sammen i grupper om hvem som påvirker deg. Søsken, venner, foreldre, lærere? Hvem preger deg – hvor mye – og på hvilke måter?

7. Hvor mye mener du foreldre har å si for hvordan barns oppvekst er? Gi eksempler.

8. Hva mener du foreldrene til Zain svikter ham med? Gi eksempler.

9. Hvilke fordeler kan det være å ha søsken? Hvilke fordeler kan det ha å være enebarn?

10. Hvilke fremtidsdrømmer har du og dine medelever og venner? Snakk sammen to og to. Hvilke fremtidsmål er lett å oppnå – og hvilke er vanskelige?

11. Hvilke muligheter har vi som bor i Norge? Har vi noen utfordringer her også? Kom med eksempler.

12. Hvilke ting i livet ditt er viktigst for deg? Gi eksempler og begrunn hvorfor.


E: DIVERSE

1. Tegn en Maslows behovspyramide. Hvilke faktorer mener du er de viktigste for å ha et godt liv? Tror du Zain ville vært enig med deg?

2. I filmen blir elleve år gamle Sahar gitt bort/giftet bort til den mye eldre Assaad. Finnes det steder i verden der dette skjer? Gi eksempler.

3. Hvordan kan barneekteskap forhindres, tror du? Kom med eksempler.

4. Kunne Zain gjort noe annerledes enn å knivstikke Assaad?

5. Pek på hvilke menneskerettigheter som blir brutt i Kapernaum. Hvordan kunne de vært løst, mener du?

6. Hva tror du skjer videre med Tigest/Rahil og Yonas?

7. Hva tror du skjer videre med Zain? Hvilke styrker har han som kan hjelpe han videre i livet?

8. Synes du det er viktig å lære om krig og konflikt på skolen? Begrunn svaret ditt.

9. Hva er forskjellen på absolutt og relativ fattigdom?

10. Hva var Norges rolle i Libanon på 1980-1990-tallet?

F: PRAKTISKE OPPGAVER

1. Let etter autentiske kilder på nett og i lærebøker og lag en tidslinje som tar for seg handlingene i Libanon fra 1960-1991. Her kan hver gruppe få sitt område eller historiske hendelse å fokusere på. Hvilke hendelser er viktigst å få med, synes du? Heng plakaten eller tidslinja opp i klasserommet.

2. Kapernaum (Kfar Nahum) er egentlig navnet på en by. Finn ut så mye du kan om denne byen og forklar på bakgrunn av dette hvorfor du tror filmen har blitt kalt dette.

3. La klassen i grupper lage et prosjekt om Midtøsten og konfliktene der nede. Eksempler på steder og konflikter kan være Israel/Palestina, Gulfkrigen, Libanon, Syria. Presenter stedet og/eller konfliktens hoved-hendelser i en Prezi eller PowerPoint eller ha en fagsamtale om et av temaene.

4. Gå inn på Gapminder eller en tilsvarende side via internett. Søk fram Libanon og se på befolkningsveksten og økonomien i landet fra 1975 og fram til i dag. Hva har endret seg tror du? Er det andre ting omkring Libanon som kan være verdt å merke seg?

5. Lag et rollespill sammen med noen andre fra klassen der du spiller ut en av scenene fra filmen. Det kan være en scene du likte spesielt godt, eller du kan bruke en av dem som er nevnt ovenfor.

6. Skriv et dagboknotat der du skriver som enten Zain, Sahar eller Tigest/Rahil. Fortell i dagboknotatet om en av tingene som skjer i filmen.


G: FILMSTUDIESPØRSMÅL

1. Hvor bra synes du filmen var?

2. Synes du denne filmen passer bra til din aldergruppe? Begrunn svaret ditt.

3. Er dette en film du selv ville valgt å se på kino? Hvorfor/hvorfor ikke?

4. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?

5. Synes du det er viktig at denne historien blir fortalt? Hvorfor/hvorfor ikke?

6. Hva mener du om skuespillerne? Gjorde de troverdige roller? Begrunn svarene dine.

7. Velg deg ut en karakter du likte godt / mislikte og beskriv vedkommende. Hvorfor valgte du nettopp denne rollen?

8. Skriv en filmanalyse av Kapernaum der du får klart fram dine egne meninger om filmen og begrunner disse.

9. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om ungdommers syn på KRLE eller historiefaget. Presenter resultatet i et valgfritt diagram.

10. Skriv en skjønnlitterær tekst der du lar hovedpersonen vokse opp i slumkvarteret Beirut. Bruk fakta fra virkeligheten, men også din egen fantasi.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Historie , KRLE-faget , Norsk
Tema:Individ/gruppe, Fattigdom, Menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Capharnaüm
Regi:Nadine Labaki
Roller:Zein Ali Alrafih, Boluwatife Treasure Bankole, Yordanos Shifera, Kawthar Al Haddad
Manus:Jihad Hojeily, Michelle Keserwany
Genre:Drama
Nasjonalitet:Libanon
Språk:arabisk
Produsent:Michel Merkt, Khaled Mouzanar
Musikk:Khaled Mouzanar
Lengde:2 t. 6 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen