Filmweb
 
 

Sonja

Kort om filmen

Sonja er filmen om Sonja Henie, tidenes største kunstløper, som bestemmer seg for å dra til Hollywood i 1936 og bli filmstjerne. Hennes første film, One In a Million, topper Box Office samme år, og slik skal det fortsette i lang tid framover. Nye filmer, halsbrekkende koreografier, spektakulære skøyteshow, endeløse fester, alltid omringet av kjærester, beundrere, venner og familie. En endeløs opptur … Men så skjer det. Sonja blir eldre. Hun er ikke søt lenger. Publikumstallene synker, filmselskapene trekker seg. Sonja selger eiendommen til broren sin, bryter med manageren sin og satser alt på ett kort. Holiday on Ice skal til Rio De Janeiro. I Rio er isen råtten, Sonja er full, hun faller, publikum piper, pressefotografene fryder seg. Sonja er nødt til å reise seg, en siste gang. Og denne gangen er det ingen som har lyst til å se på.

Kort om regissøren

Regissør Anne Sewitsky er utdannet ved Den norske filmskolen på Lillehammer, og Sonja er hennes fjerde spillefilm. I 2011 mottok hun prisen for beste film ved den prestisjefylte filmfestivalen i Sundance for debutfilmen Sykt lykkelig (2010), og hennes andre spillefilm Jørgen + Anne = sant (2011) ble en kritiker- og publikumssuksess, og ble vist ved filmfestivalen i Berlin. Spillefilmen De nærmeste (2015) ble vist på festivaler både i Sundance og Toronto. Hun har også regissert en rekke dramaserier, blant annet Monster (NRK 2017).

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Felles oppgaver før filmen

Sonja Henie er kanskje den norske kvinnen som har oppnådd aller størst berømmelse i sin levetid, blant annet gjennom en rekke roller i Hollywood-filmer og sine sportsbragder. Les gjennom de to korte biografiene under for å bli bedre kjent med henne før filmen.

Sonja Henie – Norsk biografisk leksikon
Sonja Henie – Henie Onstad kunstsenter

1. Skriv selv en kort biografi om Sonja Henie, basert på de to kildene over, og eventuelt annen informasjon du finner om henne.

Oppgaver etter filmen

1. Skriv en ny biografi om Sonja Henie, kun basert på filmen du nettopp så. Sammenlign den med biografien du skrev om henne før filmen. Hvordan skiller disse seg fra hverandre?
2. Hvordan vil du beskrive Sonja Henie som person, ut ifra hvordan hun blir portrettert i filmen? Hva synes du er hennes gode og mindre gode egenskaper, og hvordan vises disse i filmen? Hva sier måten hun kler seg, sminker seg og gjør håret sitt om hvem hun er, eller ønsker å bli sett som? Hvordan endrer dette seg gjennom filmen? Hva er Sonja mest redd for? Hva gjør henne lykkelig og trist? Hvordan utvikler hun seg i filmen? På hvilke måter har hun vokst ved filmens slutt, og hva har hun lært?

3. I filmens åpningsscene møter vi Sonja i det som skal vise seg å være slutten av hennes skøytekarriere, før det klippes til en scene fra Sonjas barndom, der hun går på skøyter på et tilfrosset skogsvann. Hvorfor tror du filmskaperne åpner filmen på denne måten, med slutten og på mange måter starten av hennes utvikling som kunstløperske? Hva slags stemning har disse to scenene, og hvordan fungerer de som en kontrast til hverandre? Hva forteller de to scenene om historien vi er i ferd med å få se i denne filmen?

4. Hvordan skiller måten filmen portretterer øyeblikket da faren ser Sonjas skøytetalent på isen seg fra det som skrives om oppdagelsen av talentet hennes i Norsk bibliografisk leksikon? Hvilke andre forskjeller legger du merke til når du sammenligner hvordan filmen gjengir hendelser fra Sonjas liv med det du leser i biografiene hennes?

5. Denne typen omskrivinger av virkeligheten er ikke uvanlig i filmer basert på historiske personer og hendelser, og kalles ofte det å ta seg «kunstnerisk frihet». Hvorfor tror du filmskapere og andre historiefortellere skriver om sannheten på denne måten? Hva er de etiske problemstillingene ved å gjøre dette? Hvilke andre norske filmer og serier kjenner du til som kanskje har skrevet om historien på denne måten?

Kunstnerisk frihet eller historieforfalskning? – Aftenposten

6. Som vi ser tidlig i filmen vant Sonja Henie sitt tredje OL-gull i kunstløp under de olympiske lekene i Garmisch-Partenkirchen i 1936. Hva var så spesielt med disse olympiske lekene? Les artikkelen og se videoen som er lenket til under. Hvorfor tror du idrettsutøvere som Sonja Henie og andre velvillig gjorde nazihilsenen under disse olympiske lekene? Hva var Sonjas forhold til nazistene? Hvorfor er det viktig å se slike hendelser og handlinger i et historisk perspektiv, og ikke bare vurdere dem ut ifra nåtidens perspektiv og normer?

Gullraid i nazismens skygge – Norges olympiske museum
OL var prøveklut for Hitlers propaganda – Forskning.no
1936 Winter Olympics Figure Skating – YouTube

7. Sammenlign klippet fra OL i 1936 med mer moderne klipp fra kunstløp, for eksempel gullmedalje-løpet fra kvinnenes konkurranse under OL i 2018. Hva har endret seg i denne sporten i løpet av årene som har gått siden Sonja Henie konkurrerte? Hva har skjedd med Norges posisjon i denne sporten i nyere tid? Hvorfor tror du at Norge ikke har klart å få frem flere kunstløpere i nærheten av Sonja Henies nivå?

Alina Zagitova Gold Medal Women's Free Skating PyeongChang 2018 – YouTube
8. Sonja Henie hadde et turbulent forhold til flere av personene i livet sitt, både familie og nære venner. Ut ifra det filmen viser, hvordan vil du beskrive forholdet hennes til disse personene og hvordan de utvikler seg i filmen? Hvordan portretteres Sonjas siste møte med disse menneskene, og hva er grunnen til at forholdene opphører?

a. Faren Wilhelm
b. Moren Selma
c. Broren Leif
d. Venninnen og assistenten Connie
e. Agenten Arthur Wirtz
f. Vennen Niels Onstad

9. Beskriv de ovennevnte karakterene som de portretteres i filmen. Hva er deres gode og mindre gode egenskaper, og hvordan vises disse i filmen? Hvordan utvikler de seg i filmen? Hva har de lært ved filmens slutt, eller på det punktet de forlater historien?

10. Hvordan portretteres Los Angeles i filmen? Hvordan vises Sonjas første møte med byen? Hvordan brukes foto, klipp og musikk til å skape overgangen til denne nye og spennende verdenen? Hvorfor tror du at Sonja fant denne byen så forlokkende?

11. Hvordan vises Sonjas første amerikanske skøyteshow i filmen? Hvordan brukes kostymer, kulisser, musikk og koreografi til både å få fram tidskoloritten fra denne perioden, og samtidig skape koblinger til vår moderne nåtid? Hvordan var mottakelsen av Sonjas første skøyteshow i USA?
12. Hvordan brukes scenene som viser innspillingen av skøytescener fra Sonjas Hollywood-filmer til å vise utviklingen av filmkarrieren hennes? Hvordan brukes musikk, kostymer, kulisser og annen scenografi til å uttrykke denne utviklingen?

13. Hvilket forhold har Sonja til Hollywood? Hvilke positive og negative sider har dette forholdet? Hva representerer Hollywood og filmene som lages der for henne? På hvilke måter forandrer Sonja Hollywood, og hvordan forandrer Hollywood henne?

14. Hvordan brukes tilbakeblikk og minner fra fortiden i filmen? På hvilken måte indikeres disse med filmspråk? Hva er den gjennomgående tonen eller stemningen i filmens tilbakeblikk? Hvorfor tror du det er såpass mye nostalgi tilknyttet Sonjas minner?

15. Hvordan er Sonjas forhold til Norge? Hvilke positive og negative sider har dette forholdet? Hvilken rolle kan vi si at hjemlandet har i hennes liv? Hvorfor var Sonja både en elsket og kontroversiell person i Norge?

16. Hvorfor drar Sonja og broren til Mexico? Hvorfor tror du Sonja var så skeptisk til amerikanske banker? Hva var det som skjedde i USA på 30-tallet som førte til økonomisk ustabilitet i landet, og som kan ha påvirket Sonjas syn på bankvesenet? På hvilke måter kan vi si at Sonja Henies liv i USA på 30-tallet må ha vært en enorm kontrast til livet amerikanere flest levde på denne tiden?

Great Depression – History.com
Great Depression – Wikipedia

17. Hva var Henie Hills, og hvordan skulle det vise seg å få en skjebnesvanger rolle i forholdet mellom Sonja og hennes familie, da spesielt broren Leif? Hvorfor tror du broren oppførte seg som han gjorde mot Sonja i forbindelse med dette prosjektet? Hva tror du var Sonjas intensjoner med å hjelpe prosjektet i gang til å begynne med?

18. Både farens og morens død påvirker Sonjas liv kraftig, men på svært forskjellige måter. Hvilke reaksjoner har Sonja til disse to hendelsene, og hvordan påvirker og endrer de livet hennes i tiden som følger?

19. Hva var Sonjas forhold til alkohol og sigaretter, og hvordan påvirket dette livet hennes? Hvorfor tror du at dette ble en så stor og destruktiv del av henne? Hvorfor tror du så mange berømte personer, spesielt innen underholdningsbransjen, virker å ha usunne forhold til rusmidler? Eller tror du at de ikke har det i større grad enn ukjente mennesker, men at de tilfellene blir langt mer synlige gjennom media?

20. Hvordan vises Sonjas seksualitet i filmen? Hvordan vil du beskrive Sonjas rolle i de romantiske forholdene hun har i filmen? Hvilke utfordringer tror du at en kvinne som henne møtte på i datidens samfunn, blant annet på grunn av hvordan hun uttrykte sin egen seksualitet? Hvordan har dette endret seg (og ikke) i dagens samfunn? Hvilke positive og negative aspekter av Sonjas seksuelt frigjorte personlighet ser vi filmen?

21. Hvordan vises Sonja konkurranse- og forretningsinstinkt, ambisjoner, perfeksjonisme og hovmod i filmen? På hvilke måter får disse kvalitetene Sonja til å manipulere menneskene rundt seg? Hvilke gode og dårlige konsekvenser får disse kvalitetene for henne? Hvordan kan vi si at disse kvalitetene var med på å både skape den suksessen Sonja Henie opplevde, men til slutt også bidra til å ødelegge karrieren og formuen hennes? Hvordan viser filmen dette?

22. På hvilke måter kan Sonja ses som en foregangsfigur for kvinnefrigjøring, slik hun portretteres i filmen? Hva prøver filmen fortelle om forholdet mellom menn og kvinner generelt, om kjønnsroller i samfunnet da og nå, og om likestilling?

23. Hva var Sonja Henies og Niels Onstads forhold til kunst? Hvilken rolle endte de to opp med å få i norsk kunst- og kulturmiljø?

24. Ekstraoppgave, hvis tiden tillater det: Se dokumentaren om Sonja Henie på NRK, som er lenket til under. Hvordan skiller dette portrettet av Sonja seg fra fiksjonsfilmen om henne? Hvordan er de to filmene like? Hvilke grunnleggende forskjeller mellom fiksjon- og dokumentarfilm viser disse to filmene om Sonja Henie? Hvilken av de to filmene synes du fungerer best til å lære om livet hennes, og hvilken av filmene synes du ga deg den beste seeropplevelsen?

Sonja Henie, isens dronning – NRK


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Engelsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Helse og rus, Historie, Identitet og kjønn, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Media, Nordisk, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Samfunn og individ, Seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Sonja
Regi:Anne Sewitsky
Roller:Ine Marie Wilmann, Pål Sverre Hagen, Eldar Skar, Valene Kane
Manus:Mette Marit Bølstad, Andreas Markusson
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Synnøve Hørsdal
Produksjonsselskap:Maipo Film
Lengde:1 t. 53 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen