Filmweb
 
 

Beautiful Boy

Kort om filmen

Beautiful Boy er den dypt berørende sanne historien om hvordan familien Sheff taklet deres eldste sønns narkotikaavhengighet. Filmen er basert på to memoarer, en fra far og journalist David Sheff og en fra hans sønn, Nic Sheff. Vondt, rystende og likevel full av glede, håp og kjærlighet, forteller Beautiful Boy om rehab, ødelagte løfter og tilbakefall, så vel som Davids innsats for å redde sin "vakre gutt" fra avhengighet. Som 18-åring var Nicolas Sheff en førsteklasses student, redaktør av skoleavisa og aktiv vannpolo-spiller. En lesehest og en talentfull tegner. Han begynte å lefle med narkotika da han var 12, men sent i tenårene prøvde han meth for første gang og gikk nærmest umiddelbart fra en mildt rebelsk tenåring til fullstendig avhengig.

Beautiful Boy er en brutalt ærlig fortelling av hvordan narkotikaavhengighet setter familier, samhold og kjærlighet på de aller hardeste prøvene. Filmen er basert på to ulike biografier, faren David Sheffs bestselger Beautiful Boy og hans sønn Nics memoar Tweak: Growing Up on Methamphetamines. Vondt, rystende og likevel full av glede, håp og kjærlighet, forteller Beautiful Boy om rehab, ødelagte løfter og tilbakefall, så vel som Davids innsats for å redde sin "vakre gutt" fra avhengighet. Filmen er regissert av Felix van Groeningen, og har Steve Carell og Timothée Chalamet i hovedrollene som far og sønn.

Trailer
Wikipedia

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.
2. Filmen åpner med en kort scene hvor David forteller om sønnen Nics rusavhengighet til en person vi ikke får se eller vite noe om, og at han vil vite hva han kan gjøre for å hjelpe. Like etter hopper filmen ett år tilbake i tid, til en natt da Nic har vært savnet i to døgn. Det er ikke før 40 minutter ut i filmen at vi får vite sammenhengen den første scenen er hentet fra, når vi får se hele Davids besøk hos en lege som jobber med narkotikamisbruk. Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å åpne filmen med denne scenen, som vi ikke fullt ut forstår før langt senere i filmen. Hva slags effekt hadde åpningsscenen på deg?
3. I en scene like etter dette snakker David med sin eks-kone Vicki, Nics mor, på telefonen. Han står utenfor kjøkkenvinduet sitt, og innenfor ser vi hans nåværende kone Karen observere ham, uten å kunne høre telefonsamtalen. Hva forteller denne scenen oss om forholdet mellom David, Vicki, Karen og Nic? Hvordan hjelper bildespråket og dialogen oss med å få en forståelse av dette kompliserte familieforholdet? Hva forteller den påfølgende ordløse scenen der Karen gir David en klem oss om deres forhold?

4. Den neste scenen er et tilbakeblikk fra like etter fødselen til David og Karens sønn Jasper, Nics halvbror. Nic sitter og holder den lille babyen, med farens arm rundt skulderen og Karen i sykehussengen. Hva forteller denne scenen oss om forholdet mellom David, Karen og Nic på dette tidspunktet? Den påfølgende scenen følger opp med å vise David og Nic si ha det til hverandre på en flyplass. Scenen viser seg å være den siste i en slags åpningssekvens for filmen, som avsluttes med filmens tittel. Hvordan har disse første scenene i filmens første fem minutter på en ganske enkel måte fortalt oss veldig mye, både om de sentrale karakterene i filmen og om filmens formspråk, inkludert bruken av musikk?

5. I den ovennevnte scenen på flyplassen sier David og Nic "everything" til hverandre, noe som skal vise seg å være deres faste uttrykk. Hva legger de to i dette ordet, hvilken sammenheng er det hentet fra, og på hvilken måte ender dette enkle ordet opp med å være veldig viktig i deres forhold?

6. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Nic og familien? Hvordan skiller forholdet hans til faren, moren og stemoren seg fra hverandre? Hvordan endrer disse seg i løpet av filmen? Hvilke hendelser i filmen er mest sentrale i utviklingen av forholdene deres, og hvorfor? Hvordan tror du Nics forhold til foreldrene har påvirket ham og bidratt til å gjøre ham til den personen han blir i voksen alder?

7. Beskriv David. Hva synes du er hans gode og mindre gode egenskaper, og hvordan vises disse i filmen? Hva er han er mest redd for? Hva gjør ham lykkelig og trist? Hvordan utvikler han seg i filmen? På hvilke måter har han vokst ved filmens slutt, og hva har han lært?
8. Beskriv Nic. Hva synes du er hans gode og mindre gode egenskaper, og hvordan vises disse i filmen? Hva er han er mest redd for? Hva gjør ham lykkelig og trist? Hva er det Nic prøver å uttrykke gjennom dagboken sin? Hva er forklaringen hans på hvorfor han bruker narkotika? Hvordan utvikler han seg i filmen? På hvilke måter har han vokst ved filmens slutt, og hva har han lært?

9. I scenen der Nic forteller om rusbruken sin sier David til ham og Karen: "Dette er ikke oss. Dette er ikke hvem vi er." Hva tror du at han mener med dette? Hvem er det han mener er de menneskene som har rusavhengige personer i familien, hvis det ikke er dem? Hvor vanlig tror du det er å tenke på denne måten?
10. Hvorfor bruker David så mye tid og ressurser på å sette seg inn i effekten av det å ta rusmidlene som Nic har blitt avhengig av? Hva er det han gjør i filmen for å prøve å få en bedre forståelse av dette? Hvor mange foreldre tror du har muligheten til å gjøre det samme som David gjorde for sin sønn?

11. Hvordan forandrer Nic seg når han flytter til moren? Hvorfor tror du at dette virker å ha en positiv effekt på livet hans? Hva er det som gjør at denne effekten ikke varer, og Nic igjen får et nytt tilbakefall?

12. Hvordan brukes tilbakeblikkene i filmen? Hvordan skiller de seg fra nåtiden, og hvordan har filmskaperne skapt dette skillet? Hva forteller tilbakeblikkene oss om hvordan livet til David, Nic og familien var før? Er det som oftest Davids eller Nics minner vi får se, og hva er viktigheten av det?

13. Hvilke elementer i filmen er med å skape tidskoloritten fra årtusenskiftet? Hvordan brukes musikk i filmen? Hvilke tidsperioder er den hentet fra? Hvordan kobles musikken i filmen til de forskjellige karakterene? Hvilken sang er filmens tittel, eller egentlig David Sheffs boktittel, hentet fra?
14. Hva er det filmskaperne forsøker å si med filmens siste, i stor grad ordløse scene? Hva tror du de forsøker å si med filmen som helhet?

15. Filmskaperne har snakket i intervjuer om hvorfor de ønsket å fortelle akkurat denne historien, og hvordan det at den er basert på biografier skrevet av faren og sønnen, som forteller samme historie fra to ulike perspektiver, gjør den så unik. Se intervjuet med filmskaperne fra Academy Conversations. Hva forteller filmskaperne om hvorfor de ønsket å gjøre dette prosjektet? Hva sier de om hvordan de ønsket å forvalte denne historien? Hvilke utfordringer hadde de med å fortelle David og Nics historie?

Intervju med filmskaperne - Academy Conversations (YouTube)

16. Filmen er altså basert på bøkene Beautiful Boy og Tweak, skrevet av David og Nic Sheff, faren og sønnen vi møter i filmen. Les og se intervjuet med de to fra The Guardian og Today. Hva slags inntrykk får du av deres historie fra dette intervjuet? Hvordan er dette forskjellig fra hvordan filmen presenterer historien deres? Hvilke endringer har filmskaperne gjort når de har fortalt historien, og hva tror du er grunnene til disse? Hva får vi vite om i disse intervjuene som vi ikke ser i filmen? Hva forteller David om hvordan han reagerte på å se filmen, og hvordan publikum har reagert på filmen?

Intervju med David og Nic Sheff - The Guardian
Intervju med David og Nic Sheff - Today (YouTube)
Beautiful Boy fakta og fiksjon - History vs Hollywood

17. David Sheff har i intervjuer sagt at han i dag stiller spørsmål ved avgjørelsen om å fortelle sønnen åpent om sine egne erfaringer med narkotika da han var yngre. Han har også sagt at han angrer på at han røyket marihuana med sønnen, en hendelse som vises i filmen, og som både far og sønn i øyeblikket virker å sette pris på. Hvordan tror du at disse tingene kan ha påvirket Nics forhold til narkotika? Hvordan tror du foreldre best kan finne balansen mellom åpenhet og frihet, beskyttelse og grensesetting, forelder og venn overfor barna sine, og da spesielt i forhold til rusmidler? Hvem tror du er best egnet til å snakke med unge mennesker om rus og narkotika, foreldre eller andre voksne personer?

18. David og Nic Sheff har gjort flere intervjuer og snakket på konferanser om narkotika og avhengighet. Se intervjuet med Nic Sheff på Docs Talk, og utdraget fra foredragene deres fra APB Speakers (hele foredraget kan ses på Family Action Network). Hva sier de om de mange og kompliserte grunnene til at Nic og andre starter med narkotika, og hvordan de avhengige selv og menneskene rundt dem kan prøve å hjelpe dem ut av avhengigheten? Hva tror du selv er noen av grunnene til at unge mennesker begynner å bruke narkotika? Hva forteller Nic Sheff om reseptbelagte medikamenter som han fikk fra leger, og hvor farlige også disse kan være?

Intervju med Nic Sheff - Docs Talk (YouTube)
Foredrag av David og Nic Sheff (utdrag) - APB Speakers (YouTube)
Foredrag av David og Nic Sheff (hele) - Family Action Network (YouTube)

19. Både i filmen og i intervjuet med Nic Sheff ser og hører vi mye om såkalt meth, eller metamfetamin på norsk. Les artiklene under på ung.no, rustelefonen.no og nhi.no. Hva er dette stoffet, og hva gjør det til et så sterkt vanedannende og farlig rusmiddel? Hva er de potensielle skadene man kan få av å bruke metamfetamin?

Amfetamin og metamfetamin - Ung.no
Amfetamin og metamfetamin - Rustelefonen.no
Amfetamin og metamfetamin - NHI.no
20. I Davids første møte med en privat avrusningsklinikk spør han om de kan hjelpe Nic, og blir fortalt at suksessraten deres er mellom 80 og 25 prosent. Når han senere snakker med Dr. Brown, eksperten han oppsøker for å finne ut mer om Nics avhengighet og stoffene han bruker, forteller han at den suksessraten for avrusning av metamfetamin-avhengige er under ti prosent. Hva forklarer legen er grunnen til at brukere av metamfetamin ofte opplever tilbakefall, og må øke brukerdosene jo lenger de bruker stoffet? Hva er problematikken rundt private helseklinikker som avrusningsklinikken Nic blir innlagt ved? Hvorfor kan det være uheldig å blande økonomisk profitt med sosiale tjenester som helseinstitusjoner? Hvorfor tror du avrusningsklinikken tilsynelatende lyver om tallene for hvor mange av pasientene sine de lykkes med? Hvis man søker etter tall som viser suksessrater for avrusningsklinikker, så får man veldig mange forskjellige svar. Hvorfor tror du det er så vanskelig å måle dette, og hvordan kan forskjellige kilder ha så stor variasjon i sine tall? Hvordan tror du typen rusmiddel man er avhengig av påvirker sjansen for avrusning?

Detox, rehab keep few meth users clean long term - Reuters

21. Denne filmen har fått mye oppmerksomhet i USA på grunn av sin portrettering av rusavhengighet, og da spesielt metamfetamin-avhengighet. USA sliter i dag (2018) med det de kaller en opioidkrise, og overdosedødsfall er nå den ledende dødsårsaken blant amerikanere under 50. Bøkene filmen er basert på ble gitt ut i 2008, men historien oppleves enda mer aktuell nå. Allikevel viser filmen historien til en hvit, privilegert ung mann, som får masse hjelp av sin ressurssterke familie. De fleste overdoseofrene i USA kommer nok fra helt andre bakgrunner enn Nic, og det går adskillig verre med dem. Les artiklene fra Wikipedia, VICE og Forbes og skriv et sammendrag av de utfordringene USA står overfor med sin pågående opioidkrise.

Opioid epidemic - Wikipedia
You have to watch Beautiful Boy - VICE
A Beautiful Boy's Struggle - Forbes

22. Også i Norge er bruken av metamfetamin og amfetamin høy. En undersøkelse av kloakken i europeiske byer viser at bruken per innbygger i Oslo er blant de høyeste i Europa i 2017. På statistikk for overdosedødsfall ligger Norge også i Europa-toppen, selv om tallene for 2017 viser noe nedgang. Hva tror du er grunnen til at vi ligger så høyt på disse statistikkene? Hvordan påvirker narkotikamisbruk samfunnet vårt? Hvilke koblinger er det mellom narkotikasalg og annen kriminalitet? Hvilke tiltak kan igangsettes for å prøve å få redusert narkotikabruken i samfunnet? Hvilke forebyggende grep er allerede satt i gang for å bekjempe overdosedødsfall?

Vannforskere på narkojakt i Oslo-kloakken - Forskning.no
En av fire er dopet på byen i Oslo - NRK.no
Overdose - veiviser i lokalt forebyggende arbeid - Helsedirektoratet
Forebygging av overdose - Helsenorge.no

Dersom du eller noen du kjenner trenger å snakke med noen om avhengighet så finnes det flere organisasjoner i Norge som kan hjelpe:

Blå Kors
Blå Kors Kompasset
Blå Kors på Facebook
RUStelefonen
Ung.no

Relaterte filmer med filmstudieark

Når jeg faller
Engelen
Oslo 31. august - har ikke studieark, men anbefales som en film man kan sammenligne med

Nettressurser

Filmens hjemmeside
Spilleliste med intervjuer og klipp fra filmen - YouTube


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Helse og rus, Individ/gruppe, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Samfunn og individ, Vennskap/respekt
 

Fakta

Regi:Felix Van Groeningen
Roller:Steve Carell, Timothée Chalamet
Manus:Luke Davies
Genre:Drama
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Produsent:Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Brad Pitt
Produksjonsselskap:Amazon Studios
Lengde:2 t.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen