Filmweb
 
 

Psychobitch

FILMINFORMASJON.


Psychobitch handler om umulig kjærlighet, suksessjag, ”Generasjon prestasjon” og om å våge å være seg selv.
Frida er tiendetrinns outsider, og de andre på skolen reagerer med vantro på hvor annerledes hun tillater seg å være. Men hvilke sider av denne oppførselen er kontrollerte og hvilke sider er det hun ikke klarer å holde styr på?
I samme klasse går Marius, han gjør alt han kan for å fremstå som en suksess. Når Frida og Marius blir satt til parsamarbeid på skolen, ser Marius dette som en mulighet til å fremstå som mønstereleven som bistår enstøingen. Men Frida har ingen intensjoner om å bli hjulpet eller fikset av klassens perfekte gutt.
Dette blir starten på et turbulent forhold mellom de to. Men i fighten med Frida opplever Marius også en spenning han aldri har følt tidligere ...
(Denne filmomtalen er forfattet av filmens distributør, men er delvis bearbeidet.)

Se filmens trailer
Filmens offisielle Facebook-side

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

Medietilsynet har gitt «Psychobitch» aldersgrense 12 år. Begrunnelsen er at filmen «inneholder tematikk skildret på en måte som kan virke forstyrrende på 9-åringer.»

Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, musikk, naturfag og helsefag.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av «Psychobitch» vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn og på videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene utforskeren og individ, samfunn og kultur.

KRLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

MUSIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Lytte.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet kropp og helse, og etter Vg1 innen hovedtemaet ernæring og helse.

HELSE- OG OPPVEKSTFAG/HELSEARBEIDERFAG (VGS)
Kompetansemål etter videregående innen hovedtemaene helsefremmende arbeid og kommunikasjon og samhandling.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

A: KARAKTERENE

1) På hvilke ulike måter fremstiller filmskaperne Marius som «flinkis» (både hjemme og på skolen)?

2) På hvilke ulike måter ser vi Frida fremstilles som annerledes og ustabil?

3) Gi ulike eksempler på hvordan Marius og Frida påvirker hverandre.

4) Gi ulike eksempler på at Marius sin mor og far gjør en god jobb som foreldre – og det motsatte.

5) Lea er veldig forskjellig fra Frida. Hva er Leas sterke og svake sider? Hvis Lea hadde gått i klassen din, hvilket forhold tror du du ville ha hatt til henne? Begrunn svaret ditt.

6) Innbill deg at du skulle gjøre et intervju med Frida. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille. Spør andre i klassen hva de tror hun ville ha svart.

7) Marius forelsker seg i Frida, derpå begynner han å oppføre seg annerledes enn det han pleier. I hvilken grad synes du han blir mer ekte, og i hvilken grad synes du han tilpasser seg Fridas «galskap» for at hun skal like han? Snakk sammen i grupper.

8) Tenk deg at du kunne ha gitt Marius råd om hva han burde gjort annerledes i livet sitt, hvilke råd ville det ha vært?

9) På hvilke måter bidrar de ansatte ved skolen (inkludert kontaktlæreren) til at Frida skal få en fin skolehverdag? Hva kunne de ha gjort annerledes, synes du?

10) Hvis du hadde gått i Marius og Frida sin klasse, hvilke av karakterene/elevene i klassen tror du at du hadde passet best sammen med?

 

B: PSYKISKE LIDELSER

1) Hvis man ikke har det bra, så er det viktig å fortelle noen om dette. Hva slags mennesker er det man kan snakke med om vonde, deprimerende og urovekkende ting? Lag en liste sammen i klasserommet, og så må hver enkelt tenke gjennom hvem man kan og bør kontakte når man trenger hjelp.

2) Hvilken sider ved Fridas oppførsel tilsier at hun har psykiske lidelser? Kan man si at hun bare er annerledes, frimodig og hemningsløs, eller må man være psykisk syk for å være slike Frida er? Diskuter i klassen.

3) Etter at klassen har fått vite om Fridas selvmordsforsøk sitter elevene sammen i grupper for å snakke om dette. På Marius sin gruppe forteller flere at de har hatt det tungt psykisk. Hvor vanlig tror du det er å ha mentale utfordringer? Snakk sammen i klassen eller i en gruppe. Hva er det som i løpet av livet kan føre til at man har det vondt som menneske? Hvor lett er det å unngå slike perioder i livet?

4) En av jentene i klassen forteller at hun har gått til psykolog. Hva vil det si å gå til psykolog?

5) Når Marius (når de to er sammen på skolens tak) spør Frida om hvorfor hun prøvde å ta livet sitt, svarer hun at det ikke var noe konkret, hun syntes livet var rotete og hun følte seg mislykka. Hva kan man som klasse gjøre for at ingen i et ungdomsmiljø skal ha det på denne måten?
C: OM Å VOKSE OPP (I DAG)

1) I hvilke forskjellige situasjoner inngår en mobiltelefon i en ungdoms hverdag? Lag en liste. Diskuter i klassen fordeler og ulemper ved ungdoms mobiltelefonvaner.

2) I filmen gjøres det et poeng ut av at foreldre kan være for positive og for skrytende i forhold til barna sine. Hva tror dere er typiske forskjeller på hvordan foreldre til ungdom i dag og disse foreldrenes foreldre har oppdratt barna sine? Lag en liste sammen hvor dere fører opp gode egenskaper hos foreldre som skal oppdra ungdom.

3) Marius føler seg presset til å ha sex med Lea. Hvordan synes du han taklet dette presset? Burde han ha gjort noe annerledes? Diskuter i klassen.

4) Det blir lagt ut en video på internett av at Frida skriker til klassen. Noen sier at det bare er morsomt, at det ikke er alvorlig ment. Hva bør man tenke over før man publiserer bilder og filmer av noen på internett? Hvor går grensa mellom humor og alvor? Hvilke konsekvenser kan man møte om man ikke tar de riktige hensynene?

5) Hvor akseptabelt er det å være annerledes i ditt skolemiljø? Er det viktig å være så lik de andre som mulig? Snakk sammen i grupper.

6) I en scene hvor Marius er sinna på Frida, sier han: «Prøv å være normal, se hvor lett det er!» Her mener han at det er krevende å unngå å stikke seg ut, noe flertallet ønsker å unngå. Diskuter hvorvidt det i ditt skolemiljø er like vanskelig å passe inn blant flertallet, som å stikke seg ut.

7) Er det i ditt skolemiljø akseptert å være annerledes? Tilpasser du deg for å unngå å stikke deg ut? Skriv en liste over hva du kunne ha tenkt deg å si og gjøre, men som du er redd for at flertallet ville ha reagert negativt på.

 

D: KREATIVE OPPGAVER

1) I filmens start spør Frida om når Marius sist gjorde noe «crazy». Hva med deg? Tør du gjøre noe sprøtt som ingen forventer av deg, eller ønsker du å unngå å stikke deg ut? Legg en plan og overrask resten av klassen!

2) Frida skriver en lapp til Marius (med et bilde av en ku) hvor hun lurer på om de to skal rømme til India sammen. Skriv en lapp til noen i klassen hvor du tar initiativ til å gjøre noe «crazy» sammen, lag en illustrasjon. Heng til slutt de ulike lappene opp i klasserommet.

3) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:

- Når Frida slår til Marius med sekken sin, utenfor grupperommet.

- Når Marius tror Frida har begått selvmord hjemme i badekaret.

- Når Marius og Frida svømmer om kapp.

- Når Marius går på ski og ser at Frida står og ser på han.

- Når Marius og Frida får tiåringen med trompet til å spille for dem.

- Når Marius, inne på Fridas rom, forteller at han er forelsket i henne, og hun svarer at hun ikke forelsket i han.

- Når Marius og Frida bryter ut av polonesen og danser sin egen dans mens de roper «Mø!»

4) Hvor lett er det å bevege seg i feil tempo/rytme til musikk mens man forsøker å høre for seg en annen sang i hodet? Prøv!

5) Samarbeid i grupper og snakk sammen om hvordan dere tror forholdet mellom Frida og Marius vil utvikle seg i fremtiden. Dikt opp en telefonsamtale mellom de to ti år frem i tid. La to på hver gruppe fremføre/improvisere denne samtalen foran resten av klassen.

 

E: DIVERSE

1) Hvorfor har filmskaperne valgt å kalle filmen «Psychobitch»? Hva får denne tittelen et potensielt publikum til å tenke om filmen?

2) Filmen er spilt inn på Gjøvik. Hvor i Norge er dette?

3) I filmen underviser læreren om hvordan man skriver en CV. Elevene får vite at man kan, når man søker på en jobb, føre opp «annen erfaring». Snakk sammen om hva som kan være gode eksempler på slike nevneverdige erfaringer – når man skal inn i yrkeslivet – og hva du selv har erfart i livet ditt som kunne ha vært relevant å ha med på din egen CV.

4) Hvor tidlig i filmen skjønner du at Marius og Frida, til tross for at de er veldig forskjellige, vil komme til å forelske seg i hverandre? Begrunn svaret ditt.

5) Vil denne filmen kunne inspirere noen mennesker til å gjøre ting de kan komme til å angre på? Diskuter i klassen.

6) Synes du Marius og Frida fikk en rettferdig straff for å ha brutt seg inn på skolen om natta, for å ha dytta Securitas-vakta og begått hærverk?

7) Er du forelska i noen som ikke vet det? Hva har du å tape på å la han/henne få vite det? Diskuter med deg selv.

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.


4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

6) I de fleste filmer går hovedpersonen(e) gjennom en personlighetsutvikling i løpet av filmens handling. På hvilke måter har hovedpersonen(e) i denne filmen endret seg fra filmens start til slutt?

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Musikk , Naturfag
Tema:Barns rettigheter, Filosofi og etikk, Helse og rus, Identitet og kjønn, Individ/gruppe, Mobbing, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Psychobitch
Regi:Martin Lund
Roller:Elli Rhiannon Müller Osbourne, Jonas Tidemann, Henrik Rafaelsen, Jannike Kruse, Saara Sipila-Kristoffersen
Manus:Martin Lund
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Ruben Thorkildsen
Produksjonsselskap:Ape&Bjørn AS
Lengde:1 t. 50 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen