Filmweb
 
 

Kvinne på krigsstien

HANDLINGEN

Halla erklærer krig. Mot aluminiumsindustrien. Til vanlig er hun en ydmyk kordirigent, men bak fasaden lever hun et dobbeltliv som brennende engasjert, buespennende miljøaktivist. Egenhendig iverksetter hun spektakulære aksjoner for å få bukt med monstermastene en gang for alle – Halla er beredt på å risikere alt for å beskytte de islandske viddene!

 

OM FILMEN

Kvinne på krigsstien vakte stor begeistring da den hadde premiere i Cannes, og er en frisk, energisk og kritikerrost oppfølger til Benedikt Erlingssons forrige film Om hester og menn.

Kvinne på krigsstien vant Nordisk råds filmpris, fikk flere priser på Nordiske filmdager i Lübeck og er Islands Oscar-kandidat.

 

BRUK I HENHOLD TIL LÆREPLANEN

Norsk, samfunnsfag, engelsk, musikk

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Kvinne på krigsstien vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (på ungdomsskoletrinnene blir arbeid med film nevnt eksplisitt).

Les mer

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Geografi og Samfunnskunnskap.
Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaene Utforskeren, Individ, samfunn og kultur og Internasjonale forhold, Politikk og demokrati.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Mangfold i naturen.
Kompetansemål etter VG1 innen hovedtemaet Bærekraftig utvikling.

MUSIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Lytte

KRLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk

Finn mer informasjon her

 

OPPGAVER TIL FILMEN

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

 

A. FØR DERE SER FILMEN

1. Bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Les handlingsreferat og se traileren. Snakk sammen i klassen om hva man bør være forberedt på at denne filmen inneholder.

2. Filmens handling foregår på Island. Snakk sammen i klassen om hva dere vet om landet?

3. Hvorfor er det slik at vi forstår noen islandske ord? Hvordan er norsk og islandsk beslektet?

4. Prøv å legg merke til islandske ord og ordsammensetninger som er lik norske. (Forsøk å huske konkrete eksempler.)

5. Hva vet du om Ukraina? Snakk i klassen om det dere kan og vet.

B. KARAKTERENE

1. Beskriv Halla. Hvordan er hun som person, ut ifra hva vi får se i filmen?

2. Hvilke likheter er det mellom henne og tvillingsøsteren Ása?

3. Hvilken funksjon mener du den spanske mannen har i filmen?

4. På hvilken måte er Halla og Sveinbjörn i familie?

5. Hvilken dobbeltfunksjon har Baldvin i filmen?

6. Baldvin er redd for hvordan det å hjelpe Halla kan sette jobben hans i fare. Har du noen gang opplevd at andre har satt deg i en farlig eller vanskelig situasjon? Gi eksempler.

7. Tenk deg at du er i Hallas sted. Kunne hun løst situasjonene hun kommer opp i på en annerledes måte? Gi eksempler.

8. Hva mener du er positivt med Halla og det hun brenner for?

9. Hvordan tror du Halla ville beskrevet tvillingsøsteren Ása, og omvendt?

10. Hvilke verdier tror du er viktige for Halla, og hvilke verdier tror du er viktige for Ása?

11. Hvorfor tror du Halla ikke forteller tvillingsøsteren sin at det er hun som er sabotøren og derfor kriminell?

12. Hvordan vil du beskrive andre karakterer du får møte i filmen? Hvilken funksjon har de for handlingen?

 

C. GEOGRAFI / NATUR

1. Hva er det som gjør at Halla saboterer kraftledningene?

2. Hvordan gir filmen eksempler på at naturen er veldig viktig for Halla?

3. Hva er det som er så spesielt med naturen på Island? Hvordan skiller den seg ut fra naturen ellers i Europa? Gi eksempler.

4. Hvorfor tror du naturvern er så viktig for mange? Er det viktig for deg å ta vare på naturen?

5. Hva er global oppvarming? Gi eksempler.

6. På hvilke måter bidrar du til å ta vare på naturen og miljøet rundt deg? Gi eksempler.

7. Hvorfor tror du natur -og miljøsaker skaper så mye uenighet og debatt i medier og politikk? Gi eksempler og begrunn meningene dine.

8. Bruk Gapminder eller andre digitale plattformer og finn ut mer om demografien på Island. Hvordan er befolkningsveksten? Hvor mye av landet er natur og tettbygde strøk?

9. Hvilke likheter og ulikheter finner du mellom Island og Norge? Gi eksempler.

10. På hvilke måter deler Norge og Island felles historie? Gi eksempler.

D. MUSIKK

1. Musikken er et viktig virkemiddel i denne filmen. På hvilke måter da?

2. Hva synes du om at musikerne er en integrert del av filmen? Hvilken effekt gir dette? Begrunn svaret ditt.

3. Hvordan understreker musikken i denne filmen handlingen? Gi eksempler.

4. Hvorfor tror du det er ukrainsk folkemusikk og folkedrakter med i denne filmen? Hvilken effekt gir dette, og hvorfor?

5. Hva slags musikk liker du best? Gi eksempler på band/artister og sjangre du foretrekker. Hvem og hva er det som har bidratt mest til at du hører på akkurat den musikken du hører på i dag?

6. Kan du gi eksempler fra ditt liv hvor du har opplevd at musikk har vært veldig viktig for deg?

7. Hvorfor tror du folkemusikk er viktig for et land? Kan du gi eksempler på norsk folkemusikk?

8. I filmen ser vi at musikk blir uttrykt gjennom både korsang, solospill, folkemusikk og en bandtrio. På hvilke ulike måter kan man bruke musikk for å utrykke hvem man er?

9. Driver du med musikk på fritiden? Hvis ja, hva slags musikk og hvorfor er dette viktig for deg? Begrunn svaret ditt.

 

E. POLITIKK/DEMONSTRASJON/FORBILDER

1. Hjemme hos Halla henger det bilder av Mahatma Gandhi og Nelson Mandela. Halla bruker også en Nelson Mandela-maske for å skjule ansiktet sitt. Hvorfor tror du hun har disse to mennene på veggen hjemme?

2. Hvem var Nelson Mandela og Mahatma Gandhi, og hvilken relevans har de i forhold til handlingen i denne filmen? Gi eksempler og begrunn svarene dine.

3. Hvilke andre mennesker kjenner du til som kjempet for noe de trodde på? Gi eksempler.

4. Har du noen forbilder? Hvorfor er akkurat disse dine forbilder? Begrunn svaret ditt.

5. Hva betyr sivil ulydighet? Kan du gi eksempler?

6. Hvorfor tror du noen går langt i å ødelegge ting for noe de tror på? Hvorfor tyr noen til ulovlige handlinger for å kjempe for noe? Begrunn svaret ditt.

7. Er det andre måter å løse slikt på?

8. Kjenner du til demonstrasjoner fra Norge i forhold til miljøspørsmål? Gi eksempler.

9. Mener du det er viktig å kjempe for ting du tror på? Hvorfor/hvorfor ikke?

10. Hva er din aller viktigste sak, som du virkelig brenner for? Hvorfor akkurat dette? Begrunn.

11. Har du noen gang vært på feil plass til feil tid? Hva skjedde og hvordan føltes det?

 

F. FAMILIEFORMER /ADOPSJON

1. Hvilke familieformer kjenner du til i dag? Gi eksempler.

2. Er familien din viktig for deg? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Hva tror du betyr mest i forhold til hva som former deg som person, arv eller miljø? Begrunn svaret ditt.

4. Har du søsken? Hva betyr de for deg?

5. Hva er adopsjon? Kjenner du noen som er adoptert?

6. Hvorfor tror du Halla tegner en blomst som vokser opp av jorda første gang hun møter Nika?

7. Hva tror du skjer videre med Nika og Halla?

 

G. SCENER FRA FILMEN

Snakk sammen i klassen. Hvilke scener i filmen husker dere best? Hvorfor?

1. Nedenfor er det listet opp en del scener fra filmen. Gjør en av de tre følgende oppgavene:

- Gjenfortell scenen med andre fra klassen

- Dramatiser scenen med andre fra klassen

- Lag en tegning eller et maleri fra en av scenene fra filmen

SCENER:

-Når Halla saboterer kraftledningene

-Når Halla gjemmer seg for politiet

-Når Halla får beskjed om at hun kan adoptere

-Når Halla og søsteren møtes i fengselet

-Når Halla og Nika møtes for første gang

 

H. PRAKTISKE OPPGAVER OG GRUPPEARBEID

1. Gjør et rollespill ut av en av scenene fra filmen og spill dem i grupper for hverandre.

2. Tenk deg at du skal i demonstrasjon. Du kan selv velge sak, eller du kan ta utgangspunkt i en faktisk sak eller hendelse du bryr deg om. Lag plakaten du ville hatt med deg.

3. Lag en debatt. Del klassen i to eller flere grupper og to og to grupper tar hvert sitt standpunkt i en sak, gjerne en som omhandler miljø eller klima. Argumenter og debatter din sak med gjennomtenkte eksempler. Hvem vinner?

4. Lag en tidslinje der du beskriver de viktigste hendelsene på Island fra norrøn tid til i dag.

5. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om hvilke tiltak medelevene dine gjør for miljøet. Presenter funnene dine i et valgfritt diagram.

6. Arranger en søppelplukkedag med klassen din, eller et annet tiltak som er bra for miljøet og naturen rundt deg.

 

 I. FILMSTUDIESPØRSMÅL

1. Hvor bra synes du filmen var?

2. Synes du denne filmen passer bra til din aldergruppe? Begrunn svaret ditt.

3. Er dette en film du selv ville valgt å se på kino? Hvorfor/hvorfor ikke?

4. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?

5. Hva mener du om skuespillerne? Gjorde de troverdige roller? Begrunn svarene dine.

6. Velg deg ut en karakter du likte godt / mislikte og beskriv vedkommende. Hvorfor valgte du nettopp denne rollen?

7. Skriv en filmanalyse av Kvinne på krigsstien der du får klart fram dine egne meninger om filmen og begrunner disse, samt setter den i samtidskontekst.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , Musikk , KRLE-faget
Tema:Individ/gruppe, Identitet, Miljøvern og naturvitenskap, Familie og søsken
 

Fakta

Originaltittel:Kona fer í stríð
Regi:Benedikt Erlingsson
Roller:Halldóra Geirharðsdóttir, Davíð Þór Jónsson, Magnús Trygvason Eliasen
Manus:Benedikt Erlingsson, Ólafur Egill Egilsson
Genre:Drama
Nasjonalitet:Island
Språk:islandsk
Produsent:Marianne Slot, Benedikt Erlingsson, Carine Leblanc
Musikk:Davíð Þór Jónsson
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen