Filmweb
 
 

If Beale Street Could Talk

Kort om filmen

Fra regissøren av Moonlight kommer en av årets viktigste filmer basert på romanen av James Baldwin. If Beale Street Could Talk er en tidløs og vakker kjærlighetshistorie som utspiller seg på 1970-tallet i Harlem. Tish er 19 år og Fonny er 22 år. De har vært venner siden barndommen, er nå forlovet og drømmer om en fremtid sammen. Drømmene går i knus når Fonny blir arrestert for et lovbrudd han ikke har begått. Tish, sammen med hennes foreldre, prøver desperat å bevise hans uskyld mens hun er gravid med deres første barn.

If Beale Street Could Talk hedrer forfatterens roman på beste vis og er en kjærlighetshistorie kantret av rasisme og urettferdighet, samtidig som den viser hvordan det menneskelige og kjærligheten trosser alt og holder ut.

Trailer
Wikipedia


Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.
 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.

2. Filmen åpner med et sitat fra James Baldwins bok av samme navn, som filmen er basert på: "Beale Street is a street in New Orleans, where my father, where Louis Armstrong and the jazz were born. Every black person in America was born on Beale Street, born in the black neighborhood of some American city, whether in Jackson, Mississippi, or in Harlem, New York. Beale Street is our legacy. This novel deals with the impossibility and the possibility, the absolute necessity, to give expression to this legacy. Beale Street is a loud street. It is left to the reader to discern a meaning in the beating of the drums."

Hva mener forfatteren med dette utsagnet, og hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å åpne filmen med det? Hva representerer Beale Street slik det er forklart her? Hva sier filmens regissør om dette i klippet under?

The Heart of Beale Street - Annapurna Pictures (YouTube)

3. Hvem var James Baldwin, og hvorfor var han en viktig skikkelse i amerikansk historie, i tillegg til en viktig forfatter?

James Baldwin - Store norske leksikon
James Baldwin - Britannica
James Baldwin - Wikipedia
James Baldwin - Biography.com

4. Se intervjuene med regissøren Barry Jenkins fra Annapurna, PBS Newshour og TIFF Originals. Hva er hans forhold til James Baldwin? Hvorfor ønsket han å adaptere akkurat denne historien til film? Hvordan jobbet han med prosessen å oversette historien fra bok til film? Hva ønsker han å fortelle med filmen?

Intervju med regissøren og skuespillerne - Annapurna Pictures (YouTube)
Intervju med regissøren - PBS Newshour (YouTube)
Intervju med regissøren - TIFF Originals (YouTube)

5. Filmens åpningsscene er en vakker og romantisk scene mellom filmens hovedkarakterer Tish og Fonny, hvor de går gjennom en park og på taket av en bygning. Hun spør ham om han er "klar for dette" og han svarer at han aldri har vært mer klar for noe i hele sitt liv. Så kysser de og ser hverandre i øynene, før filmen klipper rett til en scene der de to har en samtale i et fengsel og hun sier at hun er gravid. Hva ønsker filmskaperne å fortelle med denne åpningen, og hva slags tone forsøker de å sette for filmen? Hva er det som gjør scenen vakker og romantisk? Hvordan brukes bildespråk og musikk for å skape denne stemningen? Hva er det Fonny svarer at han er klar for? Disse to replikkene gjentas senere i filmen, men denne gangen er det Fonny som spør Tish. Hvordan endres disse replikkene i denne nye sammenhengen? Hva tror du filmskaperne forsøker fortelle oss med dette grepet?

6. Allerede tidlig i filmen introduseres et annet filmatisk grep, som også kommer tilbake senere i filmen: bruken av arkivbilder i sort-hvit fra det konfliktfylte forholdet mellom svarte og hvite amerikanere i 60-tallets USA, spesielt forholdet mellom svarte menn og politi- og rettsvesenet. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å bruke dette fortellergrepet, som ikke er hentet fra boken? Hva gjør dette grepet med hvordan vi tolker filmen, og hvilken sammenheng vi setter historien inn i? Hva forteller bildene om svarte amerikaneres historie i USA?
7. Hvordan vil du beskrive Tish og Fonny? Hva er deres lidenskaper? Hva er deres gode og mindre gode egenskaper, og hvordan vises disse i filmen? Hvordan utvikler de seg som individer i filmen? Hvordan vil du beskrive forholdet deres og hvordan det utvikler seg i løpet av filmen? Hva har de to lært eller erfart ved filmens slutt?

8. Hvordan vil du beskrive forholdet innad i familiene til Tish og Fonny, og forholdet mellom de to familiene? Hvorfor tror du familien til Tish er så harmonisk, mens Fonnys virker mer konfliktfylt? Hvordan er forholdet mellom Tish og foreldrene hennes, og Fonny og hans foreldre? Hvorfor er forholdet mellom de to familiene så turbulent? Hvordan utvikler disse forholdene seg i løpet av filmen?

9. Hvordan portretteres det tidlige 70-tallets Harlem i filmen? Hvordan brukes kostymer, hårstiler, farger, produksjonsdesign og musikk til å skape tidskoloritten i filmen? Hvor autentisk tror du denne versjonen av Harlem på 70-tallet er? Hva har du sett, lest eller hørt om hvordan Harlem var på denne tiden fra andre steder?

10. Les artikkelen om filmen fra The New Yorker. Her beskriver artikkelforfatteren filmen som unektelig vakker, og fortsetter med å beskrive filmens svært romantiske åpning. Samtidig spør hun seg om filmens vakre estetikk og tydelige ønske om å være romantisk er med på å slipe ned originaltekstens spissere kanter. Les hva artikkelen beskriver om hendelser som blir fortalt i romanen, men som ikke er med i filmen. Hvorfor tror du filmskaperne, til tross for å ha laget en film som også tar for seg store problemer i det amerikanske samfunnet, ikke ønsket å ta med bokens mest brutale scener i filmen? Hvordan tror du disse hadde endret filmen, dersom de hadde blitt med? Hvorfor tror du filmens New York er så romantisert, sammenlignet med bokens framstilling av byen? Hvorfor tror du hovedkarakterene har blitt endret som de har blitt, og er portrettert av to veldig pene skuespillere, mens karakterene i boken er beskrevet med mindre flatterende trekk? Artikkelforfatteren skriver også at regissøren og manusforfatteren av filmen, Barry Jenkins, selvsagt ikke er forpliktet til å hedre originalteksten. Hva tror du er noen av grunnene til at filmskapere endrer elementer i historier de adapterer fra andre medier, som romaner? Hva sier James Baldwin om denne prosessen, som gjengitt i artikkelen?

Can we trust the beauty of If Beale Street Could Talk? - The New Yorker

11. Something Good fra 1898, som også nevnes i artikkelen fra The New Yorker, er den tidligste kjente framstillingen av et kyss mellom to svarte amerikanere på film. Høsten 2018 ble filmklippet innlemmet i det amerikanske filmarkivet National Film Registry, noen uker etter If Beale Street Could Talk hadde sin premiere. En Twitter-bruker tonesatte dette filmklippet med filmmusikken fra If Beale Street Could Talk, og skapte med det en 120 år lang kobling mellom de to filmene som prøver å si noe om portretteringen av svarte amerikanere på film. Se klippet i artikkelen fra Huffington Post under. Hva er det som gjør at representasjonen av minoriteter på film og i andre medier og uttrykksformer, og hva slags form denne tar, er så viktig? Hvordan kan filmer som disse bidra til å endre hvordan samfunnet ser på minoriteter? Hva skriver forfatteren av artikkelen i The New Yorker om hvordan svarte amerikaneres seksualitet har blitt representert på film? Hvordan stemmer dette med de filmene du har sett? Hvordan framstiller If Beale Street Could Talk karakterenes seksualitet? I hvilke andre filmer kan du huske å ha sett et svart amerikansk forhold portrettert på denne måten? Hvilke andre nylige filmer kan du tenke på som har vært viktige for representasjonen av minoriteter, og hvorfor?

Video blending 'Beale Street' score with 1898 film - Huffington Post

12. Regissøren av filmen Barry Jenkins vant i 2016 en Oscar for sin forrige film, Moonlight. Den filmen handler om en ung svart amerikansk mann som prøver å finne ut av hvem han er og forsone seg med sin seksuelle identitet. Filmen ble blant annet kjent for å portrettere forhold mellom svarte amerikanske menn på en måte man sjelden hadde sett tidligere, med en intimitet og kjærlighet som ofte blir sett ned på i de tøffe miljøene filmens historie er satt til. På samme måte har If Beale Street Could Talk blitt berømmet for hvordan den portretterer forholdet mellom Tish og Fonny, mellom foreldrene til Tish, og hennes forhold til dem. Hvorfor er det viktig at filmer viser denne typen rollemodeller, som vi kanskje ikke er vant til å se? Hvordan påvirker filmer måten vi ser mennesker og kulturer på, spesielt de vi ikke kjenner så godt til fra før? Hva er filmens rolle når det kommer til å sette søkelys på samfunnsspørsmål og -problemer, og skape diskusjon og bevissthet rundt viktige temaer? Hvorfor tror du at regissører som Barry Jenkins tar på seg dette ansvaret, mens andre filmskapere ikke ser det som sin rolle? Hvilken rolle mener du filmer og filmskapere bør ha i samfunnet?
13. Hvordan framstilles Tish og Fonnys første seksuelle erfaring sammen? Hva slags musikk brukes i denne scenen? Hvordan vil du beskrive lyssettingen og fotoarbeidet? Hva slags stemning skapes i scenen, og hva sags stemning er det mellom de to karakterene? Hva er det Fonny mener når han sier at Tish ikke skal være redd, at han tilhører henne og aldri vil gjøre henne noe vondt, at hun bare må bli vant til ham og at de har all tid i verden? Hvorfor tror du at han føler at han må si disse tingene til henne? Hva er det som skjer i slutten av denne scenen? Hvordan er scenen endret fra boken, ifølge artikkelen i The New Yorker? Hvordan påvirker denne endringen hvordan vi tolker denne scenen?

14. Hvordan beskriver Tish sine opplevelser med hvite menn, blant annet fra jobben sin i en parfymedisk? Hva slags episode opplever Tish på butikken, når Fonny ser seg nødt til å forsvare henne? Hvordan reagerer Fonny etter at Tish så forsvarer ham overfor politimannen som griper inn? Hvorfor tror du Fonny mener at det er sånn at han må forsvare henne, men at hun ikke skal forsvare ham? Hvorfor føler Tish at hun må forsvare Fonny fra politimannen? Hvorfor tror du Fonny egentlig blir så opprørt etter denne episoden? Hvordan står mannsrollen Fonny ønsker å vise i denne situasjonen som en kontrast til den han er alene sammen med Tish? Hva tror du filmen prøver å si om det motsetningsfylte forholdet menn, i dette tilfellet spesifikt svarte amerikanske menn, har til det å vise styrke og sårbarhet? Hva tenker du om at det fortsatt er vanlig å beskrive en manns styrke og sårbarhet som hans respektive maskuline og feminine sider?

15. Hva er noen av filmens mest sentrale temaer? Hvilke scener føler du i størst grad tar for seg disse temaene? Beskriv minst fem av filmens sentrale temaer i detalj, og scenene som i størst grad viser disse.

16. Hva sier filmen om disse temaene: rase, identitet, seksualitet, familie, kjærlighet, nærhet, tillit, rettssikkerhet, forskjellsbehandling, systemisk rasisme, menneskeverd?

17. Hvordan framstilles vennskapet mellom Fonny og Daniel? Hva er spesielt med måten dette er gjort? Hva forteller Daniel om sin tid i fengsel og hvorfor han ble dømt til å sone? Hva er det som er utelatt fra boken om Daniels opplevelser i fengselet? På hvilken måte fungerer scenen både som en advarsel til Fonny i filmen, og en kommentar på dagens amerikanske samfunn, hvor lite har forandret seg til det bedre i rettsvesenet deres?
18. Hva er det Fonny blir arrestert for? Hva er omstendighetene rundt anklagen mot Fonny, som de blir gjenfortalt av Tish i filmen? Hvorfor mener Tish at Fonny har blitt utsatt for en falsk anklage? Hva gjør familien til Tish og advokaten for å forsøke å renvaske Fonny? Hva får vi vite sannsynligvis skjedde da Fonny ble pekt ut av kvinnen han angivelig voldtok? Hva ender det til slutt med at Fonny må gjøre for å ikke risikere å sitte flere tiår i fengsel?

19. I slutten av filmen sier Tish: "We're still not married. After all this happened, neither of us cares what that means. Fonny was once 22, I was 19. But neither of us is young anymore. Can't afford to be. Instead we gotta live the life we've been given. And live it so our children can be free. There aren't enough hours in the day or judges on the bench to try all the cases brought against these men. The game has been rigged and the courts see it through. Trial is your right, but to bury you beneath the prison for forcing the judge and the DA to do their jobs, is the courts' right too. And so, like many of these poor men, Fonny took a plea." Hva forsøker Tish å si med denne monologen?

20. Tish sin monolog sikter i stor grad til dagens situasjon i USA, med et rettsvesen som behandler mennesker svært forskjellig avhengig av sosioøkonomisk status og rase. Det at Fonny inngikk et forlik (plea), som Tish sier, er noe svært mange amerikanere gjør i dag, enten de er skyldige eller ikke. Grunnen er at de ikke har midler til å betale for gode forsvarere, og ikke tør å risikere å bli dømt til en lengre soning. John Oliver har tatt for seg problemene i det amerikanske rettsvesenet i flere episoder av sitt satiriske aktualitetsprogram Last Week Tonight. Se de tre klippene fra Last Week Tonights YouTube-kanal. Hvorfor tror du situasjonen er slik som den beskrives i Tish sin monolog og i disse klippene? Hva tror du kan gjøres for å endre denne situasjonen? Har vi denne typen systemisk rasisme i Norge? I så fall i hvilke sammenhenger og hvorfor?

Prisons - Last Week Tonight (YouTube)
Prosecutors - Last Week Tonight (YouTube)
Public Defenders - Last Week Tonight (YouTube)

Relaterte filmer med filmstudieark

Moonlight
I Am Not Your Negro

Nettressurser

Lookbook for filmen
Intervju med regissøren og skuespillerne - Build Series (YouTube)
Spørsmål og svar med regissøren - TIFF Talks (YouTube)
Intervju med regissøren og skuespillerne - TIFF Talks (YouTube)


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Historie, Identitet og kjønn, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Religion, Samfunn og individ, Seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:If Beale Street Could Talk
Regi:Barry Jenkins
Roller:KiKi Layne, Stephan James, Regina King, Colman Domingo, Teyonah Parris etc.
Manus:Barry Jenkins, James Baldwin
Genre:Drama
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Lengde:1 t. 59 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen