Filmweb
 
 

Amundsen

FILMINFORMASJON.Hvordan kunne Roald Amundsen, en ukjent mann fra fattige Norge, bli verdens største polfarer?

Som liten gutt blir Roald fascinert av polfarere. I en tid hvor hele verden enda ikke er utforsket, bestemmer han seg for å plante det norske flagget på verdenskartet. Han ofrer alt for å nå drømmene sine, og betaler en høy pris privat. Mens Roald jakter på rekorder, blir hans trofaste storebror Leon igjen i Norge – og tar støyten for Roalds overmot, kjærlighetslengsel og økonomiske problemer. Er det verdt det?

Filmen Amundsen er en dramatisering av virkelige hendelser. Den lar oss bli kjent med nasjonalikonet Roald Amundsen, gjennom ekstreme ekspedisjoner i utrolig natur, hans kompliserte kjærlighetsliv og det turbulente forholdet han hadde til sin egen bror. (Denne filmomtalen er forfattet av filmens distributør, men er delvis bearbeidet.)

Amundsen er regissert av Espen Sandberg, fra før kjent for filmer som bl.a. Max Manus og Kon-Tiki. I sistnevnte spilte Pål Sverre Hagen hovedrollen som Thor Heyerdahl, Hagen spiller også hovedrollen i Amundsen.

Se filmens trailer her

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSERKlassetrinn: 8.-10. klasse og videregående Medietilsynet har gitt ”Amundsen” aldersgrense 12 år. Begrunnelsen er at filmen ”inneholder en kortvarig scene med et selvmord. Da dette ikke er nærgående skildret, får filmen 12-årsgrense.”

For yngre skolebarn, som har lyst til å se film om ekspedisjoner og overlevelse i arktiske strøk, anbefales disse:

Eventyr i Arktis
Operasjon Arktis
Ekspedisjon Knerten

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Amundsen” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Geografi og Samfunnskunnskap og etter videregående innen hovedtemaene Utforskeren, Individ, samfunn og kultur og Internasjonale forhold.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. Årstrinn og videregående innen eksempelvis hovedtemaet Forskerspiren, Bærekraftig utvikling, Fenomener og stoffer og Kropp/Ernæring og helse.

KRISTENDOM; RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK / RELIGION OG ETIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk og etter VG3 innen hovedtemaet Filosofi, etikk og livssynshumanisme.KROPPSØVING
Kompetansemål etter 10. Årstrinn og videregående innen hovedtemaene Idrettsaktivitet, Friluftsliv og Trening og livsstil.

Les mer på Utdanningsdirektoratet.

 

OPPGAVESAMLINGOppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. 


 

A: GEOGRAFI


Det vil øke det faglige utbyttet av å se filmen om man kjenner til en del geografiske steder som er svært sentrale i Amundsens liv og historie. Følgende oppgavesett vil det derfor være en fordel om elevgruppa jobbet med i forkant av visningen.

1) Finn en globus, bruk Google Earth (eller lignende) og se hvor polpunktene ligger i forhold til Norge/Europa/de største havområdene etc. Sammenlign avstander, for eksempel Norges lengde med polområdenes bredde.

2) Antarktis regnes som et kontinent, men Arktis gjør det ikke. Hvorfor?

3) Amundsen og hans mannskap overvintret i Gjøahavn (som inuittene selv kalte for Uqsuqtuuq), da de forsøkte å finne Nordvestpassasjen. I denne perioden lærte Amundsen og mannskapet mye av inuittene om hvordan man skulle overleve i arktiske strøk. Finn Gjøahavn (Gjoa Haven) på et kart, og finn samtidig ut hva Nordvestpassasjen er.

4) I årene 1918-1920 seilte Amundsen gjennom Nordøstpassasjen. Det tok altså veldig lang tid. Finn ut hvor Nordøstpassasjen går, og undersøk hvorfor det i vår tid (dessverre) er blitt så mye enklere å tilbakelegge denne distansen med båt.

5) Amundsens opprinnelige plan om å komme til Nordpolen innebar at de skulle seile rundt Kapp Horn. Finn Kapp Horn på et kart, og undersøk hvorfor dette stedet måtte bli en del av reiseruta fra Norge til Nordpolen.

6) Det refereres til mange geografiske steder i filmen. Finn disse på et kart: Beringstredet, Hardangervidda, Grønland og Alaska.
B: KARAKTERENE

1) Filmen om Roald Amundsen gir oss et innblikk i både hans positive og negative sider. Snakk sammen i grupper og lag en oversikt over hans styrker og svakheter, slik filmen presenterer han. Hvordan vil dere til slutt oppsummere han som person?

2) Tenk deg at du var en journalist som skulle intervjue Roald Amundsen i 1928 (det siste året han levde). Tenk ut tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille han. Snakk sammen i par/grupper om disse spørsmålene – og diskuter hva som kunne ha vært Amundsens svar.

3) Etter Maud-ekspedisjonen tar Amundsen til seg to eskimojenter, Kakonita og Camilla. Disse blir med Amundsen til Norge, men han sender dem fra seg etter to år. Finn mer stoff om disse jentene, og om hvordan det gikk med dem senere i livet. Hvorfor tror dere Amundsen ønsket å bli fosterfaren deres, og hvorfor ombestemte han seg etter et par år?

4) Oscar Wisting brukte mange år av sitt liv på å delta på Amundsens ekspedisjoner. Han var derfor mye borte fra familien sin. I løpet av de syv årene han deltok på Maud-ekspedisjonen, langt hjemmefra, døde tre av hans syv barn på grunn av sykdom. Hvorfor tror dere han var villig til å ofre så mye for jobben sin? Snakk sammen i grupper.

5) På Sydpolen oppstår det en krangel mellom Roald Amundsen og Hjalmar Johansen. Johansen blir degradert og får ikke være med på ferden fra Framheim til Sørpolen. Hjemme igjen mottar han derfor ikke den ære og berømmelse han kunne ha fått. Senere i filmen ser vi han begår selvmord. Finn mer stoff om Hjalmar Johansen, og diskuter om hans selvmord kan sees i sammenheng med måten Amundsen behandlet han på, slik filmen antyder.

6) Beskriv Leon Amundsen. Hva kunne han ha gjort annerledes for å bevare vennskapet med broren sin?

7) I Roald Amundsens selvbiografi, Mitt liv som Polarforsker, forteller han om da broren reddet han fra å dø under snøen på Hardangervidda, men i boka omtaler han bare sin bror som ”min ledsager”. Hvorfor formulerte han seg på denne måten, tror du?

8) Fridtjof Nansen er vår tids første store, norske polarhelt. Han ble også kjent for flere andre ting han gjorde. Finn mer stoff om Nansen. I filmen ser vi at Nansen er veldig skeptisk til hvilke holdninger Amundsen har til utforsking av polare strøk. Skjønner du hvorfor?

9) I filmen møter vi flere faktiske personer, for eksempel Bess Magdis, Kong Haakon, Robert F. Scott, Kristine Elisabeth ”Kiss” Bennett, Charles Peto Bennett og Umberto Nobile. Velg deg en av disse personene, finn stoff om han/henne, og skriv en kort tekst hvor du lever deg inn i hvordan du tror denne personen ville ha beskrevet Roald Amundsen. Les opp for hverandre i grupper/i klassen.

 

C: UTFORSKING AV VERDEN … TIL HVILKEN PRIS?

1) Ut over de oppdagerne som spilles i filmen, refereres det til menn som John Franklin, Frederick Cook og Ernest Shackleton. Hvilke andre eventyrere og utforskere kjenner dere til i fra verdenshistorien? Hva var disse menneskenes motivasjon for å reise ut? Snakk sammen i klassen.

2) På kart i filmen ser vi det står påskrevet ”Terra incognita”. Hva betyr dette?

3) Finnes det fortsatt uoppdaget land i verden i dag? Hva vet dere om dette? Snakk sammen i klassen.

4) Mange som har forsøkt å utforske verden har dødd i forsøket. Nansens eget motto, da han krysset Grønland på ski, var ”Døden eller Grønlands vestkyst!” Hvordan kan man forklare at enkelte mennesker (oppigjennom verdenshistorien) har vært villige til å risikere livet for komme til nye steder på kloden?

5) Det er sagt og skrevet mye om at menneskelig aktivitet har bidratt til nedsmelting av polarisen. Hvilke konsekvenser har dette for livet på Nordpolen? Hva med resten av jorda? Snakk sammen om hva dere vet fra før – og finn mer stoff.

6) Mennesker har alltid vært på jakt etter naturressurser man kan utnytte. Hva slags ulike ressurser kan vi hente fra de nordlige polarstrøk?

7) I filmen ser vi en isbjørn angripe Amundsen. I dag er isbjørn oppført på ”Verdens naturvernunions rødliste for truede arter” i kategorien ”sårbar” (og anses derfor som truet om man ikke passer på). Hva kan man gjøre for å hindre at isbjørnen dør ut?

8) Hva betyr det for deg å vite at de første menneskene som kom frem til Sørpolen var nordmenn?

9) Hva vet du om inuittene, Grønlands urbefolkning? Snakk sammen med andre i klassen. Finn tilleggsstoff ved hjelp av internett. Hva sier filmen om hva slags holdninger nordmenn og engelskmenn kunne ha til dette folkeslaget? Hva var inuittenes styrker, slik Amundsen så det?
D) POLFERD OG POESI

Skriv et dikt som handler om et av følgende tema. Illustrer gjerne med en tegning eller et maleri.

- Leon og Roald vokser opp sammen som barn.

- Hjalmar Johansen kartlegger områder rundt Framheim, mens de andre er på vei mot Sørpolen.

- Å gå mot Sørpolen i 56 kuldegrader, i ukesvis.

- Amundsen navngir fjell på Antarktis etter navnene på mannskapet sitt, for eksempel Mount Bjaaland, Mount Hassel og Mount Prestrud.

- Amundsen skal legge ut på Maud-ekspedisjonen og han og Kristine Elisabeth ”Kiss” Bennett må skilles for flere år.

- Roald  Amundsen, med brukken arm, sitter i teltet sitt og hører det er en isbjørn utenfor.

- Amundsen flyr i Nobiles luftskip over Nordpolen.

- Eskimojentene Kakonita og Camilla kommer til Norge første gang, og blir sendt tilbake to år senere.

- Leon Amundsen mottar budskapet (pr. telefon) om sin brors død.

- Roald Amundsen ser på nordlyset mens han skjønner at han kommer til å dø.

 

E) DIVERSE

1) Filmens handling fortelles retrospektivt. Hva menes med dette?

2) På stueveggen i Amundsens bolig, hvor Leon og Bess sitter og snakker sammen, henger det et bilde med teksten ”Alt for Norge”. Dette er et motto. Hvem sitt motto?

3) Etter å ha kommet hjem fra Sørpolen, blir Amundsen invitert til bankett hos The Royal Geographical Society i London. Her blir Amundsen fornærmet fordi det blir skålt for ekspedisjonens hunder! Engelskmennene uttaler seg nedlatende om at Amundsen bevisst planla å bruke Grønlandshundene sine som proviant underveis til Sørpolen. Hva synes du om denne planen? Var det riktig av Amundsen å avgjøre at hundene skulle drepes og spises? Var det i det hele tatt riktig, med tanke på dyrevern, å bruke hunder til en så strabasiøs ferd? Diskuter i klassen.

4) Da Nansen ble berømt for sine ekspedisjoner var Norge fortsatt i union med Sverige. (Unionsoppløsingen var i 1905.) Da Amundsen for alvor ble kjendis var Norge helt i startgropa som selvstendig nasjon. Snakk sammen i grupper om hva dere tror mennesker som Nansen og Amundsen hadde å si for det norske folk den gang.

5) På hvilke ulike måter ser vi i filmen at man kommuniserte med hverandre, på Amundsens tid? Hvordan ble nyhetssaker distribuert? På hvilke måter skiller dette seg fra i dag?

6) Bor du i eller i nærheten av Oslo? Besøk Fram-museet! Der kan man blant annet gå om bord i Fram-skuta. (frammuseum.no/norsk)

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.


4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)


6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
Per Olav HeimstadPer Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, tre hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget , Kroppsøving
Tema:Historie, Nordisk, Vennskap/respekt, Geografi, Samfunn og individ
 

Fakta

Originaltittel:Amundsen
Regi:Espen Sandberg
Roller:Pål Sverre Hagen, Katherine Waterston, Christian Rubeck, Ida Ursin Holm, Trond Espen Seim, Ruby Dagnall
Manus:Ravn Lanesskog
Genre:Drama / Biografi
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Espen Horn, Kristian Sinkerud & John Jacobsen
Produksjonsselskap:Motion Blur Films AS
Lengde:2 t. 5 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen