Filmweb
 
 

Ut og stjæle hester

FILMINFORMASJON

Året er 1999. Trond er 67 år gammel, og har flyttet til et øde sted hvor han har kjøpt seg et gammelt hus. Når høsten går mot vinter gleder han seg til nyttårsaften år 2000, som han har tenkt å feire helt alene. Han møter så en nabo, en mann han gjenkjenner fra sommeren 1948, da de begge var unge gutter.

Tronds minner farer tilbake til denne sommeren, da hans far forberedte han på et stort svik. Dette var sommeren hvor Trond ble voksen og ble trukket mot en kvinne; den samme kvinnen farens hans ønsket å dele livet sitt med.

Denne dramafilmen er basert på forfatteren Per Pettersons internasjonale bestselger fra 2003. Boka har toppet bestselgerlistene i Norge, vunnet en rekke internasjonale litteraturpriser og er oversatt til mer enn 50 språk.

Filmen er regissert av Hans Petter Moland, og i hovedrollene møter vi blant andre Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, Tobias Santelmann, Jon Ranes og Danica Curcic. 

(Denne filmomtalen er produsert av distributøren, men er noe omformulert.)

Se filmens trailer her

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

Klassetrinn: 8.-10. klasse og videregående

Medietilsynet har gitt ”Ut og stjæle hester” aldersgrense 12 år. Begrunnelsen er at filmen ”har partier med intens og utrygg stemning, og inneholder skildringer av flere dramatiske ulykker og et drap.”

Filmen varer i 2 timer og 3 minutter. I filmen snakkes det hovedsakelig norsk men også svensk. (All svensk tale er tekstet.)

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ” Ut og stjæle hester” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Samfunnskunnskap og Historie, og etter videregående innen hovedtemaet Utforskeren, Individ, samfunn

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen eksempelvis hovedtemaet Forskerspiren, Bærekraftig utvikling og stoffer og Kropp/Ernæring og helse.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK / RELIGION OG ETIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk og etter VG3 innen hovedtemaet Filosofi, etikk og livssynshumanisme.

KROPPSØVING
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet Trening og livsstil.

Les mer på Utdanningsdirektoratet

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

A: TANKER RUNDT KARAKTERENE

1) I filmens start ser vi Trond som ung gutt balansere på en tømmerstokk i elva. Han har full kontroll. I filmens slutt ser vi at han må løsne opp en diger floke med tømmerstokker som har satt seg fast i elva. På hvilke måter kan vi si at dette symboliserer Tronds indre liv? Snakk sammen i par/grupper.

2) Beskriv Tronds far og Jons mor. Hvorfor tror du disse to ønsket å dele livene sine med hverandre?

3) Når Trond oppdager at hans far har et forhold til Jons mor sier han at han for første gang i sitt liv skulle ønske han ikke var noens sønn. Hva tror du han mener med dette?

4) Hvor mye tror du Jons far skjønte av det som skjedde mellom kona hans og Tronds far? Snakk sammen i par/grupper.

5) Vi vet ikke så mye om Trond sitt liv som voksen, men vi vet at han ble pappa og at han mista kona si (i 1996). I filmens start hører vi han si ”Jeg har hatt flaks”. Hva slags liv tror du han har hatt mellom sommeren 1948 og høsten 1999?

6) Lars flytta hjemmefra som 20-åring. Som 62-åring vet har ikke om mora hans fortsatt lever. Hva slags liv tror du han har hatt om voksen? Hvordan tror du han ville ha beskrevet Tronds far (som kanskje var hans egen stefar i mange år)?

7) Beskriv Franz. Hva er det som gjør han til en viktig person for Trond sommeren 1948?

8) Trond forteller (voiceover 1999) at han har lenget etter å være ensom. Hvorfor tror du noen har et ønske om å leve alene?

9) Den dagen Lars skjøt Odd hadde storebroren Jon ansvar for å passe på småsøsknene sine, men han glemte det og dro på jakt. I hvor stor grad synes du at Jon kan sies å være skyldig i dødsfallet? Snakk sammen i par/grupper.

10A) I løpet av sommeren 1948 får Trond mange råd av sin far. Når Tronds far river opp brennesle med hendene sier han ”Du bestemmer selv når det skal gjøre vondt.” Han oppfordrer også sin sønn til å ikke bli bitter. Når de to er på ridetur (til Sverige) og faren skjønner at Trond er frustrert sier han: ”La det bare ligge, Trond. La det synke. Du kan ikke bruke det til noe.” Hva mener han med disse rådene? Tror du han (faren) på dette tidspunkt allerede er klar over at de to aldri kommer til å se hverandre igjen? Prøver han å forberede sin sønn på et liv uten far? Snakk sammen i par/grupper.

11B) Filmen avsluttes med at den gamle Trond gjentar farens råd: ”Du bestemmer selv når det skal gjøre vondt.” Er det mulig for et menneske å selv bestemme når noe skal gjøre vondt eller ikke? Snakk sammen i par/grupper.

12) Når Trond og mora, høsten 1948, drar til Sverige for å ta ut penger i Karlstad (Wärmlandsbanken) er Trond veldig frustrert og han er i ferd med å slå ned en tilfeldig forbipasserende mann, men han lar i siste sekund være. Trond som voksen forteller (voiceover) at hvis han hadde slått til denne mannen hadde livet hans tatt en annen vei. Hva mener han med dette? Hvordan tror du livet hans ville ha utviklet seg om han hadde slått?

13) Tronds far bruker sommeren 1948 til å forberede sin sønn på å bli en mann, dette gjennom å gi han flere manndomsprøver og gode livsråd. Samme høst forsøker Tronds mor det samme, ganske enkelt ved å kjøpe en dress til han. Snakk sammen om hva som må til for at en ung mann skal bli en voksen, eller hva som skal til for at en jente skal bli en kvinne. Hva kan en far eller en mor gjøre fra eller til for å forberede sine barn, best mulig, på voksenlivet?

14) Når Trond (sommeren 1948) snakker med ti år gamle Lars ved bekken, er de enige om at Odds død var en ulykke. Hvor gammel mener du Lars burde ha vært før man ikke lengre kunne ha sagt det var en ulykke, men beskyldt han for uaktsomt drap?

 

B: SKRIVEOPPGAVER

Under kan du lese en oversikt over utvalgte scener fra filmen. Velg en av disse og skriv en tekst som skildrer akkurat denne hendelsen. I filmen har filmskaperne lagt vekt på å formidle mange ulike sanseopplevelser. Du skal også forsøke, i din egen tekst, å skildre lyd, lukt, smak og hva man kan se og ta på – så vel som tanker og følelser. Teksten din trenger ikke å ha mye handling, men konsentrer deg om å beskrive øyeblikket.

1943:

1) Tronds far og Jons mor blir beskutt av nazister og må flykte gjennom skogen til Sverige.

1948:

2) Jons far hører skuddet da Lars ved et uhell skyter Odd inne i stua. Han løper mot huset for å finne ut hva som har skjedd.

3) Trond og Jon ”stjeler” (storbonden Barkalds) hester i skogen og rir avgårde på en eng.

4) Trond og Jon klatrer opp i et tre, og Jon knuser alle eggene i et reir.

5) Begravelsen. Ti år gamle Lars løper bort fra grava, og løper forstyrret i ring til Franz kommer og holder han inntil seg.

6) Trond sin far og Jon sin far jobber med å lempe tømmerstokker, det utvikler seg til en amper konkurranse – med fatalt resultat. Trond lener seg i mellomtiden ømt inntil Jons mor og holder rundt henne.

7) Høst. Trond sykler daglig ned til Østbanehallen for å se om faren kommer hjem med Eidsvoll-toget.

1996:

8) Trond mister kona si i en bilulykke. De har levd sammen i 38 år. På ulykkesstedet ser vi Trond i vinternatta forvirret stå ved den havarerte bilen når ambulansen kommer.

1999/2000:

9) Lars går alene i vinternatta og leter etter den forvunne hunden sin, Poker.

10) Lars kommer på besøk til Trond. De spiser middag sammen. - Jeg vet hvem du er, sier Lars. – Jeg vet også hvem du er, svarer Trond.

11) Tronds datter kommer på besøk. Hun har lett lenge etter han. (Han har ikke telefon.) Trond forklarer: – Jeg har endret mitt liv. Jeg var tvunget til det. Etter ulykken.
C: NATUREN OG MENNESKET, FØR OG NÅ

1) I filmen ser vi hovedpersonen, Trond, nyte mange ulike naturopplevelser i løpet av sommeren 1948. Hvor ofte gir du deg selv anledning til å bruke sansene dine i naturen? Sett av tid til å oppsøke en skog, en elv, en strand etc., og lytt, føl, smak, lukt, se. (Legg mobiltelefonen din igjen hjemme.) Hva gir disse sanseopplevelsene dine deg? Skriv ned noen setninger (når du kommer hjem.)

2) I filmen ser vi Trond (både som gammel og som ung gutt) være tett på naturen. I vår moderne tid er det mange som ikke har et forhold til naturen. Under ser du en liste (knyttet til ulike scener i filmen); snakk med noen du trives sammen med, og planlegg hvordan dere kan få gjort en eller flere av disse tingene sammen.

- Å klatre i et tre.

- Å ro en båt på en elv eller på et fjellvann.

- Å ri på en hest utendørs.

- Å måke snø.

- Å hogge tømmer, kappe ved.

- Å bade i en elv.

3) Vi ser Trond (sommeren 1948) ri sammen med sin far til Sverige. De overnatter utendørs. Har du sovet ute i naturen noen gang? I sovepose ved siden av et bål? Hvis ikke, planlegg en slik tur sammen med noen. 

4) I filmen ser vi at det jobbes med tømmerhogst. Tømmer felles, kappes, kvistes, barkes og fløtes. Snakk sammen i grupper om hva disse ulike prosessene innebærer – og finn ut på hvilke måter skog i dag driftes, på sammenlignet med slik vi ser det bli gjort i filmen.

5) I filmen ser vi gress kuttes med ljå, og det hesjes. Dette er metoder de færreste benytter i dag. På hvilke måter foregår dette arbeidet på i vår tid?

6) Vi mennesker har ulikt forhold til naturen. Hva betyr naturen for deg? Hvis man bruker mye tid i naturen, hva kan da bli positive effekter av dette (både for mettesket og naturen)? Snakk sammen i grupper, og gi forskjellige eksempler.

 

D) POESI

1) Inspirert av filmen, skriv et dikt som kan passe til et av følgende tittelforslag. Illustrer gjerne med en tegning eller et maleri.

- Tømmer og sommer

- Dusj i styrtregn

- Piggtråd

- Rennende elv

- Haren og kula

- Flukt til Sverige

- Hodet under vann

- Kvinnen med kjolen

- Brevet fra far

- Nyttårsaften i snøen.

- Vet ikke om hun fortsatt lever

- Den nye dressen

2) Hvilken sommer i livet ditt så langt tror du at du kommer til å huske best når du blir gammel? Hvorfor? Skriv et dikt som handler om denne sommeren.

3A) Skriv et dikt som handler om hvordan Lars Haug har hatt det i livet sitt, i årene mellom han flyttet hjemmefra (som 19-åring) og vinteren 1999/2000.

3B) Skriv et dikt som handler om hvordan Jon hadde det de årene han var ”til sjøs”.
E) DIVERSE

1) Til de som også har lest boka: Handlingen i filmen ligger veldig tett opp mot slik det er fortalt i boka, likevel er det en del ulikheter (for eksempel er både en budeie og en eksplosjon utelatt i filmen. Hvorfor, tror du?) Snakk sammen om forskjeller og likheter, og om hva dere eventuelt synes fungerte bra og ikke bra i overgangen bok til film. Snakk for eksempel om scenen hvor Trond som femtenåring skal løse opp i tømmerfloken i elva. (Her kan klassen, om man ikke fra før har kjennskap til boka, eller som repetisjon, i fellesskap lese akkurat dette utdraget i siste del av kapittel 16.) Hva er annerledes med denne episoden slik den er fortalt i boka sammenlignet med i filmen?

2) Filmens handling fortelles retrospektivt. Hva menes med dette?

3) I filmen hører vi det som på fagspråket kalles en voiceover. Hva er dette? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt dette fortellergrepet?

4) I filmen dveler kameraet på Jon sin børse som henger på veggen i huset hvor tvillingene Odd og Lars leker. Forklar hvordan bildet av børsa kan sies å være det man kaller for et ”frampek”.

5) Vi hører Trond fortelle at hans far var praktisk anlagt. Hva vil det si å være praktisk anlagt?

6) Trond er veldig glad i å lese bøker av Charles Dickens. Det refereres til åpningssetningen i romanen ”David Copperfield”: ”Whether I shall turn out to be the hero of my own life, or whether that station will be held by anybody else, these pages must show.” Diskuter i grupper hvordan man kan ende opp med et liv hvor man ikke føler at man selv er hovedperson. Er dette Trond sin frykt? Snakk sammen i klassen.

7) Trond utfører mye kroppsarbeid som 15-åring. Mange unge i dag har lite erfaring med tungt, fysisk arbeid. Hvorfor er det blitt sånn, tror du?

8) Lars forteller at når han er 19 år gammel (høsten 1956) så kommer Jon hjem igjen etter «å ha vært på sjøen». Hva vil det si «å ha vært på sjøen»?

9) Under Den andre verdenskrig jobber Trond sin far og Jon sin mor som kurér for motstandsbevegelsen. Hva er en kurér? Hva var motstandsbevegelsen?

10) Når Jon er kommet hjem hevder han sin rett til å overta gården. Lars sier at han ikke kunne si noe på dette, for ”det var jo hans (Jons) rett.” Det er odelsrett det er snakk om her. Hva er en odelsrett?

11) Når Odd gravlegges, hører vi presten sitere evangeliet etter Johannes, kapittel 5, vers 24, (Bibelen, Det nye testamentet): ”Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.” Dette er ord kristne hevder at Jesus har sagt. Hva mente Jesus med dette? Hvorfor blir dette sagt av en prest i en begravelse?

12) Visuelt ser vi en stor forskjell på scenene som er lagt til 1948 og de som er lagt til 1999. Beskriv hvordan filmskaperne, med forskjellige filmatiske virkemidler, har fremstilt disse to epokene på ulikt vis.

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
Per Olav HeimstadPer Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, tre hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget , Kroppsøving
Tema:Død/sorg, Familie og søsken, Filosofi og etikk, Fremtidshåp og drømmer, Helse og rus, Historie, Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Ut og stjæle hester
Regi: Hans Petter Moland
Roller:Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, Tobias Santelmann, Pål Sverre Hagen, Danica Curcic og Jon Ranes.
Genre:Drama
Språk:norsk/svensk
Produksjonsselskap:4 1/2 Film
Lengde:2 t. 3 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen