Filmweb
 
 

The Hate U Give

Handlingen

Starr Carter er 16 år og beveger seg hver dag mellom to verdener: det fattige svarte lokalmiljøet, der hun bor, og den finere privatskolen i forstaden, som hun går på. Det er en ustabil balanse som går i stykker den kvelden Starr blir vitne til at barndomsvennen, Khalil, blir skutt og drept av en hvit politimann. Khalil var ubevæpnet. Da Khalils død blir forsidestoff over hele landet og nabolaget bryter ut i voldsomme demonstrasjoner, blir Starr nødt til å ta et valg, spesielt siden noen av vennene hennes på skolen antyder at Khalil kanskje fortjente det. Alle vil vite hva som skjedde, men det Starr velger å si - eller ikke si - kan ødelegge lokalsamfunnet og vennskap og sette hennes eget liv i fare.

Om filmen

Filmen er basert på Angie Thomas’ bestselgerroman The Hate U Give. Den tar for seg problematikken rundt politivold mot og drap på afroamerikanere i USA. Filmen er nært linket til #blacklivesmatter (BLM)-bevegelsen, som oppsto i kjølvannet av flere av disse drapene. BLM fikk internasjonal oppmerksomhet etter 2012, og boken er sterkt inspirert av flere av disse hendelsene. BLM er en internasjonal bevegelse som forsøker å bekjempe vold og systematisk rasisme av svarte. Men Angie Thomas er også inspirert av rapperen Tupac og hans uttrykk THUG LIFE - akronym for 'The Hate U Give Little Infants Fucks Everyone'. Filmen omhandler temaer som rasisme, kjærlighet, hudfarge, vold, gjengmentalitet og det å være ungdom midt oppi det hele. Hovedrollen som Starr spilles av Amandla Stenberg, også kjent for mange som Rue i Hunger Games-trilogien. Hun gjør en sterk rolle om det å vokse opp i et splittet nabolag og en splittet tilværelse.

Bruk i henhold til læreplanen

Norsk, samfunnsfag, engelsk, musikk

Det faglige arbeidet før og etter visningen av The Hate U Give vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (på ungdomsskoletrinnene blir arbeid med film nevnt eksplisitt).

Les mer her

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Historie og Samfunnskunnskap.

Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaene Utforskeren, Individ, samfunn og kultur og Internasjonale forhold

ENGELSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Kultur, Samfunn og Litteratur

Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaene Kultur, Samfunn og Litteratur

MUSIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Lytte

KRLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk

Finn mer informasjon på Utdanningsdirektoratet

OPPGAVER TIL FILMEN

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.
 

A. FØR DERE SER FILMEN

1. Hva vet du om #blacklivesmatter (BLM) og borgerrettighetsbevegelsen i USA på 1950-60- tallet? Hva er likhetene og forskjellene mellom disse to bevegelsene?

2. Finn ut: Hvem var Trayvon Martin? Hvorfor er han en sentral person i forhold til BLM?

3. Hvilke likhetstrekk finner du ved Trayvon Martin-saken og drapet på Khalil i filmen?

4. Hva vet du om Garden Heights i USA? Er det som i filmen, tror du?

5. Hvorfor tror du boken filmen er basert på har blitt forbudt i Katy, Texas?

6. Finn ut: Hva er Black Panther Party? Eksisterer de enda?

 

B. KARAKTERENE

1. Beskriv Starr. Hva er hennes sterke og svake sider, synes du?

2. Beskriv Maverick. Hva er hans sterke og svake sider?

3. Hvilket inntrykk får du av Maverick?

4. Beskriv Khalil. På hvilke måter viser han vennskapet til Starr?

5. Beskriv Chris. På hvilke måter endrer han seg gjennom filmen, synes du?

6. Beskriv Hailey og hennes forhold til Starr. Hvordan utvikler dette vennskapet seg, og hvorfor?

7. Beskriv King. Hva er hans rolle i filmen, og relasjon til Maverick?

8. Hvordan kunne Starr ha vært mer åpen med vennene sine på Williamson? Hvorfor tror du hun skjuler familien sin og nabolaget sitt fra Chris?

9. Hva tror du Starr mener med at hun er Starr 2.0 når hun er på skolen?

10. Beskriv likhetene og forskjellene mellom vennene til Starr fra Garden Heights og Williamson High School? Er verdiene og holdningene de samme begge steder? Hvorfor/ hvorfor ikke? Gi eksempler.

11. Hvorfor tror du Khalil og Starr har glidd fra hverandre gjennom årene? Hvordan var vennskapet deres da de var små?

12. Hvordan endrer Starr seg gjennom filmen? Verdier, væremåte, stil? Gi eksempler.

13. Hva betyr navnet Starr i filmen?

 

C. OPPVEKST OG IDENTITET / LØGN OG SANNHET

1. Starr sier at Garden Heights er én verden, Williamson en annen, og at hun må holde dem adskilt. Hvorfor tror du hun gjør dette?

2. Hvordan tror du det er å måtte være to ulike versjoner av den man er for å passe inn et sted? Har du opplevd dette?

3. Mener du måten man kler seg på, skolen man går på, vennene man har og livet man lever er viktig for hvem man er? Begrunn svarene dine.

4. I tenårene sliter mange med å finne sin identitet. Flere prøver seg frem med ulike væremåter, som er mer eller mindre naturlige. Man oppfører seg også gjerne veldig forskjellig fra om man for eksempel er sammen med venner, andre jevnaldrende, foreldre eller fremmede. Kan dette sammenlignes med å spille skuespill? Hvor lett/vanskelig synes du det er å gå inn og ut av ulike roller du har overfor ulike mennesker?

5. Hva slags inntrykk gir filmen av ulike oppvekstsvilkår i USA i dag?

6. Hvorfor er identiteten vår så viktig, tror du?

7. Finnes det ulike typer identitet? Gi eksempler og begrunn svarene dine.

8. Har du noen gang vært tvunget til å fortelle noe du ikke ønsket å fortelle?

9. Hvor viktig mener du det er å si sannheten om noe, selv om det kan skade den det gjelder? Begrunn svarene dine.

10. Hvorfor mener Starr Hailey ikke aner hva hun snakker om når hun ønsker å demonstrere mot drapet på Khalil?

11. Hvorfor tror du Sekani tar pistolen fra Maverick og sikter på politimennene? Begrunn svarene dine.

12. Hva tror du er viktigst i forhold til hva som former deg som person: arv eller miljø? Begrunn svaret ditt.

 

D. SAMFUNNSKUNNSKAP/POLITIKK/RASISME

1. Hva er rasisme? Er det forskjell på hverdagsrasisme og rasisme i media? Begrunn svarene dine.

2. Kan du komme med eksempler fra nyere historie / i dag der stille protester og eksempler på sivil ulydighet har blitt utført? Hva ble konsekvensene av disse, og hvorfor tror du de fikk konsekvenser?

3. Hvorfor tror du Khalil i det de blir stoppet sier: «Here we go again»?

4. Hva er grunnen til at Khalil blir skutt?

5. I politiavhøret: Hvorfor blir Starr kun spurt om Khalil og seg selv, mens politimannen ikke blir nevnt med et ord? Hvorfor tror du det er sånn?

6. Hvorfor blir ikke politimannen som skyter Khalil straffet, tror du? Kan du finne eksempler i media på lignende saker?

7. Hvorfor ønsker ikke politiet i filmen at innbyggerne skal få protestere? Hva blir konsekvensene?

8. Hvorfor holder Starr hendelsen med Khalil skjult for vennene på Williamson, tror du? Begrunn svaret ditt.

9. Maverick sier til Starr at afroamerikanere i dag «fanges»? Hva mener han med det, tror du?

10. April Ofrah sier: «It is impossible to be unarmed, when it’s our blackness they are afraid of”. Hvem sikter hun til og hva mener hun med dette utsagnet?

11. Hvorfor reagerer Starr som hun gjør når Williamson får fri fr å demonstrere mot Khalils død, tror du?

12. Hva tror du Maverick mener med utsagnet «Reasons to live give reasons to die»? Begrunn svaret ditt.

13. Tror du det er mulig å få livet på rett kjøl dersom man har gjort noe kriminelt eller ulovlig? Hva mener du skal til?

14. Chris sier han ikke ser folks hudfarge. Hvorfor mener Starr det er enklere for han enn for henne?

15. Chris sier: «I’ve got color on the inside, where it counts”. Hva mener han med dette utsagnet, tror du?

16. Hvorfor ønsker King at Starr skal holde munn om hendelsen med Khalil, tror du? Begrunn svaret ditt.

17. Hvorfor er det mye kriminalitet blant afroamerikanere i USA i dag, tror du? Hva mener du kan bli gjort for å få en slutt på dette?

18. Hva mener man når man sier at hat går i generasjoner, tror du?

 

E. SYMBOLIKK I FILMEN

1. Fargen rød, sees blant annet på festen før hendelsen. Lyset og genseren til Starr er rød. Hva symboliserer denne fargen?

2. Starr er glad i sneakers, hva tror du de betyr for henne?

3. Navnene i filmen har betydning. Forklar betydningen av navnene Starr, Sekani, Seven, Maverick, King

4. Onkelen til Starr, Carlos, heter Montgomery til etternavn. Hvilken symbolsk betydning får dette navnet når man snakker om borgerrettighetsbevegelsen i USA?

 

F. MUSIKK I FILMEN

1. Rapperen Tupac Shakur blir omtalt i filmen. Finn ut mer om han. Hva skjedde med han?

2. Sitatet «The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody” star sentralt i filmen. Hva menes med dette sitatet, tror du? Begrunn svaret ditt.

3. Synes du generelt musikken i filmen passer inn i handlingen? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

G. SCENER FRA FILMEN

Gjenfortell i grupper eller par scenene nedenfor fra filmen:

1. Scenen i bilen mellom Khalil og Starr og det som skjer etterpå

2. Scenen mellom Starr og onkel Carlos – hvorfor tror du han også diskriminerer afroamerikanere til fordel for hvite amerikanere?

3. Scenen utenfor restauranten Soul Food

4. Scenen når Chris møter Maverick for første gang

5. Scenen under demonstrasjonen når Starr tar megafonen og begynner å prate

6. Scenen der Sekani holder farens pistol

 

H. PRAKTISK ARBEID OG GRUPPEARBEID

1. Søk på nett og finn informasjon om #blacklivesmatter. Sammenlign virkelige hendelser med hendelser fra filmen

2. Gå inn på YouTube og se dokumentaren Stay Woke. Hvordan er ulike mediers holdninger til denne organisasjonen, og hvorfor er det slik? Dokumentaren finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=eIoYtKOqxeU

3. Gjør et rollespill ut av en av scenene fra filmen og spill dem i grupper for hverandre.

4. Tenk deg at du skal i demonstrasjon. Du kan selv velge sak, eller du kan ta utgangspunkt i en faktisk sak eller hendelse du bryr deg om. Lag plakaten du ville hatt med deg.

5. Lag en debatt. Del klassen i to eller flere grupper og to og to grupper tar hvert sitt standpunkt i en sak. Argumenter og debatter din sak med gjennomtenkte eksempler. Hvem vinner?

6. Lag en tidslinje der du beskriver de viktigste hendelsene og personene fra borgerrettighetsbevegelsen i USA. Du kan også lage en tidslinje som beskriver utviklingen av #blacklivesmatter

7. Finn ut mer om The Black Panther Party og presenter informasjonen du har funnet i et valgfritt digitalt medie.

8. Ta utgangspunkt i en sangtekst av Tupac Shakur, for eksempel The Rose that grew from concrete og analyser denne teksten. Du kan også velge en annen tekst han har skrevet.

9. Velg en sang av Tupac Shakur og lag en dans inspirert av filmen du nettopp har sett.

10. Hvordan hadde du følt det hvis du ble urettferdig behandlet eller det var farlig for deg på grunn av hudfargen din? Skriv en protesttale eller tekst der du får fram meningene dine rundt dette.

 

I. FILMSTUDIESPØRSMÅL

1. Hvor bra synes du filmen var?

2. Synes du denne filmen passer bra til din aldergruppe? Begrunn svaret ditt.

3. Er dette en film du selv ville valgt å se på kino? Hvorfor/hvorfor ikke?

4. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?

5. Synes du det er viktig at denne historien blir fortalt? Hvorfor/hvorfor ikke?

6. Hva mener du om skuespillerne? Gjorde de troverdige roller? Begrunn svarene dine.

7. Velg deg ut en karakter du likte godt / mislikte og beskriv vedkommende. Hvorfor valgte du nettopp denne rollen?

8. Skriv en filmanalyse av The Hate U Give der du får klart fram dine egne meninger om filmen og begrunner disse, samt setter den i historisk kontekst.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Engelsk , KRLE-faget , Musikk
Tema:Individ/gruppe, Flerkulturelt samfunn, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Identitet, Rasisme/diskriminering
 

Fakta

Regi:George Tillman Jr.
Roller:Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby
Manus:Audrey Wells, Angie Thomas (roman)
Genre:Drama
Nasjonalitet:USA
Lengde:2 t. 12 min.
Distribusjon:Twentieth Century Fox Norway
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen