Filmweb
 
 

My brother simple

FILMINFORMASJON

Ben har viet livet sitt til å ta seg av lillebroren Barnabas (Simple), som er psykisk utviklingshemmet og pleietrengende. De to brødrene elsker hverandre, og er uatskillelige, men det er langt fra lett for Ben å strekke til. Deres far stakk av da de var små gutter, så når deres mor dør av sykdom mener de fleste at Ben bør overlate omsorgen for Barnabas til et pleiehjem. Dette går ikke Ben med på, så når myndighetene forsøker å tvinge frem en løsning, flykter de to brødrene fra småstedet hvor de bor til storbyen Hamburg, hvor de håper løsningen vil være en gjenforening med deres far.

”My brother simple” (originaltittel: ”Simple”) er en tysk film fra 2017 som nå (2019) gjøres tilgjengelig for første gang i Norge, dette gjennom ”Cinekid Wrap!”-ordningen, et samarbeid mellom ulike filminstitusjoner for å fremme prisvinnende europeiske filmer. Mer informasjon her: www.nfi.no/dette-gjor-nfi/dette-gjor-nfi/cinekid-wrap

Filmen er basert på boka «Simple» av den franske forfatteren Murail Marie-Aude.

Se filmens trailer her (tysk tale, engelsk undertekst)

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

”My brother simple” har fått aldersgrense 12 år. Foruten et par scener med knyttneveslag (med noe blodsutgytelse) inneholder filmen ingen utpregede voldelige scener. Enkelte scener er dramatiske, men kan ikke beskrives som urovekkende eller uegnete for ungdom.

Filmen varer i 1 time og 53 minutter. All tale er på tysk, undertekstene er norske.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”My brother simple” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Samfunnskunnskap, og etter videregående innen hovedtemaet Utforskeren, Individ, samfunn

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen eksempelvis hovedtemaet Kropp/Ernæring og helse.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK / RELIGION OG ETIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk og etter VG3 innen hovedtemaet Filosofi, etikk og livssynshumanisme.

HELSE- OG OPPVEKSTFAG/HELSEARBEIDERFAG (VGS)
Kompetansemål etter videregående innen hovedtemaene helsefremmende arbeid og kommunikasjon og samhandling.

Filmen lar seg jo selvfølgelig også bruke opp mot undervisning tysk som fremmedspråk.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

A: KARAKTERENE

1) Beskriv Ben Kleemann. Hva er hans sterkeste og svakeste sider?

2) I filmens slutt ser vi Ben bli ført bort av politiet. Hva slags straffbare handlinger har vi sett han gjøre i løpet av filmen. Vil du si at Ben er en kriminell?

3) I filmens åpningssekvens ser vi Ben delta i en svømmekonkurranse for å vinne penger. Hva sier denne scenen om Ben som person, når den sees i sammenheng med fortsettelsen av filmfortellingen?

4) Hvordan tror du Ben ville ha klart seg, om han skulle fortsette med å ha omsorgsansvar for broren sin videre i livet?

5) Beskriv Barnabas Kleemann (Simple). Hva er det ved hans person som gjør det givende å være sammen med han, og hva er det som gjør det krevende?

6) Hva får vi vite om hvorfor Simple er blitt som han er blitt? Hvilke muligheter tror du han har for å kunne utvikle seg? Snakk sammen i par/grupper.

7) Hvilket førsteinntrykk får du av Aria? Hvordan stemmer dette inntrykket med slik du er blitt kjent med henne til slutt?

8) Hvor flink er Aria til å håndtere Simple? Begrunn med ulike eksempler fra filmen.

9) Simple blir god venn med Enzo (Arias venn og kollega). Hva slags egenskaper har Enzo som gjør at Simple trives i hans nærvær?

10) Beskriv faren til Ben og Simple, hva er hans sterke og hva er hans svake sider? Hvis du hadde hatt mulighet til å stille han tre spørsmål, hva ville du ha spurt han om? Snakk sammen med andre om hva dere tror han ville ha svart.

11) Hvorfor har ikke faren til Ben og Simple fortalt sin nye kone om Simple, tror du?

12) På sin reise møter Simple ulike mennesker, for eksempel den polske lastebilsjåføren Franchisek, den prostituerte Chantal og Sarah (jenta med Downs syndrom). Hvordan tror du Simple ville ha beskrevet hver av disse? På hvilke måter utgjør disse positive innslag i Simples liv? 

13) Hvilken funksjon i filmen har kosekaninen til Simple, hva tilfører den fortellingen? Hvordan ville filmen ha blitt annerledes om kaninen ikke var med?
B: SKRIVEOPPGAVER

1) Under kan du lese en oversikt over utvalgte scener fra filmen. Velg en av disse og skriv en tekst som skildrer akkurat denne hendelsen. Du skal forsøke, i teksten din, å hovedsakelig skildre tanker og følelser. Teksten din trenger ikke å ha mye handling, men konsentrer deg om å beskrive øyeblikket.

- Ben og Simple står ved deres mors grav. Ben skjønner at brorens kjæledyr er blitt igjen i kista.

- Ben sender Simple med i politibilen som skal kjøre til omsorgshjemmet. Han ombestemmer seg, løper etter bilen, kaprer den – og kjører avgårde med broren sin.

- Ben og Simple overnatter i en jernbanevogn som de sniker seg om bord i.

- Ben oppsøker sin far i en bilforretning. De to sitter sammen i en bil, og Ben skjønner at hans egen far ikke kjenner han igjen.

- Simple leker gjemsel med de prostituerte.

- Ben ankommer bursdagen til Clara, farens kone. Utenfor venter Simple i hagen i en huske.

- Ben og Simple krangler på plattformen på togstasjonen, og Simple stikker av.

- Simple står på taket av kjøpesenteret, Ben og politiet er redd han skal falle ned.

- Ben og Simple omfavner hverandre på kjøpesentertaket og forteller hverandre at de elsker hverandre.

2) Inspirert av filmen, skriv et dikt som kan passe til et av følgende tittelforslag. Illustrer gjerne med en tegning eller et maleri.

- To brødre, en scooter

- Langs jernbanesporene

- Syk mor

- I hanskerommet

- Drømmen om å bli sjømann

- Ødelagt kosedyr

- Tisse i naturen

- Alene i storbyen

- Holde hender

- Jeg elsker deg

- Godnatt-bønn

 

C: OMSORG

1) I filmen ser vi mange mennesker som på forskjellige måter viser omsorg for andre. Snakk sammen i par/grupper, og lag en oversikt over ulike eksempler på dette.

2) Mange mennesker opplever at man trenger hjelp fra det offentlige for å få fulgt opp familiemedlemmer med ekstra omsorgsbehov. Gi ulike eksempler på dette. Hva kan det norske samfunn tilby av den slags hjelp til de som behøver det?

3) Ben er villig til selv å ta seg av omsorgen for sin utviklingshemmede bror, natt og dag, hele uka. Hva er det han da må forsake i eget liv? Må han da forsake noe som er mer verdt enn det å være tilstede for sin egen bror? Hvordan tror du Ben argumenterer overfor seg selv?

4) Er faren til Ben og Simple helt blottet for omsorgsfølelse, tror du? Snakk sammen om hva slags omsorg han er i stand til å yte, og i hvilke tilfeller han kommer til kort. 

5) Hvordan tror du Simple vil få det på pleiehjemmet Haus Sonnergarten sammenlignet med å bo sammen med Ben? Hva kan bli positivt, hva kan bli negativt?

6) Hvor mye av omsorgen Ben har for Simple tror du skyldes at de to er brødre? Snakk sammen i par/grupper.

 

D) DIVERSE

1) La du i filmen merke til noen tyske ord som lignet på norsk? Hvilket språklig slektskap er det mellom tysk og norsk?

2) Finn Hamburg på et kart.

3) Ben stjeler mat i ulike forretninger. Kan denne handlingen på noen måte forsvares? Hva ville du ha gjort i samme situasjon, om du hadde med deg en pleietrengende person, og dere manglet mat?

4) Hva slags sykdom tror du moren til Ben og Simple dør av?

5) Ved deres mors kiste snakker Ben og Simple om at det ikke er kroppen som skal til himmelen, men sjela. Hva menes med at en sjel skal til himmelen?

6) Simple nevner Jesus ved flere anledninger. Hvordan tror du Simple ville ha beskrevet Jesus?

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, to hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Tysk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Familie og søsken, Filosofi og etikk, Fremtidshåp og drømmer, Helse og rus, Oppvekst/familie, Språk og uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:Simpel
Regi:Markus Goller
Genre:Komedie / Drama
Nasjonalitet:Tyskland
Språk:tysk
Lengde:1 t. 53 min.
Distribusjon:Uavhengig distribusjon
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen