Filmweb
 
 

Fransk opprør

Kort om filmen

Etter å ha lovet 1100 ansatte at jobbene deres var sikret, bestemmer den utenlandske fabrikkledelsen at de vil legge ned driften. Arbeiderne på den tradisjonsrike franske fabrikken hadde allerede inngått avtale om lønnskutt, som til gjengjeld skulle sikre selskapets videre drift, og nå nekter de å finne seg i mer. Under ledelse av fagforeningslederen Laurent, tar de på seg de røde streikevestene for å forsøke å redde jobbene sine.

Vincent Lindon er forrykende i rollen som fagforeningslederen, og bærer mye av filmen på sine egne skuldre. Regissør Stéphane Brizé (Markedets lov) er en mester i å gi realistiske beskrivelser av personlige og sosiale dilemma. Med Fransk opprør beskriver han en konkret situasjon som også beskriver dagens Frankrike, hvor «de gule vestene» viser sin misnøye med regjeringens politikk gjennom store offentlige demonstrasjoner. Som lederen for den største fagforeningen i offentlig sektor i Frankrike uttalte: «Bortsett fra fargen på refleksvestene, ser jeg ikke særlig mange forskjeller».

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.

2. Hva betyr filmens originale tittel, og hvilken relevans har den for historien som fortelles? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hvorfor tror du den norske distributøren har valgt å oversette tittelen til Fransk opprør?

3. Filmen åpner med dette sitatet av Bertolt Brecht: "Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu." Oversett sitatet til norsk. Hva er sitatets egentlige mening, og hvilken relevans har dette til filmens historie?

4. Hvem var Bertolt Brecht, og hvorfor tror du filmens regissør har valgt et sitat av akkurat ham til å åpne filmen?
5. Filmens første scene er en nyhetsreportasje fra en demonstrasjon. Hva får vi vite har skjedd i denne reportasjen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å gi oss denne informasjonen gjennom en nyhetsreportasje? Nyhetsreportasjer blir også brukt senere i filmen til å gi oss informasjon om hva som skjer. Hvorfor brukes dette grepet og hvordan påvirker det publikums opplevelse av filmen?

6. Hva slags møte ser vi i filmens andre scene, der bedriftsledelsen og de ansatte, representert ved ledelsen i fagforeningen, krangler om fabrikkens lønnsomhet? Hvorfor er de ansatte så opprørt i dette møtet? Hvorfor ønsker ledelsen å stenge fabrikken, til tross for at den går med overskudd? Hva får vi vite at de ansatte har ofret for bedriften gjennom de to seneste årene? Hvordan ser de ansatte forholdet mellom hva de har ofret for bedriften og overskuddet fabrikken har gått med? Hva slags ultimatum gir de ansatte ledelsen på slutten av møtet?

7. Hva betyr det at noen går ut i streik? Hvordan og hvorfor oppstår en streik? Hvorfor er det å streike en viktig rett for arbeidere? Hvilke forutsetninger må til for å starte en streik? Hva er det franske ordet for streik?

8. Hva er en fagforening? Hvorfor er fagforeninger viktige for samfunnet vårt? Hva er det franske ordet for fagforening?

9. I møtet fagforeningens ledelse har med byens politikere kommer det fram at staten ikke ønsker å gripe inn i saken, til tross for at bedriften har mottatt statsstøtte for å sikre de lokale arbeidsplassene, fordi de er redde for hvilke signaler det kan sende til investorer. Hvilken risiko mener politikerne ligger i en statlig inngripen? Hva tilbyr politikerne å gjøre i stedet for å gripe direkte inn i saken? Prøv å skrive et argument for hvorfor staten bør eller ikke bør gripe inn i saken, basert på diskusjonen i denne scenen.

10. Hva slags påvirkningskraft viser politikerne seg å ha i denne saken? Hvorfor blir fagforeningsmedlemmene så frustrerte over politikernes ord og handlinger?
11. Hva skjer når Laurent og de andre arbeiderne forsøker å få et møte med bedriftens franske toppledelse i hovedkvarteret deres? Hva sier måten de blir behandlet på om ledelsens holdning overfor de ansatte? Hva blir følgene av denne episoden?

12. I det første møtet Laurent og kollegaene har med bedriftens franske leder Censier og politikerne, sier han at problemet alltid er det samme: At det aldri er nok fortjeneste for aksjonærene og at de gjør hva som helst for å øke profittene sine, uten å tenke på konsekvensene det har for de ansatte, lokalsamfunnet de bor i, eller det nasjonale og globale samfunnet som helhet. Laurent snakker også om at fabrikken sannsynligvis bare vil bli flyttet til et lavkostland med dårlige forhold for arbeiderne, for å øke fortjenesten. Hvilket grunnleggende problem er det Laurent prøver å få belyse i denne scenen? Hvorfor tror du at Censier synes å ikke forstå eller ikke ønske å forstå dette problemet? Hvilke forskjeller i filosofi, etikk og samfunnssyn mellom ledelsen og arbeiderne viser denne scenen? Hvordan tror du at mennesker som vokser opp i omtrent samme samfunn og kultur kan utvikle to så forskjellige syn på disse viktige områdene?

13. Hva slags støtteerklæringer får de streikende arbeiderne fra folk i andre deler av Frankrike og Europa? Hvorfor tror du fremmede folk sender dem penger?

14. Hva er grunnen til at det oppstår splid mellom de streikende? Hvorfor tror du at de er medlemmer av forskjellige fagforeningsgrupper? Hvilke forskjellige syn har medlemmene av de to fagforeningene på streiken etter to uker uten resultat? Hvorfor ønsker den ene siden å ta imot tilbudet fra ledelsen og gå tilbake på jobb? Hvordan utvikler forholdet mellom Laurent og de forskjellige kollegaene hans seg som en følge av dette?

15. Hva er det som til slutt gjør at Laurent og kollegaene får et møte med de tyske eierne av selskapet de jobber for? Hva ønsker de å få ut av dette møtet, og hva blir resultatet? Hva er de tyske eiernes forklaring på at fabrikken må stenges, og på at de ikke ønsker å selge den? Hva påstår Laurent er den egentlige grunnen til at de vil stenge den i stedet for å selge? Hvilken forklaring føler du er mest troverdig og hvorfor? Hvilke to grunnleggende forskjellige verdisyn representerer Laurent og den tyske bedriftslederen Hauser?

16. Hvilket samfunnsansvar mener du en bedrift bør ha? Hvordan kan og bør dette ansvaret håndheves av staten? Hvilket ansvar har bedriften overfor sine aksjonærer og investorer? Hvilket av disse ansvarsområdene er det viktigste for en bedrift, hvilket bør være det viktigste og hvorfor?
17. Beskriv filmens hovedkarakter Laurent. Hva synes du er hans mest og minst positive egenskaper? Hvordan er forholdet hans til familien sin? Hva er det som driver ham? Hva er han mest redd for? Hva gjør ham lykkelig og trist? Hvordan utvikler han seg i løpet av filmen? Hvordan har han vokst og hva har han lært ved filmens slutt?

18. Hvordan tolker du filmens slutt? Hva tror du filmskaperne ønsker å si med den? Oppfordrer den oss til å kjempe for våre rettigheter, som arbeiderne i filmen, eller sier den at det ikke nytter? Hva føler du selv stemmer i dagens samfunn og hvorfor?

19. Hva forsøker denne filmen å si om maktforholdet mellom rike eiere av store bedrifter, deres ansatte og politikerne i samfunnet vårt? Hva prøver den å si om samfunnet vårt som helhet, og noen av de grunnleggende problemene vi står overfor i dag? På hvilke områder er du enig og uenig med filmens budskap? Begrunn hvorfor du er enig eller uenig med filmens synspunkter.

20. Filmens handling fikk vinteren 2018/19 en tydelig parallell i virkelighetens Frankrike da store folkegrupper, mange ikledd gule vester, startet demonstrasjoner og opptøyer i flere franske byer. Det som utløste demonstrasjonene var varslede avgiftsøkninger på drivstoff, men de underliggende årsakene er langt mer kompliserte og omfattende. Les om protestene i Frankrike i disse nettavisene, og oppsøk gjerne kilder på egenhånd også. Hva er grunnene til at disse protestene har oppstått nå? På hvilken måte er disse protestene en parallell til det som skjer i filmen? Hvordan er situasjonen i Frankrike og de bakenforliggende årsakene til protestene relevante for det som skjer i andre land i verden? På hvilke måter ser vi at de økende forskjellene mellom rike og fattige, de som har og de som ikke har, er med på å skape økt uro og ustabilitet rundt i verden? Hva er noen av årsakene til denne utviklingen? Hvordan er situasjonen her hjemme i Norge? Ser vi en økning i forskjellen mellom fattig og rik? Hvorfor tror du i så fall dette skjer? Hva kan vi gjøre for å motarbeide denne utviklingen?

Dette handler protestene i Frankrike om - Dagsavisen
Voldsomme protester i Frankrike - Aftenposten
Derfor står Paris i brann - Aftenposten
Protester i Frankrike - NRK
Frankrikes krise er også vår krise - NRK

Relaterte filmer med filmstudieark

Jeg, Daniel Blake
120 slag i minuttet
Klassen
Ordets makt


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Fransk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Historie, Ideologi, Individ/gruppe, Media, Politikk og samfunn, Samfunn og individ, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:En Guerre
Regi:Stéphane Brizé
Roller:Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey, Olivier Lemaire, Isabelle Rufin, Bruno Bourthol, Sébastien Vamelle
Manus:Ralph Blindauer, Stéphane Brizé, Olivier Gorce, Olivier Lemaire, Xavier Mathieu
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Produsent:Philip Boëffard, Stéphane Brizé, Vincent Lindon, Ève Machuel, Christophe Rossignon
Produksjonsselskap:Nord-Ouest Productions, France 3 Cinéma, France Télévisions, OCS, Ciné+
Musikk:Bertrand Blessing
Lengde:1 t. 53 min.
Distribusjon:Tour de Force
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen