Filmweb
 
 

Mid90s

FILMINFORMASJON

Mid90s er en oppvekstskildring lagt til Los Angeles på midten av 90-tallet. Her møter vi trettenåringen Stevie. Stevie har mye sorg og smerte i livet sitt. Forholdet til mor er trøblete, far er for lengst ute av bildet, og storebror forsøker å få ut sin egen frustrasjon gjennom vold.

Stevie blir så innlemmet i en skategjeng. Her opplever han mestring, vennskap og samhørighet, men stifter også bekjentskap med rus, uansvarlighet og kriminalitet.

Vi ser Stevie gli ut av barndommen og inn i en ungdomstid hvor alt blir svevende – det gjelder å finne seg selv før man mister grepet helt.

Mid90s er Jonah Hills debutfilm som regissør. Han har også skrevet filmens manus samt deltatt som produsent. Jonah Hill er fra tidligere kjent som skuespiller i filmer som 21 Jump Street, The Wolf of Wall Street og Moneyball.

Se filmens trailer her

Filmens offisielle Facebook-side

Filmens offisielle hjemmeside

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

”Mid90s” har norgespremiere den 26. april 2019. Filmen varer i 1 time og 25 minutter. All tale er på engelsk.

Filmen har fått aldersgrense 12 år. Medietilsynets begrunnelse er at den ”inneholder enkelte scener med voldshandlinger, sterke følelsesutbrudd og grov og seksualisert språkbruk.”

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Mid90s” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Norsk
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SamfunnsfagtinaKompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Samfunnskunnskap, og etter videregående innen hovedtemaet Utforskeren, Individ, samfunn

Naturfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen eksempelvis hovedtemaet Kropp/Ernæring og helse.

Kristendom, religion, livssyn og etikk / religion og etikk
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk og etter VG3 innen hovedtemaet Filosofi, etikk og livssynshumanisme.

Helse- og oppvekst / Helsearbeiderfag (VGS)
Kompetansemål etter videregående innen hovedtemaene helsefremmende arbeid og kommunikasjon og samhandling.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

A: KARAKTERENE

1) Her er noen av de mest sentrale karakterene i filmen: Stevie, Dabney (Stevies mor), Ian (Stevies bror) og vennegjengen Ray, Fuckshit, Ruben og Fourth Grade. Alle disse lever det mange vil si er et klanderverdig liv. Men, alle disse har en bakgrunnshistorie vi får vite litt om. Snakk sammen i grupper om hver av disse karakterene; hva får vi vite om hvordan de har hatt det i livene sine? Kan denne informasjonen på noe vis forsvare hvorfor de har blitt slik de er blitt, og hvorfor de på hvert sitt vis sliter? Diskuter. (Se også oppgave B3.)

2) Stevie forandrer seg mye i løpet av filmens handling. Gi eksempler fra filmens start på at han er et barn, og gi eksempler på hva han etter hvert sier og gjør som vitner om at han er i ferd med å bli ungdom.

3) Vi ser at Stevie med vilje skrubber opp låret sitt med en børste, han kveler seg selv med en ledning, og han drikker og røyker seg selv sanseløs. Hvorfor gjør han slikt mot seg selv, når han vet det både er smertefullt og skadelig?

4) Mid90s er en oppvekstfilm. Den fokuserer på ungdommer i en ungdomskultur, men hvordan portretteres foreldregenerasjonen i denne filmen? Hvilken tilknytning har ungdommene i filmen til voksne?

5) Beskriv kompisgjengen Stevie, Ray, Fuckshit, Ruben og Fourth Grade. Hva vil du si er styrkene og svakhetene i vennskapet deres? Gi ulike eksempler på at de bygger hverandre opp og river hverandre ned. Er dette typisk for ungdomsmiljø?

6) På hvilke måter kan Dabney beskrives som en god mor, og på hvilke måter kan hun beskrives som en dårlig mor?

7) Ian gir Stevie juling regelmessig. Hvorfor, tror du? På hvilke måter kan vi, tross alt, skjønne at Ian er glad i lillebroren sin? På hvilke måter kan man si at Ian trenger Stevie?

8) Både Stevie og Ian er frustrerte over hjemmesituasjonen sin, noe de får utløp for på hver sine måter. Hva kunne de ha gjort sammen for å forbedre situasjonen? Skriv ned tre råd du kunne tenkt deg å gi disse to brødrene. Sammenlign rådene dine med hva andre i klassen har skrevet.

9) Forth Grade terges og mobbes fordi de mener han ikke er så smart. Når han forteller om sine drømmer som filmskaper, så blir han ledd av. I filmens siste sekvens viser han frem en dokumentarfilm som han har laget («Mid90s» - A Forth Grade Film, A Strong Baby Production»). Hvis denne filmen hadde vært laget av en av dine venner, hva slags respons ville du da ha gitt?

10) Jenta Estee viser interesse for Stevie. Hvorfor, tror du?

11) Ruben blir misunnelig på Stevie, i stor grad fordi Stevie glir så lett inn i vennegjengen, mens han selv sliter med å bli respektert og anerkjent. Hva kunne Ruben ha gjort annerledes for å lettere få innpass?

12) På hvilke måter er Roy et godt forbilde, og på hvilke måter han et dårlig forbilde?

13) Hva er Fuckshits styrker og svakheter? Gi eksempler på at han mestrer livet, og gi eksempler på at han ikke gjør det.

14) Stevies mor er rasende på vennene hans, hun vil ikke at han skal ha noe med denne gjengen å gjøre. Men når hun kommer til venteværelset på sykehuset og ser guttene vente på å få vite hvordan det gikk med Stevie etter trafikkulykken, ser vi at hun blir tankefull. Hva tror du hun tenkte da?

B: SKRIVEOPPGAVER

1) Under kan du lese en oversikt over utvalgte scener fra filmen. Velg én av disse og skriv en tekst som skildrer akkurat denne hendelsen. Du skal forsøke, i teksten din, å hovedsakelig skildre tanker og følelser. Teksten din trenger ikke å ha mye handling, men konsentrer deg om å beskrive øyeblikket.

- Når Stevie får lov til å bli med de eldre gutta på skating. De kjører sammen nedover bilveien. (Stevie henger på så godt han kan bakerst.)

- Når Stevie røyker sin første sigarett.

- Når politiet kommer løpende inn i parken hvor alle skaterene er samlet. Stevie gjemmer seg bak en container.

- Når Stevie faller ned fra taket, og vennene lurer på om han er død.

- Når Ruben hopper ut av bilen utenfor der han bor, og Stevie oppdager at han bare later som han har tenkt seg inn i leiligheten. (I stedet ser han Ruben forbli utendørs.)

- Når Stevie sitter sammen med gjengen sin og Fuckshit krasjer med skateboardet inn i storebroren hans, Ian.

- Når vennegjengen kjører bil om natta, Fuckshit som kjører er rusa, og de ender opp i en trafikkulykke.

- Når Stevie våkner opp på sykehuset. Ian sitter ved siden av senga hans.

2) Inspirert av filmen, skriv et dikt som kan passe til et av følgende tittelforslag. Illustrer gjerne med en tegning eller et maleri.

- Blåmerker i et speil

- Pengene i mammas skuff

- Gjengen på den andre siden av gata

- Med politiet i hælene

- Skating om natta

- Solbrent

- Solid vennskap

3) Filmen sier mye om at vi kanskje ikke skal dømme noen før vi vet hva slags liv de har hatt. Ray forteller Stevie at man ofte tror at man har det verre enn andre, men hvis vi hadde visst hva andre sliter med, hadde vi sikkert ikke villet bytte. Skriv en tekst som handler om at man ikke skal forhåndsdømme et annet menneske.

C: OPPVEKST/IDENTITET

1) Hvilke nye utfordringer står man overfor når man går fra å være barn til å bli ungdom?

2) Guttene i skategjengen snakker veldig grovt, både internt og til andre de møter. Hva er sammenhengen mellom denne måten å snakke på og den identiteten de ønsker å ha? Hva sier måten du snakker på om personligheten din?

3) I filmen er det flere som kun blir tiltalt ved kallenavnet sitt. Kan et kallenavn styrke noens identitet? Kan et kallenavn svekke noens identitet? Diskuter. 

4) Skatemiljøet vi ser i filmen er temmelig røft, men vi ser også mange eksempler på omsorg. På hvilke måter kan man beskrive dette miljøet som et godt oppvekststed?

5) Stevies mor forteller at hun er bekymret, for hun vet ikke hvem Stevies nye venner er. Hva betyr det for deg at dine foreldre vet hvem vennene dine er? Har det noe å si? Snakk sammen i grupper.

6) Ruben forteller at Stevie burde se opp til han, fordi han «røyker, skater, knuller damer – ja, lever livet». Tror du han gir en riktig beskrivelse av livet sitt? Hvorfor tror du at Ruben ønsker å beskrive seg selv på denne måten?

7) I filmen vektlegges seksuell erfaring blant guttene i gjengen. Man lyver gjerne for å påberope seg mer erfaring enn det man virkelig har. Hvorfor?

8) Etter Stevies intime øyeblikk med Estee hører vi både guttene og jentene snakke om det som skjedde. Guttene omtaler episoden på en helt annen måte enn jentene. Er dette en fremstilling av en forskjell på gutter og jenter som du tror er riktig? Snakk sammen i grupper.

9) Hva er en rollemodell? Gi ulike eksempler på rollemodeller i filmen. Hvem er gode rollemodeller for deg i ditt liv?

10) Hvor vanlig er det med alkohol/rus blant ungdom på ditt hjemsted? Diskuter i klassen grunner til at ungdom ønsker å ruse seg.

 

D) DIVERSE

1) I filmens åpningsscene ser vi Stevie få juling av storebroren sin. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å starte filmen på denne måten?

2) Hvilke ulike straffbare handlinger ser vi bli gjort i løpet av filmen? Vil du beskrive Stevies oppvekstmiljø som kriminelt?

3) Bechdel-testen er en test som skal måle i hvor stor grad en film gir kvinner rettmessig plass i handlingen. For å bestå testen må man kunne svare ja på følgende tre spørsmål: Spørsmål 1: Har filmen minst to navngitte kvinnelige karakterer? Spørsmål 2: I så fall, snakker disse kvinnene sammen? Spørsmål 3: I så fall, snakker de om noe annet enn en mann (gutt)? Diskuter i klassen om Mid90s består Bechdel-testen. Bruk internett og finn eksempler på kjente filmer som har bestått og strøket på denne testen.

4) Gi eksempler fra filmen på hvordan man kan se at handlingen er lagt til midten av 90-tallet.

5) Fra 1978 til 1989 var det forbudt å skate i Norge (!). Hvorfor? Bruk internett og finn mer stoff om dette.

6) Vi ser Stevie øve og øve på å bli god til å skate. Hva er det som motiverer han? Hva er det du har lyst til å bli skikkelig god til? Hva er det som motiverer deg? Eller, hva er det som eventuelt hindrer deg i å nå dette målet?

7) Jenta Estee forteller Stevie at hun synes han er «naturlig hyggelig, ikke kunstig hyggelig, som de andre guttene». Hva mener hun med dette?

8) I filmen ser vi flere bruke rusmidler som virkelighetsflukt. Hvorfor tyr folk til dop og alkohol, selv om det på mange måter kan være skadelig? Hvorfor er alkoholbruk så utbredt i samfunnet vårt?

9) Ruben forteller Stevie at om han takker for noe, så er det «homo». Er det vanlig i ditt miljø at ordet «homo» blir brukt når man skal snakke nedsettende om noen? Snakk sammen om hvorfor enkelte mennesker bruker «homo» som skjellsord.

10) Når vi ser Stevie og Ruben slåss, har filmskaperne lagt på rolig pianomusikk. Hvorfor har de valgt en slik lydkulisse, tror du?

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
 

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, to hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Familie og søsken, Filosofi og etikk, Fremtidshåp og drømmer, Helse og rus, Mobbing, Oppvekst/familie, Språk og uttrykksmåter, Familie og søsken, Identitet, Rasisme/diskriminering
 

Fakta

Originaltittel:mid90s
Regi:Jonah Hill
Roller:Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges
Manus:Jonah Hill
Genre:Komedie / Drama
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Produsent:Eli Bush, Jonah Hill, Ken Kao, Scott Rudin, Lila Yacoub
Produksjonsselskap:A24, Waypoint Entertainment
Musikk:Trent Reznor, Atticus Ross
Lengde:1 t. 25 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen