Filmweb
 
 

The War Game / Krig

Handlingen

11 år gamle Malte flytter til et nytt sted med sin mor. Malte er ikke spesielt opptatt av å få seg venner, han liker seg best alene på rommet der han kan øve på strategi med tinnsoldatene sine. På sitt nye hjemsted møter han to gjenger som er i konflikt med hverandre. Fordi Malte er en strateg og kan mye om krigsteori, ser han denne konflikten som en måte å få innpass på blant barna. Han tar konflikten til et helt nytt nivå, men er det dette barna egentlig ønsker?

Filmen har fått aldersgrensen 12 år.
STATENS MEDIERÅD, SVERIGE: Framställningen innehåller inslag av barn som hotar varandra, slagsmål mellan barn, barn som får elektriska stötar samt en pojke som binds, misshandlas och bränns med cigarett

Bruk i henhold til læreplan

Det faglige arbeidet før og etter visningen av The War Game vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Merk: Disse kompetansemålene tar utgangspunktet i de nåværende læreplanene, og innholdet i læreplanene vil endres etter at de nye læreplanene kommer på plass i 2020.

Norsk
Kompetansemål etter 7. årstrinn innen hovedtemaet Språk, litteratur og kultur
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (på ungdomsskoletrinnene blir arbeid med film nevnt eksplisitt).

Les mer her

Samfunnsfag
Kompetansemål etter 7. årstrinn innen hovedtemaene Utforskaren og Samfunnskunnskap
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Historie og Samfunnskunnskap.
Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaene Utforskeren, Individ, samfunn og kultur og Internasjonale forhold, samt Samfunn og mennesker i tid (programfag)

KRLE
Kompetansemål etter 7. årstrinn og 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk

Finn mer informasjon her

OPPGAVER TIL FILMEN

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.


A: Før dere ser filmen

1. Hva vet du om John Nash? Bruk internett eller oppslagsverk til å finne ut mer informasjon om han. Stemmer de tingene Malte sier om John Nash i begynnelsen av filmen?

2. Hva kan dere om andre verdenskrig og den kalde krigen? Repeter gruppevis eller i plenum i et tankekart eller på en digital plattform, for eksempel i Mindomo

3. Hva vet du om Napoleon og krigføringen hans? Bruk internett eller oppslagsverk til å finne mer informasjon om han.

4. Bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Se gjerne traileren. Hvilke forventninger har du til denne filmen?
 

B: Karakterene

1. Hvordan vil du beskrive Malte? Hva er hans sterke og svake sider?

2. Hvilket inntrykk får du av Malte i starten? Endrer dette seg utover i filmen?

3. Hvordan vil du beskrive Omar? Hva er hans sterke og svake sider?

4. Hvordan endrer Mira seg etter hvert som filmen utspiller seg? Kom med eksempler.

5. Beskriv moren til Malte – endrer hun seg i løpet av filmen, synes du?

6. Beskriv forholdet mellom Malte og moren – hvordan snakker de sammen?
 

C: Scener fra filmen

1. Beskriv dialogen mellom Omar og Malte – hva er det Omar prøver å få Malte til å forstå? Og hvilken effekt har tegningene på veggen i løpet av denne dialogen?

2. Hva mener du er filmens «point of no return»? Begrunn svaret ditt.

3. Malte sier: «Men menneskene er onde». Hvorfor tror du han sier dette? Hva mener du om dette? Er du enig eller uenig med Malte her? Begrunn svaret ditt.

4. Malte mener at mennesker må være onde fordi bøkene sier det. Har du lest noen bøker der mennesker er gode og ikke onde? Fortell.

5. Hva synes du om scenen der Malte får de andre til å hoppe opp og ned med finlandshetter på? Tror du man får mer makt om man fremkaller frykt hos noen, eller om man behandler folk med godhet og respekt? Kom med eksempler og forklar synspunktene dine.

6. Beskriv graffiti-veggen. Hva forestiller den, synes du?

7. Hva tror du Omar vil oppnå ved å ta Malte med til akvariet? Og hvordan reagerer Malte?

8. Hvorfor tror du Malte sier han ikke trenger venner, hvorpå moren svarer: «Alle trenger venner, spesielt du». Hva mener hun med dette?

9. Hva er det Malte gjør for å få kjøpt ingredienser til bomben?

10. Mira sier: «én gang fiende, alltid fiende!» Hva tenker du om dette utsagnet? Begrunn.

11. Hvorfor tror du Malte har bilde av John Nash på veggen, mens Omar har et bilde av Mahatma Gandhi? Hva tror du dette symboliserer? Forklar og begrunn.

12. Hvilken hendelse får Malte til å ønske å skape fred?

13. Hvordan jobber Malte for å skape fred?

14. På hvilken måte kan du si Malte og Mira bytter plass og ståsted på i løpet av filmen?

15. Hvorfor ønsker ikke Mira fred, tror du? Begrunn svaret ditt.

16. Gjenfortell scenen der Malte holder fredstalen sin. Kjenner du til andre kjente fredstaler? Kom med eksempler.

17. Hvorfor griper ikke Omar inn overfor Mira, tror du? Begrunn.

18. Hvorfor tror du Mira sier: «Jeg vil ikke ha fred, jeg vil ha mer bomber»? Hva får noen til å ønske slikt, tror du?

19. Hva mener Malte må til for å skape hat i mennesker? Hva tror du må til for å skape fred og kjærlighet? Kom med eksempler.

20. Hva ender Malte opp med å gjøre, og hvorfor tror du han gjør dette? Begrunn svaret ditt.
 

D: Historie, geografi og samfunnskunnskap

1. Gi eksempler på ulike konflikter i verden i dag.

2. Hva mener du må til for at konflikter mellom mennesker og folkegrupper skal ta slutt? Gi eksempler og begrunn disse.

3. Hvorfor tror du noen mennesker ønsker krig? Kom med eksempler og begrunn dem.

4. Kjenner du til konflikter der bruken av barnesoldater har vært utbredt? Kom med eksempler og fortell til gruppa di.

5. Kjenner du til noen norske eller utenlandske krigshelter? Fortell om dem til gruppa di. Du kan også lage en presentasjon der du tar for deg dette.

6. Hvilke organisasjoner jobber i dag aktivt for å hjelpe krigsofre? Kom med eksempler.
 

E: Oppvekst/identitet/familie

1. Gi eksempler på ulike barn og unges oppvekstkår som gjør at enkelte søker til andre og danner eller blir medlemmer i gjenger. Hva er positivt og negativt med gjengmentalitet?

2. Hvorfor tror du noen mennesker som begår kriminelle handlinger har få venner?

3. Snakk sammen i grupper om hvem som påvirker deg. Søsken, venner, foreldre, lærere? Hvem preger deg mest – hvor mye – og på hvilke måter?

4. Hvorfor søker noen seg til venner de vet ikke er bra for dem, tror du? Begrunn svaret ditt.

5. Synes du det er viktig å lære om krig og konflikt på skolen? Begrunn svaret ditt.

 

F: Praktisk arbeid og gruppearbeid

1. Tenk deg at du skal i demonstrasjon. Du kan selv velge sak, eller du kan ta utgangspunkt i en faktisk sak eller hendelse du bryr deg om. Lag plakaten du ville hatt med deg.

2. Lag en debatt. Del klassen i to eller flere grupper og to og to grupper tar hvert sitt standpunkt i en sak. Argumenter og debatter din sak med gjennomtenkte eksempler. Hvem vinner?

3. Skriv en tale der du fokuserer på å skape fred. Bruk virkemidler for taleskriving. Inspirasjon kan du for eksempel hente fra taler holdt av Martin Luther King eller Barack Obama, du kan også se taler på YouTube. Tenk deg at publikummet ditt er klassen din. Hvordan kan dere ifølge talen din sammen skape fred?

4. Gjør et rollespill der du og flere fra gruppa di forsøker å gjenskape scenen der Omar snakker med Malte om hvorfor fred er så viktig, eller en annen scene du likte godt.

5. Velg deg ut en organisasjon som for eksempler Amnesty International. Hva jobber slike organisasjoner med? Lag en presentasjon for klassen eller gruppa di.
 

G: Filmstudiespørsmål

1. Hvor bra synes du filmen var?

2. Synes du denne filmen passer bra til din aldergruppe? Begrunn svaret ditt.

3. Er dette en film du selv ville valgt å se på kino? Hvorfor/hvorfor ikke?

4. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?

5. Synes du det er viktig at denne historien blir fortalt? Hvorfor/hvorfor ikke?

6. Hva mener du om skuespillerne? Gjorde de troverdige roller? Begrunn svarene dine.

7. Velg deg ut en karakter du likte godt / mislikte og beskriv vedkommende. Hvorfor valgte du nettopp denne rollen?

8. Skriv en filmanalyse av The War Game der du får klart fram dine egne meninger om filmen og begrunner disse, samt setter den i historisk kontekst.

9. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om ungdommers film -eller serievaner. Presenter resultatet i et valgfritt diagram.


D: Videre lesning / arbeid

Er dette temaer som interesserer deg? Disse bøkene kan være aktuelle å lese:

1. Fluenes Herre / Lord of the Flies av William Golding

2. Animal Farm / Kamerat Napoleon av George Orwell

3. Mørkets Hjherte / Heart of Darkness av Joseph Conrad


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag
Tema:Individ/gruppe, Ideologi, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Krig
Regi:Goran Kapetanović
Roller:Meja Björkefall, Esmeralda Brandt Kinberg, Milan Dragisic
Manus:Jannik Tai Mosholt
Genre:Drama
Nasjonalitet:Sverige
Språk:svensk
Produksjonsselskap:Copenhagen Bombay
Lengde:1 t. 20 min.
Distribusjon:Uavhengig distribusjon
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen