Filmweb
 
 

3 kvinner

INNHOLD

Filminformasjon
Egnethet i skolen/læreplanreferanser
Oppgavesamling (for- og etterarbeid)

FILMINFORMASJON

Behnaz Jafari er en av Irans mest populære skuespillere, og spiller i denne filmen seg selv. I ”3 kvinner” ser vi Jafari motta en urovekkende melding på mobilen sin. Det er en filmsnutt hvor ungjenta Marziyeh truer med å ta sitt eget liv om hun ikke får realisert sitt brennende ønske om å bli skuespiller. Hun ber om den kjente skuespillerens hjelp. Kan Jafari overtale jentas konservative familie til å støtte henne? Behnaz Jafari kontakter sin regissørvenn Jafar Panahi (som også spiller seg selv).

Behnaz Jafari og Jafar Panahi er usikre på om filmsnuttens innhold er ekte, eller om den bare er laget for å få oppmerksomhet. Sammen legger de to ut på en reise for å finne den desperate jenta i den avsidesliggende fjellandsbyen hvor hun bor.

(Denne filmomtalen er produsert av distributøren, men er noe omformulert.)

Den iranske regissøren Jafar Panahi (født 1960) har laget flere filmer som regimet i hjemlandet hans har bannlyst, blant annet fordi tematikken hans har vært kunstnerisk ufrihet og kvinners undertrykkelse i Iran. Dermed er han, foruten flere arrestasjoner, blitt idømt yrkesforbud og husarrest. Dette har imidlertid ikke hindret han i å lage filmer i hemmelighet. Han har lykkes med å smugle filmene ut av landet, og for flere av disse har han høstet prestisjetunge priser internasjonalt (eksempelvis under filmfestivalen i Berlin og Cannes.)

Blant Panahis mest kjente titler finner vi Den hvite ballongen, Sirkelen, Offside, This is Not a Film, Closed Curtain og Taxi Teheran.

Filmens originaltittel er ”Se rokh”. Den engelske tittelen er ”3 Faces”.

Se filmens trailer her

 

EGNETHET I SKOLEN/LÆREPLANREFERANSER

”3 kvinner” er kategorisert som drama, og den har fått aldersgrense 12 år. Medietilsynets begrunnelse er at filmen har ”en åpningsscene med forstyrrende tematikk.”

Filmen varer i 1 time og 40 minutter. I filmen snakkes det hovedsakelig farsi. Norsk premieredato er 07. juni 2019.

Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE. Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”3 kvinner” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Norsk
Kompetansemål etter 10. årstrinn og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”muntlig kommunikasjon” og ”språk, litteratur og kultur”.

Samfunnsfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”samfunnskunnskap”, ”historie” og ”geografi”, og på Vg1-3 innen hovedtemaene ”individ, samfunn og kultur”, ”politikk og demokrati” og ”internasjonale forhold”.

Kristendom, religion, livssyn og etikk
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet ”filosofi og etikk”.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.  

FORBEREDELSESARBEID

I forkant av filmvisningen kan det med fordel informeres om regissør Jafar Panahis fradømte rett til å lage film (se infodelen over), et forbud han med stor risiko har ignorert. I denne filmen spiller han seg selv, noe som gir filmen et ekstra lag av kritikk mot den Iranske politikken og tradisjonene han opponerer mot.

Filmens hovedperson, skuespillerinnen Behnaz Jafari, spiller også seg selv, noe publikum også gjerne kan være klar over før de ser filmen.

Det er heller ingen ulempe om elevgruppa/klassen er kjent med hva som kjennetegner Irans samfunnsliv, religion og politikk. Studer gjerne et kart for å se Irans beliggenhet og geologiske kjennetegn.

ETTERARBEID

A: KARAKTERENE I FILMEN

1) Hvilket inntrykk ga filmen deg av Behnaz Jafari? På hvilke måter kan du si at hun er et forbilde for iranske kvinner, eller kvinner generelt?

2) Filmregissør Jafar Panahi har gitt filmens mannlige hovedrolle til seg selv. Hvorfor tror du han har valgt å spille seg selv i denne filmen? Snakk sammen i klassen og gi ulike argumenter.

3) Vi ser at Behnaz Jafari blir gjenkjent av flere mennesker i landsbyen. Hun er nasjonal kjendis. Hvile ulike fordeler gir hennes kjendisstatus henne i landsbyen?

4) Vi lærer gradvis ungjenta Marziyeh bedre å kjenne. Beskriv henne med ti-tolv ord. Hva har inspirert henne til å bli skuespiller, tror du? Kan man på noen måte forsvare at hun iscenesatte sitt eget selvmord for å få oppmerksomhet?

5) Hvorfor liker ikke de andre landsbyboerne Marziyeh?

6) Hva får vi vite om den kunstneriske kvinnen som bor i landsbyen, hun som sammen med Marziyeh og Jafari utgjør ”tre kvinner”? Hvordan påvirker hun de rundt seg? Snakk sammen i grupper.

7) I filmen møter vi flere eldre menn. Hvordan vil du beskrive disse? Er de like? Hvis du skulle ha gitt noen av disse et råd, hva ville i så fall dette ha vært? Begrunn valget ditt.
 

B: FORTELLERTEKNIKK

1) Filmen består av relativt få sekvenser. De første tjue minuttene består kun av Marziyehs mobiltelefonopptak, Behnaz Jafaris reaksjon på dette opptaket, og kjøreturen til fjellandsbyen. Filmsekvensene er hovedsakelig lange og uklipte. Denne langsomme fortellerteknikken står i skarp kontrast til de fleste action-, thriller- og animasjonsfilmer som i dag selger flest kinobilletter. Snakk sammen i grupper om hva dere synes om denne fortellerteknikken. Blir det for mye dveling, savnes et høyere tempo? Hvis du synes dette fungerer, hva slags filmhistorie ville du selv ha fortalt, om du skulle laget ditt eget filmmanus bundet til  kun 10-12 scener som hver varte i 8-10 minutter? Diskuter i klassen hvordan en god filmfortelling kan skapes ved hjelp av få elementer, uten behov for stort økonomisk budsjett.

2) I filmens andre sekvens (som varer i over ti minutter) ser vi kun Behnaz Jafaris når hun sitter i (og går ut av) Panahis bil og forsøker å tolke mobiltelefonopptaket hun har mottatt fra Marziyeh. Gå sammen to og to, skriv en dialog, og gjør et (sammenhengende/uklipt) mobiltelefonopptak av en samtale hvor dere kun filmer den ene av dere – og dere legger vekt på de følelsesmessige reaksjonene ”hovedpersonen” knytter til hva man hører den andre personen si.

3) I filmens siste del ser vi Jafari følge Marziyeh hjem. Marziyehs bror er veldig sint på søsteren sin. Når Panahi ser Marziyehs bror sitt raseri synes han det er best å låse bilen og stikke. Senere ser vi Panahi kjøre avgårde med sprukken frontrute. Det meste av dette er kun formidlet gjennom hva en sjåfør kan se fra bak rattet. Lag en tegneserie hvor du gjennom åtte-ti ruter forteller en sammenhengende historie gjennom hva en bilist kan se gjennom frontruta si.
 

C: RELIGION OG TRADISJONER

1) Gi eksempler fra filmen på at mennesker tror på Gud.

2) Gi eksempler fra filmen på overtro. Hva er forskjellen på religion og overtro, mener du? Snakk sammen i grupper.

3) Vi får vite at Marziyeh har ”vanæret” familien sin. På hvilke måter begrunner familien hennes dette, tror du?

4) Landsbyboerne sier at ”vi vil ikke ha underholdere her”. Hva mener de med dette? Ut fra tradisjoner og religiøse fortolkninger, hva er galt i å jobbe i underholdningsbransjen, tror du?

5) Gi ulike eksempler fra filmen på at landsbysamfunnet ikke gir kvinner nok rettigheter. (Sammenlign med slik du mener et samfunn børe være.)

6) Vi får høre om omskjæring. Hva slags tradisjon er dette? Bruk internett og finn stoff. Snakk sammen i grupper om hva dere finner ut.

7) Behnaz Jafari blir invitert hjem til en eldre fyr som er veldig opptatt av at hun skal overlevere hans sønns forhud til en kjent skuespiller. Hvorfor ønsker han dette? Hva er det han tror hans sønn (Ayoub) vil kunne oppnå om forhuden når frem til skuespilleren? På hvilket grunnlag kan han tro dette?

8) Det har betydd mye for den gamle (se forrige spørsmål) å få en sønn, selv om han hadde fått flere døtre. Hvorfor, tror du? Hvorfor har det i mange kulturer verden over vært mest ønskelig å få en gutt som etterfølgere?

9) Vi skjønner at menneskene i landsbyen, spesielt de eldre, er sterkt bundet til tradisjoner fra fortiden. Gi eksempler på fordeler og ulemper ved dette.

10) Marziyeh forteller at hun en gang, på eget initiativ tok med seg redskaper for å utvide veien til landsbyen, slik at det kunne bli mulig for to møtende biler å passere hverandre. Hun ble fratatt redskapene, med beskjed om at hun ikke viste respekt for bondens verktøy. Snakk sammen i klassen om hva slags syn/tradisjon som kan rettferdiggjøre en slik holdning overfor jenter.

11) Hva må til for at et slikt samfunn (som det vi ser i denne fjellandsbyen) vil kunne utvikle seg? Hva må til for at de unge kan tillate seg selv å velge hva de ønsker å gjøre med livene sine?

D: PRAKTISKE/KREATIVE OPPGAVER


1) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:

- Når Jafari og Panahi kjører den svingete fjellovergangen fra storbyen Teheran til fjellandsbyen.

- Når Jafari og Panahi oppsøker kirkegården, og møter den gamle (men levende!) dama som har lagt seg til rette i en nygravd grav.

- Når Jafari og Panahi oppsøker hula hvor Marziyeh spilte inn filmopptaket hvor hun tilsynelatende hang seg selv.

- Når Jafari og Panahi må stoppe bilen på grunn av en syk okse som ligger i veien. Gjeteren har bare positive ting å si om oksen.

- Når Panahi oppdager kvinnen som sitter og maler utendørs.
 

E: ORD/UTTRYKK/SPRÅK

1) I filmen hører vi språket farsi. Bruk internett og finn mer informasjon om dette språket. Hvor er farsi utbredt? Er det et gammelt språk?

2) I filmen hører vi Jafar Panahi få tilsnakk fordi han ikke behersker tyrkisk godt. ”Ikke glem morsmålet ditt,” sier en eldre mann til han. Bruk internett og finn ut hvordan Jafar Panahi kan ha tyrkisk som morsmål. Hva kan være grunnene til at noen slutter med å ta i bruk morsmålet sitt?

3) På hvilken måte blir bilhorn brukt til kommunikasjon i filmen? Hva slags ulike typer lydsignaler er det du selv hører og tolker i løpet av en dag?

4) Hvorfor tror du filmen har fått tittelen ”3 Kvinner”? (På engelsk heter den ”3 Faces”, på persisk ”Se rokh”.)

5) Vi hører en eldre man si følgende sitat (undertegnede har kun hatt tilgang til engelsk oversettelse): ”This world is unjust, Noah as well as Salomon knew that, it gives children just as it takes them, all in this world is pain.” Hva kan dette bety?

6) Når mennesker i vårt land møtes er det vanlig at man hilser ved å ta hverandres høyre hånd. Eventuelt, hvis man har et godt forhold, så gir man hverandre en klem. I filmen ser vi at man hilser på hverandre ved å kysse (tre ganger) på hverandres kinn. Hva slags ulike type hilsener kjenner du til fra rundt omkring i verden? Bruk internett og finn ut av ulike hilseskikker.
 

F: DIVERSE

1) Hva tror du er filmens budskap? Snakk sammen i grupper. Begrunn svaret ditt.

2) Geografi: Jafari og Panahi drar til fjellandsbyen Saran (”nært Mianeh”). Eksisterer denne landsbyen i virkeligheten? Bruk internett og finn ut.

3) Boligstandarden i fjellandsbyen skiller seg på mange måter fra standarden vi har her i Norge. På hvilke måter kan man si at boligene disse menneskene har er tilstrekkelige, og hva ville du ha savnet mest om du skulle ha flyttet inn i et slikt hus? 

4) Behnaz Jafari forteller hun er vegetarianer. Hva vil dette si? Hvilke ulike grunner kan et menneske ha for å være vegetarianer?

5) Hvilken rolle spiller Panahis bil i denne filmen?/På hvilke måter bidrar bilen til å fortelle historien?

6) Kan man forsvare at det var riktig av Marziyeh å iscenesette sitt eget selvmord for å få oppmerksomhet? Diskuter i klassen.

7) I filmens siste sekvens ser vi Jafari og Panahi forlate landsbyen. Jafari ønsker å gå et stykke, noe vi ser henne gjør. Helt på slutten ser vi Marziyeh komme løpende etter. Hva tror du filmskaperne vil vi skal tro om hva som skjer i fortsettelsen? Hva slags fremtid tror du en jente som Marziyeh vil kunne få, avhengig av hva slags hjelp? 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Fremtidshåp og drømmer, Kjønn og kjønnsroller, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Samfunn og individ, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Se rokh
Regi:Jafar Panahi
Roller: Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei
Manus:Jafar Panahi, Nader Saeivar
Genre:Drama
Nasjonalitet:Iran
Språk:Farsi
Produsent:Jafar Panahi
Produksjonsselskap:Jafar Panahi Film Productions
Lengde:1 t. 40 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen