Filmweb
 
 

Astrup – Flammen over Jølster

INNHOLD

Filminformasjon
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Oppgavesamling
 

FILMINFORMASJON

Thure Lindhardt («Broen») personifiserer Nikolai Astrup (1880-1928), en av Norges største billedkunstnere i dette biografiske dramaet «Astrup – Flammen over Jølster».

Den unge Nikolai gjør opprør mot sin pietistiske prestefar. Mentoren, kommunisten Anton Fond (Dennis Storhøi) inspirerer han til å reise ut i Europa for å lære. I Paris forakter han moteriktige malerkollegaer og finner sin egen stil.

Etter et halvt år med studier og et utsvevende liv reiser han våren 1902 hjem til Jølster i Sunnfjord. Her forsetter han å la seg inspirere av lokale tradisjoner, overtro og hedenske skikker. Hans fargesterke skildringer av Vestlandets frodige natur og folkeliv har vært folkeeie i generasjoner.

De ikoniske midtsommernattbildene med sankthansbål, livsglede, dans, alkohol og erotikk er salt i sår for prestefaren og bygdas pietister. Da han gifter seg med den 15 år gamle Engel (Henriette Marø) blir det reaksjoner, men Nikolai og Engel bryr seg ikke om sladderen. De får 8 barn, og med egne hender bygger de Astruptunet som blir motiv for mange av hans mest kjente bilder. (Denne filmomtalen er produsert av distributøren, men er noe redigert.)

Se filmens trailer her

Filmens tale er i hovedsak på norsk, men skuespilleren som portretterer Astrup er dansk. (Dette kan virke noe forvirrende.) Norsk teksting foreligger på nynorsk. Filmens lengde er 1 time og 19 minutter.
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

Medietilsynet har gitt ”Astrup – Flammen over Jølster” 12-årsgrense. Begrunnelsen er at filmen «har en mørk stemning, og inneholder enkelte scener med skremmende bilder og skikkelser. Disse kan virke urovekkende på 9-åringer, og filmen får derfor 12-årsgrense.»

Syvendeklassinger er dermed gamle nok til å se filmen, men i skolesammenheng egner den seg best i ungdomsskolen og på videregående, dette filmens tema, innhold og formspråk tatt i betraktning.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av filmen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:
 

Norsk
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

Samfunnsfag
Kompetansemål 10. årstrinn innen hovedtemaene Geografi og Historie og etter videregående innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur

Naturfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Kropp og helse, og på videregående innen hovedtemaet Ernæring og helse.

Kunst og håndverk
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Visuell kommunikasjon og Kunst, samt ulike kreative programfag på videregående.

Les mer på udir.no/Lareplaner
 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.
 

FORBEREDELSESOPPGAVER

A: BAKGRUNNSSTOFF OM ASTRUP

1) I forkant av visningen kan elevgruppa med fordel ha funnet bakgrunnsstoff om hvem Nikolai Astrup var, når han levde, og hva som kjennetegner norsk historie på den tiden. (Obs, Nikolai Astrup må ikke forveksles med Nikolai Astrup d.y., også han en norsk maler.)

2) Bruk internett og finn eksempler på malerier Astrup er kjent for å ha malt. Sjansene er store for at man (på ulikt vis) vil se disse bildene gjengitt i filmen.

3) De som har laget denne filmen har valgt en dansk skuespiller til å portrettere norske Nikolai Astrup. Dette er det greit å være forberedt på, slik at ingen tror at Astrup var dansk. Hva kan være grunner til at filmskaperne har tatt dette valget? Snakk sammen i klassen.

4) Hva må til for man skal kunne leve av å være billedkunstner? Snakk sammen i klassen og finn ulike kriterier.

5) Finn Jølster, Trondheim, Berlin, Paris, Venezia og Alger på et kart. Hvor er Kristiania?

6) De fem første oppgavene i oppgaveseksjon D (Språk, ord og uttrykk) kan også brukes i forberedelsesarbeidet. Se lengre ned i dette dokumentet.
 

OPPGAVER TIL ETTERARBEID

B: NIKOLAI ASTRUP MED FAMILIE

1) Hva er det Astrup opplever i barndommen som du tror påvirker hvordan han lever som voksen? Snakk sammen i klassen – og gi ulike eksempler.

2A) Hva tror du Nikolai Astrup ville ha svart på spørsmålet om hva som er viktigst for han i livet?

2B) Tenk deg til at du er en journalist som skal gjøre et intervju med Nikolai Astrup. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille han. Snakk med andre i klassen om hva slags svar dere tror han ville ha gitt.

3) Beskriv Christian Astrup, Nikolais far. Hvilke egenskaper tror du han hadde som gjorde han til en omsorgsfull far. Hvilke sider ved han som far mener du ikke var så gode? Snakk sammen i grupper.

4) Når tror du Christian Astrup skjønte at Nikolai aldri ville bli prest (følge familiens prestekall)?

5) Hva får vi vite om Engel Sunde? Hva har vært store forskjeller på hennes og Nikolais liv, når de to møtes, og hvilke likheter har de to?

6) Hvordan tror du Nikolai Astrup ville ha beskrevet sin kone?

7) På grunn av sin astmasykdom får Nikolai Astrup søvnproblemer, og han tilbringer mye tid ute om natta. På hvilke måter tror du disse turene om natta har påvirket han som menneske? Snakk sammen i grupper.

8) Når Astrup drar til Berlin i 1911, har han et ønske om å fornye seg. Hva innebærer dette for en kunstner, tror du, det å ønske å fornye seg?

9) I filmen hører vi om andre kunstnere som Astrup blir påvirket av, for eksempel Harriet Backer, Christian Krohg, Ludvig Ravensberg og Hans E. Kinck. Bruk internett og finn mer stoff om disse.

10) Astrup tilbringer store deler av livet sitt tett på naturen (både i utmark og i egen hage). Hvordan tror du Nikolai Astrup ville beskrevet sitt forhold til naturen? Hva er fordelene med å tilbringe tid i naturen? Opplever kunstnere naturen annerledes enn andre mennesker? Snakk sammen i grupper. 

11) Tenk deg til at du er Anton Fond, Astrups venn, og at du skal ha en minnetale i Astrups begravelse. Hva ville vært naturlig å ta med i denne talen? Skriv stikkord, og sammenlign etterpå dine stikkord med hva andre i klassen har skrevet. Er det noen som kan holde Astrups minnetale høyt i klassen?

C: KREATIVE OPPGAVER

1) Ta med dere malerutstyr ut i naturen, og mal et naturlandskap i nærheten av skolen din. Når du maler, prøv å fange stemningen i lyset fremfor å fokusere på de små detaljene i naturen.

2) Nikolai Astrup malte ofte mennesker. Mal portretter av hverandre i klassen, to og to. Få hverandre til å se ekstra flotte ut!

3) Inspirert av filmen, skriv et dikt som kan passe til ett av følgende tittelforslag. Illustrer gjerne med en tegning eller et maleri.

- Flammer i natta

- Liten fugl i hånda

- Hvit hest i snøen

- Jentene i skogen

- Eldst av 14!

- I storbyen om natta

- Robåt på sjøen

- Astrups hage

4) Er det en åpen kunst-/maleriutstilling i nærheten av skolen din? I så fall, dra dit – i skoletida – og snakk sammen om hva dere liker minst og mest ved utstillingen. (Ta gjerne med blyant og skisseblokk, og lag sort/hvitt-skisser av et av kunstverkene du ser.)

5) Finn malerier Astrup malte, på internett. Velg ett av dem. Skriv en kort tekst hvor du beskriver maleriet du har valgt. Legg vekt på å beskrive farger, lyder og lukter.

6) Mal en flamme (eller bruke eventuelt fargeblyanter). La motivet bli på størrelse med din egen håndflate. Alle i klassen klipper så ut flammen sin, monter dem sammen til et stort bål – i ett og samme bilde.

7) Foruten å male ser vi Astrup jobbe med tresnitt, samt analog fotofremkalling. Hva slags teknikker er dette? Hva slags utstyr kreves? Finn informasjon om dette, og om du synes det virker spennende, undersøk om det er muligheter i ditt nærmiljø for å kunne prøve deg på disse kunstuttrykksformene.
 

D: SPRÅK, ORD OG UTTRYKK

(De fem første oppgavene i denne seksjonen kan også brukes til forberedelsesarbeidet i forkant av filmvisningen.)

1) Her er noen ord som man hører i filmen. Vet dere hva de betyr? Hvis ikke, bruk internett og finn ut. Hedning, oase, latinskole, embedsmannslekt, bondeslekt, prestekall, menighet, gudsbespottelse, koloritt, stand, likvake, forbudstiden, heimstadmaler.

2) I filmen hører du det som innen filmterminologi kalles en voiceover. Hva er voiceover?

3) I filmen får vi vite at i ”frigjøringsåret 1905 får Astrup en invitasjon til å holde en separatutstilling hos Blomqvist i Kristiania”. Snakk sammen i grupper. Utdyp hva som menes med ”frigjøringsåret”, ”separatutstilling” og ”Kristiania”.

4) Nikolai Astrups far holder prekener i kirka. Hva er en preken? Hva er formålet med å holde en preken?

5) Når Astrup har et astmaanfall hører vi han si ”Fader vår, du som er i Helvetet!”. Søk på ”Fader vår” på internett. Hva er ”Fader vår”, og hvorfor blir det blasfemisk når Astrup legger til ”du som er i Helvetet”?

6) Hvilke ulike språk hører du eksempler på i løpet av filmen?

7) Astrup tar en fugl ut av et reir. Han lytter til den og sier: ”Her banker naturens hjerte”. Hva mener han men dette?

8) Astrup sier han ønsker å være en ”naiv naturalist”. Hva mener han med dette, tror du?

9) Vi hører Astrup si: ”Naturen sover aldri. Den er alltid våken, spesielt om natten”. Hva mener han med dette?

10) Hvorfor tror du Nasjonalmuseet endret navn på Astrups maleri ”Trist høstdag” til ”Stabburet i Jølster”?
 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hva synes du om skuespillerne? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , Kunst og håndverk
Tema:Død/sorg, Filosofi og etikk, Fremtidshåp og drømmer, Geografi, Historie, Kunst, Språk og uttrykksmåter, Helse og rus
 

Fakta

Originaltittel:Astrup - Flammen over Jølster
Regi:Pål Øie
Roller:Thure Lindhardt, Dennis Storhøi, Henriette Marø
Manus: Karl Johan Paulsen, Pål Øie
Genre:Biografi / Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Einar Loftesnes
Produksjonsselskap:Handmade films in Norwegian woods
Lengde:1 t. 19 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen