Filmweb
 
 

Disco

Innhold

Handlingen
Bruk i henhold til læreplanen
Oppgaver til filmen

Pedagogisk fordypningsmateriale

Handlingen

På overflaten virker alt perfekt. 19 år gamle Mirjam er stedatteren til den karismatiske pastoren i menigheten Friheten. Som regjerende verdensmester i disco freestyle-dans, og leder av frikirkens ungdomsgruppe er hun kirkens stolthet. Men under VM kollapser hun på dansegulvet, og nederlaget vekker spørsmål og uro i henne. Hjemme blir hun møtt med at hun må tro mer, tro bedre. Mirjam prøver, men kroppen svikter. I søken etter svar på hvor problemene hennes kommer fra, og i frustrasjon over å ikke bli sett, trekkes hun mot en strengere konservativ menighet. I hemmelighet drar hun på deres sommerleir.

Bruk i henhold til læreplanen

Norsk, samfunnsfag, programfag i dans, KRLE

Det faglige arbeidet før og etter visningen av DISCO vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Merk: Disse kompetansemålene tar utgangspunktet i de nåværende læreplanene, og innholdet i læreplanene vil endres etter at de nye læreplanene kommer på plass i 2020.

NORSK
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (på ungdomsskoletrinnene blir arbeid med film nevnt eksplisitt).

Les mer her

SAMFUNNSFAG
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Utforskeren
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Samfunnskunnskap
*Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur

PROGRAMFAG MDD4-01 (danseteknikker)
*Kompetansemål innen hovedtemaet Utøvelse VP1
*Kompetansemål innen hovedtemaet Refleksjon

KRLE
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk
*Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Kristendom
*Kompetansemål etter 10. trinn innen hovedtemaet Religiøst mangfold
*Kompetansemål etter Vg3 innen hovedtemaet Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Finn mer informasjon her
 

OPPGAVER TIL FILMEN

Spørsmålene/oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Hver enkelt lærer må også vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Noen av spørsmålsformuleringene vil avsløre elementer fra filmens slutt. Disse kan derfor med fordel presenteres først etter at filmen er vist.

A: Før dere ser filmen

1. Bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Les handlingsreferat og se traileren. Snakk sammen i klassen om hva man bør være forberedt på at denne filmen inneholder.

2. Når går man fra å være ungdom til voksen? Er det noen spesielle erfaringer du mener en ungdom bør ha for å kalle seg en voksen?

3. Hva er en rollemodell? Gi ulike eksempler. I hvor stor grad er foreldre / andre nære voksne viktige som rollemodeller for en ungdom? Snakk sammen i grupper.

4. I filmen skildres religiøse samfunn. Kjenner du til noen religiøse samfunn og hvordan de er bygget opp?

5. Hva mener du ligger i begrepene tro, håp og tvil? Snakk sammen i grupper.

6. Hva betyr det å være dobbeltmoralsk? Forklar. Finner du eksempler på dette i filmen?

7. Hva betyr det at noe er tabubelagt? Kan du komme med eksempler på ting i samfunnet som er tabubelagte eller vanskelige å snakke om? Hvorfor tror du det er slik?

8. Hvorfor tror du filmen har fått tittelen DISCO? Hvilke forventinger og assosiasjoner tror du filmskaperne ønsker at denne tittelen gir deg til hva du skal se?
B: Karakterene

1. Beskriv filmens hovedperson Mirjam. Hva er hennes sterke og svake sider?

2. Beskriv moren til Mirjam. Hvordan fremstår hun i filmen?

3. Beskriv Per, stefaren til Mirjam. Hvordan kan man si at han endrer seg fra hvordan han er i menigheten til hvordan han er hjemme? Hvilke problemer har han gitt menigheten?

4. Beskriv forholdet mellom Mirjam og moren. Hva er positivt med dette forholdet, og hva er negativt?

5. Beskriv Mirjam og hvordan hun endrer seg gjennom filmens handling.

6. Hvordan er forholdet mellom Per og moren til Mirjam? Hvorfor er det slik, tror du? Endrer det seg gjennom filmen?

7. Beskriv Birgitta og pastor Samuel. Hvordan er de annerledes enn moren og stefaren til Mirjam?

C: Oppvekst/familie/identitet

1. Mirjam hører på en preken på telefonen sin. Pastoren der sier «The ones that destroy us are usually the ones in our hearts”. Hva tror du han mener med dette? Kan utsagnet ha flere betydninger i denne sammenhengen?

2. Hvorfor tror du ikke mor til Mirjam vil snakke om hva som har skjedd med faren til Mirjam?

3. Hvordan vil du beskrive familiedynamikken i familien til Mirjam?

4. Hva står mest sentralt i familien til Mirjam?

5. Hvordan oppfører Per seg mot de øvrige familiemedlemmene?

6. Hvordan er forholdet mellom Mirjam og lillesøsteren?

7. Hvilket inntrykk får du av rollen som discodans har i Mirjams liv? Hva skjer?

8. Hvordan mener du Mirjam kunne ha løst situasjonen hun etter hvert befinner seg i? Kunne hun gjort noen ting annerledes? Hvorfor/hvorfor ikke?

9. Har Mirjam noen støttespillere rundt seg, synes du?

10. Hvor viktig er det for deg å ha folk rundt deg som støtter deg? Begrunn svaret ditt.

11. Kunne handlingen i DISCO ha funnet sted i ditt nærmiljø? Begrunn svarene dine.

12. Mener du måten man lever på og hva man tror på er viktig for hvem man er? Begrunn svarene dine.

13. Hvilke ting i livet ditt er viktigst for deg? Gi eksempler og begrunn hvorfor.

14. I tenårene sliter mange med å finne sin identitet. Flere prøver seg frem med ulike væremåter, som er mer eller mindre naturlige. Man oppfører seg også gjerne veldig forskjellig fra om man for eksempel er sammen med venner, andre jevnaldrende, foreldre eller fremmede. Kan dette sammenlignes med å spille skuespill? Hvor lett/vanskelig synes du det er å gå inn og ut av ulike roller du har overfor ulike mennesker?

15. Filmens handling er lagt til Oslo. Hvis du selv ikke kommer fra Oslo, beskriv det du tror er de største forskjellene ved å vokse opp i hovedstaden og det å vokse opp der hvor du bor.

16. Opplever du press blant vennene eller familien din i valg av hvem du skal være eller hva du skal tro på? Hvorfor er det slik, tror du?

17. Hvorfor tror du dans er en viktig hobby for mange? Hva er dine hobbyer og hvorfor?
D: Religion/religiøsitet

1. Hvorfor tror du tro er viktig for mange? Begrunn svarene dine.

2. Kjenner du til lignende menigheter som dem som er beskrevet i filmen?

3. Hva er forskjellen på de tre menighetene som er vist i filmen (Friheten, Norges visjonære og menigheten til Birgitta og pastor Samuel?)

4. Når Mirjam blir spurt av psykologen om hun tror på Gud så svarer hun «Jeg må jo det». Hva mener hun med dette, tror du? Begrunn svaret ditt.

5. Hvordan vil du beskrive menigheten Friheten?

6. Hva er Mirjams rolle i Friheten?

7. Hva får Mirjam høre når dansingen etter hvert går dårligere?

8. Hva ville du sagt til Mirjam om hun kom og spurte deg om hjelp/råd? Begrunn svaret ditt.

9. Gir menigheten Friheten inntrykk av å være inkluderende, synes du? Snakk sammen i grupper.

10. Er Vanja en god rollemodell for datteren Mirjam, synes du? Hvorfor/hvorfor ikke?

11. Hvordan påvirker troen Mirjam etter hvert som filmen utspiller seg?

12. Hva ligger i ordet Friheten, synes du? Passer dette til menigheten i filmen?

13. Menigheter som Friheten blir ofte beskrevet som karismatiske. Hva betyr dette ordet?

14. Hvorfor kaster Mirjam opp gjennom filmen, tror du?

15. Hva fører til at Mirjam prøver å ta sitt eget liv? Hvorfor skjer dette, tror du?

16. Hva tror du Mirjam vil gjøre videre etter filmens slutt?

17. Hvem var Mirjam i Bibelen?

18. Hvem var Jesus?

19. Legg merke til hva personene i filmen har på seg. Hvilken effekt gir fargevalgene i filmen?

20. Hva mener du er de største likhetene og forskjellene mellom Friheten og menigheten til Birgitta og pastor Samuel?

21. Hva tenker du om måten sommerleiren til Birgitta og pastor Samuel blir drevet på?

22. Hvorfor velger noen mennesker å oppsøke strenge eller konservative religiøse miljøer, tror du? Begrunn svarene dine?
E: Scener fra filmen

1. I åpningsscenen, når Mirjam har vunnet en dansekonkurranse, hva tror du hun tenker og føler da?

2. Beskriv prekenen til Per når han snakker om tvil og tro. Hva er egentlig innholdet i denne prekenen?

3. Hva er det Per sier til Mirjam når hun har sett på Bloggerne og slapper av i sofaen? Kunne han sagt noe annerledes, synes du?

4. I denne episoden snakker Sophie Elise Isachsen om at hun føler seg distansert og at hun blir pushet mer og mer og føler seg fanget. Hvorfor tror du akkurat denne scenen er inkludert i filmen? Og kan det Sophie Elise sier ha noe med Mirjam å gjøre, tror du? Forklar.

5. Hva får du inntrykk av at Per og Vanja, moren til Mirjam ofte krangler om?

6. Hva skjer når Mirjam, lillesøsteren og moren ser på Norges visjonære på TV? Hva mener Per om denne menigheten?

7. Hva skjer under VM i discodans? Hvorfor skjer dette, og hvordan føler Mirjam seg etterpå, tror du?

8. Hva skjer i scenen mellom Mirjam og moren når Mirjam kommer og ber om å bli fortalt historien om faren?

9. Hva skjer etter at Mirjam deltar på preken og synger balladen foran moren sin? Hvorfor tror du Mirjam tyr til dette skrittet?

10. Hvilke kontraster gir discodans-verdenen til den religiøse tilværelsen Mirjam ellers lever? Gi eksempler.

11. Hvordan tror du Mirjam føler seg i menigheten sin? Begrunn svarene dine.

12. Hvilken effekt har de amerikanske prekenene i filmen, synes du?

13. Hva sier Mirjam i scenen hos psykologen?

14. I scenen ved kjøkkenbordet sitter Mirjam ved bordet, og Per og Vanja går rundt, men hodene deres er ikke med i bildet. Hvilken effekt gir dette på denne scenen, synes du?

15. Beskriv scenen der Mirjam og moren er på besøk hos Mirjams onkel. Hva snakker de om og hva skjer? Og hvorfor er Mirjams onkel mistenksom i forhold til Per?

16. Hvilket inntrykk får du av Per og hans syn på Mirjam, når han spør hva menn tenker når de ser henne?

17. Hvorfor lyver Mirjam til søsteren om at hun skal på dansetrening? Hvor er det hun drar? Har du noen gang løyet om noe lignende? Hvorfor/hvorfor ikke?

18. Beskriv scenen mellom Mirjam og onkelen i bilen etter en discokonkurranse. Hva sier onkelen og hvorfor sier han disse tingene, tror du? Hva kunne han ha sagt istedenfor? Begrunn svaret ditt.

19. Hva skjer på natta under sommerleiren til menigheten til Birgitta og pastor Samuel? Hva tror du deltakerne tenker da?

20. Hva skjer på slutten av filmen, tror du? Hva symboliserer det siste bildet i filmen? Begrunn svaret ditt.

F: Kreative oppgaver

1. Skriv et dikt der du får fram hvordan du tror Mirjam føler seg i menigheten og familien.

2. Skriv en tekst der du forteller fra enten Mirjam eller Pers / en annen sentral karakters synspunkter. Få fram følelsene og tankene deres når du skriver.

3. Gjør en undersøkelse i klassen eller på trinnet ditt om ungdoms filmvaner. Presenter disse i et valgfritt diagram.

4. Gå sammen i grupper og lag et rollespill hvor dere gjenskaper en scene dere har valgt. Lag to versjoner: En versjon hvor det som sies er så likt som mulig det dere husker fra filmen og en versjon hvor dere bytter ut Mirjam/Pers replikker med andre ting dere synes han eller hun heller burde ha sagt.

5. Skriv en filmanmeldelse av DISCO.

6. Skriv en analyse av DISCO, der du får fram særlig kontraster og virkemidler regissøren har brukt.

F: Generelle filmstudiespørsmål

1. Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2. Synes du denne filmen passet bra for deg og klassen din? Begrunn svaret ditt.

3. Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4. Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5. Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

6. Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.

7. Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jannicke Eriksen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Musikk , Drama
Tema:Individ/gruppe, Religion, Identitet, Oppvekst/familie, Nordisk, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:Disco
Regi:Jorunn Myklebust Syversen
Roller:Josefine Frida, Nicolai Cleve Broch, Kjærsti Odden Skjeldal, Andrea Bræin Hovig, Espen Klouman Høiner, Fredericke Rustad Hellerud, Terje Syversen
Manus:Jorunn Myklebust Syversen
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Maria Ekerhovd
Produksjonsselskap:Mer Film
Lengde:1 t. 35 min.
Distribusjon:Mer Filmdistribusjon
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen