Filmweb
 
 

Spionen

INNHOLD

Filminformasjon
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Oppgavesamling
 

FILMINFORMASJON

Spionen forteller historien om Sonja Wigert, som levde et farlig liv som dobbeltagent under Den andre verdenskrig.

Sonja var diva og stjerne i Stockholm ved utbruddet av krigen, og hun fanget raskt oppmerksomheten til nazi-offiseren Josef Terboven. Wigert blir rekruttert av svensk etterretning som spion, og pleier intim kontakt med Terboven, som igjen rekrutterer henne for å spionere på svenskene.

Med faren i fengsel i Oslo, og en gryende kjærlighetshistorie til en ungarsk diplomat i Stockholm, måtte Sonja bevege seg på en stram line for å håndtere dette farlige spillet. (Denne filmomtalen er produsert av distributøren, men er noe omformulert.)

Filmen er basert på biografien om Sonja Wigert, skrevet av Iselin Theien (”Sonja Wigert – et dobbeltliv”, Cappelen Damm, 2010).

Hovedrollen spilles av Ingrid Bolsø Berdal, og i sentrale roller finner vi bl.a. Rolf Lassgård og Damien Chapelle.

Se filmens trailer her

Her er et utvalg øvrige filmer med handling lagt til under Den andre verdenskrig, med ferdige undervisningsopplegg i Skolekino-basen:

The Imitation game
Gutten i den stripete pysjamasen
Schindlers liste
Den tolvte mann
Sauls sønn
Kongens nei
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

Klassetrinn: 8.-10. klasse og videregående

Medietilsynet har gitt ”Spionen” aldersgrense 12 år. Begrunnelsen er at ”dette krigsdramaet har en mørk stemning og inneholder noen opprivende scener, som skildringer av lik.”

Filmen varer i 1 timer og 49 minutter. Det snakkes både norsk, tysk og svensk; filmen har norske undertekster.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Spionen” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

Norsk
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

Samfunnsfag
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Samfunnskunnskap, Geografi og Historie, og etter videregående innen hovedtemaet Utforskeren, Individ, samfunn

Kristendom, religion, livssyn og etikk/religion og etikk
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk og etter VG3 innen hovedtemaet Filosofi, etikk og livssynshumanisme.

Les mer på udir.no/Lareplaner
 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

Spørsmålskategori C kan også brukes som forberedelsesoppgaver i forkant av filmvisningen.
A:  KARAKTERENE

1) Beskriv Sonja Wigert. Hva er hennes sterkeste sider? Hva er hennes svakeste sider? Hvilke sider ved henne var det som gjorde henne godt egnet til å være spion?

2) I filmen hører vi Sonja si at hun selv føler hun forandrer seg, når hun lever et liv som dobbeltagent. Gi eksempler, fra hennes tid som spion, på situasjoner hvor hun alltid må skjule hvem hun virkelig er, og gi eksempler på situasjoner hvor hun fortsatt kan være seg selv.

3) Lag en liste over de mest sentrale karakterene i denne filmen. (Søk gjerne opp filmen på IMDB.com, og bruk rollelisten der for å friske opp hukommelsen.) Hvilke av karakterene er fremstillinger av virkelige personer, og hvilke er oppdiktede, tror dere? Diskuter i grupper før dere bruker internett for å finne svar.

4) Beskriv den ungarske diplomaten Andor Gellért. Hva er hans sterke og svake sider? Hvorfor tror du Sonja ble tiltrukket av han?

5) Den unge fotografen Patrik mottar god betaling fra en ukjent oppdragsgiver for å i hemmelighet levere bilder han har fotografert av den svenske skjærgården. Var det galt av han å gjøre dette? Tror du han skjønte han gjorde noe ulovlig overfor den svenske regjeringen? Hva ville du ha gjort om du var i hans situasjon, og fått mange penger for å levere slike bilder til noen du ikke visste hvem var? Diskuter i grupper.

6) Når Sonja (sammen med filmregissør Leif Sinding) møter noen tyske nazister på restaurant, spør de henne om hun deler deres ideologi. Hun svarer med å be den ene nazisten bevise at han tror på Gud. (Noe han sier han ikke klarer.) Hvorfor svarer hun på denne måten, tror du?

7) Innbill deg at du er en journalist som skal intervjue rikskommisær Josef Terboven. Skriv ned tre spørsmål du kunne tenkt deg å stille han. Lag et rollespill hvor du intervjuer en medelev som spiller Terboven. Hvilke svar får du? Fremfør foran klassen.

8) Hvordan ville etterretningsagent Thorsten Akrell, venninnen Vipsen, diplomat/kjæreste Andor Gellért, Baron von Gossler og turistsjef Albert Finke (”Maria”), enkeltvis ha beskrevet Sonja, om de skulle ha valgt tre stikkord hver? Skriv ned det du tror. Lag så et felles kolonnesystem på tavla, og fyll inn innspill fra hele klassen. Ligner noen av kolonnene på hverandre? Kunne det vært ulike personer som ble beskrevet? Diskuter resultatet i klassen.
 

B: SKRIVEOPPGAVER

Under kan du lese en oversikt over utvalgte scener fra filmen. Velg en av disse og skriv en tekst som skildrer akkurat denne hendelsen. Forsøk å skildre lyd, lukt, smak og hva man kan se og ta på – så vel som tanker og følelser. Teksten din trenger ikke å ha mye handling, men konsentrer deg om å beskrive øyeblikket og sanseopplevelsene, gjerne gjennom en indre monolog. (Man kan også gi de samme scenene som utgangspunkt for en male-/tegneoppgave.)

- Når Sigvald Hansen, Sonjas far, blir arrestert av nazistene om natta.

- Når Sonja første gang blir med Andor på jazzklubb, og hun hører han spille piano i baren.

- Når Sonja sniker seg inn på Josef Terbovens kontor om natta, og oppdager fotografiene av lik og massegraver.

- Når Sonjas far løslates fra Grini, men hun går ikke ut av bilen for å hilse på han.

- Når Sonja sitter om bord i båten, første gang hun blir med Andor til hytta han har leid på øya i den svenske skjærgården.

- Når Sonja løper opp trappa til fotografen Patrik sin leilighet; hun er redd for at det har skjedd han noe alvorlig.

- Når Sonja, i filmens siste del, blir kjørt bort i bil sammen med Baron von Gossler og August Finke.
 

C: DEN ANDRE VERDENSKRIG

Denne oppgaveseksjonen kan også brukes til forberedelsesarbeid i forkant av filmvisningen.

1) Bruk lærebøker og annet kildemateriale, og skaff en oversikt over de mest sentrale begivenhetene og personene i Norge under Den andre verdenskrig.

2) Under Den andre verdenskrig ble Norge okkupert, men Sverige hadde status som nøytral. Hva innebar dette? 

3) I filmen nevnes blant annet De allierte, jødeforfølgelse, kommunister og motstandskamp. Hvordan vil dere forklare disse sentrale begrepene knyttet til Den andre verdenskrig?

4) Sonjas far sendes til Grini. Hvilket sted var dette? Bruk internett og finn ut.

5) Rikskommisær Josef Terboven var en svært sentral skikkelse under tyskernes okkupasjon av Norge. Finn stoff om han på internett, finn ut hvordan det gikk med han utover i krigen. 

6) Under krigen var det mange nordmenn som støttet nazistene og deres politiske ideologi. Hvilke argumenter tror du disse brukte for å rettferdiggjøre holdningene og synspunktene sine?

7) Kjenner du noen som er 80 år eller eldre? Disse har kanskje mange minner fra Den andre verdenskrig. Be om å få høre historier!
D: ORD OG SPRÅK

1) Hvilke ulike språk hører du eksempler på i filmen? Hvilke språk er det mulig for nordmenn å skjønne, ut fra språklige likheter?

2) Hvilken jobb har en ”propagandaminister” og en ”ambassadør”?

3) Hva vil det si at et land som trues av krig ”mobiliserer”?

4) I filmen hører vi begrepet ”krigens natur”. Hva menes med dette?

5) Er det positivt eller negativt å være en ”informant”? Begrunn svaret ditt.
 

E: DIVERSE

1) I filmen får vi vite at det var av tyskernes interesse å kartlegge den svenske skjærgården. Finn et kart på internett, og diskuter hvilke deler av den svenske skjærgården som kunne være mest interessant for tyskerne, og hvorfor.

2) I Filmen refereres det til romanene ”Else” og ”Gift” av Alexander Kielland. Bruk internett og finn informasjon om Kielland og hva slags temaer han er kjent for å skrive om.

3) Hva og hvor er Skaugum?

4) Gi ulike eksempler fra filmen på at transportmidler og kommunikasjonsutstyr er blitt utviklet siden Den andre verdenskrig.

5) Gi eksempler fra filmen på ulike typer kjærlighet.

6) I filmen ser vi analoge fotoapparater, negativruller, fremkallingslaboratorier og ”Olssons fotoforretning”. Hva måtte til for at man tidligere, før det digitale kameraet, fikk tatt og sett et fotografi?

7) Ønsker du å lese mer om Sonja Wigert? Hva skjedde med henne etter krigen? Kontakt biblioteket ditt, og hør om de har biografien ”Sonja Wigert – et dobbeltliv” (Cappelen Damm, 2010) av Iselin Theien.
 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner, to hunder og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Geografi, Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Politikk og samfunn, Språk og uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:Spionen
Regi:Jens Jonsson
Roller:Ingrid Bolsø Berdal, Rolf Lassgård, Damien Chapelle
Manus:Harald Rosenløw-Eeg, Jens Jonsson
Genre:Drama / Thriller
Nasjonalitet:Norge
Språk:tysk/norsk/svensk
Lengde:1 t. 49 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen