Filmweb
 
 

Systemsprengeren

Kort om filmen

Benni er en ni år gammel tornado i rosa boblejakke. Hun er en systemknuser. En kasteball mellom ulike fosterhjem som ikke klarer å håndtere hennes raseriutbrudd og tøffe ytre. Alt Benni har lyst til er å bo sammen med moren sin igjen, men hun er ute av stand til å takle datterens uberegnelige oppførsel. Barnevernet er på vei til å gi opp, men når Micha blir ansatt som assistent begynner Benni for første gang å åpne seg. Benni knytter seg til ham, og Micha forsøker å balansere profesjonalitet med personlig engasjement.

Trailer
Wikipedia (tysk)

Regissør Nora Fingscheidt om filmen

Jeg har laget denne filmen for å vekke forståelse for barn som Benni. Barn som opplever en evig runddans fra bosted til bosted, med stadige nye omsorgspersoner. Hvordan skal et barn finne ro, når forandring er det eneste stabile i tilværelsen? Samtidig tar Benni oss med inn i den ville og fantasifulle verdenen til en som kjemper for å få sin mors kjærlighet.

Til tross for alt det vanskelige, avspeiler filmen Bennis livsenergi, hennes humor og lengsel. Jeg ønsket å skape en film som man opplever med alle sanser. Bennis oppførsel kan nok sjokkere, men som tilskuer vil jeg at man skal være glad i og føle omsorg for henne. Voldelig atferd fra barn er et rop om hjelp. Alltid.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.

2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien som fortelles? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Filmens tyske tittel 'Systemsprenger' brukes som et begrep i filmen. Hva betyr det i denne sammenhengen?

Intervju med regissøren – Berlin filmfestival – YouTube

3. Hvordan jobbet regissøren med utviklingen og forarbeidet av denne filmen? Hvorfor ville hun fortelle denne historien? Hva slags research gjorde hun for filmen? Hvordan fant hun skuespillerne sine? Hvordan ønsket hun å portrettere filmens problemstilling rundt barnevernet og hovedkarakteren Benni? Hvordan har arbeidet med filmen påvirket henne?

Intervju med regissøren – The Upcoming – YouTube
Intervju med regissøren – Zeit

4. Les regissørens uttalelse ovenfor om hvorfor hun laget filmen. Hvordan synes du hun lykkes med å skape en film som forteller om det hun nevner her? Hvis man forutsetter at de fleste som jobber med vanskeligstilte barn er klar over de utfordringene Fingscheidt nevner, hvorfor tror du at man ikke klarer å finne bedre løsninger for å hjelpe disse barna? Hva slags løsning tolker du at filmen foreslår på disse problemene?

5. I filmens åpningsscene er Benni på et legekontor hvor de tar noen prøver av henne. Også senere i filmen får vi se at de tar disse prøvene. Hva slags prøver er dette? Hva slags medisin får Benni, og hva skal den hjelpe henne med?

6. På hva slags sted bor Benni i begynnelsen av filmen? Hvordan presenteres dette stedet når vi først får se det? Virker det som et bra sted for barna å være? Hvorfor må Benni bo her midlertidig, i stedet for et gruppe- eller fosterhjem? Hvordan er Bennis forhold til de andre barna som bor der? Hvilke andre steder blir Benni plassert for å bo i løpet av filmen?
7. Beskriv Benni. Hvordan introduseres vi for henne i filmen? Hva er hennes gode og mindre gode egenskaper? Hva er det som gjør henne lykkelig og trist? Hva synes hun er morsomt? Hva er det hun ønsker seg mest av alt? Hvordan utvikler Benni seg i løpet av filmen? Hvordan har hun vokst ved filmens slutt? Hva har hun lært, eller ikke lært? Hvordan vises dette i filmen?

8. Hvilke ting får vi se at Benni er redd for i løpet av filmen? Hvorfor tror du at disse tingene skaper så stor frykt hos henne? Hvordan reagerer Benni på å bli redd? Hva tror du Benni opplevde da hun var mindre som har gitt henne denne frykten? Hvordan har disse traumene vært med å forme henne som person?

9. Beskriv Bennis forhold til karakterene under. Hvordan skiller disse forholdene seg fra hverandre? Hva slags oppfatning tror du disse karakterene har av Benni? Hvordan ville de ha beskrevet Benni?

a. Moren
b. Søsknene
c. Micha
d. Fru Bafané
e. Silvia
f. De ansatte på barneklinikken
g. Barna i Bennis skoleklasse
10. Hvorfor tror du at Bennis forhold til personene rundt seg er så forskjellig fra person til person? Hvorfor tror du at hun stort sett er rolig og snill sammen med noen, mens med andre blir hun rasende for ingenting? Hva tror du er grunnen til at hun blir så glad i Micha?

11. Beskriv disse andre viktige karakterene i filmen. Hvordan introduseres vi for dem i filmen? Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva er det som gjør dem lykkelige og triste? Hva er målene deres? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen? Hvordan vises dette?

a. Moren
b. Micha
c. Fru Bafané

12. Hvorfor tror du moren til Benni i så liten grad klarer å ta vare på henne, og ofte velger å ikke stille opp for henne? Hvordan vises dette i filmen? Hvorfor tror du at Benni allikevel er så glad i moren sin, og egentlig bare vil bo med henne og bli elsket av henne?

13. Hva tror du er grunnen til at Micha velger å ta med seg Benni på hyttetur? Hvorfor blir han så opprørt av at Benni legger seg i sengen hans? Hvordan påvirkes Benni av denne hytteturen og vennskapet til Micha? Hvorfor tror du hun reagerer som hun gjør på å komme tilbake til hverdagen sin etter hytteturen?
14. Hvordan tolker du scenen der Benni sitter og roper 'mamma' for å høre ekkoet sitt? Hvorfor er både Micha og Benni lenge stille etter at hun har ropt dette?

15. Hva er problemet med at Micha tar med seg Benni hjem til huset sitt? Hvorfor er han redd for å knytte seg for tett til henne? Hva er det han vurderer å gjøre som en følge av båndet han får til henne?

16. Hva ville du gjort for å hjelpe barn som Benni? Hva tror du de trenger mest i livet, og hvordan ville du ha hjulpet dem med å få det?

17. Hvordan brukes musikk i filmen, og hva representerer den? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å stort sett bruke musikk med veldig høy energi? Hvordan er filmen ofte klippet i de scenene som drives av denne musikken? Hva forsøker filmskaperne å fortelle med dette grepet?

18. Hva representerer de korte glimtene av farger og bilder som vi ser noen steder i filmen, ofte knyttet til et av Bennis anfall? Hvordan tolker du bildene vi ser i disse glimtene? Er de Bennis minner, drømmer, tanker, eller noe annet? Hvorfor tror du noen av bildene inneholder frampek om ting som skjer senere i filmen?

19. Hva skjer med Benni i slutten av filmen? Hvorfor ender barnevernet opp med å ty til denne løsningen? Hvordan tolker du filmens aller siste bilde?

20. Hva tror du kommer til å skje med Benni videre? Skriv en fortsettelse på Bennis historie, gjerne på tysk.

21. I Norge er det Barnevernet som skal hjelpe vanskeligstilte barn og deres familier. Hva vet du om Barnevernet? Hvilke positive og negative inntrykk har du av dem? Hva slags kritikk har norsk barnevern blitt utsatt for i media? Hva kan de hjelpe folk med? Hvorfor tror du at arbeidet med vanskeligstilte barn og familier er så komplisert, og at det i en del saker gjøres feilvurderinger? Hvordan tror du at dette kan bedres?

Barnevern – Bufdir
Barnevern – Ung.no
Barnevern i Norge – Wikipedia
Norwegian Child Welfare Services – Wikipedia
Kronikk om barnevernet – Aftenposten

22. Se Brennpunkt-dokumentaren 'En søsters kamp', om rettsvern for barn som har blitt sviktet av barnevernet, eller 'Skjulte bånd', om psykologer som jobber innen barnevernet. Skriv et sammendrag av eller essay om problemstillingen i dokumentaren.

En søster kamp – Brennpunkt
Skjulte bånd – Brennpunkt

Nettressurser

Filmens hjemmeside (tysk)
Intervju med forsker om filmens problemstilling (tysk)
Tysk oppgaveark rundt filmen


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Tysk , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Identitet, Individ/gruppe, Mobbing, Oppvekst/familie, Samfunn og individ, Vennskap/respekt, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Systemsprengeren
Regi:Nora Fingscheidt
Roller:Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide
Manus:Nora Fingscheidt
Genre:Drama
Nasjonalitet:Tyskland
Språk:tysk
Produsent:Peter Hartwig
Produksjonsselskap:Kineo Filmproduktion, Weydemann Bros
Musikk:John Gürtler
Lengde:2 t.
Distribusjon:Mer Filmdistribusjon
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen