Filmweb
 
 

Sorry We Missed You

Kort om filmen

Nytt sosialrealistisk drama fra Ken Loach (Jeg, Daniel Blake). Ricky og familien hans strever med gjeld etter den økonomiske nedturen i 2008. En mulighet til økonomisk uavhengighet kommer med en skinnende ny varebil og sjansen til å arbeide som selvstendig næringsdrivende innen transport og budvirksomhet. Det er hardt arbeid og konas sykepleierjobb er ikke mye enklere. Ricky, kona og deres to barn utgjør en sammensveist og nær familie, men når alle medlemmene trekkes i ulike retninger kommer man før eller senere til et bristepunkt.

Trailer
Wikipedia

Kort om regissøren

Kenneth Charles "Ken" Loach (født 17. juni, 1936) er en engelsk regissør for TV og uavhengig film, kjent for sine samfunnskritiske filmer og sosialistiske idealer. Han har tatt for seg sosiale problemer som fattigdom og hjemløshet i Cathy Come Home (1966) arbeiderrettigheter i Riff-Raff (1991) og The Navigators (2001), velferdssystemet i I, Daniel Blake (2016), og nå sist gig-økonomien i Sorry We Missed You (2019). Loachs film Kes (1969) ble kåret til den syvende beste britiske film i det 20. århundre i en undersøkelse av British Film Institute i 1999. To av hans filmer, The Wind That Shakes the Barley (2006) og I, Daniel Blake (2016) mottok Gullpalmen ved filmfestivalen i Cannes, noe som gjør ham til kun den niende filmskaperen som har vunnet denne prisen to ganger. Loach har vært en sosial forkjemper gjennom det meste av sin karriere.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver om gig-økonomien

1. Hva er den såkalte gig-økonomien (engelsk: gig economy), også kalt oppdragsøkonomi eller delingsøkonomi? Hvor har dette begrepet sin opprinnelse?

2. Hva er fordelene og ulempene med delingsøkonomien? På hvilke måter skaper den større usikkerhet for vanlige arbeidstakere, samtidig som den reduserer arbeidsgiveres ansvar overfor sine ansatte, eller de som utfører oppdrag for dem? Hvorfor er dette så problematisk? Hvorfor tror du allikevel at folk tar disse jobbene?

3. Hva tror du kan gjøres for å bedre gig-økonomien? Er denne formen for økonomi bærekraftig i det lange løp? Hvorfor eller hvorfor ikke?

4. Hva tror du blir framtiden for gig-økonomien? Hvordan kan amerikanske lovgivere potensielt forme hva slags rolle denne formen for arbeid vil ha i framtiden? På hvilke måter tvinger politikere nå bedrifter som opererer innenfor denne sektoren til å ta bedre vare på de som utfører oppdrag for dem, og behandle dem som faktiske ansatte?

Nettressurser til oppgavene over

Hva er delingsøkonomi? – Arbeidslivet.no
En ny økonomisk æra: The Gig Economy – UiB
Gig-økonomien og frihetsmedaljens bakside – Aftenposten
Kronikk om gig-økonomien – Stavanger Aftenblad
Den nye økonomien – Dagsavisen
Gig Economy – Investopedia
How to build a fairer gig economy – World Economic Forum
Is this it for the gig economy? – World Economic Forum

Oppgaver om filmen

5. Hvordan beskrives gig-økonomien i Sorry We Missed You? Hva slags syn tror du at filmskaperne har på denne nye økonomien? Hvordan stemmer dette overens med den faktiske situasjonen? Hvordan mener filmens regissør Ken Loach at moderne teknologi, kapitalismen og den nye økonomien former og vil forme samfunnet vårt, nå og i framtiden?

Ken Loach’s new film on the gig economy – The Conversation
Intervju med Ken Loach – YouTube

6. Hva sier filmens forfatter Paul Laverty om hvordan arbeidsmarkedet har forandret seg i dagens samfunn? Hvordan beskriver han de to arbeidssituasjonene filmen tar for seg gjennom Ricky og Abbie? Hva sier han om hvordan denne situasjonen påvirker folks liv og jobbene de gjør? Hvordan mener han at denne arbeidsformen bidrar til å øke forskjellene mellom de som har mye og lite i samfunnet vårt?

Intervju med Paul Laverty - Youtube

7. Beskriv kort hva filmen handler om og hvilket argument den presenterer. Hvor effektivt føler du at den gjør dette?

8. Hvilken relevans har filmens tittel for historien som fortelles? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?
9. Filmens første scene er et møte mellom filmens hovedkarakter Ricky og hans nye arbeids- eller oppdragsgiver Maloney. Maloney forklarer at Ricky ikke skal jobbe for ham, men med ham. Hva er forskjellene mellom en ansatt og en forretningspartner, slik Maloney legger det fram? Hvorfor tror du at denne forskjellen er så viktig for Maloney, og hvorfor han forklarer denne forskjellen så tydelig før Ricky begynner å jobbe for ham? Hvordan beskriver Ricky seg selv i denne scenen?

10. Hva diskuterer Ricky og kona Abbie i etterkant av det ovennevnte møtet? Hva er bekymringene deres rundt det at Ricky skal kjøpe en varebil for å utføre sitt nye arbeide? Hva er argumentene for å kjøpe varebilen i stedet for å leie den? På hvilke måter overfører en ordning som dette utgifter, risiko og ansvar fra arbeidsgiveren til arbeidstakeren?

11. Hva er Rickys nye jobb og hva viser seg å være de største utfordringene i den? Hvordan er arbeidspresset i den nye jobben? Hvilke positive og negative sider har den? Hvilke krav stilles til Ricky og hva er konsekvensene av å ikke møte disse kravene? Tror du at denne typen arbeidskrav er lov i Norge? Prøv å finn ut av dette.

12. Hva jobber Abbie med? Hva er de største utfordringene hun møter i sin arbeidshverdag? Hvordan viser filmen disse? Hva slags mennesker møter hun i jobben sin? Hvilke positive og negative sider har jobben? Hvordan tror du arbeidshverdagen til hjemmepleiere i Norge er, sammenlignet med Abbies? Prøv å finn ut av dette.

13. Hva er en zero-hour contract, som den Abbie jobber under? Finnes dette i Norge?

Zero-hour contract – Wikipedia
"Zero hour contract" blir forbudt – Parat

14. Hva er likhetene mellom Ricky og Abbies jobbsituasjoner? Hva er forskjellene og likhetene mellom hvordan selskapene de jobber for opererer? Hvordan påvirker dette arbeidet deres? Hvordan påvirker jobbene forholdet deres?

15. Hva sier Maloney når Ricky ber ham om å få fri fra jobben? Hva sier dette om den sårbarheten man har som frilansarbeider framfor som arbeidstaker? Hva kunne Ricky gjort i denne situasjonen dersom han var arbeidstaker i Norge? Hvorfor tror du at det er så stor forskjell på rettighetene arbeidstakere har i forskjellige land i verden?
16. Beskriv de følgende karakterene fra filmen. Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva er målet deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen? Hvordan har de vokst ved filmens slutt, hva har de lært og ikke lært? Hvordan vises dette i filmen?

a. Ricky
b. Abbie
c. Seb
d. Lisa Jane
e. Maloney

17. Beskriv forholdet mellom karakterene under. På hvilke måter er disse karakterene forskjellige fra hverandre? Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem? Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres? Hvordan utvikler forholdene seg i løpet av filmen? Hvordan vises alt dette i filmen?

a. Forholdet mellom Ricky og Abbie
b. Forholdet mellom søsknene Seb og Lisa Jane
c. Forholdet mellom foreldrene og sønnen Seb
d. Forholdet mellom foreldrene og datteren Lisa Jane
e. Forholdet mellom Ricky og sjefen Maloney
f. Forholdet mellom Abbie og pasientene hennes
18. Hvordan oppfører fremmede mennesker seg mot hverandre i denne filmen? Hvorfor tror du at innbyggerne av Newcastle er portrettert på denne måten? Tror du at alle i Newcastle snakker til hverandre på denne måten?

19. Hvordan framstilles byen Newcastle i filmen? Hvorfor tror du filmskaperne valgte å legge handlingen til denne byen?

20. Hva er Big Data, som en av personene Ricky møter i jobben sin snakker om? Hvorfor ønsker ikke denne mannen å gi Ricky etternavnet sitt? Hvordan påvirker Big Data livene våre i dagens samfunn? Hva er de positive og negative sidene av stordata, som det også kalles på norsk?

Stordata – Store norske leksikon
Stordata – Wikipedia
Big Data – Wikipedia
Big Data: The 5 Vs – LinkedIn

21. Hva symboliserer det store graffitiverket Seb og vennene hans sprayer på en tom reklameplakatplass? Hvis du ikke fikk den med deg så viser den to hoder som skriker til hverandre om @ og $. Også i regissøren Ken Loach sin forrige film sprayer hovedkarakteren et stort graffitiverk på en vegg, den gangen en appell til myndighetene om hans desperate situasjon. Hva tror du filmskaperen ønsker å fortelle med denne bruken av graffiti i disse to tematisk relaterte filmene?

22. Hva er en skivvy, som begrepet brukes i filmen?

23. Hvilke andre spesielle ord og uttrykksmåter legger du merke til at de bruker i filmen? Hva er noen av ordene som brukes mest? På hvilken måte er samfunnslaget og personene som portretteres i filmen reflektert i språket deres? Eksempler på spesielle uttrykk som brukes i filmen: nowt, youse, us, love, innit, messing about, what are you on about.

24. På hvilke måter er filmens tematikk, setting, historie og karakterer reflektert i filmens visuelle og auditive stil? Altså, hvordan har filmskaperne jobbet med foto, lys og lyddesign for å reflektere menneskene og situasjonene de vil fortelle om? Gi eksempler fra filmen på dette.

25. Hvordan tolker du filmens slutt? Hva tror du kommer til å skje med Ricky og familien hans?

Relaterte filmer med filmstudieark

Jeg, Daniel Blake
The Angel's Share


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Samfunnsfag , Mediefag
Tema:Filosofi og etikk, Individ/gruppe, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Samfunn og individ
 

Fakta

Originaltittel:Sorry We Missed You
Regi:Ken Loach
Roller:Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone
Manus:Paul Laverty
Genre:Drama
Nasjonalitet:England
Språk:engelsk
Produsent:Rebecca O'Brien
Produksjonsselskap:Sixteen Films, BBC Films
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen