Filmweb
 
 

Ailos reise

Kort om filmen

Mot slutten av vinteren i nord, når solen endelig titter opp og det evige mørket er forbi, blir et lite reinsdyr født. I "Ailos reise – Et nordnorsk eventyr" må nyfødte Ailo overvinne prøvelsene som står foran ham i den til tider brutale nordnorske villmarken. Her får vi se nordnorsk natur på sitt aller flotteste og med alt det har å by på - et fantastisk dyreliv og nydelig landskap. Hvordan er det å vokse opp i denne magiske verdenen?

Trailer

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.

2. Hva betyr navnet Ailo? Hva er den samiske formen av dette navnet, og hvor kommer navnet fra?
3. Filmens originaltittel er Ailo: Une odyssée en Laponie, som på norsk betyr Ailo: En odyssé i Lappland. Hvilke landområder er det som kalles Lappland? Hvilken relasjon har Lappland til Sameland, eller Sápmi? Hva er Sameland?

Lappland – Store norske leksikon
Lappland – Wikipedia
Sápmi – Store norske leksikon
Sameland – Wikipedia

4. Hva er en odyssé? Hvor kommer ordet fra?

Odyssé – Det norske akademis ordbok

5. Filmen er spilt inn på flere forskjellige steder i Norge og Finland. Se på listen over innspillingssteder under. Hvor er disse stedene? Hva slags type klima, landskap og dyr finnes der? Hvilke deler av filmen tror du er filmet på de forskjellige stedene?

a. Varangerhalvøya

b. Rebbenesøya

c. Hattfjelldal

d. Dovrefjell

e. Hemnes

f. Namsskogan familiepark

g. Posio

h. Utsjoki
6. Hva er en polarsirkel? Hva kjennetegner landområder som ligger nord for den nordlige polarsirkelen? Hvorfor har disse områdene mørketid om vinteren og midnattssol om sommeren?

Polarsirkel – Store norske leksikon

7. Et av naturfenomenene vi får se i filmen er nordlys. Hva er egentlig dette? Hvordan oppstår det? Hva er det latinske navnet på nordlys?

Nordlys – Store norske leksikon

8. Hva er flora? Hva slags planter ser vi i områdene Ailo reiser gjennom i filmen? Hvorfor forandrer mange av disse plantene farger med årstidene?

Flora – Store norske leksikon
Hvorfor blir bladene gule og røde om høsten? – Forskning.no
9. Hva er fauna? Hvilke dyr møter Ailo på i løpet av filmen? Hvorfor forandrer noen av disse dyrene farger med årstidene? På hvilke andre måter endrer disse dyrene utseende og adferd fra sommer til vinter?

Fauna – Store norske leksikon
Fra vinter- til sommerdrakt – Namdalsavisa
Dyr i polarkulde – Illustrert vitenskap

10. Her er en liste over dyrene vi ser i filmen. Skriv en beskrivelse av hvert av disse dyrene. Hva slags dyr er de? Hvilken dyrefamilie tilhører de? Hva spiser de? Hvor lever de? Hvordan ser de ut? Hvilke andre kjennetegn har de?

Informasjon om alle dyrene kan du finne ved å søke på dem her: Store norske leksikon

a. Reinsdyr

b. Ekorn

c. Lemen

d. Røyskatt

e. Mår

f. Ilder

g. Jerv

h. Hare

i. Ulv

j. Fjellrev

k. Gjeterhund

l. Bjørn

m. Snøugle

n. Dompap

o. Ravn

p. Ørn

11. Hva vil det si at en dyreart er truet? Hva er en såkalt rødliste? Hvilke av dyrene i filmen er truede arter? Hvor kritisk er situasjonen for disse? Hva må vi gjøre for å redde de truede dyreartene i verden?

Truede arter – Store norske leksikon

12. Hva er en såkalt næringskjede, og hvordan fungerer den? Plasser dyrene du ser i filmen i en eller flere næringskjeder.

Næringskjede – Store norske leksikon
13. Beskriv Ailo. Hvordan utvikler han seg i løpet filmen? Hva lærer han i løpet av reisen vi følger ham på? Hvilke farer møter han på? Hvorfor er det viktig at Ailo og andre dyr lærer ting veldig fort fra det øyeblikket de blir født, slik at de blir fort voksne?

14. I filmen får vi vite at reinsdyr ikke jakter, men flytter på seg til nye beiteområder. Dette er fordi reinsdyr er planteetere, ikke kjøttetere. Hvorfor er det sånn? Hva kjennetegner planteetere og kjøttetere? Hva er de vitenskapelige navnene på disse to typene dyr? Hva er dyr som spiser både planter og kjøtt?

Hvorfor er noen dyr kjøttetere og andre planteetere? – Forskning.no

15. Hva er forskjellen på villrein og tamrein? Hvor i Norge lever de forskjellige typene rein? Hvorfor er det viktig å holde villrein og tamrein adskilt? Hvordan oppstod reindriften i Norge, og hvem er det som for det meste driver med reindrift?

Rein – Store norske leksikon
Reindrift – Store norske leksikon

16. Hva er grunnen til at Ailo og flokken hans må flytte på seg etter årstidene? Hva vil det si at rein er et nomadisk flokkdyr? Hva slags planter spiser reinsdyrene på sommerbeite og vinterbeite? Hvordan forandrer reinen seg på sommeren og vinteren? Hva er viktig for at de skal klare å overleve gjennom hele året?

17. Hva slags sosiale strukturer finner vi i en reinflokk? Hvordan kommuniserer de med hverandre? Hvilken funksjon har geviret deres i forbindelse med dette?

18. I løpet av filmen får vi høre at Ailo får utviklet instinktene sine, som vil hjelpe ham til å overleve. Hva betyr ordet instinkt? Hva vil det si at dyr handler mer på instinkt enn det vi mennesker gjør, og hvorfor er det sånn?

Hva er instinkt? – Forskning.no
19. Ailo og noen av de andre dyrene i filmen har tilsynelatende menneskelignende tanker om det de ser og opplever. Dette blir fortalt gjennom filmens fortellerstemme og er en teknikk vi kaller besjeling. Hva betyr egentlig besjeling? Hvorfor tror du at filmen tillegger dyrene disse tankene og følelsene? Hva slags tanker og følelser tror du dyrene har i virkeligheten?

Besjeling – Wikipedia

20. En av filmens produsenter har i et intervju sagt at de ønsket å lage en fiksjonshistorie filmet som en dokumentar. Hva er forskjellen på fiksjon og dokumentar? Hvordan skiller denne fiksjonelle naturfilmen seg fra andre naturdokumentarer du har sett? Hvilke elementer i filmen tror du er fiksjon, og hvilke er mer dokumentariske? Hvordan ligner filmen på andre fiksjonsfilmer du har sett om oppvekst og familie?

21. Tegn eller mal noen av dyrene fra filmen. Plasser dem gjerne også i et av landskapene fra filmen.

22. Skriv en fortelling om hva som skjer videre med Ailo og moren hans på reisen gjennom livet.


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Naturfag , Norsk
Tema:Geografi, Naturfag, Nordisk, Oppvekst/familie
 

Fakta

Genre:Familiefilm
Nasjonalitet:Norge / Frankrike / Finland
Språk:norsk
Lengde:1 t. 26 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2018
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen