Filmweb
 
 

Portrett av en kvinne i flammer

Kort om filmen

Kunstneren Marianne ankommer en isolert øy i Bretagne på slutten av 1700-tallet. Hun har i oppdrag å male et portrett av den vordende bruden, Héloïse.

Flere har forsøkt å male Héloïse før, men som eneste mulige protest mot et arrangert ekteskap, nekter hun å la seg avbilde. Marianne utgir seg for å være en tjenestepike, som tar med Héloïse på daglige gåturer, hvor hun i det stille kan observere henne. Med hukommelsen som eneste verktøy blir portrettet ferdig, men gjengir det hvem Héloïse egentlig er?

Portrett av en kvinne i flammer er en usedvanlig vakker film om minner, vennskap, kjærlighet og sterke kvinner, og en hyllest til de ofte glemte kvinnelige kunstnerne gjennom historien. Filmen vant prisen for beste manus under filmfestivalen i Cannes i 2019, samt Queer-palmen for beste film med LHBT-tematikk, som gjorde regissøren Céline Sciamma til den første kvinnelige filmskaperen som har vunnet denne.

Trailer
Wikipedia

Kort om regissøren

Céline Sciamma (f. 1978) er en av Frankrikes mest spennende regissører. Hun har laget en håndfull ikoniske filmer, hvor seksualitet, feminisme og kvinnelige karakterer alltid står sentralt. Hennes første film Vannliljer ble vist i sideprogrammet Un certain regard på Cannes filmfestival i 2007, og lanserte Sciamma som et stort talent. Oppfølgeren Tomboy fra 2011 ble vist på Berlin filmfestival, før Sciamma vendte tilbake til Cannes med Girlhood i 2014. Alle hennes tre første filmer er oppveksthistorier om unge jenter som utforsker sin seksuelle identitet, og danner ifølge regissøren selv en løs trilogi rundt dette temaet. Portrett av en kvinne er Sciammas fjerde film, og den første som forteller en historie om voksne karakterer.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.
2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien den forteller? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Hvilke metaforiske betydninger kan tittelen ha for denne filmen? Hvem er den titulære kvinnen, eller jenta ifølge den franske originaltittelen, og hva betyr det at hun står i flammer?

Intervju med regissøren – Jezebel

3. Hvorfor ønsket filmens manusforfatter og regissør Céline Sciamma å lage denne filmen om en kvinnelig kunstner i 1700-tallets Frankrike? Hva var viktig for henne og de andre filmskaperne å fortelle med filmen? Hva slags film ønsket de å lage, hvilke temaer ønsket de å ta for seg?

Intervju med regissøren – Filmens pressekit
Intervju med regissøren – Indiewire
Intervju med regissøren og skuespillerne – Vulture

4. Sciamma har nevnt de kvinnelige franske kunstnere Elisabeth Vigée Le Brun, Adélaïde Labille-Guiard og Marie-Guillemine Benoist som hovedinspirasjonene til filmens hovedkarakter Mariannes malestil. Hvem var disse tre kunstnerne, hvilken kunstperiode hører de til og hvilken stil er det som knytter dem sammen?

Intervju med regissøren – Screen Daily

5. Sciamma beskriver datidens kunstscene som blomstrende, med flere suksessfulle kvinnelige kunstnere, men at vi ikke har blitt fortalt deres historie. Hvorfor tror du det er slik at kunsthistorien har et så manglende fokus på kvinnelige kunstnere? Hva er noen av utfordringene Marianne forteller om i filmen at hun møter på i sitt virke som kvinnelig kunstner? Hva tror du er grunnen til at kvinnelige forfattere måtte gi ut bøker under mannlige pseudonymer, kvinnelige malere ikke kunne velge sine motiver som de ønsket, og en hel rekke andre restriksjoner har blitt pålagt kvinnelige kunstnere gjennom historien?

6. Beskriv filmens hovedkarakterer Marianne og Héloïse. Hva er bakgrunnen deres? Hva kjennetegner de to best som personer? På hvilke måter er de like og forskjellige? Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige, opprørte, begeistret, sinte, forlegne? Hva er målene deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå disse? Hvordan utvikler de seg som personer i løpet av filmen? Hvordan har de vokst ved filmens slutt og hvordan vises dette? Hvilke nøkkelscener beskriver best hvem de to karakterene er, og hvordan vises dette?
7. Hvordan utvikler forholdet mellom Marianne og Héloïse seg gjennom filmen? Hvilke nøkkelscener viser denne utviklingen, og hvordan? Hvordan forandrer måten de ser på og snakker til hverandre seg gjennom filmen?

8. På hvilke måter kjemper Marianne og Héloïse mot datidens oppfatning om hvordan en kvinne skulle leve livet sitt? Hvilke handlinger gjør de to i filmen som illustrerer dette? Hvorfor ønsker de å kjempe mot det som forventes av dem som kvinner? I hvilken grad lykkes de i sin kamp?

9. I en scene i filmen spør Héloïse Marianne om når hun har tenkt til å gifte seg. Marianne svarer at hun ikke vet om hun vil gifte seg, hvorpå Héloïse spør om hun ikke må. Hvorfor antar Héloïse at også Marianne på et tidspunkt må gifte seg? Hva er grunnen til at disse to kvinnene ikke har muligheten til å gjøre de samme valgene i livet? Hvorfor tror du at Héloïse er bundet av et arrangert ekteskap, mens Marianne står friere til å ta sine egne avgjørelser?

10. I hvilke land og kulturer eksisterer arrangert ekteskap i dag? Hva tror du er grunnen til at disse kulturene holder fast ved det som i de fleste vestlige kulturer i dag anses som gammeldags og under mange omstendigheter problematisk? Hva er noen av de potensielle problemene rundt praksisen med arrangerte ekteskap?

11. Både Marianne og Héloïse har en fortid i kloster. Hvordan var deres opplevelse av klosterlivet forskjellig? Hvorfor tror du at Héloïse gjerne kunne tenke seg å returnere til klosteret, mens Marianne ikke ønsker seg tilbake?

12. Hva tror du Marianne mener når hun sier at hun ville mislikt å være i Héloïses situasjon? Hva mener Héloïse når hun sier at de begge er i nøyaktig samme situasjon? På hvilke måter er de to kvinnenes situasjoner både like og forskjellige på samme tid?

13. Hvorfor blir Marianne ansatt for å male et portrett av Héloïse, hva er portrettets funksjon? Hva sier dette om forholdet mellom menn og kvinner på den tiden? I hvor stor eller liten grad føler du at denne dynamikken mellom menn og kvinner har forandret seg fram til i dag, blant annet viktigheten av utseendet?

14. Hvordan reagerer Héloïse når hun får se portrettet sitt? Marianne forklarer at hun har malt etter kunstens regler, konvensjoner og idéer. Héloïse spør så om det betyr at det ikke finnes liv og tilstedeværelse. Hva legger hun i dette? Hva handler denne samtalen egentlig om? Hvorfor blir de begge så opprørt i denne scenen? Hva er det Marianne innser at hun ikke klarte å fange i dette første portrettet?

15. Beskriv Mariannes prosess når hun maler. Hvordan bruker hun blikket sitt? Hva starter hun med å feste til lerretet? Hvilke deler maler hun i hvilken rekkefølge? Hvordan vet hun, som Héloïse spør om, når det er ferdig? Hva er det Marianne forsøker å formidle gjennom maleriet av Héloïse den andre gangen hun maler det?

16. Hvordan kan den gradvise prosessen med å bygge opp et maleri som filmen viser overføres til andre kreative prosesser? Hvordan jobber en kunstner, forfatter, musiker eller filmskaper når de skaper et nytt verk? Hvorfor er denne prosessen så viktig, kanskje vel så viktig som sluttproduktet? Hva er det man forsøker å få fram gjennom denne prosessen, og gjennom verket man skaper, eller sagt på en annen måte – hva er formålet med å skape kunst? Hvorfor tror du at mennesker har og alltid har hatt et behov for å uttrykke oss selv og vår felles historie gjennom kreative verk? Hvorfor har kunst en så viktig rolle i samfunnet vårt, både historisk og i dag? Hva er de mest moderne kunstformene, og hvilke nye kunstformer tror du vil skapes i framtiden?

17. Beskriv Héloïses mor og forholdet mellom henne og Héloïse. Hvordan utvikler dette forholdet seg gjennom filmen? Hvordan forandrer moren seg i løpet av filmen? Hva har skjedd med Héloïses søster? Hvordan har dette påvirket forholdet mellom Héloïse og moren, og Héloïse selv?
18. Beskriv tjenestepiken Sophie. Hvordan forandrer hun og hennes rolle i huset seg gjennom filmen? Hvordan utvikler forholdet mellom henne, Marianne og Héloïse seg i løpet av filmen? På hvilke måter kan vi si at de tre skaper et søsterskap mellom seg, på mange måter sin egen versjon av en utopisk, likestilt og likeverdig tilværelse?

19. Hva er viktigheten av sidehistorien i filmen som omhandler Sophies graviditet? Hvorfor sier Héloïse at Marianne skal se på når Sophie får utført prosedyren sin? Hvorfor ønsker Marianne å male Héloïse mens hun hjelper Sophie i en senere scene? Hvor vanlig tror du denne typen kvinnesentriske motiver er i kunsthistorien?

20. Hvorfor tror du at det ikke finnes noen sentrale mannlige karakterer i filmen? Hva forsøker filmen å fortelle oss med dette? Hvorfor tror du at Marianne ikke får lov til å male menn, kun kvinner? Hvem er det som har bestemt dette? Hva er Mariannes forståelse av grunnen til at kvinner ikke får male menn?

21. Hva er betydningen av bruken av historien om Orfeus og Eurydike i filmen? Hvor er denne historien hentet fra og hva skjer i den? På hvilke måter fremstår denne historien som en parallell til Marianne og Héloïse sin historie? Hva tror du er grunnen til at Orfeus snur seg og ser på Eurydike? Hva er forskjellen og likheten mellom Orfeus siste blikk på Eurydike og Mariannes siste blikk på Héloïse når hun forlater huset, og hennes siste blikk på Héloïse i filmen?

22. Hvordan brukes blikk til å kommunisere tanker og følelser gjennom filmen? Hva forsøker filmen å si om det å betrakte eller iaktta noen, det å bli betraktet og sett, og hvordan dette er relatert til kunst, vårt indre følelsesliv og hvem vi er som mennesker? Hvorfor er det viktig for mennesker å bli sett? Hva er det vi egentlig gjør når vi ser på hverandre? Hvordan bruker vi blikk til å kommunisere ting vi ikke kan, vil eller bør si? På hvilke måter kan blikk brukes positivt og negativt? Hvordan kan det å se på noen oppfattes ulikt, avhengig av kulturelle og personlige forskjeller? Hvordan og hvorfor kan blikk ofte misforstås?

23. Hva forsøker denne filmen å fortelle oss om kjærlighet, sensualitet og romantikk? På hvilke måter og i hvilke scener gjøres dette? Hvordan framstilles Marianne og Héloïses kjærlighet i filmen? Et gammelt ordtak sier at kjærligheten kjenner ingen grenser, hva sier filmen om dette? Hva mener du om dette ordtaket, føler du at det stemmer?

24. I en scene mot slutten av filmen tegner Marianne et lite portrett av Héloïse til seg selv. Héloïse sier at hun kan reprodusere bildet av henne i uendelighet og at etter en stund, når Marianne tenker på henne, så er det bildet av henne hun vil se for seg. Hva mener hun med dette? Hva sier denne hyoptesen om hvordan minnene våre fungerer? Hva er forskjellen på å huske et bilde av noen, og å huske personen? Hva er viktigheten av minner i denne filmen? Hva er viktigheten av minner i livene våre?
25. Hvordan brukes lys og farger i filmen? Hvordan tror du filmskaperne har brukt malekunsten som referanse for filmens visuelle uttrykk? Hvordan vil du beskrive lyset og fargene i filmen? På hvilke måter er disse med på å forsterke filmens handling og stemning?

26. Filmens utendørsscener er spilt inn i Bretagne. Hvor ligger dette området? Hvilken viktig rolle hadde denne regionen på 1700-tallet, når filmen foregår? Hva tror du er grunnen til at filmens handling er lagt til dette området og på denne tiden? Hvordan vil du beskrive landskapene som er brukt i filmen? Hvordan er disse med på å underbygge og forsterke filmens handling og stemning?

27. Filmens regissør sa i et intervju med det norske filmmagasinet Montages at film alltid er politisk. Hva tror du hun mente med det? På hvilke måter er dette en politisk film? Hvordan kan den sies å ta for seg og sette lys på viktige temaer i vårt moderne samfunn, til tross for å være et historisk drama satt til 1700-tallet? Hvilke viktige samfunnsspørsmål tar filmen opp som er like aktuelle i dag som de var på den tiden?

28. Hva forteller filmens to siste scener om hvordan det går med Marianne og Héloïse videre i livet? Hvordan tolker du Héloïses oppførsel i filmens siste bilde? Regissøren forklarte i et intervju at det hun håper at dette siste bildet etterlater filmens publikum med, er dem selv. Hva tror du hun mente med det? Hva etterlot dette bildet deg med?

Intervju med regissøren og skuespillerne – Vulture

Relaterte filmer med filmstudieark

Girlhood
Tomboy
Fucking Åmål
God's Own Country
I morgen danser vi
Moonlight

Nettressurser

Filmens hjemmeside
Pressekit


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Tema:Filosofi og etikk, Historie, Identitet og kjønn, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Politikk og samfunn, Religion, Samfunn og individ, Seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Portrait de la jeune fille en feu
Regi:Céline Sciamma
Roller:Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino
Manus:Céline Sciamma
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Produsent:Véronique Cayla, Bénédicte Couvreur
Produksjonsselskap:Lilies films
Musikk:Jean-Baptiste de Laubier, Arthur Simonini
Lengde:1 t. 59 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen