Filmweb
 
 

Parasitt

Kort om filmen

I Parasitt møter vi en familie på fire som bor i en nedslitt kjellerleilighet i byen. Utsikten er en glipe på gateplan mot et smug der bedrukne karer har for vane å late vannet. Med varierende hell tyvlåner de internett fra etasjen over, og for å få mat på bordet pakker de pizzaesker for en restaurantkjede i nærheten. På tross av samholdet og kjærligheten til hverandre, er det ikke stort til liv. Etter et besøk fra en venn av familiens sønn, åpenbarer det seg med ett en gyllen mulighet, en vei ut av elendigheten. Familien griper sjansen med begge hender.

Parasitt ble i 2019 den første sør-koreanske filmen som har vunnet Gullpalmen for beste film under Cannes filmfestival. Det er også den første sør-koreanske filmen som har blitt nominert til Oscar- og Golden Globe-prisen for beste utenlandske film. Sistnevnte vant den, og den er også favoritt til å ta hjem Oscar-statuetten i februar.

Trailer
Wikipedia

Kort om regissøren

Bong Joon-ho (koreansk: 봉준호, koreansk uttale: [poːŋ tɕuːnho → poːŋdʑunɦo]; født 14. september 1969) er en sørkoreansk filmregissør og manusforfatter. Han fikk internasjonal anerkjennelse for sin andre spillefilm Memories of Murder (2003), og oppnådde videre kunstnerisk og kommersiell suksess med sine påfølgende filmer The Host (2006) og Snowpiercer (2013), som begge er blant de mest inntjenende filmene gjennom tidene i Sør-Korea.

To av filmene hans har blitt vist i konkurranse på filmfestivalen i Cannes: Okja, som hadde premiere på festivalen i 2017, og Parasitt, som vant Gullpalmen i 2019. Han ble med det den første koreanske regissøren som har vunnet Gullpalmen. Parasitt vant også prisen for beste fremmedspråklige film ved den 77. Golden Globe prisutdelingen, med Bong nominert til beste regissør og beste manus for sitt arbeid. Filmen er også nominert til Oscar-prisen for beste fremmedspråklige film, og er favoritt til å vinne.

I 2017 rangerte nettstedet Metacritic Bong som den sekstende beste filmregissøren i det 21. århundre. Filmene hans har ofte tidsaktuelle sosiale temaer, sjangerblanding, svart humor og plutselige stemningsskifter.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis. Forsøk også å plassere filmen sjangermessig.

2. Filmens tittel er Parasitt (Koreansk: 기생충; romanisert: Gisaengchung). Hva er en parasitt? Hvilken relevans har denne tittelen for filmens historie? Hvilke metaforiske betydninger kan tittelen ha for filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

Intervju med regissøren i filmens pressepakke

3. Filmplakaten til Parasitt viser foreldreparet i den rike familien og deres unge sønn, samt faren og sønnen i den fattige familien i filmen. De rike karakterenes øyne er dekket med en smal hvit stripe, de fattiges med en smal svart stripe. Hvilken symbolikk ligger i dette bildet, og måten øynene er tildekket med svart og hvitt? Hvilke nøkkelhendelser i filmen er referert til i plakaten? Hva forteller filmplakaten om den typen film dette er, og viktigheten av symbolikk i filmen?

Filmplakaten kan du se her

4. Åpningsscenen i filmen introduserer den fattige familien Kim. Sønnen får ikke koblet seg på det trådløse nettet de pleier å tyvlåne, så han og søsteren leter rundt i leiligheten etter et annet åpent nettverk de kan bruke. På denne måten blir vi introdusert for hele familien og leiligheten deres. Hva slags type leilighet bor familien i? Hva slags førsteinntrykk får du av familien og dens forskjellige medlemmer? Hvorfor tror du at regissøren velger å åpne filmen med denne scenen?

5. Hva slags type arbeid gjør familien i begynnelsen av filmen, og hvordan utfører de jobben? Hva forteller dette oss umiddelbart om familiens arbeidssituasjon? Hvordan kan dette ses som en kommentar til dagens globale jobbmarked, som er stadig mer preget av den såkalte gig- eller oppdragsøkonomien?

6. Parasitt er en såkalt ensemblefilm, med mange sentrale karakterer. Vi begynner med familien vi først introduseres for, den fattige familien Kim. Beskriv disse karakterene. Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva er målet deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen? På hvilke måter har de vokst ved filmens slutt, hva har de lært og ikke lært? Hvordan vises dette i filmen?

a. Faren, Kim Ki-taek
b. Moren, Kim Chung-sook
c. Sønnen, Kim Ki-woo
d. Datteren, Kim Ki-jung

7. Beskriv forholdet mellom de fire medlemmene av denne familien, både mellom foreldrene, mellom søsknene, og mellom foreldrene og barna. Hvilke likheter og forskjeller har de som personer? Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem? Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres? Hvordan utvikler forholdene seg i løpet av filmen? Hvordan vises denne utviklingen i filmen?

8. Første gang vi blir introdusert for den rike familien Parks hjem, bruker filmskaperne en lignende teknikk som i åpningsscenen, denne gangen enda mer intrikat utført. Vi følger Kim Ki-woo gjennom nabolaget Park-familien bor i, en svært tydelig kontrast til nabolaget han selv bor i med familien sin. Deretter følger vi ham inn porten til eiendommen, gjennom hagen og deretter gjennom store deler av huset. Hvorfor tror du at regissøren igjen velger å utføre scenen på denne måten, og bruke god tid på å gjøre publikum kjent med dette huset? Hva slags type hus og nabolag bor den rike familien i? Hva slags førsteinntrykk får du av familien og dens forskjellige medlemmer, inkludert husholdersken?

9. Beskriv karakterene i den rike familien Park. Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva er målet deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen? På hvilke måter har de vokst ved filmens slutt, hva har de lært og ikke lært? Hvordan vises dette i filmen?

a. Moren, Park Yeon-kyo
b. Faren, Park Dong-ik
c. Datteren, Park Da-hye
d. Sønnen, Park Da-song
e. Husholdersken, Moon-gwang
10. Beskriv forholdet mellom medlemmene av denne familien, både mellom foreldrene, mellom søsknene, og mellom foreldrene og barna. Hvilke likheter og forskjeller har de som personer? Hvordan påvirker dette forholdet mellom dem? Hva er de positive og negative sidene av forholdene deres? Hvordan utvikler forholdene seg i løpet av filmen? Hvordan vises denne utviklingen i filmen?

11. Sammenlign de to familiene. Hva er likhetene og forskjellen mellom de to familiene? På hvilke måter er forholdene innad i de to familiene forskjellige, for eksempel mellom foreldreparene og mellom søsknene? Hvilken av familiene synes du virker tettest sammenknyttet? Hva tror du kan være noen av grunnene til at livene deres er så forskjellige? Hvordan og i hvilke scener viser filmen tydelig kontrastene mellom livene til de to familiene? Hvordan utvikler forholdet mellom de to familiene seg utover i filmen?

12. Sammenlign nabolagene de to familiene bor i. Hvordan vil du beskrive disse nabolagene og forskjellene mellom dem? Hvordan blir de to nabolagene påvirket forskjellig av et stort regnfall som skjer i filmen? Hva tror du filmskaperne ønsker å fortelle med denne hendelsen?

13. Hvordan ser de to foreldrene i familien Park på karrieremulighetene for barna sine? Hva slags karrierer tror du at foreldrene i Kim-familien så for seg for barna sine? Hva er paradokset i det at de to søsknene i familien Kim underviser barna i familien Park? Hvorfor lykkes de tilsynelatende så godt med dette, til tross for manglende utdanning selv? Hvordan lykkes de med å bli akseptert som verdige privatundervisere av foreldrene i Park-familien?

14. Hva er sosial mobilitet? Hva er noen av grunnene til at såkalt vertikal mobilitet, det å bevege seg fra et lavere til et høyere sosioøkonomisk lag av samfunnet, kan være så vanskelig? Hvor lett eller vanskelig føler du at vertikal sosial mobilitet er i Norge? I hvilke land tror du det er lettere å bevege seg oppover den sosioøkonomiske stigen enn i Norge? I hvilke land tror du det er vanskeligere? Begrunn svarene dine.

Sosial mobilitet – Store norske leksikon
Sosioøkonomisk – Store norske leksikon

15. På hvilken måte er lukt er et viktig element i filmen? I hvilke scener tydeliggjøres dette? Hvordan symboliserer lukten av familien Kim den kløften som eksisterer mellom de rike og de fattige i samfunnet? Hvordan beskriver ekteparet Park denne lukten? Hva forsøker filmen å fortelle oss om mulighetene for sosial mobilitet i dagens samfunn gjennom dette symbolske grepet? Hvorfor reagerer Kim Ki-taek slik han til slutt gjør på grunn av måten Park Dong-ik reagerer på denne lukten?

16. Hva er det som skjer under filmens klimaktiske bursdagsscene? Hvilke anvendelser av symboler finner du i denne scenen og hvordan tolker du disse? Hvorfor reagerer de forskjellige karakterene som de gjør, og hva avslører disse reaksjonene? Hva forteller de rike karakterenes reaksjoner i scenen om hva slags type mennesker de er, og hvordan de ser på sine medmennesker?

17. Hva slags inntrykk får du av det sør-koreanske samfunnet gjennom filmen? Hvilke likheter og forskjeller ser du mellom det sør-koreanske og det norske samfunnet, ut ifra filmen og det du vet om de to landene? Tror du det norske samfunnet har mer eller mindre tydelige klasseskiller enn det koreanske? Begrunn.

18. Hva føler du at filmen forsøker å fortelle oss om dagens globale samfunn, spesielt om sosiale og økonomiske ulikheter? I hvilken grad tror du at dette er universelt og gjelder de fleste land og samfunn i verden? I hvilke deler av verden tror du det er størst og minst sosiale og økonomiske ulikheter? Prøv å finne data som underbygger dette.

19. Hva tror du er de viktigste årsakene til at ulikhetene i samfunnet vårt blir stadig større? Hvordan bidrar dette til at samfunnet vårt også blir stadig mer polarisert, og hva vil det på sikt kunne resultere i dersom det ikke endrer seg? Hvordan kan vi endre denne utviklingen?

20. Hva sier regissøren Bong Joon-ho at han ønsket å fortelle om dagens samfunn med denne filmen? Hvilke utfordringer sier han at kapitalismen har ført med seg? Hva sier han om det moderne samfunnets forhold til klassehierarkiet, som vi ofte anser å høre fortiden til?

Intervju med regissøren i filmens pressepakke

21. Filmen bruker som nevnt svært mange symboler, både gjennom små og store detaljer. En av de mest framtredende av disse er bruken av trapper, som er gjennomgående i filmen. Hvor i filmen er det trapper? Hvorfor tror du at det er så mange trapper i filmen? Hva symboliserer disse? Hvordan kan de for eksempel knyttes til idéen om sosial mobilitet? Eller måten herskapshus fungerte før i tiden, med tjenerskapet i underetasjen og de rike eierne i etasjene over?

22. Prøv å tolke andre symboler i filmen, som betydningen av regnet, maten de spiser, de forskjellige sykdommene i filmen, utformingen av de to familienes hjem og veien imellom, forholdet til vestlig kunst, kultur og produkter, og andre symboler du klarer å finne.

23. Hvordan tolker du filmens slutt? Er den håpefull, eller dyster? Tror du Kim Ki-woos spådom vil gå i oppfyllelse? Begrunn.

24. I sin takketale da han mottok en Golden Globe for beste fremmedspråklige film, oppfordret Bong Joon-ho publikum til å overkomme den " tommehøye barrieren" undertekster synes å være for de fleste som ser filmer og serier, og at de da vil bli introdusert for langt flere fantastiske filmer. Videre sa han: "Jeg tror vi bare bruker ett språk: film." Hva tror du er grunnen til at engelskspråklige filmer er så dominerende i det globale filmmarkedet? På hvilke måter føler du at film kan være et universelt felles språk? Hvordan kan film være et viktig verktøy for å lære andre språk? Hvordan ser vi gode eksempler på det gjennom hvordan forskjellige europeiske land behandler fremmedspråklige filmer ved å enten dubbe (erstatte dialogen) til sitt eget språk, eller å bruke undertekster? Hva annet kan vi lære om forskjellige folk og kulturer rundt om i verden gjennom film, som man vanskelig kan gjennom andre medier?

25. Regissøren skriver i en uttalelse om filmen: "Det for mennesker i forskjellige omstendigheter å leve med hverandre på samme plass er ikke lett. Det er i økende grad tilfelle i denne triste verden at humane forhold basert på sameksistens eller symbiose ikke kan holde, og én gruppe blir presset inn i et parasittisk forhold til en annen. Midt i en slik verden, hvem kan rette fingeren mot en familie som sliter, fanget i en kamp for å overleve, og kalle dem parasitter? Det er ikke det at de var parasitter fra begynnelsen. De er våre naboer, venner og kolleger, som har blitt presset mot kanten av et stup. Som en skildring av vanlige mennesker som faller inn i et uunngåelig opprør er denne filmen: en komedie uten klovner, en tragedie uten skurker, som alle leder til en voldelig kamp og et hodestups fall ned trappene."

Hva tror du Bong Joon-ho forsøker å si her, om hvordan filmen hans kan leses som en kommentar på et større problem? Hvilke eksempler fra rundt i verden kan du komme på som passer inn i den type konflikt Bong beskriver her?

Nettressurser

Filmens hjemmeside
Pressepakke
Intervju med regissøren og filmens amerikanske distributør


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Fag: Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Historie, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Samfunn og individ, Vennskap/respekt, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Gisaengchung
Regi:Bong Joon-ho
Roller:Song Kang-ho, Lee Sun-Hyun, Jo Yeo-jeong, Choi Woo-sik
Manus:Kim Dae-hwan, Bong Joon-ho
Genre:Drama / Thriller
Nasjonalitet:Sør-Korea
Språk:koreansk
Produsent:Bong Joon-ho, Jang Young-Hwan, Moon Yang-kwon
Musikk:Jung Jaeil
Lengde:2 t. 12 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen