Filmweb
 
 

Selvportrett

OMTALE

I filmen møter vi Lene Marie Fossen. Hun er fotograf og kunstner, med et unikt talent for å fotografere mennesker. Hun rangerer i en alder av 30 år som en av verdens fremste fotografer, ifølge den anerkjente fotografen Morten Krogvold. Lene Marie kjemper også med en sykdom, anoreksi. Filmen følger henne nært i fem år og her setter hun ord på sin unike kunst, hvorfor den gir henne livshåp og hvordan den kan være nøkkelen til å bli frisk av anoreksien.

Tematikk: Det skapende, arbeidende, meningssøkende og integrerte mennesket.

DET SKAPENDE MENNESKET

Lene Marie Fossen er selvlært fotograf. I åpningen av filmen befinner vi oss på Chios i Hellas.

1. Hvorfor liker Lene Marie å fotografere mennesker – og ansikter?
2. Hva sier Lene Marie om ‘tiden’ og hva mener hun med dette?
3. Hvordan sammenligner hun ‘tiden’ med hvorfor hun ble syk som ti-åring?
4. Hva opplever Lene Marie i møtet med fotografen Morten Krogvold?
5. Hva mener Krogvold med at kunsten springer ut av «den svarte gallen»?
6. Hva betyr det for Lene Marie å få anerkjennelsen som fotograf og ikke som syk?
7. Hva menes med å «iscenesette seg selv» og på hvilken måte gjør Lene Marie det/ikke det?
8. Hva er motivasjonen hennes til å fotografere og lage kunst?
9. Hva mener Lene Marie med at det er «en skjønnhet i smerten»?
10. Hvorfor er det viktig for Lene Marie å fange denne smerten og skjønnheten i bildene sine?
11. Hva sier Lene Marie om sykdommen og hva den gjør med følelsene hennes?

  • OPPGAVE
Del klassen i to. Den ene delen fotograferer portretter av den andre delen, med mobiltelefonen og visa versa. Forsøk å fange blikket til den som portretteres, slik Lene Marie forteller i filmen. Behandle bildene litt i Photoshop eller et enkelt bildebehandlingsprogram, og lag en liten utstilling i klasserommet. Snakk om prosessen med å lage portrettene og hva som oppstår mellom fotografen og den det blir tatt bilde av.

DET ARBEIDENDE MENNESKET

Lene Marie arbeider hardt for å få til å lage bildene sine.

1. På hvilken måte ser vi at Lene Marie jobber med bildene sine?
2. Hva betyr det for henne at moren er med?
3. Hvordan forholder Lene Marie seg til teknologi?
4. På hvilken måte uttrykker Lene Marie sin kunnskap om det hun holder på med, og hvordan vil hun at budskapet i bildene skal komme fram?
5. Hva betyr det for henne å få bildene utstilt på anerkjente gallerier og utstillinger?
6. Hva er hovedbudskapet i Lene Maries bilder og hva tenker hun om hvordan bildene kan formidle dette budskapet?

  • OPPGAVE
Print ut et foto av Lene Marie og lag en analyse av hva bildet uttrykker. Se på komposisjon, plasseringen av objekter i rommet, bildets umiddelbare og mer overordna betydning samt hvordan hun bruker virkemidler som lys og skygge.

DET MENINGSSØKENDE MENNESKET

Lene Marie forsøker å forstå sin egen kunst og sin egen sykdom. Hun har et presist, beskrivende språk, som også rommer undring.

1. Hvilke humanistiske verdier uttrykker Lene Marie?
2. Hva sier hun om identitet og sin egen kulturarv?
3. Hvordan uttrykker fotografiene hennes noen av disse verdiene?
4. Hvordan snakker Lene Marie innledningsvis om døden og håpet og på hva skjer med håpet når hun blir utsatt for trafikkulykken?
5. Tror Lene Marie på skjebnen? Er det noe sted i det hun forteller i filmen at dette kommer fram?
6. Når kjenner Lene Marie seg mest fri og seg selv?
7. Hva mener hun er det motsatte av dette? Når blir tilværelsen meningsløs for Lene Marie?
8. Hvordan kan filmen om Lene Marie være med på å gi mening for mennesker som møter motgang, sykdom og sorg?

  • OPPGAVE
Rollespill: To og to. Den ene er deprimert og lei seg. Den andre oppmuntrer. Snu på rollene. Snakk sammen om følelsene som endrer seg av å innta de ulike rollene.

DET INTEGRERTE MENNESKET

Lene Marie snakker mye om at hennes kunst er større enn henne selv.

1. På hvilken måte viser og sier Lene Marie at det hun driver med ikke er sjøldyrking?
2. På hvilken måte viser Lene Marie respekt for andre mennesker og deres måte å gjøre ting på?
3. Hva sier Lene Marie om makt og hvordan har hun selv opplevd tvang og avmakt
4. Er det et maktovergrep sykehuset begår mot Lene Marie mot slutten av filmen, der hun utrykker at hun egentlig vil dø?
5. Hvorfor er det ikke lov med aktiv dødshjelp i Norge?

  • OPPGAVE
Bruk nettet til å finne ut mer om holdninger til aktiv dødshjelp. Se https://www.menneskeverd.no/tema/aktiv-dodshjelp/

Snakk om årsaker til at mennesker faller utenfor og hvordan kan vi alle hjelpe til med å bli bedre til å se og forstå andre som kanskje trekker seg vekk.

ANNEN TEMATIKK: ANOREKSI

Lene Marie har levet med sykdommen anoreksi i 23 år.

1. Hvordan beskriver Lene Marie sin egen sykdom?
2. Hvordan mener hun selv at helsevesenet, pårørende og andre skal møte sykdommen?
3. Hvordan beskriver hun selv årsakene til at hun fikk sykdommen?
4. Hva kan være utløsende årsaker for at man utvikler en spiseforstyrrelse?
5. Hva mener Lene Marie med at anoreksi er en «bortskjemt sykdom»?
6. Hva mener Lene Marie med at anoreksi er «et sakte selvmord»?
7. Hvordan beskriver og forklarer hun hvordan det føles å ha sykdommen?
8. Hvordan beskriver Lene Marie at sulten ble den måten hun kunne kontrollere angsten?
9. Hvordan beskriver mora og faren sin rolle som pårørende? Følte de at de fikk den hjelpen de trengte?
10. Hva er Lene Maries mest innstendige ønske om hva filmen om henne kan bidra til?

  • OPPGAVE
Forøk å kartlegge hva som finnes av offentlige hjelpetilbud til mennesker med anoreksi og spiseforstyrrelser i hjemkommunen. Forsøk også å finne ut av hvilke behandlingsmetoder som er gjeldende og se dette opp mot Lene Maries forslag og råd i filmen. Se mer om anoreksi hos Helsenorge.

MEDIEKUNNSKAP

Selvportrett er en dokumentarfilm, det betyr at filmen handler om et virkelig menneske som lever et virkelig liv. Likevel er det mange valg de som lager filmen tar, for å få fram «hva det egentlig» handler om.

1. Kunne Selvportrett vært en fiksjonsfilm? Hvorfor eller hvorfor ikke?
2. Kan man dele filmen opp i ulike «kapitler»? Beskriv disse.
3. Kunne filmen handlet enda mer om hva foreldrene tenkte og følte, eller enda mer om de som jobber med anoreksi i helsevesenet? Snakk om hvorfor filmskaperne har valgt å ha hovedfokus på Lene Marie.
4. Hvordan brukes virkemidlene som musikk og klipptempo i filmen?
5. Hvorfor er den etiske dimensjonen i dokumentarfilmen alltid viktig?
6. Hvor går grensene mellom det ubehagelig utleverende og det sterke og personlige?
7. Bryter denne filmen noen av disse grensene?

  • OPPGAVE
Snakk om den etiske dimensjonen i forhold til siste spørsmål.

Les også anmeldelsen av filmen her.


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Kristin Dokka
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående, Høyskole]
Fag: Kunst og håndverk , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Mediekunnskap, Kunst, Individ/gruppe, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Selvportrettet
Regi:Margreth Olin, Katja Høgset, Espen Wallin
Roller:Med: Lene Marie Fossen, Morten Krogvold, Torill Fossen, Geir Fossen
Manus:Margreth Olin, Espen Wallin og Katja Høgset
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Margreth Olin
Produksjonsselskap:Speranza AS
Musikk:Susanne Sundfør
Lengde:1 t. 18 min.
Distribusjon:Norsk Filmdistribusjon
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen