Filmweb
 
 

A Hidden Life

Kort om filmen

En sann historie om Franz Jägerstätter som nektet å kjempe for nazistene under 2. verdenskrig. Når en østerriksk bonde blir møtt med trusselen om henrettelse for forræderi, er det hans urokkelige tro og hans kjærlighet til kone og barn som holder hans ånd i live.

Trailer
Wikipedia

Kort om regissøren

Terrence Frederick Malick (født 30. november 1943) er en amerikansk filmregissør, manusforfatter og produsent.

Malick begynte sin karriere som en del av New Hollywood-filmbølgen med filmene Badlands (1973), om et morderisk par på flukt i 1950-tallets amerikanske midt-vest, og Days of Heaven (1978), om trekantdramaet mellom to arbeidere og en velstående bonde ved århundreskiftet, før et lengre opphold som filmskaper. Han vendte tilbake til å regissere med filmer som The Thin Red Line (1998), The New World (2005) og The Tree of Life (2011), som henholdsvis vant Gullbjørnen på den 49. filmfestivalen i Berlin og Gullpalmen på den 64. filmfestivalen i Cannes.

Malicks filmer er kjent for å utforske temaer som individuell transcendens, natur og konflikter mellom fornuft og instinkt. De er typisk preget av brede filosofiske og spirituelle overtoner, samt bruk av meditative voice-overe fra individuelle karakterer. De stilistiske elementene i regissørens arbeid har inspirert delte meninger blant filmskolerte og publikum; noen berømmer filmene for deres fotografi og estetikk, mens andre finner dem mangelfulle hva angår historie- og karakterutvikling. Hans fem første filmer har ikke desto mindre rangert høyt i retrospektive lister over de beste filmene per tiår og gjennom tidene.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp.

Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver etter filmen
 

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å bruke filmens synopsis.

2. Hvem var virkelighetens Franz og Franziska "Fani" Jägerstätter? Franz Jägerstätter – Wikipedia

3. Filmens tittel er hentet fra George Eliots roman Middlemarch. Sitatet derfra, som avslutter filmen, lyder:

  • The growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts; and that things are not so ill with you and me as they might have been, is half owing to the number who lived faithfully a hidden life, and rest in unvisited tombs.

    På norsk: Verdens voksende goder er delvis avhengig av uhistoriske handlinger; og at ting ikke er så ille med deg og meg som de kunne ha vært, skyldes til dels de som trofast levde et skjult liv, og hviler i usynlige graver.
     
Hvem var George Eliot? Hvordan tolker du dette sitatet? Hvilken relevans har det til filmen og historien om Franz Jägerstätter?

4. I begynnelsen av filmen får vi se en rekke klipp fra arkivfilmer om Nazismens frammarsj i Tyskland. Dette blir også gjentatt senere i filmen. Hvilke scener eller hendelser viser disse arkivbildene? Hvorfor tror du filmskaperne bruker dette arkivmaterialet? Hvilken effekt har det på publikum og hvordan vi ser denne filmen?

5. Noe av materialet fra de ovennevnte arkivfilmene er hentet fra såkalte propagandafilmer, blant annet Leni Riefenstahls Viljens triumf (på tysk: Triumph des Willens). Hva er egentlig propaganda? Hvorfor ble det laget så mye tysk propagandafilm før og under andre verdenskrig? Hvilke andre kriger har det blitt laget propaganda-materiale rundt, og hva slags former tok dette? Hvordan reagerer Franz og de andre soldatene under visningen av en slik propagandafilm mens de er på militærøvelse?

6. Hvilke eksempler på bruk av propaganda kjenner du til i dagens samfunn? Hvilke former tar dette, og i hvilke medier finner du det? Hva er forskjellen på nyheter og propaganda, og i hvilke tilfeller kan det være vanskelig å skille mellom de to? Gi eksempler på dette. Hvilket formål har denne bruken av propaganda?

7. Manuset til filmen gjengir på første side et sitat av Søren Kierkegaard: "Tyrannen dør, og hans styre tar slutt. Martyren dør, og hans styre begynner." Hvem var Søren Kierkegaard? Hvordan tolker du dette sitatet og dets relevans til filmens historie?

8. Filmen åpner, i tillegg til arkivmaterialet, med bilder fra Sankt Radegund, et idyllisk jordbrukssamfunn i de østerrikske alpene. Det som skal vise seg å være Fani sier i en monolog: "Så enkelt livet var da. Det syntes som om ingen uro kunne nå vår dal. Vi levde over skyene." Beskriv samfunnet og hjemmet til Franz og Fani som det vises i klippet under. Hvordan bor de? Hva lever de av? Hvorfor tror du at filmskaperne åpner filmen med denne idyllen, kontrastert med de nevnte arkivfilmene? Hva sier sitatet om Franz og Fanis forhold og holdning til det som skjedde i Europa forøvrig på denne tiden i 1939? Hvordan brukes skyene som en metafor i filmen?
 
9. Beskriv karakterene Franz og Fani. Hvordan framstilles de i filmen? Hva er yrkene deres? Hvordan ser hverdagen deres ut? Hva slags verdier har de? Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva er målet deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette? Hva er hindringene de møter på og hvordan forsøker de å overvinne disse? På hvilke måter utvikler de seg i løpet av filmen? Hva har de lært og ikke lært ved filmens slutt? Hvordan utvikler forholdet mellom de to seg gjennom filmen?Hvordan vises dette?

10. Beskriv Franz og Fanis familie – deres tre døtre, Fanis søster og Franzs mor. Hvordan er forholdet familiemedlemmene imellom? Hvordan utvikler disse forholdene seg gjennom filmen? Hvordan påvirker Franz sine handlinger dette?

11. Beskriv forholdene mellom innbyggerne av Sankt Radegund. Hvordan endrer disse seg gjennom filmen? Hvilke motsetninger slår etterhvert rot i dette samfunnet? Hvem står med og hvem står mot nazismen? Hvordan utvikler familien Jägerstätters forhold til de andre i bygda seg, som en følge av Franz sin protest? Hvordan vises denne utviklingen i filmen?

12. I filmklippet under sier presten Fürthauer til Franz at offeret hans ikke vil gagne noen, og spør ham om han ikke bør tenke på konsekvensene av sine handlinger for familiens skyld. Hva blir konsekvensene av Franz sine handlinger? Hva slags påvirkningskraft får de? Hvem gagner de? Hva er de etiske argumentene for og imot Franz sin protest? Hva tror du er grunnen til at han ikke protesterer mer åpenlyst og offentlig, for på den måten å få større effekt av offeret sitt?
 
13. Hva er grunnene til at Franz nekter å sverge ed til Hitler? Hvorfor tror du at Franz først godtar å delta på en militærøvelse i begynnelsen av filmen, men senere blir militærnekter?

14. På hvilke måter kan hendelsene i filmen ses som en parallell til dagens samfunn? Hvilke nylige utviklinger i vestlig politikk kan minne om politiske tendenser i Europa på 30-tallet? Hvorfor tror du at nazisme og fascisme fortsatt eksisterer i verden i dag? Hvilke hendelser er det som har fått disse ideologiene til å blusse opp og øke i popularitet i senere tid? Hvordan tror du at noen mennesker blir trukket inn i denne type ekstreme ideologier?

15. Hva er en såkalt rasekrig? Hvordan har dette begrepet blitt brukt av høyreekstremister for å forklare deres egne handlinger? Hvilke eksempler finner vi i historien på konflikter som kan betegnes som rasekriger? Hva har disse konfliktene til felles? Hva tror du er sannsynligheten for at en rasekrig kan oppstå i dagens Europa? Hvem vil i så fall starte en slik krig, og på hvilket grunnlag?

16. Hva slags syn på immigranter, og da spesielt jøder, ser vi i denne filmen? Hvordan kan dette sammenlignes med synet på immigranter i verden i dag? I hvilke områder i verden finner vi de største gruppene av flyktninger og immigranter i dag? Hvordan ser de politiske diskusjonene rundt disse ut? Hvem er for og hvem er imot det å slippe inn immigranter til landet sitt i en vestlige verden i dag? Hvilke argumenter bruker de som ønsker å slippe inn flere til landet sitt? Hvilke argumenter bruker de som ønsker å slippe inn færre, eller stenge grensen helt for flyktninger og immigranter?
17. Hvilken rolle spiller religion i Franz og Fanis liv? Hvilken religion tilhører de? Hvordan påvirker Franzs religiøsitet avgjørelsen hans om å nekte å sverge ed til Hitler? I hvilken grad tviler han selv på denne avgjørelsen? Hvordan vises dette i filmen? Hva forsøker filmen å fortelle oss om religion og tro?

18. Et sitat som har blitt tillagt Franz Jägerstätter lyder: "Bedre å få hendene lenket enn viljen." Hva tror du han mente med dette? Hvordan er dette utsagnet reflektert i handlingene hans i filmen?

19. Under riksmilitærdomstolen i 1943 kaller dommeren Franz sitt standpunkt for meningsløst. Det virker nesten som om han har sympati for Franz og Fanis offer, som han anser ikke vil ha noen effekt på hverken samfunnet eller krigens gang? Hvorfor tror du han oppfatter Franz sin protest som meningsløs? I hvilken grad føler du at han har rett?

20. Franz Jägerstätter ble i 2007 saligkåret og erklært martyr av Den katolske kirken. Hva vil dette si? Hvorfor ble han tildelt denne æren? Hvilke andre martyrer kjenner du til, og hvilke paralleller finner du mellom deres og Franz Jägerstätters liv? Hvordan kan vi si at Jägerstätter tidvis framstilles som en Kristus-lignende skikkelse i denne filmen?

21. På Franz Jägerstätters grav står et sitat fra Matteusevangeliet: "Den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det." (Matt 16,25) Hvordan tolker du dette sitatet? Hvorfor tror du at akkurat dette sitatet ble valgt til graven hans?

22. Enda så stort Franz Jägerstätters offer for sin tro og overbevisning var, kan man ikke si at Fanis offer var vel så stort? Hvorfor tror du det er slik at mens Franz nå har blitt saligkåret og erklært martyr så har Fani, som måtte tåle landsbyens vrede og finne en måte å overleve med deres tre barn, til sammenligning i stor grad blitt oversett? Burde ikke deres felles offer ha blitt anerkjent som likeverdig? Hvorfor eller hvorfor ikke?

23. Hvilken sak ville du selv gjort et stort personlig offer for? Hvordan ville dette offeret sett ut, og hvordan ville det påvirket livet ditt og de rundt deg?

Nettressurser

Anmeldelse – The Guardian
Anmeldelse – Washington Examiner
Anmeldelse – The Atlantic
Anmeldelse – NPR
Anmeldelse – Vanity Fair
Artikkel – Variety
Artikkel – Vice
Filmens manus


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: KRLE-faget , Historie , Samfunnsfag , Tysk , Mediefag
Tema:Filosofi og etikk, Historie, Identitet og kjønn, Ideologi, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Religion, Samfunn og individ, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel: A Hidden Life
Regi:Terrence Malick
Roller:August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist
Genre:Drama / Krigsfilm / Biografi
Nasjonalitet:USA / Tyskland
Språk:engelsk/tysk
Lengde:2 t. 54 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen