Filmweb
 
 

De elendige (Les Misérables)

Handlingen i De elendige utspiller seg i et av Paris’ banlieues – kjent som belastede forsteder. Historien kretser rundt politimannen Stéphane, som nylig har ankommet fra landsbygda for å jobbe i den lokale politistyrken i Seine-Saint-Denis. Han blir partner med Chris og Gwada, som bruker sine egne metoder for å dempe spenningen mellom rivaliserende gjenger i nabolaget. Teamet blir snart stilt overfor en situasjon de ikke klarer å håndtere, og derfra eskalerer alt.

Om filmen

På overflaten er De elendige (Les Misérables) en fortelling om lov og orden, men filmen går dypere enn dette. Tittelen og åstedet for historien – kommunen Montfermeil – gjenspeiler Victor Hugos klassiske roman, og viser at lite har forandret seg på 150 år. Et sitat fra romanen oppsummerer budskapet på lerretet: «Det finnes verken dårlige planter eller dårlige mennesker, bare dårlige dyrkere.»

De elendige er et sterkt og realistisk drama som gir et bilde av miljøet og oppvekstsvilkårene som utspiller seg i et av Paris´ banlieues (forstad). I filmen refereres det til året 2015. I kjølevannet av Charlie Hebdo-angrepene i 2015 kalte Fox News forstaden for beryktede «no- go zones». Filmen viser hvordan flere typer ulikheter og urett gir grobunn for konflikter i samfunnet. Dette er en fortelling om mennesker som i seg selv ikke er dårlige, men som er i en håpløs situasjon.

Kort om filmskaperen

Ladj Ly ble født i 1978 i Mali, og begynte karrieren i kortfilmkollektivet Kourtrajmé. Kortfilmen The Pitiful ble nominert til César-prisen (fransk nasjonal filmpris) i 2018. Spillefilmdebuten Les Misérables vant juryprisen i Cannes, og er valgt som dette årets franske Oscar-kandidat.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen.

Oppgaver til filmen

1. Filmen har fått tittelen Les Misérables etter Victor Hugos roman fra 1862, Les Misérables (De elendige) Handlingen i romanen er plassert tidlig på 1800-tallets Frankrike og følger de sammenføyde historiene til en rekke mennesker som kjemper for eller imot forsoning og revolusjon. Hvorfor tror du filmen har referanser til denne musikalen?

2. Handlingen i filmen er plassert til et av Frankrikes forsteder, Montfermeil. Regissøren har bakgrunn fra Mali, men er selv vokst opp i Montfermeil. Regissøren er opptatt av at de sosiale utfordringene i byens periferi må løses og filmen skildrer motsetninger mellom lokale gjenger og politiet her. Med utgangspunkt i filmen, diskuter hvordan miljøet og oppvekstsvilkårene er i forstaden av Paris. Er det noen likhetstrekk som kan knyttes til vårt samfunn?

3. Gå sammen i grupper/par og diskuter hvilke konkrete tilfeller av politivold eller rasistisk motivert vold dere kjenner til – enten i Frankrike, Norge eller andre steder. Er disse eksemplene forskjellige basert på hvilke land/miljøer de finner sted i? Beskriv en av scenene i filmen som viser til politivold, og diskuter dette opp mot menneskerettighetene.
Sjekk følgende linker:
      a. Macron avfeier politivold
      b. Frihet, likhet, råskap
      c. Norge og menneskerettighetene

4. Revolusjon er en betegnelse på en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale og økonomiske omveltninger.

 • Hva er forskjellen mellom opprør og revolusjon?
 • På internett finner dere mange ulike artikler om opprør som har pågått i Frankrike over flere år. Hva er årsakene til opptøyene?
 • Hvilke referanser ser dere i filmen som kan kobles direkte til nyhetsbildet?
   
5. I filmen refereres det til angrepene den 7.januar 2015, hvor 17 personer ble drept i angrepene på det satiriske magasinet Charlie Hebdo. Magasinet begynte å publisere i 1970 med målet om å lage satire av religion, politikk og andre pikante temaer. Hva vet du om disse angrepene? Søk på internett etter informasjon og fakta om denne hendelsen. Diskuter i grupper eller i klassen, hva som kan ligge til grunn for slike handlinger, og på hvilken måte filmen belyser denne tematikken.

6. FNs nye bærekraftsmål ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd i 2015. Målene staker ut en ny retning for verden og verdens land ble enige om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene. Alt innen 2030. Bærekraftsmålene består av 17 mål, og 169 delmål.
 1. Hva er bærekraftig utvikling?
 2. Hva er de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling?
 3. Sosiale forhold sier noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet de lever i. Økende ulikhet i samfunnet kan være en trussel mot bærekraftig utvikling fordi den skaper konflikter i samfunnet. Hva tenker du er de viktigste utfordringene for å nå disse målene? Hva kan bidra til å minske ulikhetene i samfunnet? Hvilke eksempler finner du på ulikhet i filmen?
 4. Kan man trekke noen paralleller fra filmen til det norske samfunnet? Gi noen eksempler på ulikhet i vårt samfunn.
 5. Kan du knytte filmen og dens tema opp til hendelser i Norge eller Skandinavia?
 6. Hva må til for at de unge i samfunnet skal få en bedre livssituasjon?
 7. Les følgende Dagbladartikkel: Feiltolket ungdomsopprør. Hvilket bilde av miljø og av ungdommen blir skissert?

Diskuter følgende påstander/tema

 1. Filmen Les Miserables er ikke bare et portrett av et samfunn, men en studie av en nasjon på randen.
 2. Økt nasjonalisme og høyrevingpolitikk er en medvirkende årsak til fortvilelsen blant ungdommene
 3. Forklar hvorfor fordommer oppstår og diskuter scener fra filmen som viser til rasisme og fremmedfrykt.
 4. Kan du finne eksempler på scener i filmen som viser rasisme?
 5. Regissør Ladj Ly ønsket med filmen å utfordre de tradisjonelle fortellingene om hva det vil si å være fransk. Reflekter rundt hva han med dette? Hva vil det si å være norsk?
 6. «De franske ungdommene slåss ikke for å bli anerkjent som en etnisk eller religiøs minoritet. De ønsker å bli akseptert som fullverdige medlemmer av det franske samfunnet». Hva ligger i dette?
 7. Det sinne som kommer til utrykk har blitt utløst av arbeidsledighet og rasisme. På hvilken måte kommer det frem i filmen?

Filmanalyse

1. Skriv et kort handlingsreferat der du legger vekt på hva du selv syntes var de viktigste, mest interessante problemstillingene i filmen. I hvilken grad kjente du til disse temaene fra før, og hvordan kan det ha påvirket hvordan din filmopplevelse?

2. Filmen åpner med en scene hvor Frankrike har vunnet verdensmesterskapet. Sommeren har kommet og det skal være en god dag. Hvorfor tror du filmskaperen har valgt en slik åpning av filmen? Beskriv hvordan du opplevde scenen?

3. Hvorfor tror du man har valgt å fortelle historien fra politimannens perspektiv? Kunne noen andres perspektiv vært mer interessant å følge?

4. Hvordan vil du beskrive den lokale politistyrken i filmen? Hva er førsteinntrykket av politimannen Stéphane/ Pento (spilt av Damien Bonnard)? Hva er førsteinntrykket av politimannen Chris (spilt av Alexis Menenti) og politimannen Gwada (spilt av Djibril Zonga)?

5. Sammenlign karakteren Stéphane og Chris. Hvilke likheter/ulikheter ser du? Hvordan vil du beskrive dem?

6. Hva tenker du om scenen der de stopper tre jenter på busstoppen og ber om legitimasjon? Finnes det eksempler i filmen på situasjoner der de burde handlet annerledes/ tatt andre valg? Hva ville du ha gjort i deres situasjon?

7. Kameraføring er et viktig verktøy for filmskapere. La du merke til noen spesielle vinkler eller bruk av kamera i løpet av filmen, som kanskje endret eller påvirket hvordan du så en spesifikk scene?

8. Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: stillhet, klipp, musikk, tempo, farger m.m.) Eksempelvis er tempoet i filmen er svært intens, beskriv hvordan du opplevde det, og hvordan det kan ha innflytelse på filmopplevelsen. 9. Mange av skuespillerne i filmen er amatører, og det er første gang de er med på filminnspilling. I et intervju under filmfestivalen i Cannes sa regissøren at enkelte av karakterene var tilfeldig forbipasserende som ble spurt under filminnspillingen om de ville være med. Det er også slik at gutten med dronen, «Buzz» som filmer den voldelige episoden mellom politiet og Issa (Issa Perica), er regissørens egen sønn (Al-Hassan Ly).

10. Hvem får du sympati med etter å ha sett filmen, og hvorfor?

11. Endret ditt inntrykk av dem seg gjennom filmen?

12. Hvilken av karakterene i filmen kjente du deg mest igjen i? Hvorfor akkurat denne karakteren / Hvorfor kjenner du deg ikke igjen i noen av karakterene?

13. Hvilken omtale har denne filmen fått i utenlandsk presse?

14. Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

15. Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg sint? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Redd? Glad?

16. Hva har du lært av filmen/arbeidet før du så filmen? Lag en stikkordsliste.


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Stensen
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: KRLE-faget , Norsk , Samfunnsfag , Historie , Engelsk
Tema:Fremtidshåp og drømmer, Ideologi, Oppvekst/familie, Samfunn og individ, Litteratur på film
 

Fakta

Originaltittel:Les Misérables
Regi:Ladj Ly
Roller:Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga
Genre:Action / Drama
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Lengde:1 t. 44 min.
Distribusjon:Selmer Media
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen