Filmweb
 
 

Monos

Kort om filmen

På en øde fjelltopp over skyene et sted i Latin-Amerika. Bak tett tåke ruver monumentale ruiner av betong og jern truende over et goldt myrlandskap. I det fjerne høres stemmer. Åtte tungt bevæpnede ungdommer – Rambo, Ulv, Lady, Svenske, Smurf, Hund, Boom Boom og Bigfoot – holder stand. Oppdraget er å passe på en amerikansk fange og en melkeku ved navn Shakira. De mottar med jevne mellomrom ordre fra “Organisasjonen” og mellom pliktene får de tiden til å gå med rituelle, nesten dyriske, leker. Men stort ansvar og ungdommelige lyster går sjelden godt overens, og deres lykksalige vakuum er dømt til å implodere.

Kolombianske Alejandro Landes har laget en film du aldri før har sett maken til. Vakre tablåer av vill natur brytes opp i intense, tidvis brutale scener i kampen for livet og friheten. I samspill med Mica Levis hardtslående soundtrack gjør dette Monos til en film det er umulig å ikke berøres av. Helt fra første visning på filmfestivalen i Sundance har filmen fått strålende kritikker og den har vunnet priser på mange festivaler.

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter fra hele klassen på temaene som presenteres i filmen. Nettressursene som er oppgitt i og under oppgavene inneholder svar på de fleste spørsmålene som ikke kan besvares ut ifra filmen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis.

2. Hva betyr tittelen, og hvilken relevans har den for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Filmens åpningsscene viser en lek, en form for fotball med en blikkboks som ball, hvor deltagerne har bind for øynene. Hvorfor tror du soldatene spiller denne blindeleken? Hvilken praktisk funksjon kan det ha for dem, rent utover adspredelsen det gir?

4. Filmen foregår i et avsides fjellandskap i det som tilsynelatende er et land i Sør-Amerika, og følger en gruppe soldater som kalles Monos. Konflikten som danner bakteppet for filmens handling er ikke navngitt, men filmens regissør Alejandro Landes har forklart i intervjuer at utgangspunktet var den colombianske borgerkrigen. Skriv et kort sammendrag av denne konflikten, hva som var bakgrunnen for den, hvilke grupper den involverte, hvordan den utspant seg og hva situasjonen er i dag.

5. Hva er en borgerkrig? Hva er en geriljakrig og geriljasoldat? Hva er en paramilitær? Hva er forskjellen på en geriljasoldat og en paramilitær? Hvilken av disse beskrivelsene synes du passer best på soldatene i filmen? I filmen kalles soldatene også kommandosoldater av sin overordnede. Hva er en kommandosoldat? Hvordan passer denne betegnelsen på soldatene i filmen? Hvorfor tror du den overordnede kaller soldatene kommandosoldater, hvis de egentlig ikke er det?

6. Hva slags gruppe eller organisasjon tror du Organisasjonen er, som Monos tar sine ordre fra? Hvilke aktiviteter i filmen baserer du denne oppfatningen på?

7. Hvorfor har filmskaperne valgt å ikke knytte filmen til en spesifikk tid, et spesifikt land, eller en spesifikk konflikt? Hva gjør dette med hvordan publikum opplever og tolker filmen? Hvorfor tror du det var viktig for filmens regissør å ikke gi soldatgruppen tilknytning til en konkret politisk ideologi?


8. Hvordan vil du beskrive soldatenes aktiviteter gjennom filmen? Hvordan foregår treningsøvelsene deres, og hvilke militære aspekter har den? På hvilke måter blandes lek og alvor i treningen? Hvorfor tror du de gjør dette? Hvordan vil du sammenligne oppførselen til gruppen med en del adferd vi kjenner fra dyreriket?

9. Alle soldatene har kallenavn: Rambo, Ulv, Lady, Svenske, Smurf, Hund, Boom Boom og Bigfoot. Hvorfor tror du de bruker kallenavn i stedet for virkelige navn i filmen? Hvordan passer de forskjellige soldatenes kallenavn med deres personlighet?

10. Beskriv de forskjellige karakterene i filmen. Hvordan er personligheten deres? Hva er deres gode og mindre gode egenskaper? Hva gjør dem lykkelige og opprørte? Hva er målet deres i filmen og hvordan forsøker de å oppnå dette? Hvordan utvikler de seg i løpet av filmen? På hvilke måter har de vokst ved filmens slutt, hva har de lært og ikke lært? Hvordan vises dette i filmen?

a. Rambo
b. Ulv
c. Lady
d. Bigfoot
e. Svenske
f. Hund
g. Boom Boom
h. Smurf
i. Budbringeren
j. Doktoren

11. Hvordan utvikler forholdene i soldatgruppen seg gjennom filmen? Hva er de viktigste hendelsene som endrer forholdene innad i gruppen? Hvilken rolle har lojalitet, vennskap og kjærlighet i gruppen? Hvordan er gruppens hierarki, og hvordan forandrer den seg i løpet av filmen?

12. Hva er det Rambo feirer tidlig i filmen? Hvorfor tror du denne feiringen først tilsynelatende tar form som en slags avstraffelse? Hvorfor tror du at soldatene inkluderer Doktoren i den noe underlige feiringen? Hva tror du er formålet med denne blandingen av lek og slåssing, avstraffelse og feiring?

13. Filmen har et veldig fritt forhold til kjønnsidentitet og seksualitet. Rambo omtales som «han», noen av de mannlige karakterene kler seg delvis som kvinner i noen scener, og de seksuelle relasjonene i filmen går på tvers av tradisjonelle kjønnsroller. Regissøren har selv omtalt filmen som «post-gender», altså forbi kjønn. Hva tror du han har ønsket å formidle med denne tilnærmingen til kjønn og seksualitet? Hvordan tolker du filmens beskrivelser av kjønn og seksualitet?

14. Regissøren sier i et av intervjuene under at i moderne krigføring er kjønn flytende. Hva tror du han mener med det? Føler du at det stemmer? Hvorfor er ikke kjønnsroller i moderne krigføring like tydelige eller viktige som tidligere? Hvilke moderne konflikter kjenner du til der kvinnelige soldater har spilt en viktig rolle?

 

15. Regissøren sier også at ideologi har blitt mye mer flytende i moderne konflikter. Hva mener han med dette? Er du enig i det han sier? Hvilke moderne konflikter kjenner du til der ideologi har spilt en viktig rolle? Hvilke moderne konflikter har et mer uavklart forhold til ideologier, altså at det er mindre tydelig hva ideologiene til de kjempende partene er, og hva konflikten egentlig består i? Hva er en ideologi?

16. Hva er regissørens syn på moderne krig generelt, og hvordan har han forsøkt å reflektere eller formidle dette i filmen?

 

17. Den amerikanske doktoren som blir holdt fange av soldatene kalles i filmen krigsfange. Hva er en krigsfange, og hva er det som gjør denne statusen spesiell? På hvilken måte er krigsfanger beskyttet? Hva er Genèvekonvensjonene, som blant annet gir krigsfanger beskyttelse? Hvorfor tror du at disse konvensjonene ble opprettet?

 

18. Beskriv forholdet mellom Doktoren og soldatene og hvordan dette utvikler seg. Hva er grunnen til at gruppen holder Doktoren fanget? Er hun egentlig en krigsfange? Hvis ikke, hva er hun?  Hva er formålet med videoene gruppen lager av henne? Hvorfor tror du noen av soldatene til tider tilsynelatende forsøker å være snille med henne? Hvordan endrer forholdet mellom Doktoren og gruppen seg fra den første delen av filmen til den andre? Hva er de viktigste hendelsene som medfører disse endringene?

19. Første halvdel av filmen utspiller seg i et åpent fjellandskap, mens den andre delen av filmen foregår i jungelen. Hvordan vil du beskrive tonen og stemningen i de to delene? Hvordan forandrer geriljagruppens aktiviteter seg fra den første til den andre delen av filmen? På hvilke andre måter er de to halvdelene av filmen forskjellige?

20. Hva er det som skjer midtveis i filmen, som medfører en stor endring i hvordan soldatene opptrer? Hvorfor tror du at Bigfoot deklarerer at de nå er sin egen organisasjon, uavhengig av Organisasjonen de mottar ordre fra i første del av filmen? Hva blir konsekvensene av dette?

21. Hva er grunnen til at Rambo velger å bryte med gruppen? Hva blir konsekvensene av dette?

22. Hvordan jobbet regissøren med forberedelsene til denne filmen? Hvordan fant han skuespillerne i filmen? Hva slags prosess gikk disse gjennom for å trenes opp til rollene sine?

23. Hva er forholdet mellom landskapene i filmen og filmens handling, slik regissøren har tenkt det? Hvordan tolket du forholdet mellom filmens handling, karakterer og landskapene historien utspiller seg i? Hvordan brukes naturen som metafor i filmen? I hvilke scener gjøres dette?

24. Hva var noen av de største utfordringene med å filme i de områdene produksjonen måtte til for å skape filmens unike bilder?

25. Hvilke litterære og filmatiske verk nevner regissøren som inspirasjonskilder for filmen? Hvilke spesifikke bilder eller scener i filmen klarer du å koble til disse verkene?

26. Musikken i filmen er sparsomt brukt, men ofte svært tydelig når den først er tilstede. Hvordan følte du at musikken var med å forme filmens stemning og rytme? Hva slags stemning kommuniserte musikken i de forskjellige scenene den ble brukt? På hvilken måte føler du at musikken er knyttet til filmens handling, omgivelser og karakterer? Hva slags instrumenter tror du har blitt brukt for å skape musikken, og hvorfor? I hvilke scener blandes musikken med filmens lyddesign, altså lyden av objekter eller omgivelsene i bildet?

27. Hvordan tolker du filmens siste bilde? Hva forsøker filmskaperne å fortelle oss med dette blikket?
 

Nettressurser

Intervjuer med regissøren

Teddy Award – YouTube
Academy Conversations – YouTube
BFI
The Guardian
Screen Daily
Deadline
Film Inquiry
The Skinny
Cinema Tropical
Anmeldelse av filmen – The Guardian
Anmeldelse av filmen – Slashfilm
Anmeldelse av filmen – New York Times


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Fremmedspråk , Historie , Samfunnsfag , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Filosofi og etikk, Historie, Identitet og kjønn, Ideologi, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Politikk og samfunn, Religion, Samfunn og individ, Seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Monos
Regi:Alejandro Landes
Roller:Sofia Buenaventura, Julian Giraldo, Karen Quintero, Laura Castrillón
Manus:Alejandro Landes, Alexis Dos Santos
Genre:Drama
Nasjonalitet:Colombia
Språk:spansk
Produsent:Alejandro Landes, Cristina Landes, Fernando Epstein, Santiago A. Zapata
Musikk:Mica Levi
Lengde:1 t. 42 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2019
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen